4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ve 12. Sınıf - Takdir Teşekkür Hesaplama

Sömestr tatiline yaklaşırken öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında takdir ya da teşekkür alıp alamayacakları gelir. Milli Eğitim Bakanlığı, geçen yıllar içinde yaptığı uygulamalarla bu merakı giderebilmiştir. Özellikle e-Okul sisteminin devreye girmesiyle birlikte veliler, çocuklarının hangi dersten hangi notu aldığını SMS yoluyla kolayca öğrenebilmektedir. Sevgili öğrenciler, takdir teşekkür hesaplama, sınıflar bazında altta verdiğimiz linkler üzerinden yapılıyor! Bunun için aşağıdaki linklerden size uygun olanına tıklayın, ders puanlarınızı girin ve karnenin teşekkür belgesi ile mi yoksa takdir belgesi ile mi birlikte geleceğini hemen öğrenin!

İlköğretim - Ortaokul

İmam Hatip Ortaokulu

Liseler

E-Okul sistemi hem velilere hem de öğrencilere pek çok kolaylık getirmiştir. Öğretmenler ders notlarını sisteme girdikten sonra, velilerin sisteme kayıt olurken verdikleri telefon numaralarına SMS gönderilir ve öğrencinin notları görüntülenebilir. Dönem sonlarında öğretmenler tarafından tüm notları sisteme girilen bir öğrencinin yılsonu başarı puanına bakılarak başarı belgelerinden birini alıp alamayacağı öğrenilebilir. Öğrencinin hangi belgeyi alacağını yılsonu başarı puanı ile belirlenir. Dönem sonlarında yılsonu başarı puanı;

70,00 – 84,99 olan öğrenciler teşekkür belgesi alırlar,

85,00 – 100,00 olan öğrenciler takdir belgesi alırlar.

Minimum üç öğretim yılı içinde takdir belgesi alan öğrenciler ise üstün başarı belgesi (iftihar belgesi) alırlar.

Yıl sonu başarı puanı

Yılsonu başarı puanı, toplam ders notu puanının toplam haftalık ders saatine bölünmesiyle elde edilir. Öğrencinin performansı, yıl içinde teslim ettiği dönem ödevleri, proje ve uygulamaları, 100 üzerinden hesaplanır.

Bir dersin ağırlıklı not ortalaması hesaplanırken; o dersin haftalık saati ile ders notu çarpılır. Tüm dersler için bu işlem yapıldıktan sonra, tüm değerler toplanır ve toplam ders saatine bölünür. Ortaya çıkan sonuç öğrencinin ağırlıklı not ortalamasını verir. Derslerin yıl sonu ortalamasına etkisi, sahip oldukları ders saati kadardır. Örnek verirsek;

Haftada 4 saat alınan Matematik dersinden 70 alan bir öğrencinin ağırlıklı ders ortalamasını öğrenmek için; 70 x 4 = 280 sonucunu buluruz. Bu işlemi diğer tüm dersler için yapar ve çıkan sonuçları toplayıp, toplam haftalık ders saatine bölersek ağırlıklı ders ortalama puanını elde ederiz. 

Üstün başarı belgesi (iftihar belgesi) nasıl alınır?

Üstün başarı belgesi alan öğrenciler, okudukları okulun iftihar listesine geçerler. Ders puanları, proje puanları, performans çalışma puanları, aldıkları uygulamalı derslerdeki başarıları gibi durumlar, öğrencilerin üstün başarı belgesi almasını sağlar.

Üstün başarı belgesinin yanı sıra bir de onur belgesi vardır. Onur belgesi alan öğrenciler;

-Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanan,

-Bilimsel projelere ve sosyal etkinliklere katılan, bu çalışmalara liderlik yapan, katıldıkları etkinliklerde verilen eğitime katkıda bulunan,

-Okuldaki araç ve gereçleri koruyan, gözeten ve davranışlarıyla diğer arkadaşlarına örnek olan,

-Görgü kurallarına uyan ve insan ilişkilerine özen gösteren,

-Trafik kurallarına uyan ve arkadaşlarına bu konuda örnek olan,

-Bilişim araçlarını doğru ve etkili bir şekilde kullanan ve arkadaşlarını buna teşvik eden,

-Hem okula hem de derslere düzenli gelen ve okul disiplinine uyan,

-Yaşlılara, yetimlere, öksüzlere, güçsüz olanlara, engellilere ya da benzer durumdaki kişilere yardımcı olan ve okulda yürütülen toplum hizmeti çalışmalarına destek veren kişiler arasından seçilir.

