Silindirin alanı ve hacmi eğitim hayatımızda sık sık karşımıza çıkan ve ezberlediğimiz fakat daha sonra unutup günlük hayatta çoğu zaman kullanmadığımız bir hesaplamadır. Fakat çevremizdeki pek çok eşya silindir biçimindedir ve içlerine koyduğumuz malzemelerin ölçüsünü bilmek için silindirin alanı ve hacmini bilmek bize büyük kolaylık sağlayacaktır. 

Silindirin Alanını ve Hacmini Hesaplama Aracı
Silindirin yarıçapı (r)
Silindirin yüksekliği (h)
Silindirin Alanını ve Hacmini Hesaplama Aracı

Silindir Nedir?

Alt ve üst tabanları eş dairelerden oluşan bir geometrik şekildir. Silindir, bir dikdörtgenin bir kenarı etrafında döndürülmesiyle elde edilmektedir.

Silindirlerin Özellikleri Nelerdir?

Silindirlerin alt ve üst yüzeyleri düz bir şekilde, yan yüzeyleri ise eğri şeklindedir. 2 tane düz, bir tane eğri yüzeyden oluşan silindirlerin hiçbir köşesi bulunmaz. Silindirlere isim verilirken taban eğrisine bakılır. Pil, kavanoz, boru ya da bardak gibi günlük hayatımızda kullandığımız eşyalar silindir biçimindedir.

Kaç Çeşit Silindir Bulunmaktadır?

4 çeşit silindir türü bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla;

  • Dairevi silindir: Tabanı daire şeklindedir.
  • Eğik silindir: Dairevi silindirlerde ana doğrunun tabana dik olmadığı silindir şeklidir.
  • Eliptik silindir: Tabanı elips şeklindedir.
  • Dik silindir: Alt ve üst tabanı daire şeklinde olan, bir dikdörtgenin bir kenarının kıvrılmasıyla oluşturulan silindir şeklidir.

Silindirin Alanı

Silindirin alanı için aşağıdaki formül kullanılır:

Alan = 2.π.r (r+h)
Burada π = 3,14, r = taban yarıçapı ve h = silindirin yüksekliğidir.
Örnek verirsek; taban yarıçapı 2 cm ve yüksekliği 5 cm olan bir silindirin alanını hesaplamak için yapmamız gereken; (π=3)
Alan = 2 x 3 x 2 x (2 + 5)
Alan = 12 x 7
Alan = 84 cm küptür.

Silindirin Hacmi

Silindirin hacmi için aşağıdaki formül kullanılır:
Hacim = Taban alanı x yükseklik
Hacim = π.r.r.h
Örnek verirsek; taban yarıçapı 4 cm ve yüksekliği 6 cm olan bir silindirin hacmi için; (π=3)
Hacim = π.r.r.h
Hacim = 3 x 4 x 4 x 6
Hacim = 288 cm küptür.