Gelir Vergisi Hesaplama 2020 - Vergi Dilimleri Kaçtır?

Gelir Vergisi Hesaplama 2020

Bir yıl boyunca elde edilen gelirler üzerinden devlete ödenen vergi, gelir vergisidir. Dolaysız olarak ödenen vergiler arasında bulunan gelir vergisi, kişilerin kazandıkları miktara göre farklılık gösterir. Verilen vergi miktarı ile kazanç arasında doğru orantı bulunur. Maaş, kira ya da başka gelir kaynaklarından elde edilen gelir vergisini hesaplamak için aşağıdaki formu kullanarak vergi yılını, mükellef türünü ve matrah miktarını girmeniz yeterlidir.

GELİR VERGİSİ HESAPLAMA 
Vergi yılı
Mükellef türü
Matrah
gelir vergisi hesaplar

2020 Gelir Vergisi Oranları ve Gelir Vergisi Dilimleri

Ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi 2020 yılı için şu şekildedir;

22.000 TL'ye kadar yüzde 15

49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası yüzde 20

180.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, fazlası yüzde 27

600.000 TL'nin 180.000 TL'si için 44.070 TL, fazlası yüzde 35

600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 191.070 TL, fazlası yüzde 40

Ücret dışındaki gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi 2020 yılı için şu şekildedir;

22.000 TL'ye kadar yüzde 15

49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası yüzde 20

120.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, fazlası yüzde 27

600.000 TL'nin 120.000 TL'si için 27.870 TL, fazlası yüzde 35

600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 195.870 TL, fazlası Yüzde 40

2019 Gelir Vergisi Oranları ve Gelir Vergisi Dilimleri

Ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi 2019 yılı için şu şekildedir;

- 18.000 TL’ye kadar gelir vergisi diliminde vergi oranı %15

- 40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası için vergi oranı %20

- 148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası için vergi oranı %27

- 148.000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL, fazlası için vergi oranı %35

Ücret dışındaki gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi 2019 yılı için şu şekildedir;

-18.000 TL’ye kadar gelir vergisi diliminde vergi oranı %15

-40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası için vergi oranı %20

-98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası için vergi oranı %27

-98.000 TL’den fazlasının 98.000 TL’si için 22.760 TL, fazlası için vergi oranı %35

2018 Gelir Vergisi Oranları ve Gelir Vergisi Dilimleri

Ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi 2018 yılı için şu şekildedir;

- 14.800 TL’ye kadar gelir vergisi diliminde vergi oranı %15

- 34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.200 TL, fazlası için vergi oranı %20

- 120.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası için vergi oranı %27

- 120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29.280 TL, fazlası için vergi oranı %35

Ücret dışındaki gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi 2018 yılı için şu şekildedir;

- 14.800 TL’ye kadar gelir vergisi diliminde vergi oranı %15

- 34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.200 TL, fazlası için vergi oranı %20

- 80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası için vergi oranı %27

- 80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL, fazlası için vergi oranı %35

Gelir Vergisi Nedir?

Gelir vergisi için gerçek kişilerin yıllık kazançlarına bakılır. Her yıl iki taksit şeklinde ödenen bir vergi türüdür. Gerçek kişilerden kasıt, hukuksal olarak hak elde edebilen, yetki sahibi olabilen ve kurumsal olmayan kişilerdir. Bu kişiler gelir vergisi ödemekle yükümlüdürler.

Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Yer Alan Gelir Unsurları Nelerdir?

Gelir vergisine tabi gelirler;

-Ticari kazançlar,

-Zirai kazançlar,

-Serbest meslek kazançları,

-Gayrimenkullerden elde edilen gelirler,

-Menkul sermayelerden gelen gelirler ve

-Diğer kazançlardır.

Gelir vergisi ödemekle yükümlü mükellefler kimlerdir? Gelir vergisini kimler öder?

-Türkiye’de ikamet eden,

-Bir takvim yılında Türkiye’de 6 aydan çok oturmuş olanlar,

-Türkiye sınırları içindeki resmi kurumlarda ya da bu kurumlara bağlı daire ve müessese gibi teşebbüslerin işleri nedeniyle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarıdır.

Mükellefler hem Türkiye’de hem de Türkiye dışında kazandıkları gelirlerin tamamı üzerinden vergiye tabi tutulurlar. Türkiye’de yaşamayan kişiler ise dar mükellef kategorisine girdiği için yalnızca ülkemiz sınırları içinde elde ettikleri gelirlerden vergilendirilirler.

Gelir Vergisi Beyannamesi Nedir, Nerede Bulunur ve Ne Zaman Verilir?

