DGS Puan Hesaplama 2020 - ÖSYM İle Uyumlu!

Sözel, sayısal ve eşit ağırlık netleriyle birlikte ağırlıklı önlisans başarı puanınızı altaki forma girerek dgs puanınızı hemen hesaplayın

DGS PUAN ROBOTU
Alan Doğru Yanlış Netler
Sayısal Test
Sözel Test
ÖBP - Önlisans Başarı Puanı
DGS Puan Hesaplama

Başarı puanını bilmiyorsanız tıklayınız: başarı puanı 

Puan Nasıl Bulunuyor?

Sonuçlar alındıktan sonra, sayısal ve sözel puanları ile ön lisans başarı puanları kullanılır ve bu mevcut puanlar tablodaki katsayılarla çarpılarak DGS puanına ulaşılır.

Örnek olarak;

Sayısal puanı = (3 * sayısal standart puan) + (0.6 * sözel standart puan) + (0.6 * obp)

Sözel puanı = (0.6 * sayısal standart puan) + (3 * sözel standart puan) + (0.6 * obp)

Eşit ağırlık puanı = (1.8 * sayısal standart puan) + (1.8 * sözel standart puan) + (0.6 * obp)

Sayısal ve sözel standart puanları ile ön lisans başarı puanını belirleyen katsayılar ayrı bir tabloda verilir. Sayısal ve sözel bölüm puanları bu tablodaki ilgili katsayılarla çarpılarak toplanır ve bizlere puanını verir. Puanının sıfırın üzerinde olabilmesi, için öğrencinin hem sayısal, hem de sözel testin her ikisinden 0,5’in üzerinde ham puan alması gerekir.

Yanlış Cevap Vermemeye Dikkat Edin!

Yetenek testlerinin hem sayısal hem sözel bölümlerin puanlarının analizinde; adayların verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanır. Yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılarak ham puanlara ulaşılır. Adayların hem sözel, hem de sayısal testlerden aldıkları ham puanlar, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülür ve Sözel Standart Puan ve Sayısal Standart puan, her bir aday için hesaplanmış olur.

İptal edilen sorular nasıl hesaplanır?

Yargı mercileri ya da ÖSYM Başkanlığı bir veya daha fazla soru iptaline karar verirse; iptal edilen sorular puanlama dışında tutulur ve geçerli soruların puan değeri yeniden saptanarak tamamlanır.