Yüzde Hesaplama - Kolay Yüzde Hesaplama Nasıl Yapılır?

Yüzde hesaplama günlük hayatta sıkça kullandığımız ve yararlandığımız bir hesaptır. Ürünlere yapılan indirim ya da zam oranları, maliyet hesapları, faiz gelirleri, hisse senedi hesaplama ya da istatistiksel veriler gibi merak edilen pek çok şeyde (%) yüzde hesaplamadan yararlanılabilir. Bunun için yapmanız gereken aşağıdaki formu kullanmak, hesabını bulmak istediğiniz değerle birlikte yüzde kaçını bulmak istediğinizi yazmak ve “hesapla” butonuna basmaktır. Böylece istediğiniz değerin yüzdesini kolayca bulabilirsiniz..

YÜZDE HESAPLAMA ARACI
A sayısı  

B sayısı

 

İşlem Seç

Yüzde Hesaplama Aracı

Diğer Hesaplamalar:

Zam Hesaplama

İndirim Hesaplama

Yüzde ve Yüzde Hesaplama Ne Demektir?

Bir rakamın ya da bir bütünün 100 eşit parçaya bölünmesi “yüzde” olarak ifade edilir. Yüzde hesaplama yaparak;
A sayısının %B’sinin kaç olduğu,
-A sayısının B sayısının % kaçı olduğu,
-A sayısı yüzde B kadar artarsa sonucun kaç olacağı ve
-A sayısı yüzde B kadar azalırsa sonucun kaç olacağı gibi soruların cevapları bulunabilir.

Örnek; 200 kişilik bir sınıfın %10’unu bulmak için 200 sayısını öncelikle 100 eşit parçaya bölmemiz gerekir. Daha sonra bulduğumuz sayıyı istenen yüzde değeri ile çarpmamız gerekir. Bunu formülle ifade edersek;
A’nın yüzde B’si = (A / 100) x B şeklinde gösterebiliriz.
Örneğimizdeki sayıları formülde yerlerine koyarsak;
(200 / 100) x 10 = 20 sonucunu buluruz. Yani 200 kişilik bir sınıfın yüzde 10’u 20 kişiden oluşur.

Yüzde Hesabı (Yüzde Oranı Hesabı) Nasıl Yapılır?

Yüzde hesabı yapma iki aşamadan oluşur. İlk aşamada yüzdesini bulacağımız sayı 100’e bölünür, ikinci aşamada ise elde edilen sayı yüzde değeri ile çarpılır. Özellikle matematikte çok sık kullanılan yüzde hesabı oldukça basit bir hesaptır.

Örnek verirsek;
500 metrelik bir yolun yüzde 20’si kaçtır?
Formüle göre önce yüzdesi bulunacak sayı 100’e bölünür, ardından yüzde değeri ile çarpılır. Buna göre;
(A / 100) x B
500 / 100 = 5
5 x 20 = 100 metredir.

Başka bir örnek;
80 sayfalık bir kitabın %50’si kaç sayfadır?
Formülümüz: (A / 100) x B idi. Verileri yerlerine yazarsak;
(80 / 100) x 50 = 40 sayfadır.

Yüzde hesabının kullanım alanı oldukça geniştir. Firmalar ürünlerine indirim uygularken ya da zam yaparken, yüzde hesabından bolca faydalanırlar. Mağaza vitrinlerine yapıştırılan indirimler genellikle yüzde değeri ile ifade edilir. Örneğin “yüzde 50’ye varan indirimler” ya da “yüzde 10’dan yüzde 40’a çıkan indirimler” gibi ifadeleri sık sık görürüz.

Örnek verirsek;
Maliyeti 200 lira olan bir ürünü yüzde 18 karla satmak isteyen bir firma, bu ürünün ne kadara satar?
Bir malı %18 karla satmak demek, 100 lira için 18 lira zam yapmak demektir. Malın maliyeti 200 lira olduğuna göre yapılan zam da 18 x 2 = 36 liradır.
Malın ilk fiyatı 200 lira olduğuna göre %18 karla satıldığında yeni fiyatı 200 + 36 = 236 lira olur.

Yüzde Çıkarma Hesabı Nasıl Yapılır?

yüzde çıkarma

Yüzde çıkarma hesabı, bir ürüne indirim yapıldığı zaman kullanılır. Bir malın fiyatı, önceden belirlenen fiyatından daha ucuza satılmak istendiğinde yapılan indirim, yüzde çıkarma hesabı ile bulunabilir.

