Alt kısımda yer alan roma rakamı dönüştürme aracı sayesinde istediğiniz sayının karşılığını anında öğrenebileceksiniz. Bunun için aşağıdaki forma sizden istenen verileri girmeniz yeterli olacaktır. 

Roma (Romen) Rakamları Çevirici
Roma rakamı giriniz
Normal sayı giriniz

roma rakamları

Nedir?

Adından da anlaşılacağı üzere Romalılar tarafından bazı karakter veya sembollerin tekrarlı bir şekilde yazılmasıyla buldukları sayı sistemidir. Yazılışlarına ve anlamlarına birkaç örnek verecek olursak;

II = 2 , IV = 4 , XI = 11 , C = 100 , M = 1000 gibi gösterim şekilleri vardır.

Günümüzde hala kullanıldığı alanlar mevcuttur. Özellikle bir konu anlatılırken liste oluştururken kullanılabilmektedir.

Roman Rakamları Yazılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Romen rakamları yazılırken bir harf 3 defadan fazla yan yana yazılmamalıdır. Eğer bir harfin sağ tarafında kendisinden daha küçük bir harf varsa o harfle toplanarak okunur. Örnek verecek olursak XI sayısı yazıldığında sağdaki sayı soldaki sayının üzerine toplanarak okunur. Yani 10 olan sayının sağına kendisinden daha küçük olan 1 sayısı geldiği için 10+1=11 sayısı olarak okunur.

Eğer kendisinden küçük olan harf sol tarafında yer alırsa bu defada çıkarılarak okunur. Yine aynı örnek üzerinden açıklayalım durumu. IX sayısı 9 olarak okunur. 10 sayısının sol tarafına kendisinden küçük olan 1 sayısı geldiği için IX rakamı, 10-1=9 olarak okunur. Harfin hem sağına hem de soluna kendisinden daha küçük harfler yerleştirilerek farklı rakamlar türetilebilmektedir.

Rakamlar Günümüzde Kullanılıyor mu?

Kullanım zorluğu nedeniyle pek kullanılmaktadır. Çünkü uzun bir sayı yazmaya kalktığınızda hem yazım açısından hem de okuma açısından çeşitli zorluklar olmaktadır. Örneğin 3888 sayısı yazılabilecek en büyük sayıdır. Şimdi bu sayının karşılığına bakalım;

3888 = MMMDCCCLXXXVIII gördüğünüz gibi normalde 4 basamaklı bir sayı 15 basamaktan oluşmaktadır.

Bu yazım ve okuma açısından zorlukları nedeniyle dört işlem yapılamamaktadır. Küçük sayılırın toplanmasında çıkarılmasında uğraşılsa da büyük sayılarla işlem yapılmak istenildiğinde ise işin zorluğu ortaya çıkmış ve artık kullanılmamaya başlanmıştır.

Roma Rakamları 2019

Tarihler nasıl yazılır? Cevabı çok basit üstte yer alan robotu kullanarak hesaplamanız mümkün.

2020: MMXX

2019: MMXIX

2018: MMXVIII

2017: MMXVII

Örnek: 25.08.2019 tarihi nasıl yazılır?

XXV-VIII-MMXIX şeklinde yazılır.

Romen Rakamları 1'den 100'e Kadar

Sayıyla Yazıyla Roma Rakamı
1 Bir I
2 Iki II
3 Üç III
4 Dört IV
5 Beş V
6 Altı VI
7 Yedi VII
8 Sekiz VIII
9 Dokuz IX
10 On X
11 On bir XI
12 On iki XII
13 On üç XIII
14 On dört XIV
15 On beş XV
16 On altı XVI
17 On yedi XVII
18 On sekiz XVIII
19 On dokuz XIX
20 Yirmi XX
21 Yirmi bir XXI
22 Yirmi iki XXII
23 Yirmi üç XXIII
24 Yirmi dört XXIV
25 Yirmi beş XXV
26 Yirmi altı XXVI
27 Yirmi yedi XXVII
28 Yirmi sekiz XXVIII
29 Yirmi dokuz XXIX
30 Otuz XXX
31 Otuz bir XXXI
32 Otuz iki XXXII
33 Otuz üç XXXIII
34 Otuz dört XXXIV
35 Otuz beş XXXV
36 Otuz altı XXXVI
37 Otuz yedi XXXVII
38 Otuz sekiz XXXVIII
39 Otuz dokuz XXXIX
40 Kırk XL
41 Kırk bir XLI
42 Kırk iki XLII
43 Kırk üç XLIII
44 Kırk dört XLIV
45 Kırk beş XLV
46 Kırk altı XLVI
47 Kırk yedi XLVII
48 Kırk sekiz XLVIII
49 Kırk dokuz XLIX
50 Elli L
51 Elli bir LI
52 Elli iki LII
53 Elli üç LIII
54 Elli dört LIV
55 Elli beş LV
56 Elli altı LVI
57 Elli yedi LVII
58 Elli sekiz LVIII
59 Elli dokuz LIX
60 Altmış LX
61 Altmış bir LXI
62 Altmış iki LXII
63 Altmış üç LXIII
64 Altmış dört LXIV
65 Altmış beş LXV
66 Altmış altı LXVI
67 Altmış yedi LVII
68 Altmış sekiz LVIII
69 Altmış dokuz LIX
70 Yetmiş LXX
71 Yetmiş bir LXXI
72 Yetmiş iki LXXII
73 Yetmiş üç LXXIII
74 Yetmiş dört LXXIV
75 Yetmiş beş LXXV
76 Yetmiş altı LXXVI
77 Yetmiş yedi LXXVII
78 Yetmiş sekiz LXXVIII
79 Yetmiş dokuz LXXIX
80 Seksen LXXX
81 Seksen bir LXXXI
82 Seksen iki LXXXII
83 Seksen üç LXXXIII
84 Seksen dört LXXXIV
85 Seksen beş LXXXV
86 Seksen altı LXXXVI
87 Seksen yedi LXXXVII
88 Seksen sekiz LXXXVIII
89 Seksen dokuz LXXXIX
90 Doksan XC
91 Doksan bir XCI
92 Doksan iki XCII
93 Doksan üç XCIII
94 Doksandört XCIV
95 Doksan beş XCV
96 Doksan altı XCVI
97 Doksan yedi XCVII
98 Doksan sekiz XCVIII
99 Doksan dokuz XCIX
100 Yüz C