ÖTV İNDİRİMİ İÇİN UYGULANAN (II) NOLU TARİFE

Not: 31/03/2019 tarihine kadar uygulanacak geçiçi ötv miktarları için tıklayınız.

 

31/03/2019 tarihinden sonra uygulanacak liste:

 

(II) SAYILI LİSTE

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

8701.20

Yarı römorkler için çekiciler

4

87.02

 

 

10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar

 

        Otobüs

1

        Midibüs

4

        Minibüs

9

87.03

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]

 

 -Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dâhil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dâhil toplam yük ağırlığı) % 50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)

       İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm³'ün altında olanlar

15

       İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm³'ün altında olanlar

 15

       Sadece elektrik motorlu olanlar

10

- Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan
        Motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler
        Sadece elektrik motorlu olanlar

15
10

-Diğerleri

 

        Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler

 

                - ÖTV matrahı 46.000 TL'yi aşmayanlar için*

45

                - ÖTV matrahı 46.000 TL'yi aşıp, 80.000 TL'yi aşmayanlar için*

50

                - Diğerleri  60

        Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler 

 

                - ÖTV matrahı 114.000 TL'yi aşmayanlar için*

100

                - Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyenler

60

                -- ÖTV matrahı 57.000 TL'yi aşmayanlar için*

45

                -- ÖTV matrahı 57.000 TL'yi aşıp, 91.000 TL'yi aşmayanlar için*

50

                - Diğerleri

110

        Motor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler 

 

                - Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3'ü geçmeyenler

110

                -- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW'ı geçip motor silindir hacmi 2000 cm3 ila 2500 cm3 arasında olanlardan ÖTV matrahı 114.000 TL'yi aşmayanlar için*

100

                - Diğerleri

160

         Sadece elektrik motorlu olanlar

 Motor gücü 85 kW 'ı geçmeyenler

3

 Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler

7

 Motor gücü 120 kW'ı geçenler

15

8703.10.11.00.00

Özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar

6,7

8703.10.18.00.00

Diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar)

6,7

87.04

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

 

(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar )

 

 - Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olanlar (kapalı kasalı olmayanlardan motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler hariç);

 

         Motor silindir hacmi 3000 cm³'ü geçmeyenler

10

         Motor silindir hacmi 3000 cm³'ü geçen fakat 4000 cm³'ü geçmeyenler

52

         Motor silindir hacmi 4000 cm³'ü geçenler

75

Sadece elektrik motorlu olanlar

 

  Motor gücü 85 kW 'ı geçmeyenler

10

  Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler

52

  Motor gücü 120 kW'ı geçenler

75

- Kapalı kasalı olup istiap haddi 620 kilogramın altında olanlar

 

Sadece elektrik motorlu olanlar

10

Diğerleri

10

- Diğerleri

 

Sadece elektrik motorlu olanlar

4

Diğerleri

4

87.05

Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (Örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini püskürten arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri) [(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar) (İtfaiye taşıtları hariç)]

 

4

87.09

Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları

4

87.11

 

Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç)
(Sadece elektrik motorlu olanlar hariç)

 

Motor silindir hacmi 250 cm³'ü geçmeyenler

8

  Motor silindir hacmi 250 cm³'ü geçenler        

37

 8711.90.00.00.00

Diğerleri (Sadece elektrik motorlu olanlar)

 

Motor gücü 20 kW'ı geçmeyenler

3

Motor gücü 20 kW'ı geçenler

37

88.02

Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi); uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları
[(Yalnız helikopterler ve uçaklar) (Askeri, zirai, yangınla mücadelede kullanılan özel yapıdaki helikopterler ve uçaklar hariç)]    

 

0,5

8901.10.10.00.11

18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri
(Denizde seyretmeye mahsus olanlar)(**)

0

8901.10.90.00.11

Yolcu ve gezinti gemileri
(Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar)(**)

0

89.03

Yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri; kürekli kayıklar ve kanolar     
(Şişirilebilir olanlar, birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler, kürekli kayıklar ve kanolar hariç)

8

- Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri(**)

0

* 2017/11176 sayılı BKK eki Kararın 6 ncı maddesine göre belirlenmiştir.
** 2017/9759 sayılı BKK eki Kararın 7 nci maddesine göre belirlenmiştir.

1 1 1 1 1 Oylar 3.33 (3 Oylar)