Lise mezuniyet puanı hesaplaması yapılırken öğrencilerin her sınıftan(9,10,11,12) aldıkları başarı puanlarına göre mezuniyet puanları hesaplanmaktadır. Bu puan aslında diploma notudur. Bu not ise öğrencileri üniversiteye taşıyan önemli bir lokomotif görevi görür. Şimdi mezuniyet puanı hesaplamaya başla!

Lise Mezuniyet (Diploma) Puanı Hesaplama
9. Sınıf Yıl Sonu Puanı
10. Sınıf Yıl Sonu Puanı
11. Sınıf Yıl Sonu Puanı
12. Sınıf Yıl Sonu Puanı
Lise mezuniyet hesaplama

Lise Mezuniyet Puanı Nedir?

Lise mezuniyet puanını öğrenmek için; öğrencilerin dokuzuncu sınıftaki puanı, onuncu sınıftaki puanı, on birinci sınıftaki puanının ve on ikinci sınıftaki puanının aritmetik ortalamasının bulunması gerekmektedir.

Yani aşağıdaki formül ile aritmetik ortalama bulunur;

Lise mezuniyet puanı = (9. sınıf puanı + 10. Sınıf puanı + 11. Sınıf puanı + 12. Sınıf puanı ) / 4
Şimdi bir örnekle bu durumu açıklayalım.

Örnek :

Öğrencinin sınıflarda aldıkları puan şu şekildedir. 9. Sınıf puanı 70, 10. Sınıf puanı 80, 11. Sınıf puanı 60, 12. Sınıf puanı 90’dır. Şimdi bu öğrencinin Lise Mezuniyet Puanını(Diploma Notu Hesaplama) bulalım;
Lise Mezuniyet Puanı = ( 70 + 80 + 60 + 90 ) / 4 = 75 puandır.

Şimdi de OBP puanının nasıl bulunduğuna bakalım:

Üniversiteye yerleşmek isteyen öğrencilerin YGS sınavından aldıkları puanla orta öğretim başarı puanları toplanarak sınav puanı ortaya çıkmaktadır. 

Öğrencinin lise mezuniyet puanı 5 ile çarpılır ve orta öğretim başarı puanı ortaya çıkar. En düşük orta öğretim başarı puanı 250 olarak belirlenmiştir. Eğer öğrencinin mezuniyet puanı 50 nin altındaysa bu değer 50 ye çekilir. Üst kısımda ki örnekte öğrencinin mezuniyet puanı 75'ti. Bu durumda ortaöğretim başarı puanı 75 x 5 = 375 puan olur.

Yurt Dışından Gelen Öğrencilerin Mezuniyet Puanları

Eğer öğrenci öğreniminin bir kısmını ülkemizde tamamlamışsa bir kısmını da yurt dışında yapmışsa buradaki yıl sonu puanlarıyla yurt dışında ki yıl sonu puanlarına bakarak mezuniyet puanları bulunur. Öğrencinin yurt dışındaki yıl sonu puanlarına erişilemez ise sadece ülkemizde okuduğu yılların puanları baz alınır.