Sayılan davranışları sergileyen öğrencilere, yıl içinde bir ödül alıp almadığına bakmadan, okul idaresinin teklifi ile onur kurulu uygun görürse onur belgesi verilir. Bir öğretim yılında 2 ya da daha çok onur belgesi almaya hak kazanan öğrenciler, okuldaki onur listesine eklenirler.

Öğretmenler kurulu, her ders yılının başında yukarıda sayılan davranışlara ek olarak onur belgesi alabilmek için hangi davranışların gerekli olduğunu tespit eder. Bu davranışlar okul idaresi tarafından onur kuruluna ve disiplin kuruluna aktarılır. Öğretmenler kurulunun belirlediği kriterler şunlardır;

-Öğrencinin hem okulun içindeki hem de dışındaki genel hali,

-Öğrencinin derslerdeki ve dersler haricindeki başarı durumu,

-Öğrencinin davranışlarının şekli ve çevresine nasıl bir duruş sergilediği,

Öğrencinin aldığı ödüller; öğrencinin, velisinin, öğretmenlerin ve okul idaresinin yer aldığı bir törenle öğrenciye veya ailesine verilir. Üstün başarı listesi ve onur listesi, öğretim dönemi içinde okul idaresinin uygun göreceği bir zamanda, öğrencilerin karşısında tek tek okunur ve ardından okul içindeki herkesin rahatça görebilecekleri bir yere, belge almaya hak kazanan öğrencilerin fotoğraflarıyla birlikte tek tek asılır.

Dönem sonu notu 69,50 – 69,99 ya da 84,50 – 84,99 arasında olan öğrenciler

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı yönetmeliğe göre bir öğrencinin teşekkür belgesi almaya hak kazanabilmesi için ağırlıklı not ortalama puanın en az 70, takdir belgesi almaya hak kazanabilmesi için ise ağırlıklı not ortalama puanının en az 85 olması gerekmektedir. Notu yukarıdaki gibi olan öğrenciler ne yazık ki diledikleri belgeyi alamazlar.

Takdir veya Teşekkür Almak İçin Gerekenler Nelerdir?

İlkokul dördüncü sınıftan başlayarak lise bitimine kadar öğrenciler, aldıkları ders notlarına göre takdir belgesi, teşekkür belgesi, onur belgesi ya da iftihar belgesi (üstün başarı belgesi) almaya hak kazanırlar. Bu belgeleri almanın bazı şartları vardır.
İlkokul ve ortaokullarda takdir veya teşekkür belgesi alabilmek için;

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 53. maddesine göre ilkokul birinci, ikinci ve üçüncü sınıfa giden öğrencilere takdir ya da teşekkür belgesi verilmemektedir. İlkokul dördüncü sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında başarı belgesi alabilmek için gereken şartlar şunlardır:

-Türkçe dersi için puan ortalaması en az 55,00 olmalıdır.

-Diğer dersler için puan ortalaması en az 45,00 olmalıdır.

-Ağırlıklı puan ortalaması 70 ile 84,99 arasında olan öğrenciler Teşekkür belgesi,

-Ağırlıklı puan ortalaması 85 ve üzeri puanı olanlar ise Takdir belgesi alırlar.

- Ayrıca öğrencinin 5 günden fazla özürsüz devamsızlık yapmaması gerekmektedir.

Verilen belgeler dönemsel olup, her dönem için puanlar ayrı ayrı hesaplanır.

Ortaöğretimde (Lisede) takdir veya teşekkür belgesi alabilmek için;

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 159. maddesine göre, öğrenciler hiçbir dersten kalmamalıdırlar. Lisede sınıf geçebilmek için notların ortalaması 50 olmalıdır. Belge almak için gereken şartlar şöyledir:

-Öğrencilerin belge alabilmeleri için ağırlıklı not ortalamalarının 70’ten fazla olması gerekir.

- Ayrıca öğrencinin 5 günden fazla özürsüz devamsızlık yapmaması gerekmektedir.

-Yönetmeliğin 162. maddesine göre öğrenci okulun hem içinde hem de dışında uyumlu olmalıdır, derslerde başarılı olmalıdırlar ve davranışları disiplin çerçevesinde olmalıdır.