Yıllık gelir miktarını gösteren beyanname gelir vergisi beyannamesidir. Beyannameye, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinden ulaşılabilir. (http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/beyanname-formlari-bildirimler)

Gelir vergisi beyannamesi, her yılın Mart ayının başından 25. gününün mesai bitimine kadar verilir. Gelir, basit usuldeki ticari kazançlardan ibaretse Şubat ayının başından 25. gününün mesai bitimine kadar verilmesi gerekir.

Gelir vergisi ne zaman ödenir?

İki taksit şeklinde ödenen gelir vergisi basit usulde değilse ilk taksit Mart’ın sonuna dek, ikinci taksit ise Temmuz’un sonuna kadar yatırılmalıdır. Basit usuldeki gelirler için gelir vergisinin ilk taksidi Şubat’ın sonuna kadar, ikinci taksidi ise Haziran’ın sonuna kadardır.

Gelir vergisi nereye ödenir?

Her mükellef, ikamet ettikleri adrese bağlı vergi dairesine, çalıştıkları yerin bağlı olduğu verdi dairesine giderek gelir vergisi borçlarını ödeyebilirler. Mükellefler vergilerini anlaşmalı bankalardan da ödeyebilirler.

Ücretli gelir ne demek?

Ücretli gelir bir üretim sonucu oluşan kazanç şeklidir. İmal edilen ürüne emek harcanması ya da sermaye konması sonucunda bir kazanç oluşur ve bu kazanç üzerinden kişiler vergilendirilir.

Ücret dışı gelir ne demek?

Üretim yapılmamasına karşın bir gelir elde ediliyorsa buna ücret dışı gelir denmektedir. Miras ya da bağış gibi kazanç şekilleri ücret dışı gelir sınıfına girerler.

Gelir Vergisi Nasıl Öğrenilir?

Yıllık gelirin, vergi oranı ile çarpılması sonucu gelir vergisi miktarı bulunur. Matrahı 6.000 TL, 20.000 TL ve 45.000 TL olan yıllık kazançların gelir vergisini bulalım;

Vergi matrahı 6,000 TL ise, bu rakam vergi tarifesinin ilk diliminde kalır. Bu durumda ödenecek vergi tutarı;

6.000 x %15 = 900 TL’dir.

Vergi matrahı 20,000 ise, bu tutarın 18.000 TL’lik kısmı ilk dilimde kalır. Bu yüzden yüzde 15 oranında işlem görecektir. Bu durumda ödenecek vergi miktarı;

18.000 x %15 = 2.700 TL’dir.

Matrahın diğer kısmı ikinci dilime dahil olur, bu yüzde yüzde 20 oranında işlem görecektir. Ayrıca:

20.000 TL – 18,000 TL = 2.000 TL

2.000 TL x %20 = 400 TL

Toplam ödenecek vergi tutarı = 2.700 TL + 400 TL = 3.100 TL’dir.

Vergi matrahı 45.000 TL ise, bu tutarın 18.000 TL’lik kısmı ilk dilimde kalır, bu yüzden yüzde 15 oranında işlem görür. Bu durumda;

18.000 x %15 = 2.700 TL

Matrahın 22.000 TL’lik kısmı ikinci dilime dahildir, bu nedenle yüzde 20 oranında işlem görür. Bu durumda;

40.000 - 18.000 = 22.000 TL

22.000 x %20 = 4.400 TL

Matrahın son kısmı ise üçüncü dilime dahildir, bu yüzden yüzde 27 oranında işlem görür. Bu durumda;

18.000 TL + 22.000 TL = 40.000 TL

45.000 TL – 40.000 TL = 5.000 TL

5.000 x %27 = 1.350 TL

Ödenecek toplam tutar ise; 2.700 TL + 4.400 TL + 1.350 TL = 8.450 TL’dir.

Gelir Vergisinin Oluşması İçin Hangi Şartlar Gereklidir?

-Gelir şahsi olmalıdır

-Bir yıl içinde belli bir gelir elde edilmelidir

-Gelir hem safi hem de gerçek olmalıdır

-Gelir, tüm kazançlarla birlikte iratların toplamı olmalıdır.

Gelir Vergisi Türleri Nelerdir?

İki çeşit gelir vergisi vardır. Bunları sıralarsak;

-Sedüler Gelir Vergisi:Kazançlar ve iratların ayrı olarak incelendiği vergi türüdür.

-Üniter Gelir Vergisi:Kazançlar ve iratların birlikte değerlendirildiği vergi türüdür.

Serbest Meslek Sahipleri Gelir Vergisi Öder Mi?

Serbest meslek sahipleri de belli bir gelir elde ettikleri için onlar da gelir vergisi vermekle yükümlüdürler. Vergi oranları, diğer mükelleflerde olduğu gibidir ve hiçbir farklılık yoktur. Fatura ya da serbest meslek makbuzu olsun fark etmez, her şekilde serbest meslek çalışanları vergiye tabi tutulurlar.