Örnek verirsek;
Maliyeti 150 lira olan bir ürüne 30 lira indirim yapılarak 120 liraya satılıyor. Firmanın ürüne yaptığı indirim oranı yüzde kaçtır?
Formülü yazarsak;
(30 / 150) x 100 = %20 sonucunu buluruz. Bu durumda firma, 150 lira değerindeki ürüne %20 indirim uygulayarak 120 liraya satmıştır.

Yüzdesi Verilen Sayı Ondalık Sayıya Nasıl Çevrilir?

Daha çok matematiksel işlemlerde kullanılan ondalık gösterme kavramı, kısa yoldan yapılabilen bir işlemdir. Bir sayının yüzde ondalık olarak ifade edilebilmesi için paydası 100 olarak yazılmalıdır.

Örnek verirsek; %20 ifadesi, 20 / 100 şeklinde gösterilir. Bu sayıyı ondalık sayıya çevirmek istersek; 0,20 olarak yazarız.
Başka bir örnek; %45 = 45 / 100 = 0,45 ya da %129 = 129 / 100 = 1,29 olarak gösterilebilir.

Yüzde problemlerinde orantı yöntemi nasıl kullanılır?

yüzde orantı hesaplama

Yüzde problemlerinde orantı yöntemi kullanılarak istenen sonuca daha kolay ulaşılabilir. Bunun için verilen sayının yüzde içindeki değeri ile istenen sayı içindeki değeri birbirine oranlanır.
Örnek verirsek;
200’de 35, yüzde kaçı ifade eder?
Formülümüze göre verilen değerleri yerlerine yazarsak;
(35 / 200) x 100 = 17,5 sonucunu buluruz. Bu işlemi şu şekilde de yapabiliriz:
200 sayısı 100 sayısının 2 katıdır. Bu durumda istenen yüzde değerini bulmak için 35’in yarısını bulmamız gerekir.

Bir Sayının Yüzdesi Orantı Yöntemi İle Nasıl Bulunur?

Bir sayının yuzde değerini orantı yöntemi bulmak için verilen sayıyı yüzde değeri ile çarptıktan sonra 100 sayısına bölmemiz gerekir.
Örnek verirsek;
300 sayısının %15’i hangi sayıdır?
Bu durumda (300 x 15) / 100 = 45’tir. Bir diğer çözüm şekli ise şöyledir:
300 sayısı 100 sayısının 3 katıdır. Bu durumda istenen sonucu bulmak için 15 sayısını da 3 ile çarpmamız yeterli olacaktır. İşlemi yaptığımızda 15 x 3 = 45 sonucunu buluruz.

Bir Sayının Başka Bir Sayının Yüzde Kaçı Olduğu Nasıl Bulunur?

Bir sayının yüzdesini bulma(alma) örnekleri yüzdelik formülüyle birlikte

Bunu yüzde hesapla aracını kullanarak yapabileceğiniz gibi basit bir formülle de yapabilirsiniz.
Örnek verirsek;
24 sayısı 400 sayısının yüzde kaçına eşittir?
Formülde verilenleri yerlerine yazalım;
(100 x 24) / 400 = 6 (400’ün %6’sı 24’tür)
Matematiksel işlemler birden farklı şekilde çözülebilir. Bir soruyu çözebilmek için herkes kendince en kolay olan işlemi seçebilir. Bu soruyu şu şekilde de çözebiliriz:
400 sayısı 100 sayısının 4 katıdır. Bu durumda ters orantı kullanırsak 24 sayısını 4’e bölmemiz gerekir. Sonuçta 24 / 4 = 6 sonucunu buluruz.

Başka bir örnek verirsek;
Bir sınıfta 15 kız öğrenci vardır. Sınıftaki toplam öğrenci sayısı 300 kişi olduğuna göre, sınıftaki öğrencilerin yüzde kaçı kızdır?
Birinci yol:
(100 x 15) / 300 = 5
İkinci yol:
300 sayısı 100 sayısının 3 katıdır. Ters orantı yaptığımızda 15 sayısını 3’e bölmemiz gerekir. Bu durumda 15 / 3 = 5 yani sınıftaki öğrencilerin %5’inin kız öğrenci olduğunu anlarız.
Bankaya yatırılan 3000 liraya yıllık %10 faiz uygulanıyor. Bu durumda bir yıl sonra bankadaki para ne kadar olur?
Formülümüz: (A / 100) x B idi. Verileri yerlerine yazarsak;
(3000 / 100) x 10 = 300 lira olur.
Bankaya yatırılan 3000 lira, bir yıl sonunda %10 faizle 300 lira artarak 3000 + 300 = 3300 lira olur.

