Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama 2019

Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama, işe giriş ve işten çıkış tarihlerinin yanı sıra aylık brüt maaş, ek ödemeler, kümülatif gelir vergisi matrahı ve yıllık brüt kazanç gibi verilerle yapılabilmektedir. Bunun için aşağıdaki programı kullanarak istenen verileri girmeniz ve “hesapla” butonuna basmanız yeterlidir.

kıdem ihbar tazminatı hesaplama

KIDEM - İHBAR TAZMİNATI HESAPLAMA PROGRAMI
İŞE BAŞLAMA TARİHİ
İŞTEN AYRILMA TARİHİ
*Brüt maaş Örn: 2029,50
Kümülatif vergi matrahı  

* En düşük brüt maaş asgari ücret için 2029,50 TL'dir. Daha düşük bir değer giremezsiniz.

KIDEM VE İHBAR HESAPLAMA

Kıdem İhbar Tazminatı Nedir?

Belli bir zarara karşılık ödenen paraya tazminat denir. Kıdem ve ihbar olmak üzere iki tip tazminat vardır.

İhbar tazminatı nedir?

İşçi, eğer işvereni tarafından hiçbir haber verilmeden işten çıkarılırsa, işverenin işçiye ödemesi gereken para ihbar tazminatıdır. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre ihbar tazminatını yalnızca işverenler vermez. Aynı şekilde işçi, eğer işverenine hiçbir haber vermeden işten ayrılırsa bu sefer işçi işverene ihbar tazminatı vermekle yükümlü olur. İhbar tazminatı ile hem çalışanların hem de işverenlerin hakları korunmakta, işten ayrılma sebeplerini karşı tarafa bildirmeleri sağlanmaktadır.

Kıdem tazminatı nedir?

Eğer işçi işten çıkmak istemiyor fakat işvereni artık onun çalışmasını istemiyorsa, işçinin çalıştığı her yıl için işveren tarafından işçiye ödenen tazminat, kıdem tazminatıdır. İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için çalıştığı yerde en az 1 yılı doldurmuş olması gerekir. Evlilik ya da vefat gibi sebepler haricinde keyfi olarak işten çıkan çalışanlara kıdem tazminatı verilmez.

Kıdem İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem ihbar tazminatı 2018 yılı için işçinin çalıştığı süreye bakılarak verilmektedir.

İhbar tazminatı hesaplama 2018

İhbar tazminatında çalışılan süre tespit edilir ve bu süreye denk gelen aylık brüt gelir, giydirilmiş aylık brüt ücret baz alınarak hesaplanır. Gelir vergisi ve damga vergisi ücretten düşülerek ödeme tutarı belirlenir.

Örnek verirsek; işçinin 1 aylık brüt maaşı 3,000 TL olsun ve 6 yıldır aynı yerde çalışsın. Bu işçinin alacağı ihbar tazminatı 2 aylık brüt ücreti kadardır. 

3,000 / 30 gün (1 ay) = 100 TL (günlük)

100 TL x 7 gün = 700 TL (haftalık)

700 TL x 8 hafta = 5,600 TL (brüt ihbar tazminatı)

Gelir vergisi: 5,600 x (%15) = 840 TL

Damga vergisi: 5,600 x (%0, 0.00759) = 42,50 TL

Brüt ihbar tazminatından gelir ve damga vergilerini düşersek;

5,600 TL – (840 TL + 42,50 TL) = 4.717,50 TL net ihbar tazminatını bulmuş oluruz.

Kıdem tazminatı hesaplama 2018

Kıdem tazminatında da aynı ihbar tazminatında olduğu gibi çalışılan süre göz önüne alınarak hesaplama yapılır. Çalışılan her yıl için işçiye 1 aylık giydirilmiş brüt ücreti kadar kıdem tazminatı ödenir. Örnek verecek olursak;

Çalıştığı yerde 1 yıl kalan ve asgari ücret alan bir işçi 2029,50 TL kıdem tazminatı alır. Bir yıldan fazla ve iki yıldan az çalıştıysa arada kalan süre hesaplanır ve aynı oran baz alınarak ödeme gerçekleştirilir. Kıdem tazminatında ihbar tazminatından farklı olarak gelir vergisi kesintisi yapılmaz. Yalnızca damga vergisi kesilir.

Asgari ücret için kıdem tazminatının ne kadar olduğunu öğrenmek için altta bulunan resmi inceleyiniz.(*Resme tıklarsanız büyük halini görebilirsiniz.)

asgari ücret kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama

Giydirilmiş brüt ücret nedir?

Maaşa ek olarak verilen yemek, prim, ikramiye ya da yakacak yardımı gibi ek ücretlerin toplamı, giydirilmiş brüt ücret olarak ifade edilir.

