Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama 2019

Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama, işe giriş ve işten çıkış tarihlerinin yanı sıra aylık brüt maaş, ek ödemeler, kümülatif gelir vergisi matrahı ve yıllık brüt kazanç gibi verilerle yapılabilmektedir. Bunun için aşağıdaki programı kullanarak istenen verileri girmeniz ve “hesapla” butonuna basmanız yeterlidir. Güncellendi!

kıdem ihbar tazminatı hesaplama

KIDEM - İHBAR TAZMİNATI HESAPLAMA PROGRAMI
İŞE BAŞLAMA TARİHİ
İŞTEN AYRILMA TARİHİ
*Brüt maaş Örn: 2558,40
Kümülatif vergi matrahı  

* 2019 yılında işten ayrılan bir asgari ücretlinin brüt maaşı 2558,40 TL'dir. İşten 2018 yılında ayrılan bir asgari ücretlinin brüt maaşı ise 2029,50 TL'dir.

KIDEM VE İHBAR HESAPLAMA

Not: 2019 yılında işten ayrılan ve bir yıllık çalışma süresini  dolduran bir asgari ücretlinin tazminatının ne kadar olduğunu öğrenmek istiyorsanız tıklayınız. Ayrıca 2019 "Kıdem tazminatı tavanı" ilk 6 ay için  6.017,60 TL olarak belirlenmiştir. Üsteki hesaplama güncellenmiştir.

Kıdem İhbar Tazminatı Nedir?

Belli bir zarara karşılık ödenen paraya tazminat denir. Kıdem ve ihbar olmak üzere iki tip tazminat vardır.

İhbar tazminatı nedir?

İşçi, eğer işvereni tarafından hiçbir haber verilmeden işten çıkarılırsa, işverenin işçiye ödemesi gereken para ihbar tazminatıdır. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre ihbar tazminatını yalnızca işverenler vermez. Aynı şekilde işçi, eğer işverenine hiçbir haber vermeden işten ayrılırsa bu sefer işçi işverene ihbar tazminatı vermekle yükümlü olur. İhbar tazminatı ile hem çalışanların hem de işverenlerin hakları korunmakta, işten ayrılma sebeplerini karşı tarafa bildirmeleri sağlanmaktadır.

Kıdem tazminatı nedir?

Eğer işçi işten çıkmak istemiyor fakat işvereni artık onun çalışmasını istemiyorsa, işçinin çalıştığı her yıl için işveren tarafından işçiye ödenen tazminat, kıdem tazminatıdır. İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için çalıştığı yerde en az 1 yılı doldurmuş olması gerekir. Evlilik ya da vefat gibi sebepler haricinde keyfi olarak işten çıkan çalışanlara kıdem tazminatı verilmez.

Kıdem İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem ve ihbar tazminatı işçinin çalıştığı süreye bakılarak verilmektedir.

İhbar tazminatı hesaplama örneği

İhbar tazminatında çalışılan süre tespit edilir ve bu süreye denk gelen aylık brüt gelir, giydirilmiş aylık brüt ücret baz alınarak hesaplanır. Gelir vergisi ve damga vergisi ücretten düşülerek ödeme tutarı belirlenir.

Örnek verirsek; işçinin 1 aylık brüt maaşı 3,000 TL olsun ve 6 yıldır aynı yerde çalışsın. Bu işçinin alacağı ihbar tazminatı 2 aylık brüt ücreti kadardır. 

3,000 / 30 gün (1 ay) = 100 TL (günlük)

100 TL x 7 gün = 700 TL (haftalık)

700 TL x 8 hafta = 5,600 TL (brüt ihbar tazminatı)

Gelir vergisi: 5,600 x (%15) = 840 TL

Damga vergisi: 5,600 x (%0, 0.00759) = 42,50 TL

Brüt ihbar tazminatından gelir ve damga vergilerini düşersek;

5,600 TL – (840 TL + 42,50 TL) = 4.717,50 TL net ihbar tazminatını bulmuş oluruz.

