Okul yaşı hesaplama  formunu kullanarak çocuğunuzun okula gideceği eğitim öğretim yılı ile birlikte ve çocuğunuzun doğum tarihini girmektir bu vesileyle çocuğunuzun anaokulu, anasınıfı ve ilkokula başlama yaşını görebileceksiniz. Yapılan son değişikliklere göre okula başlama aracı güncellenmiştir.

Okula başlama yaşı hesaplama aracı
Eğitim öğretim yılı seçiniz
Doğum tarihi
okula başlama yaşı hesaplama aracı

Çocuklar Anaokuluna Kaç Yaşında Başlayacak?

Anaokulları, 36 aylık ile 68 aylık arasındaki çocukların eğitim gördüğü yerlerdir. Anaokuluna kayıt olacak çocuklar Eylül ayının sonunda 36 aylık olmalı ya da 36 ayını tamamlamalı, ayrıca 68 aylıktan büyük olmamalıdırlar. 68 ayını doldurmamış çocuklar ana sınıfına kayıt olurlar. Boş yer kalması durumunda 36 aya kadar olan çocuklar da anasınıfına kayıt olabilirler.

Ay hesabı yapılırken Eylül ayının bitimine bakılır. 2023 – 2024 eğitim öğretim yılında çocuğunuzu ana sınıfına kayıt ettirmek istiyorsanız, 2023 yılının Eylül ayının sonunda(31/09/2023) çocuğunuz en az 36 aylık olmalıdır. Çocuğunuz Eylül ayı bittiğinde 36 aydan küçükse okula alınmaz. Anaokuluna alınan çocuklarda en büyük yaş sınırı 68 ayını tamamlamamış çocuklardır. 68 aydan büyük çocukların kayıtları anaokuluna değil ilkokula alınır.

Çocuklar Anasınıfına Kaç Yaşında Gitmelidirler?

Eylül ayı bitiminde 57 ayını tamamlayıp, 68 ayını doldurmamış çocuklar, yönetmeliğe göre anaokulu sınıflarına kayıt yaptırabilir. Örgün veya yaygın eğitim yapan okullar kapsamında bulunan anasınıflarına kayıt yapılırken, öncelik 57 ayını dolduran çocuklara verilir. Anasınıfları açılırken 57– 68 aylık çocukların kayıtları alınır. Bu yaş aralığında yeterli öğrenci yoksa geriye doğru 45 aya kadar olan çocuklar anasınıfına kayıt yaptırabilirler. 57 – 68 aylık çocukların sayısı yeterli ise 45 – 56 aylık çocukların kayıtları alınmaz.

2023 – 2024 anaokuluna başlama yaşı ile ilgili örnek vermek gerekirse;

2018 yılının aralık ayında doğanlar 57 aylık oldukları için anaokuluna kayıt ettirilebilirler.

2018 yılının ocak ayında doğanlar 68 aylık oldukları için okul öncesi eğitime gönderilebilirler.

Çocuklar İlk Okula Kaç Yaşında Başlarlar?

Okulun başladığı dönem baz alınarak Eylül ayında 69 ayını tamamlamış olan tüm çocuklar ilkokula kayıt yaptırabilir. Velilerin izni veya isteği doğrultusunda 66 – 67 - 68 ay arasındaki çocuklar velinin yazılı isteğiyle ilkokula kayıt yaptırabilirler. 

2023 – 2024 ilkokula başlama yaşı ile ilgili örnek vermek gerekirse;

2017 yılının aralık ayında doğan çocuklar 69 aylık oldukları için ilkokula kayıt ettirilebilirler. 

69 Aylık Çocuk İlkokula Başlamak Zorunda Mı?

69 ayını doldurmuş çocuklar, velileri istemediği takdirde okula kayıt olmak zorunda değiller. Aile bir dilekçe vererek okul kaydını 1 yıl erteleyebilir. Bu durumda 69 ayını doldurmuş çocuklar okul öncesi eğitim kurumlarına kayıt ettirilirler. Dilekçe ile okul kaydı erteleme, yalnızca 69 – 70 ve 71 aylık çocukları kapsamaktadır.  72 Ay ve üstü çocuklar için kayıt erteleme hakkı bulunmaz bu nedenle çocuğun ilkokul 1. sınıfa kaydettirilmesi gerekmektedir. 

Okula Başlama Yaşı Kaç Olmalı?

Okula başlama yaşı ile ilgili yapılan düzenlemeler, çocuklarla ilgili pek çok soruyu da beraberinde getirdi. Çocuğun okula hazır olup olmadığı, kendi başına okulda durup duramayacağı, fiziksel ve bilişsel olarak okula uyum sağlayıp sağlayamayacağı gibi konular, hem velileri hem de konunun uzmanlarını ilgilendiren son derece ciddi konulardır.

Okula başlama yaşı ile ilgili olarak ilk dikkat edilmesi gereken kriter, çocuğun bilişsel gelişiminin tamamlanıp tamamlanmadığıdır. Bunun için;

- Adını ve soyadını söyleyebiliyor mu?

- Anne ve babasının isimlerini söyleyebiliyor mu?

- Kardeşi olup olmadığını biliyor mu?

- Kardeşi varsa ismini ifade söyleyebiliyor mu?

- Minimum bir arkadaşının ismini sayabiliyor mu?

Gibi temel bilişsel yeterliliklere bakılır. Bunların yanı sıra;

- Birbirine benzeyen şeyleri fark edebiliyor mu?

- Farklı olanı bulabiliyor mu?

- Uzun ve kısa kavramlarını biliyor mu?

- Az ve çok kavramlarını anlıyor mu?

- Masa ayağı, kapı kolu ya da gömlek düğmesi gibi eksik bırakılan nesneyi bulabiliyor ve tamamlayabiliyor mu?

Gibi kavramsal yeterlilikler test edilir. Ayrıca küçük motor kas gelişimini tamamlayıp tamamladığını anlamak için verilen bir şeklin aynısını çizip çizemediğine bakılır. Kağıdı ikiye katlayabiliyor, 20’ye kadar sayabiliyor, basit toplama çıkarma işlemlerini yapabiliyor, renkleri ayırt edebiliyor ve söylenen cümleleri tekrar edebiliyorsa çocuk, ilkokula gitmeye hazırdır denebilir. 

Bilişsel yeterliliklerin yanı sıra çocukların duygularını ifade edip edemediğine de bakılır. Örneğin öfke ve mutluluk gibi duyguları ifade edebilen, oyundaki kuralları anlayıp kurallara uyabilen, saatleri anlayabilen çocuklar ilkokula gitmeye hazırdır ve okula kayıt edilmelerini engelleyecek bir durumları yoktur.

Okul Döneminde En Sık Karşılaşılan Sorunlar Nelerdir?

- Ayrılık korkusu: Anneden ve babadan ayrılma zorluğu. Alışılan evi terk etme ve bir daha geri dönmeyeceğini düşünme.

- Okul fobisi: Okula gideceği zaman karın ağrısı, baş ağrısı ya da farklı bedensel şikayetlerin yanı sıra okula gitmemek için evde kalmaya çalışmak.

- Arkadaş bulmada ve iletişimde sorun yaşama.

- Kurallara adapte olmakta zorluk çekme.

- Güven duygusunun azalması ve kaygının artması.

- Dikkat dağınıklığı, konsantrasyon eksikliği.

- Ödev yapmak istememe.