Kıdem İhbar Tazminatı Almanın Şartları Nelerdir?

1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesine göre işinden ayrılan çalışanların kıdem tazminatı alabilmeleri için gereken şartlar şunlardır;

 • Çalışan, kendi isteği ile işten ayrılmamış olmalıdır ya da vefat etmiş olmalıdır.
 • Çalışanın işten çıkarılma sebebi, ahlak ve iyi niyet kurallarını ihlal edici davranışlar sergilemesi olmamalıdır.
 • Kendi isteği ile işten ayrılan çalışanların, İş Kanunu’nun 24. maddesindeki şartlara göre haklı bir nedeni olmalıdır.
 • Erkek çalışanlar için askerlik nedeniyle kendi isteği ile işten ayrılma durumlarında, kıdem tazminatı alabilme hakları vardır.
 • Kadın çalışanlar için evlilik gibi durumlarda ve evliliği takiben bir yıl sonra işten çıkmayı isteme durumunda, kadınlar kıdem tazminatı alabilirler.
 • Emeklik şartını yerine getiren çalışanlar, bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumuna toplu ödeme veya maaş bağlanması için başvuruda bulunurlarsa kıdem tazminatı alabilirler.
 • Çalışan en az 7000 gün prim ödediyse ya da minimum 25 yıl boyunca sigortalı olmuşsa ve buna ek olarak 4500 gün prim ödemişse, kadınlar 58 erkekler ise 60 yaş sınırını tamamlamayı beklemeksizin, kendi istekleri ile işten ayrıldıklarında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 81. maddesine göre emeklilik süreleri dolmuşsa ve sadece yaş nedeniyle emekli olmayı bekliyorlarsa kıdem tazminatı alabilirler.
 • Aynı işverene ait farklı yerlerde veya aynı işte minimum 1 yıl çalışan kişilere kıdem tazminatı verilir.

Kendi İsteğimle İşten Ayrılırsam Nasıl Kıdem Tazminatı Alabilirim?

İstifa eden ya da işi bırakan işçiler, aşağıdaki durumlarda kıdem tazminatı alabilirler;

 • Ağır çalışma şartlarının sağlığı bozması nedeniyle işten çıkma
 • Mobbing ve psikolojik şiddet gibi zoraki uygulamalarla çalışanın istifa etmesi (bu durumu belgelemesi gerekir)
 • Sözleşmeye göre belirlenen maaşın altında bir ödeme yapılması
 • Maaşa ek olarak ödenen ikramiye, yakacak yardımı, giysi yardımı, fazla mesai ücreti ya da hafta tatili gibi sosyal yardımların yapılmaması
 • Sigortanın geç ya da eksik yapılması
 • Çalışana haber verilmeden Sosyal Güvenlik Kurumu’nda giriş çıkış işlemlerinin yapılması
 • Dini bayram ya da resmi tatil gibi zamanlarda çalışan işçiye, ücretinin ödenmemesi
 • Yıllık izinlerin tam kullanılmaması
 • Kadın çalışanlar için evlenilen zamandan itibaren bir yıl içinde evlilik gerekçe gösterilerek işten çıkma
 • Erkek çalışanlar için askerlik nedeniyle işten çıkma
 • Minimum 5 yıl çalışan gazeteciler de istifa ederlerse kıdem tazminatı alabilirler.

2018 Kıdem İhbar Tazminatı Tavanı

Kıdem tazminatı hesaplanırken devletin belirlediği tavana göre hesaplama yapılır. Bu tavan 2018’in ikinci altı aylık dönemi için 5,434,42 TL olarak belirlenmiştir.

Kıdem Tazminatı Zaman Aşımı

Çalışanlar eğer çalıştıkları yerde 1 yıldan fazla kalırsa kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar. Sosyal haklar ile birlikte aylık brüt ücretin toplamı kadar işçiye kıdem tazminatı verilir. İşçi eğer yıllık iznini kullanmazsa ya da almadığı fazla mesai ücreti varsa, tüm bunlar toplanarak kendisine ödenir. Kıdem tazminatını ödemeyen işverenlere 10 yıl içinde dava açılabilir. Aksi halde dava, zaman aşımına uğrar ve düşer. Kıdem tazminatı dışında diğer alacaklar için 5 yıl içinde dava açılması gerekir.

İşçi, haksız yere işten çıkarıldığını düşünüyorsa, işverene “işe iade davası” açma hakkı vardır. Çalışanlar bu davayı, işten çıkarıldıktan sonraki 1 ay içinde kıdem tazminatı dava dilekçesi ile birlikte açmalıdırlar. Eğer işçi sendikal sebeplerle işten çıkarılırsa ve mahkeme kararı lehine sonuçlanırsa 1 ay içinde tekrar işe başlamalıdır. İşveren bunu kabul etmezse işçiye tazminat ödemekle yükümlü hale gelir.

