Dikey geçiş sınavlarında Ön lisans başarı puanı oldukça önemlidir. Adayların DGS puanları bulunurken ön lisans mezuniyet ortalamaları da puanlamaya katılır. Ön lisans başarı puanınızı öğrenmek için aşağıdaki formu kullanınız.

Önlisans Başarı Puanı Hesaplama

Not sistemi seçiniz:
Diploma notunuz:
ÖBP Hesaplama

Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) Nedir?

ÖBP diploma notu üzerinden bulunan ve Dikey Geçiş Sınavında puan hesabına katılan bir kat sayı olarak bilinir. 

Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) Nasıl Bulunuyor?

Öğrencinin not ortalaması 25 ile çarpılır ve 100 üzerinden karşılığı bulunur. Ardından 0,8 ile çarpılır ve ÖBP puanı bulunmuş olur. Adayın en yüksek notu 100 ise bunun değeri 80, en düşük notu 50 ise bunun değeri ise 40 olabilir. 50’nin altında kalan tüm notlar için ayrıca işlem yapılmaz ve tüm puanlar 50 olarak kabul edilir. Tüm notlar hesaplandıktan sonra 0,6 ile çarpılır ve tercihler sırasında yerleştirmede bu puan kullanılır. Örnek verirsek;

Adayın ön lisans akademik not ortalaması 4 üstünden 3 olsun. Bunun öncelikle 100’lük sistemde karşılığını bulalım. 3 x 25 = 75

ÖBP 80 üzerinde tavan değere sahip olduğu için bu değerin 80 üzerinden karşılığının bulunması gerekir. 75 x 0,8 = 60

Daha sonra ÖSYM’nin belirlediği 0,6 katsayısı ile çarparsak; 60 x 0,6 = 36 sonucunu elde ederiz. Sonuç olarak 4 üstünden 3 akademik ortalamaya sahip birinin ön lisans başarı puanı 36 olmuş olur. Bu puan dikey geçiş sınavında elde edilen ham puana eklenir ve yerleştirmelerde bu puan kullanılır.

DGS Puanına Ön Lisans Başarı Puanı Ekleniyor Mu?

Dikey geçiş sınavı puanına ek olarak sayısal ve sözel netlerle birlikte ön lisans başarı puanı da dikkate alınır. DGS sözel, DGS sayısal ya da DGS eşit ağırlık puanlarında ÖBP kullanılırken 0,6 katsayısı ile çarpılarak dikey geçiş sınavı puanları elde edilir.