DGS Puan Hesaplama

Ön lisans programlarından mezun olan öğrencilere 4 yıllık lisans eğitimlerini tamamlama hakkı veren Dikey Geçiş Sınavı sayısal ve sözel bölümden oluşan, 140 dakika süren test usulü bir sınavdır. Sınav puanınızı öğrenmek için sitemizdeki dgs puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken sözel, sayısal ve eşit ağırlık netleriyle birlikte ağırlıklı önlisans başarı puanı yazmaktır. 

DGS PUAN HESAPLAMA
Alan Doğru Yanlış Netler
Sayısal Test
Sözel Test
ÖBP - Önlisans Başarı Puanı
DGS Puan Hesaplama

Puanlama sistemi 2020 Dgs değerlendirme raporu dikkate alınarak hazırlanmıştır. https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/GENEL/dgsDegRaporweb28122020.pdf

Puan Nasıl Bulunuyor?

Sonuçlar alındıktan sonra, sayısal ve sözel puanları ile ön lisans başarı puanları kullanılır ve bu mevcut puanlar tablodaki katsayılarla çarpılarak DGS puanına ulaşılır.

Örnek olarak;

Sayısal puanı = (3 * sayısal standart puan) + (0.6 * sözel standart puan) + (0.6 * obp)

Sözel puanı = (0.6 * sayısal standart puan) + (3 * sözel standart puan) + (0.6 * obp)

Eşit ağırlık puanı = (1.8 * sayısal standart puan) + (1.8 * sözel standart puan) + (0.6 * obp)

Sayısal ve sözel standart puanları ile ön lisans başarı puanını belirleyen katsayılar ayrı bir tabloda verilir. Sayısal ve sözel bölüm puanları bu tablodaki ilgili katsayılarla çarpılarak toplanır ve bizlere puanını verir. Puanının sıfırın üzerinde olabilmesi, için öğrencinin hem sayısal, hem de sözel testin her ikisinden 0,5’in üzerinde ham puan alması gerekir.

Yetenek testlerinin hem sayısal hem sözel bölümlerin puanlarının analizinde; adayların verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanır. Yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılarak ham puanlara ulaşılır. Adayların hem sözel, hem de sayısal testlerden aldıkları ham puanlar, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülür ve Sözel Standart Puan ve Sayısal Standart puan, her bir aday için hesaplanmış olur.

Yargı mercileri ya da ÖSYM Başkanlığı bir veya daha fazla soru iptaline karar verirse; iptal edilen sorular puanlama dışında tutulur ve geçerli soruların puan değeri yeniden saptanarak tamamlanır.

Sonuçlara Nereden Bakabilirim?

Adayların sınav sonuç belgesi içerisinde hem sayısal hem de sözel testin doğru ve yanlış cevap sayıları, ön lisans başarı puanları, yerleştirmede kullanılabilecek hale getirilmiş DGS puanları bulunur. Ayrıca yine ÖSYM tarafından adayların hizmetine sunulan “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” sayesinde adaylar, sınav sonuç belgelerini doğrulama olanağına sahip oluyor. Sonuç belgesi kontrolü; sınav sonuç belgelerinin alt kısmına basılan sonuç belgesi kontrol kodu sayesinde yapılabilecek olup, kontrol sistemine de yine ÖSYM sayfası üzerinden ulaşılabiliyor. İlgili sayfaya direk ulaşmak için;

https://sonuc.osym.gov.tr/belgekontrol.aspx bağlantı adresi kullanılabilir.

DGS Yerleştirme İşlemleri

Yerleştirmelerinde önemli nokta, adayların sınav puanları ile yükseköğretim programlarının koşul ve kontenjanlarının ne derece örtüşeceğidir. Bilgisayar ortamında yapılacak olan yerleştirme işlemlerinde, sonuçlar sadece 1 yıl için geçerlidir. Lisans öğrenimi görmeye hak kazanan öğrenciler, ön lisans eğitimleri sürecinde aldıkları derslerden ve bu derslere eşdeğer kabul edilen derslerden muaf sayılacak, öğrenci kredileri ve dönem dersleri öğrencinin almaktan muaf olduğu dersler programdan çıkarıldıktan sonra belirlenir. Alması gereken dersler seçilerek öğrencinin sisteme kaydı yapılır ve bölümüne devam ederek 4 yıllık yükseköğrenim tamamlama hakkı öğrenciye verilmiş olur.