Not: 2019 yılında kıdem tazminatı hesaplaması için kıdem tazminatı tavanının açıklanmış olması gerekmektedir. Tavan fiyat açıklanınca hesaplama güncellenecektir.

Yorumlar:

1 1 1 1 1 Oylar 4.67 (3 Oylar)

Yorumlar  

Samet
Ben 4 sen 10 aydır bi sirkette calısiyorum ocak 5 te askere teslim olacam tazminat yeni asgari ucretten mi hesaplanır yoksa eski yani 2029 tl mi teşekkürler
Cevap
aysegul
Çok güzel bir soru
Cevap
Zafer atesoglu
2 yıl bir işyerinde çalışmaktayım işyeri bana 42 gün ihbar verdi nasıl alabilirim tazminatı
Cevap
Engin
Eylül 1998 de devlet memuru olarak işe başladım. Şubat 2015 de SSK lı devlet çalışanı oldum. Eylül 2007 de istifa edip özel şirkette sigortalı olarak işe başladım. Yakın tarihte 11 yıldan fazla süredir sigortalı çalıştığım özel şirketten kendi isteğimle ayrılsam 11 yıllık tazminatımı alabilir miyim. ( şayet alamazsam mobing yapıldığı için dava açacağım, mahkemeyle işi uzatmak ta istemiyorum)
Cevap
Okan
Alıntılandı ümit:
Merhaba benim durumumda olanlar varsa lütfen cevap versin işyerimden haksız nedenle çıkarıldım bu durumda ne yapmalıyım nasıl bir yol izlemeliyim?

Mevcut mevzuatta çerçevesinde 30 gün içerisinde yasal hakkınızı kullanmanızı öneriyorum Tabii ki bu durumu ispat edebilmeniz oldukça önemli
Cevap
ümit
Merhaba benim durumumda olanlar varsa lütfen cevap versin işyerimden haksız nedenle çıkarıldım bu durumda ne yapmalıyım nasıl bir yol izlemeliyim?
Cevap
okan
Alıntılandı guven:
18 yıllık sigortam var kendi isteğimle isten ciksam tazminat alabilir miyim?

Evet kısmi emeklilik kapsamında bu hakkınızı kullanabilirsiniz.ama bu durumu belgelemeniz gerekir.
Cevap
guven
18 yıllık sigortam var kendi isteğimle isten ciksam tazminat alabilir miyim?
Cevap
fatih
Merhaba hangi durumlarda ihbar tazminatı alınabilir bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz?
Cevap
sevginur
Bir sorun var iş yerinin başkasına devredilmesi durumunda devralan kişi tazminat ödemesini gerçekleştirir mi? teşekkürler
Cevap
onur
Alıntılandı halil:
Merhaba arkadaşlar Nişanlım evlilik nedeniyle işten çıkacak acaba bu durumda hizmet tazminatından faydalanabilir mi?

Evlilik ve askerlik durumlarında tazminat hakkı alınır
Cevap
onur
Alıntılandı fatma:
Kıdem tavanı nedir acaba biri bana açıklayabilir mi?

Aslında çok basit belli bir sınırı var ve bu sınır her sene için değişiklik gösteriyor hatta her dönem için değişiklik gösteriyor mesela 2018 yılının ilk dönemi için 4000 TL civarı iken 2018 yılının 2. Dönem için 4500 TL civarıdır Yani bir kişi 10.000 lira maaş alıyorsa maaşı en fazla 4500 kabul ediliyor Tabii ki bu sadece Kıdem tazminatında bu şekilde hesaplanıyor ihbar tazminatında ne kadar maaş alıyorsanız o kadar yansıtılır anlatamadı isem kusura bakmayınız
Cevap
onur
Alıntılandı seyfullah:
asgari ucretle calisan bir kisi iki yil icin ne kadar ihbar ve kidem tazminati alir? tesekkurler bilen lutfen cvp yazsin.

6500 TL civarı kıdem + ihbar alır.
Cevap
halil
Merhaba arkadaşlar Nişanlım evlilik nedeniyle işten çıkacak acaba bu durumda hizmet tazminatından faydalanabilir mi?
Cevap
fatma
Kıdem tavanı nedir acaba biri bana açıklayabilir mi?
Cevap
seyfullah
asgari ucretle calisan bir kisi iki yil icin ne kadar ihbar ve kidem tazminati alir? tesekkurler bilen lutfen cvp yazsin.
Cevap

Yorum ekle