Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama, işe giriş ve işten çıkış tarihlerinin yanı sıra aylık brüt maaş, ek ödemeler, kümülatif gelir vergisi matrahı ve yıllık brüt kazanç gibi verilerle yapılabilmektedir. Bunun için aşağıdaki programı kullanarak istenen verileri girmeniz ve “hesapla” butonuna basmanız yeterlidir.

kıdem ihbar tazminatı hesaplama

KIDEM - İHBAR TAZMİNATI HESAPLAMA PROGRAMI
İŞE BAŞLAMA TARİHİ
İŞTEN AYRILMA TARİHİ
*Brüt maaş Örn: 2558,40

* 2019 yılında işten ayrılan bir asgari ücretlinin brüt maaşı 2558,40 TL'dir. İşten 2018 yılında ayrılan bir asgari ücretlinin brüt maaşı ise 2029,50 TL'dir.

Kıdem tazminatı

Not: 2019 yılında işten ayrılan ve bir yıllık çalışma süresini dolduran bir asgari ücretlinin tazminatının ne kadar olduğunu öğrenmek istiyorsanız tıklayınız. Ayrıca 2019 "Kıdem tazminatı tavanı" ilk 6 ay için 6.017,60 TL olarak belirlenmiştir. 

Kıdem İhbar Tazminatı Nedir?

Belli bir zarara karşılık ödenen paraya tazminat denir. Kıdem ve ihbar olmak üzere iki tip tazminat vardır.

İhbar tazminatı nedir?

İşçi, eğer işvereni tarafından hiçbir haber verilmeden işten çıkarılırsa, işverenin işçiye ödemesi gereken para ihbar tazminatıdır. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre ihbar tazminatını yalnızca işverenler vermez. Aynı şekilde işçi, eğer işverenine hiçbir haber vermeden işten ayrılırsa bu sefer işçi işverene ihbar tazminatı vermekle yükümlü olur. İhbar tazminatı ile hem çalışanların hem de işverenlerin hakları korunmakta, işten ayrılma sebeplerini karşı tarafa bildirmeleri sağlanmaktadır.

Kıdem tazminatı nedir?

Eğer işçi işten çıkmak istemiyor fakat işvereni artık onun çalışmasını istemiyorsa, işçinin çalıştığı her yıl için işveren tarafından işçiye ödenen tazminat, kıdem tazminatıdır. İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için çalıştığı yerde en az 1 yılı doldurmuş olması gerekir. Evlilik ya da vefat gibi sebepler haricinde keyfi olarak işten çıkan çalışanlara kıdem tazminatı verilmez.

Kıdem İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem ve ihbar tazminatı işçinin çalıştığı süreye bakılarak verilmektedir.

İhbar tazminatı hesaplama örneği

İhbar tazminatında çalışılan süre tespit edilir ve bu süreye denk gelen aylık brüt gelir, giydirilmiş aylık brüt ücret baz alınarak hesaplanır. Gelir vergisi ve damga vergisi ücretten düşülerek ödeme tutarı belirlenir.

Örnek verirsek; işçinin 1 aylık brüt maaşı 3,000 TL olsun ve 6 yıldır aynı yerde çalışsın. Bu işçinin alacağı ihbar tazminatı 2 aylık brüt ücreti kadardır.

3,000 / 30 gün (1 ay) = 100 TL (günlük)

100 TL x 7 gün = 700 TL (haftalık)

700 TL x 8 hafta = 5,600 TL (brüt ihbar tazminatı)

Gelir vergisi: 5,600 x (%15) = 840 TL

Damga vergisi: 5,600 x (%0, 0.00759) = 42,50 TL

Brüt ihbar tazminatından gelir ve damga vergilerini düşersek;

5,600 TL – (840 TL + 42,50 TL) = 4.717,50 TL net ihbar tazminatını bulmuş oluruz.

