Merhaba değerli okurlarımız. Öğretmen, doktor, hizmetli, işçi gibi kamuda devlet memurlarının ve özel sektörde çalışan diğer meslek gruplarının gelir vergisinin nasıl bulunduğunu aktaracağız. Bu konu aslında çok basit bir konu olmasına karşın ne yazık ki yeterli cevap bulunamıyor. Biz de internet üzerinden konuyla ilgili kaynak araştırması yaptığımızda doğru ve yeterli derecede bilgi ihtiva eden herhangi bir paylaşım bulamadık.

Memurlar Vergi Dilimine Nasıl Giriyor?

İster kamuda, ister özel sektörde çalışan tüm emekçilerin ocak ayı başında gelir vergisi dilimine girmedikleri için maaşlarında belli bir süre kesinti yapılmamaktadır. Çalışan belli  bir gelirler ulaştığında gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır. Bilinçli bir vatandaş olmak adına, gelir vergisinin nasıl bulunduğunu bilmeyenlerin için öncelikle ocak ayından itibaren bordrolarını incelemelerinde fayda vardır. Burada özellikle kesintiler kısmında yer alan “Gelir vergisi” alanını incelemenizi öneririz.

“Aylık Vergi Matrahı” ve “Geçen Aylar Vergi Matrahı Toplamı(Kümülâtif Vergi Matrahı)” Ne Anlama Geliyor?

Aylık vergi matrahı brüt maaşa göre öğreniliyor. Gerçekte gelir vergisinin takibini yapmak bizlerin değil kurumlar nezdinde çalışan görevlilerin işidir. Bu noktada gelir vergisinin o aya yansıyan hali “Aylık Vergi Matrahı” olarak bordro üzerinden görülebilir. Bunun yanında senenin başından itibaren her ay için toplanarak artan ve yıl sonunda artışını tamamlayan verginin toplanmış hali ise “Geçen Aylar Vergi Matrahı” olarak karşımıza çıkmaktadır. Not: Geçen Aylar Vergi Matrahı, Kümülâtif Vergi Matrahı olarak ta anılır.

Kümülâtif vergi matrahı miktarları alta ki görselde vermiştir.

Gelir Dilimi

Vergi Oranı

22.000 TL'ye kadar

Yüzde 15

49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası

Yüzde 20

180.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, fazlası

Yüzde 27

600.000 TL'nin 180.000 TL'si için 44.070 TL, fazlası

Yüzde 35

600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 191.070 TL, fazlası Yüzde 40

 

“Geçen aylar gelir vergi matrahınız” 22 Bin TL'ye ulaşana kadar “aylık vergi matrahı” %15 ile çarpılmaktadır.

Not: Çalışanlar için üsteki görselde yer alan "Ücretli Gelir" kısmındaki vergi miktarları ve oranları  baz alınır. 

Maaşlarda Vergi Kesintisi

Yazımızın sonuna yaklaştık. Burada çok en önemli hususu sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Gelir vergisi bulunurken mevcut gelir vergisinden kişinin almış olduğu AGİ(Asgari Geçim İndirimi) miktarı kadar düşüş yapılır.

AGİ’yi bordronuz üzerinden görebilirsiniz.

Gelir Vergisi Formülü: Aylık Gelir Vergisi x (%) Vergi Dilimi Oranı/100 – AGİ Miktarı

Örnek 1: Bir memurun 2020 şubat ayında aşağıdaki verilerinin olduğunu düşünün. Burada esas alınan memurun özlük bilgileri: Bekar bir memurun agi miktarı ele alınmıştır.

Aylık gelir vergisi miktarı: 1.790,95 TL

Geçen Aylar Vergi Matrahı Toplamı: 1.869,11 TL

AGİ Miktarı: 220,73 TL

Sonuç: Toplam matrah 1.869,11 TL’dir. 22.000 TL’den düşük olduğu için vergi oranı %15’tir.

Gelir vergisi = 1.790,95 x 15 /100 - 220,73 = 47,92 TL

Örnek 2: Bir öğretmenin 2020 temmuz ayında aşağıdaki durumda olduğunu düşünün. Burada esas alınan memurun özlük bilgileri: Bekar bir memurun agi miktarı ele alınmıştır.

Aylık gelir vergisi miktarı: 1.800 TL

Geçen Aylar Vergi Matrahı Toplamı: 21.000 TL

AGİ Miktarı: 220,73 TL

Sonuç: Toplam matrah 21.000 TL’dir. 21.000 TL üzerine ve o ayın aylık matrahına göre işlem yapılır.

Vergi dilimi oranı en düşük 22.000 TL’dir. Bu durumda temmuz ayı için: 1.800 TL’nin 1.000 TL’si için %15, geri kalan 800 TL için %20 vergi dilimi oranı uygulanır.

Gelir vergisi= (1000 x 15 /100 + 800 x 20/100) - 220,66 = 89,34 TL

Üstte gördüğünüz gibi 22.000 TL’den sonra %20 oran uygulanmaktadır. Temmuz ayında bu sınıra ulaşan memur %15 seviyesinden %20 seviyesine çıkmıştır yılın sonuna kadar maaşı oranında %15, %20, %27, %35 oranında vergi ödeyecektir. Zaten memurların genelde çıkabilecekleri en üst seviye %27 olarak tahmin edilmektedir(müsteşar seviyesinde veya daha üst memuriyetlere bağlı değilse).

Verdiğimiz formül tüm çalışanlar için ortaktır.

Öğretmenler Ek Ders İçin Gelir Vergisi Öder Mi?

Maaşlar için daha düşük oranda vergi ödenirken ek derslerin tamamı için gelir vergisi ödenmektedir. Ayrıca öğretmenler temmuz ayı gibi yüzdelik dilime girdikleri için maaşlara yapılan zamları ancak sene sonunda gelir vergileri sıfırlandığında büyük oranda hissetmektedir.