Kıdem tazminatı hesaplama örneği

Kıdem tazminatında da aynı ihbar tazminatında olduğu gibi çalışılan süre göz önüne alınarak hesaplama yapılır. Çalışılan her yıl için işçiye 1 aylık giydirilmiş brüt ücreti kadar kıdem tazminatı ödenir. Örnek verecek olursak;

Çalıştığı yerde 1 yıl kalan ve asgari ücret alan bir işçi 2558,40 TL kıdem tazminatı alır. Bir yıldan fazla ve iki yıldan az çalıştıysa arada kalan süre hesaplanır ve aynı oran baz alınarak ödeme gerçekleştirilir. Kıdem tazminatında ihbar tazminatından farklı olarak gelir vergisi kesintisi yapılmaz. Yalnızca damga vergisi kesilir.

Asgari ücret için kıdem tazminatının ne kadar olduğunu öğrenmek için altta bulunan resmi inceleyiniz.(*Resme tıklarsanız büyük halini görebilirsiniz.)

asgari ücret kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama

Giydirilmiş brüt ücret nedir?

Maaşa ek olarak verilen yemek, prim, ikramiye ya da yakacak yardımı gibi ek ücretlerin toplamı, giydirilmiş brüt ücret olarak ifade edilir.

Kıdem İhbar Tazminatı Almanın Şartları Nelerdir?

1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesine göre işinden ayrılan çalışanların kıdem tazminatı alabilmeleri için gereken şartlar şunlardır;

 • Çalışan, kendi isteği ile işten ayrılmamış olmalıdır ya da vefat etmiş olmalıdır.
 • Çalışanın işten çıkarılma sebebi, ahlak ve iyi niyet kurallarını ihlal edici davranışlar sergilemesi olmamalıdır.
 • Kendi isteği ile işten ayrılan çalışanların, İş Kanunu’nun 24. maddesindeki şartlara göre haklı bir nedeni olmalıdır.
 • Erkek çalışanlar için askerlik nedeniyle kendi isteği ile işten ayrılma durumlarında, kıdem tazminatı alabilme hakları vardır.
 • Kadın çalışanlar için evlilik gibi durumlarda ve evliliği takiben bir yıl sonra işten çıkmayı isteme durumunda, kadınlar kıdem tazminatı alabilirler.
 • Emeklik şartını yerine getiren çalışanlar, bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumuna toplu ödeme veya maaş bağlanması için başvuruda bulunurlarsa kıdem tazminatı alabilirler.
 • Çalışan en az 7000 gün prim ödediyse ya da minimum 25 yıl boyunca sigortalı olmuşsa ve buna ek olarak 4500 gün prim ödemişse, kadınlar 58 erkekler ise 60 yaş sınırını tamamlamayı beklemeksizin, kendi istekleri ile işten ayrıldıklarında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 81. maddesine göre emeklilik süreleri dolmuşsa ve sadece yaş nedeniyle emekli olmayı bekliyorlarsa kıdem tazminatı alabilirler.
 • Aynı işverene ait farklı yerlerde veya aynı işte minimum 1 yıl çalışan kişilere kıdem tazminatı verilir.

Kendi İsteğimle İşten Ayrılırsam Nasıl Kıdem Tazminatı Alabilirim?

İstifa eden ya da işi bırakan işçiler, aşağıdaki durumlarda kıdem tazminatı alabilirler;

 • Ağır çalışma şartlarının sağlığı bozması nedeniyle işten çıkma
 • Mobbing ve psikolojik şiddet gibi zoraki uygulamalarla çalışanın istifa etmesi (bu durumu belgelemesi gerekir)
 • Sözleşmeye göre belirlenen maaşın altında bir ödeme yapılması
 • Maaşa ek olarak ödenen ikramiye, yakacak yardımı, giysi yardımı, fazla mesai ücreti ya da hafta tatili gibi sosyal yardımların yapılmaması
 • Sigortanın geç ya da eksik yapılması
 • Çalışana haber verilmeden Sosyal Güvenlik Kurumu’nda giriş çıkış işlemlerinin yapılması
 • Dini bayram ya da resmi tatil gibi zamanlarda çalışan işçiye, ücretinin ödenmemesi
 • Yıllık izinlerin tam kullanılmaması
 • Kadın çalışanlar için evlenilen zamandan itibaren bir yıl içinde evlilik gerekçe gösterilerek işten çıkma
 • Erkek çalışanlar için askerlik nedeniyle işten çıkma
 • Minimum 5 yıl çalışan gazeteciler de istifa ederlerse kıdem tazminatı alabilirler.