Kıdem tazminatı hesaplama örneği

Kıdem tazminatında da aynı ihbar tazminatında olduğu gibi çalışılan süre göz önüne alınarak hesaplama yapılır. Çalışılan her yıl için işçiye 1 aylık giydirilmiş brüt ücreti kadar kıdem tazminatı ödenir. Örnek verecek olursak;

Çalıştığı yerde 1 yıl kalan ve asgari ücret alan bir işçi 2558,40 TL kıdem tazminatı alır. Bir yıldan fazla ve iki yıldan az çalıştıysa arada kalan süre hesaplanır ve aynı oran baz alınarak ödeme gerçekleştirilir. Kıdem tazminatında ihbar tazminatından farklı olarak gelir vergisi kesintisi yapılmaz. Yalnızca damga vergisi kesilir.

Asgari ücret için kıdem tazminatının ne kadar olduğunu öğrenmek için altta bulunan resmi inceleyiniz.(*Resme tıklarsanız büyük halini görebilirsiniz.)

asgari ücret kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama

Giydirilmiş brüt ücret nedir?

Maaşa ek olarak verilen yemek, prim, ikramiye ya da yakacak yardımı gibi ek ücretlerin toplamı, giydirilmiş brüt ücret olarak ifade edilir.

Kıdem İhbar Tazminatı Almanın Şartları Nelerdir?

1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesine göre işinden ayrılan çalışanların kıdem tazminatı alabilmeleri için gereken şartlar şunlardır;

 • Çalışan, kendi isteği ile işten ayrılmamış olmalıdır ya da vefat etmiş olmalıdır.
 • Çalışanın işten çıkarılma sebebi, ahlak ve iyi niyet kurallarını ihlal edici davranışlar sergilemesi olmamalıdır.
 • Kendi isteği ile işten ayrılan çalışanların, İş Kanunu’nun 24. maddesindeki şartlara göre haklı bir nedeni olmalıdır.
 • Erkek çalışanlar için askerlik nedeniyle kendi isteği ile işten ayrılma durumlarında, kıdem tazminatı alabilme hakları vardır.
 • Kadın çalışanlar için evlilik gibi durumlarda ve evliliği takiben bir yıl sonra işten çıkmayı isteme durumunda, kadınlar kıdem tazminatı alabilirler.
 • Emeklik şartını yerine getiren çalışanlar, bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumuna toplu ödeme veya maaş bağlanması için başvuruda bulunurlarsa kıdem tazminatı alabilirler.
 • Çalışan en az 7000 gün prim ödediyse ya da minimum 25 yıl boyunca sigortalı olmuşsa ve buna ek olarak 4500 gün prim ödemişse, kadınlar 58 erkekler ise 60 yaş sınırını tamamlamayı beklemeksizin, kendi istekleri ile işten ayrıldıklarında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 81. maddesine göre emeklilik süreleri dolmuşsa ve sadece yaş nedeniyle emekli olmayı bekliyorlarsa kıdem tazminatı alabilirler.
 • Aynı işverene ait farklı yerlerde veya aynı işte minimum 1 yıl çalışan kişilere kıdem tazminatı verilir.

Kendi İsteğimle İşten Ayrılırsam Nasıl Kıdem Tazminatı Alabilirim?

İstifa eden ya da işi bırakan işçiler, aşağıdaki durumlarda kıdem tazminatı alabilirler;

 • Ağır çalışma şartlarının sağlığı bozması nedeniyle işten çıkma
 • Mobbing ve psikolojik şiddet gibi zoraki uygulamalarla çalışanın istifa etmesi (bu durumu belgelemesi gerekir)
 • Sözleşmeye göre belirlenen maaşın altında bir ödeme yapılması
 • Maaşa ek olarak ödenen ikramiye, yakacak yardımı, giysi yardımı, fazla mesai ücreti ya da hafta tatili gibi sosyal yardımların yapılmaması
 • Sigortanın geç ya da eksik yapılması
 • Çalışana haber verilmeden Sosyal Güvenlik Kurumu’nda giriş çıkış işlemlerinin yapılması
 • Dini bayram ya da resmi tatil gibi zamanlarda çalışan işçiye, ücretinin ödenmemesi
 • Yıllık izinlerin tam kullanılmaması
 • Kadın çalışanlar için evlenilen zamandan itibaren bir yıl içinde evlilik gerekçe gösterilerek işten çıkma
 • Erkek çalışanlar için askerlik nedeniyle işten çıkma
 • Minimum 5 yıl çalışan gazeteciler de istifa ederlerse kıdem tazminatı alabilirler.

