2019 Yıllık İzin Ücreti ve Süre Hesaplama

yillik izin ucreti hesaplama

Çalışan bireyler yıllık izin kullanma hakları bulunmaktadır. İşten ayrılma durumu olduğu zaman yıllık izin hakkınızın olmasına rağmen kullanmadıysanız bu izin sürelerinin ücretlerinin size ödenmesi gerekmektedir. Eğer ne kadar yıllık izin ücreti alacağınızı hesaplamak istiyorsanız aşağıdaki hesaplama aracını kullanabilirsiniz. Gerekli verileri girdikten sonra hesapla butonuna basınız.

NET MAAŞA GÖRE YILLIK İZİN ÜCRETİ HESAPLAMA

İşten tarihteki yaşınız(Örn: 35):

İşe başlama tarihi(Örn: 01/02/2015):

İşten çıkış tarihi(Örn: 01/02/2017): 

İzinli gün sayınız(İşten çıktığınız yıl kullandıysanız seçiniz. 0-26 arası):

En son aldığınız net maaşınız(Örn: 2185,25):

net maaşa göre yıllık izin ücreti hesaplamak


BRÜT MAAŞA GÖRE YILLIK İZİN ÜCRETİ HESAPLAMA

İşten tarihteki yaşınız(Örn: 35):

İşe başlama tarihi(Örn: 01/02/2015):

İşten çıkış tarihi(Örn: 01/02/2017): 

İzinli gün sayınız(İşten çıktığınız yıl kullandıysanız seçiniz. 0-26 arası):

En son aldığınız brüt maaşınız(Örn: 3000,25):

Cari aya devreden vergi matrahı(Örn: 10000,25):

brüt maaşa göre yıllık izin ücreti hesaplamak

Çalışan bireylerin çalıştığı kuruma bağlı olarak sürelerin değişik olması durumlarına göre yıllık izin kullanma hakları bulunmaktadır. Bu izinin sebebi de yıl boyu çalışan kişilerin dinlenmeleri için verilen bir süredir. İşçiden alınan verimi artırmak açısından da önemi kanıtlanmıştır. Sürekli aynı ortamda çalışan ve iş stresiyle uğraşan bireylerin iş performansının düştüğü bir gerçektir. Dinlenerek iş performanslarını artırmaları için verilen bu izinler çalışanlar için fırsat niteliğindedir.

İster özel sektörde çalışın ister kamu sektöründe her çalışanın yıllık izin hakkı aynı olmamaktadır. Yıllık izin hakkı verilirken bireyin iş yerinde ne kadar zamandan beri çalıştığı önem arz etmektedir. Şimdi çalışanların yıllık izin günlerini belirleyen bu çalışma yıllarının ne kadar olduğuna göz atalım;

- 1 yıl ile 5 yıl arasında çalışanların yıllık izin hakları 14 gündür.
- 6 yıl ile 14 yıl arasında çalışanların yıllık izin hakları 20 gündür.
- 15 yıl ile 15 yıldan daha fazla yıl arasında çalışanların yıllık izin hakları 26 gündür.

Ücretli Yıllık İzin Hakkı Nasıl Kullanılabilmektedir?

Gerekli şartları sağlayan çalışanların yıllık izin kullanma hakları doğramaktadır. Fakat bu hak ettikleri izinleri bir sonraki yıl kullanabilmektedirler.

Yıllık İzin Ücretinde Zaman Aşımı Var mıdır? Bu süre Ne Kadardır?

Yıllık izin ücreti talebi için zamanaşımı bulunmaktadır. Bu süre süre daha önce borçlar kanununa göre 5 yıl iken 01.07.2012 de yapılan son değişiklikle bu süre 10 yıla çıkarılmıştır.

Yıllık İzin Ücretleri Nasıl Ödenmektedir?

Yıllık izin ücretlerinin ödenmesine yönelik Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca;

1- Yıllık izin ücretine bazı ücretler dahil edilmemektedir. Bunlar hazırlama ve temizleme gibi işlerden alınan ücretlerdir.
2- Yıllık izin süresi başlamadan önce izin dönemine ait ücretler ile yıllık izin dönemine gelen diğer ödemelerin hesaplanması şarttır.
3- Bu ücret hesaplanırken işyerinde yüzde usulü uygulanıyorsa, bu usul ile elde edilen kazanç varsa hariç olarak ödeme yapılır.
4- Eğer bayram tatili gibi bazı tatiller izin dönemine denk gelmişse bu ücretler ayrı olarak çalışana ödenmelidir.

Yıllık İzin Ücreti Alma Şartları Nelerdir?

Her çalışanın çalıştığı kurum ister özel olsun ister kamu olsun yıllık izin kullanma hakkı bulunmaktadır. Bu izin hakkına işverenler engel olamazlar. Fakat işçi benim yıllık izin hakkım var ama ben bu hakkı kullanmayacağım bana ücretini ödeyin diyemez. Bir çalışanın yıllık izin ücretini alabilmesi için işten bazı sebeplerle çıkarılması veya karşılıklı olarak iş sözleşmesinin feshi durumunda kullanılmayan iznin ücretlerini alabilir.

İşinden ayrılan çalışanın kullanmadığı izinlerin ücretini alabilmesi için çalıştığı kurum hangi sigorta müdürlüğüne bağlı ise o kuruma dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

1 1 1 1 1 Oylar 3.86 (7 Oylar)