2019 Kıdem İhbar Tazminatı Tavanı

Kıdem tazminatı hesaplanırken devletin belirlediği tavana göre hesaplama yapılır. Bu tavan 2018’in ikinci altı aylık dönemi için 5,434,42 TL olarak belirlenmiştir. 2019 yılı tazminatı henüz belli olmamıştır.

Kıdem Tazminatı Zaman Aşımı

Çalışanlar eğer çalıştıkları yerde 1 yıldan fazla kalırsa kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar. Sosyal haklar ile birlikte aylık brüt ücretin toplamı kadar işçiye kıdem tazminatı verilir. İşçi eğer yıllık iznini kullanmazsa ya da almadığı fazla mesai ücreti varsa, tüm bunlar toplanarak kendisine ödenir. Kıdem tazminatını ödemeyen işverenlere 10 yıl içinde dava açılabilir. Aksi halde dava, zaman aşımına uğrar ve düşer. Kıdem tazminatı dışında diğer alacaklar için 5 yıl içinde dava açılması gerekir.

İşçi, haksız yere işten çıkarıldığını düşünüyorsa, işverene “işe iade davası” açma hakkı vardır. Çalışanlar bu davayı, işten çıkarıldıktan sonraki 1 ay içinde kıdem tazminatı dava dilekçesi ile birlikte açmalıdırlar. Eğer işçi sendikal sebeplerle işten çıkarılırsa ve mahkeme kararı lehine sonuçlanırsa 1 ay içinde tekrar işe başlamalıdır. İşveren bunu kabul etmezse işçiye tazminat ödemekle yükümlü hale gelir.

Yorumlar:

1 1 1 1 1 Oylar 4.57 (7 Oylar)

Yorumlar

Sakup karahan
Slm 4882 gunum var isten ayrilmak istiyorum
19=07=2005 girisim var tazminat alabilirmiyim
Cevap
Zehra
2017 yılında evlilik nedeniyle işten ayrıldım yeni düzenleme ile vergi kesintisinden yaralanabilirmiyim
Cevap
tener
yakında emekli olacam ama bankayayatan maaşım devamlı düsüyo önceden bürütüm 2850 iken simdi geriledi bu suç ve haksızlık deyilmi kanunen
Cevap
Göksel
Merhaba kıdem tazminatindan gelir vergisi kesilirmi
Cevap
Serseri
Slmm 2018 te işten çıkarıldım işe iade actim 2019 karar mahkemen var tazminatım 2018 teki saat ucretindenmi hesablancak yaksa 2019 takı saat ucretindenmi hesablancak
Cevap
MUSTAFA YARŞIBAŞ
01 08 2004 TE başladım 2019 Şubat ayında Çıkarsam tazminatımı alabiliyor muyum
Cevap
Cvp
Çıkarılırsanız alırsınız.
EYT'liyseniz 3600den istifa edip alabilirsiniz
Cevap
Leyla
Mrb ben evlilik tazminatı almak istiyorum kidem tazminatımıda alabliyormuyum
Cevap
Sevda
Benim ise girisim 01.05.2017 cikisim 20.01.2019 kidem tazminati hangi ucretten hesaplanir
Cevap
MERHABA
İŞTEN ÇIKARTIRDİĞINIZ GÜNKÜ BÜRÜT ÜCRETTEN HESAPLANIR
Cevap
Deniz
Merhaba 3 temmuz 2007 girişliyim. Sgk girişimde aynı tarih kıdem tazminatını alarak çıkmam mümkün mü?
Cevap
Onur koc
ağustos 2017den beri iş yerinde part olarak çalışıyorum. asgari ücrete yakın maaş alıyorum. eylül 2019da bedelli askerlik yapacağım döndüğümde aynı yerde çalışmak istemediğimden kıdem tazminatı alma şansım var mı?
Cevap
Mehmet simsek
Maas+ prim calisiyorum
Cevap

Yorum ekle