Lise Mezuniyet Puanı - Diploma Notu Hesaplama

Öğrencilerin lise mezuniyet puanları hesaplanırken her sınıftan aldıkları başarı puanlarına göre mezuniyet puanları hesaplanmaktadır. Bu puan aslında diploma notudur. Bu notta öğrencileri üniversiteye taşıyan önemli bir etkendir. Çünkü orta öğretim başarı puanını belirleyen diploma notu öğrencilerin yüksek öğretime geçiş sınavından aldıkları puanın üzerinde eklenmesidir.

Lise Mezuniyet (Diploma) Puanı Hesaplama
9. Sınıf Yıl Sonu Puanı
10. Sınıf Yıl Sonu Puanı
11. Sınıf Yıl Sonu Puanı
12. Sınıf Yıl Sonu Puanı
Lise mezuniyet hesaplama

Ortaöğretim Başarı puanını da hesaplamak için:

OBP Bulma

Lise Mezuniyet Puanı Nedir?

Lise mezuniyet puanı hesaplanırken öğrencilerin dokuzuncu sınıftaki puanı, onucu sınıftaki puanı, on birinci sınıftaki puanının ve on ikinci sınıftaki puanının aritmetik ortalamasının bulunması gerekmektedir.

Yani aşağıdaki formül ile aritmetik ortalama bulunur;

Lise mezuniyet puanı = (9. sınıf puanı + 10. Sınıf puanı + 11. Sınıf puanı + 12. Sınıf puanı ) / 4
Şimdi bir örnekle bu durumu açıklayalım.

Örnek :

Öğrencinin sınıflarda aldıkları puan şu şekildedir. 9. Sınıf puanı 70, 10. Sınıf puanı 80, 11. Sınıf puanı 60, 12. Sınıf puanı 90’dır. Şimdi bu öğrencinin Lise Mezuniyet Puanını(Diploma Notu Hesaplama) bulalım;
Lise Mezuniyet Puanı = ( 70 + 80 + 60 + 90 ) / 4 = 75 puandır.

Orta Öğretim Başarı Puanı Nasıl Hesaplanmaktadır?

Orta öğretim başarı puanının ne kadar önemli olduğunu daha önceki yazılarımızda bahsetmiştik. Üniversiteye yerleşmek isteyen öğrencilerin YGS sınavından aldıkları puanla orta öğretim başarı puanları toplanarak sınav puanı ortaya çıkmaktadır. Peki orta öğretim başarı puanı nasıl hesaplanmaktadır? Şimdi bunu açıklayalım; Öğrencinin lise mezuniyet puanı 5 ile çarpılır ve orta öğretim başarı puanı ortaya çıkar. En düşük orta öğretim başarı puanı 250 olarak belirlenmiştir. Eğer öğrencinin mezuniyet puanı 50 nin altındaysa bu değer 50 ye çekilir.

Yurt Dışından Gelen Öğrencilerin Mezuniyet Puanları Nasıl Hesaplanmaktadır?

Eğer öğrenci öğreniminin bir kısmını ülkemizde tamamlamışsa bir kısmını da yurt dışında yapmışsa buradaki yıl sonu puanlarıyla yurt dışında ki yıl sonu puanlarına bakarak mezuniyet puanları bulunur. Öğrencinin yurt dışındaki yıl sonu puanlarına erişilemezse sadece ülkemizde okuduğu yılların puanları baz alınır.