Kolay Yoldan Yüzde Hesaplama Nasıl Yapılır?

Pratik yüzdelik hesaplama 3 aşamada yapılabilir. Veya kafadan bölme işlemiyle.

kolay yoldan yuzde hesaplama

1.Ana sayı verilen yüzde değeri ile çarpılır
2.Çıkan sonuç 100’e bölünür
3.Ana sayı ile sonuç toplanır (ya da çıkarılır)

Örnek verirsek;
40 liralık bir gömleğe %5 indirim uygulandığında gömleğin yeni fiyatı ne olur?
1.40 x 5 = 200
2.200 / 100 = 2
3.40 - 2 = 38 lira sonucunu buluruz. Gömleğin %5 indirimli satış fiyatı 38 liradır.

Çok Aranan Yüzdeler

İşlem Sonuç
50 TL'nin yüzde 20'si 10
40 TL'nin yüzde 20'si 8
500 TL'nin yüzde 20'si 100
150 TL'nin yüzde 20'si kaçtır 30
120'nin yüzde 10'u kaçtır 12
35'in yüzde 20'si kaçtır 7
45'in yüzde 20'si kaçtır 9
300 TL'nin 20'si kaçtır 60
400'ün 20'si kaçtır 80
200'ün 20'si kaçtır 40
120'nin yüzde 20'si kaçtır 24
50 nin yüzde 15'i kaçtır 7,5
100 tl nin yüzde 18'i 18
80 in yüzde 20'si kaçtır 16

Yüzde Kısaltmaları

Yüzde Kısa yolu
% 10 Sayı x 0.1 = %10
% 20 Sayı x 0.2 = %20
% 30 Sayı x 0.3 = %30
% 40 Sayı x 0.4 = %40
% 50 Sayı x 0.5 = %50
% 60 Sayı x 0.6 = %60
% 70 Sayı x 0.7 = %70
% 80 Sayı x 0.8 = %80
% 90 Sayı x 0.9 = %90
% 100 Sayı x 1 = %100
%1 Sayı x 0.01 = %1
%8 Sayı x 0.08 = %1
%18 Sayı x 0.18 = %1

Hesap Makinesinde Yüzde Hesaplama Nasıl Yapılır?

Örneğin bir sayının yüzde 18'ini bulmak istiyorsanız yüzde hesaplama formülüne göre istenilen sayıyı yüzde olarak yazmak gerekir. Mesala örneğimizde 1000 sayısının %18 ini alacağız.

Hesap makinesine 1000 yazıp 0,18 ile çarparsak yüzde 18 değerini alırız.

Sonuç: 1000 x 0,18 = 180

Eğer hesap makinesine 1000 yazıp 1.18 ile çarparsak yüzde 18 eklenmiş halini buluruz.

Sonuç: 1000 x 1,18 = 1180

Örneğin bir sayının yüzdelik eklenmiş halinde işlem yapmak istiyorsanız formülümüzü hesap makinesinde uygulamak için aynı işlemi tersten yaparak gösterelim. Örneğimizde 1180 TL olan bir ürüne %18 uygulandığını biliyoruz. Bu durumda:

Hesap makinesine 1180 yazıyoruz ardından - (eksi) işaretiyle birlikte tekrar 1180 yazıp 1,18'e bölersek yüzde 18'lik halini buluruz.

Sonuç: 1180 -  1180/1,18 = 180

Hesap makinesine 1180 yazıp 1,18'e bölersek yüzdelik uygulanmamış halini buluruz.

Sonuç: 1180 /  1,18 = 1000

Hesap Makinesinde Yüzde Bulma ve Ardından Toplamı Bulmak İçin:

50.000'in %8'ini hesapla ve ardından topla:

Hesap makinesine 50.000 yazıp x işaretine ve ardından 8'e basıyoruz. Hesap makinesinde (%) yüzde işaretine bastığınız anda %8 halini göreceksiniz. Bu aşamadan sonra  + ve = tuşlarına basarsanız 50.000 sayısının yüzde 8 eklenmiş halini göreceksiniz.

Sonuç:

1- Aşama: 50.000 x 8 %   -----  4.000

2- Aşama: + ve =    ----- 54.000