2019 Kıdem İhbar Tazminatı Tavanı

Kıdem tazminatı hesaplanırken devletin belirlediği tavana göre hesaplama yapılır. Bu tavan 2019’un ikinci altı aylık dönemi için 6.017,60 TL olarak belirlenmiştir. 

Kıdem Tazminatı Zaman Aşımı

Çalışanlar eğer çalıştıkları yerde 1 yıldan fazla kalırsa kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar. Sosyal haklar ile birlikte aylık brüt ücretin toplamı kadar işçiye kıdem tazminatı verilir. İşçi eğer yıllık iznini kullanmazsa ya da almadığı fazla mesai ücreti varsa, tüm bunlar toplanarak kendisine ödenir. Kıdem tazminatını ödemeyen işverenlere 10 yıl içinde dava açılabilir. Aksi halde dava, zaman aşımına uğrar ve düşer. Kıdem tazminatı dışında diğer alacaklar için 5 yıl içinde dava açılması gerekir.

İşçi, haksız yere işten çıkarıldığını düşünüyorsa, işverene “işe iade davası” açma hakkı vardır. Çalışanlar bu davayı, işten çıkarıldıktan sonraki 1 ay içinde kıdem tazminatı dava dilekçesi ile birlikte açmalıdırlar. Eğer işçi sendikal sebeplerle işten çıkarılırsa ve mahkeme kararı lehine sonuçlanırsa 1 ay içinde tekrar işe başlamalıdır. İşveren bunu kabul etmezse işçiye tazminat ödemekle yükümlü hale gelir.

1 1 1 1 1 Oylar 4.67 (15 Oylar)

Yorumlar

22 ay 8 gün çalışmışlığım var nekadar kıdem ve ihbar tazminatı alırım teşekkürler
Cevap
1 yıl 10 ay 8 gün çalıştım nekadar kıdem ve ihbar tazminatı alırım
Cevap
Kıdeme esasla 30eylülde işten ayrılmak zorunda kaldım 2012 debaşlamıştım yedi sene beş ay çalışmıştım asgari ücret maaşımız 2000tl ne kadar kıdem tazminatı alırım toplam
Cevap
mrb 02.01.14 yılinda işe girdim maasim brut 11500-tl bu gun cikis yapsam ve daha once 22.12.2013 ayni isten ayrildim kidem tazminati aldim fakat eksik odenen kidem farkkarini alabilirmiyim
Cevap
Slm arkadalar ben 03/19/2018 ise girdim çıkış
30 haziran 2019 yani 15 aylık işçiyim net maaşım 2.750 tl çıkış param kaç tl olur tazminatim
Cevap
Slm 1/09/2004 yılında işe başladım 05/07/2019 yılında işten çıkış tarihini olacak sizce nekadar kıdem ve ihbar tazminatı almam gerekir meleğim oto boya ustasi
Cevap
Ben ..04 10 .2017 ise başladım şimdi 07.10.2019 ayrlcagm nekadar alirm tazminat
Cevap
Ben 10 yılı dır çalıtıgı iş yerin den çıktı girdi yamış osam tazminat hakkı dogamı nasıl olmalı
Cevap
Ben 2012 eylül ayında başladım senelik iznine bir ay kala çıkış yapılı tekrar ise geri aldılar sonra iznimide yaktılar daha sonra normal senelik izinlerini kullandım şuanda 12 05 2018 çıkış verdiler tekrar istifa imzalatmaya kalktılar imzalamadım mahkeme açtım sizce sonuç ne olur i
Cevap
18/09/2016 yılında işden çıkardılar mahkemeye verdim 2017/01/19 mahkeme işe iadedeyi verdi iş veren 2019 Ocak ayında işe aldı şimdi ben işden çıkmamış oldum bu süre içinde 8 ikramiye 4 bayram parası ve 2 yılık senelik izni hak etmiş oluyormuyum
Cevap
dua et çalışıyon, boşanıp evlenen karılar gibisiniz
Cevap
30 09 2010 işe giriş tarihim bürüt maaş3673 işten ayrılış tarih 17 05 2019 ne kadar tezminat ve ihbar alırım
Cevap

Yorum ekle