Altta yer alan formu kullanarak yaşınızı ayrıntılı olarak hesaplayabilirsiniz. Bunun için doğum tarihini giriniz ve sonucu göster butonuna basınız.

Yaş hesaplama aracı
Doğum tarihiniz
Yaş hesaplama aracı

Yaştan Gün Almamak Ne Demektir?

Yaşta gün almamak demek o yaşa girilmediği anlamındadır. Bunu bir örnekle açıklayacak olursak diyelim ki kişi 35 yaşına girmiş olsun. Kişi girdiği bu yaştan itibaren 36 yaşından gün almaya başlamış demektir. Yani 35 yıl 3 ay 10 gündür hayatta olan bir kişi 36 yaşından 100 gün almıştır demektir.

Bulunduğumuz tarih ile doğum tarihimiz arasındaki fark, bize kaç yaşında olduğumuzu ifade eder. Örneğin 1 Ocak 2000 yılında doğan bir kişi 18 yaşını doldurmuş ve 19 yaşından gün almıştır.

Devlet dairelerine memur alınırken şartlarda “yaşından gün almış olmak” ibaresi yer alır. Kimi kurumlar için bu yaş 35 iken, bazı kurumlar daha esnek davranıp 30 yaşında personel alımı
yapabiliyorlar. 30 yaşından gün almış olan biri 29 yaşında kabul edilir. Bu durumda 2018 yılı için, 1 Ocak 1988 yılında doğan biri, 30 yaşından gün alma şartıyla personel kabul eden bir devlet dairesine başvuruda bulunabilir.

Yaşından gün almayı daha detaylı açıklarsak;
1 Ocak 2018’de doğan biri, 31 Aralık 2018’e kadar sıfır yaşında kabul edilir. Bu kişinin yaşı ifade edilmek istendiğinde yaş hesaplama ay olarak belirtilir. (2 aylık, 3 aylık ya da 5 aylık gibi.) Bu kişi 1 Ocak 2019 yılında 1 yaşına girer. 2 Ocak 2019 yılında ise yine 1 yaşındadır fakat 2 yaşından 1 gün almıştır. Bebeklerde yaş ile birlikte ay da söylenir ya da yaş sadece ay cinsinden ifade edilir. Örneğin 1 buçuk yaşında demek yerine 18 aylık ifadesi kullanılır.

Yaşını Doldurmamış Olmak Ne Demek?

Bir kişi için yaşını doldurmamış demek kişinin o yaşı tamamladığı anlamına gelmektedir. Örnek verecek olursak; diyelim ki kişi 40 yaşını doldurmuş olan birisi 41 yaşından gün almaya başlamıştır. Fakat 41 yaşını tamamlamamıştır yani 41 yaşını doldurmamış olur.

Diğer bir ifadeyle "yaştan gün almamak" deyimi belirtilen yaştan önceki tarihi ifade etmek için kullanılır. Örneğin "35 yaşından gün almamış" personel arayan bir kuruma "34 yaşındaki bir kişi başvuramaz". Çünkü 34 yaşındaki bir kişi 35 yaşından gün almıştır. Bu durumda firmanın aradığı kişi en fazla 33 yaşındaki kişileri kapsamaktadır.

Biyolojik Yaş Ne Anlama Gelmektedir?

İnsanların yaşları bulunurken doğdukları andan itibaren akan kronolojik zaman hesabı yıl olarak yapılır. Biyolojik yaş ise insanların takvim yaşından farklı ilerleyen bir kavramdır. Kronolojik yaş hesaplamalarında sabit bir şekilde akan zamana göre hesap yapılmaktadır. Biyolojik yaş hesaplamalarında ise bu durum farklıdır.

Biyolojik yaş hesaplamalarında kişinin genetik yapısına alışkanlıklarına, yaşam ve çevre şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösteren değerler ele alınır. Eğer yaşanılan şartlar kötü ise, kötü alışkanlıklara sahipse, kötü bir genetik yapısı ve bozuk çevre şartları varsa kişinin biyolojik yaşı kronolojik yaşına göre fazla gelebilir. Aynı şekilde tam tersi bir durumda olabilir.

Askerlik Yaşı Nasıl Hesaplanır?

Önceki tarihlerde 18 yaşında askere gidilirken son çıkan kanunlardan sonra askerlik yaşı 20 yaşına çekildi. 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 2. maddesinde “Askerlik çağı her erkeğin nüfus kayıtlarında yazılı olan yaşına göredir ve yirmi yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününden başlayarak kırk bir yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününde bitmek üzere en çok yirmi bir yıl sürer.” şeklinde ifade edilmiştir.

Askerlik Kanunu’na göre 1 Ocak 1998’de dünyaya gelen biri 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren herhangi bir özel durumu yoksa askere gidebilir. Kanunlarda bir değişiklik olmadığı takdirde 1 Ocak 2018’de doğan birinin askerlik yaşı 1 Ocak 2038 olacaktır.

Bedelli askerlik yaşı hesaplama ile ilgili olarak, belirtilen yaş sınırı gelen talebe göre değişiklik gösterebiliyor. Çıkan son haberlerde bedelli askerlik yaşının 25 olacağı bildirildi. Bu noktada uygulamada başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş ve 26 yaşından gün almış kişilerin bedelli askerlikten faydalanabildiğini görmekteyiz. Yapılacak hesaplamalar neticesinde 1993 ve öncesinde doğmuş kişilerin bedelli askerlikten faydalanabileceğini söyleyebiliriz.

Bedelli askerlik konusu tam olarak netleştiğinde yaş ile ilgili Genel Kurmay Başlanlığı'nın açıklaması doğrultusunda haraket etmek daha doğru olacaktır.

Yaş Hesaplama Excel

Yaş hesaplama excel programıyla yapılabildiği gibi online araçlar kullanılarak da bulunabilir. Yaş hesaplama araçları, gelecekteki bir tarihte kaç yaşında olunacağını öğrenmek için kullanılabilir. Ayrıca doğduğunuz günün hangi güne denk geldiğini öğrenmek istiyorsanız ve elinizde doğum belgeniz yoksa, bu araçlar oldukça faydalı olabilir. 

Yaş Hesaplama Excel Örneğini İndirmek İçin Tıklayınız.

Son Olarak Acaba Kaç Yaşındayım? Sorusuna Hangi Cevabı Veriyorsunuz?

Biri bize yaşımızı sorduğunda bazen çelişkiye düşeriz. Bazen içinde olduğumuz yaşı söyleriz bazen de geride bıraktığımız yaşımızı söyleriz. Genelde çoğunluk bu soruya içinde bulunduğu yaşı söylemektedir. Doğrusu ise geride bırakılan yılın söylenmesidir. 

Bu durumu bir örnekle açıklayacak olursak;
Örneğin bir kişi 28 yıl 5 ay 4 gündür hayatta ise bu kişinin yaşı 28 dir. Yani hayatının 29. yılını yaşıyor diye bu kişiye 29 yaşında diyemeyiz. Dolayısıyla 28 yılı tamamladığı için 28 yaşında diyebiliyoruz.