Engelli Araç Hesaplama Robotu | ÖTV İndirimi Hesaplama

Araç Özel Tüketim Vergisi İndirimi Nasıl Hesaplanır? Engelli Araç Alım Şartları Nelerdir? Sağlık Raporuna Göre Araç Alımı Nasıldır? Gibi birçok önemli sorunun cevabı alt kısımda yer alıyor.

2019 için Ötv indirimi konusunda merak edilen en önemli konu "taban fiyat" ne kadar olduğu sorusudur. Taban fiyat uygulamasına göre tüm vergiler dahil olmak üzere aracın fiyatının 247 Bin TL'yi aşmaması gerekiyor. Normalde bir aracın brüt fiyatı ham fiyat+ötv+kdv şeklinde bulunur. Bu fiyatların toplamı 247 bin TL'nin üstüne çıkmayacak. (Bir önceki yıl taban fiyat 200 bin TL olarak uygulanıyordu.)

Önceki uygulamada vergi muaafiyetinden yararlanabilmek için otomobillerde motor silindir hacmi 1600 cc ve altı araçlar satın alınabiliyor iken, yürürlükteki mevzuatlara göre otomobiller için istediğiniz motor silindir hacmine sahip aracı satın alabilirsiniz. Önceli olan üste verdiğimiz tavan fiyatları aşmamanız gerekiyor.

Fiyat nasıl hesaplanıyor?

Özel tüketim vergisi aracın ham fiyatına uygulandıktan sonra ham fiyat ile ötv oranı uygulanmış fiyat toplanıyor ve ardından toplanan tutarın KDV'si ekleniyor. Böylelikle araç için özel tüketim vergisine tekrar vergi uygulanıyor. Gerek verginin kendi başına yüksek olması gerekse üzerine tekrar katma değer vergisi uygulanıyor olması aslında aracın fiyatını daha da arttıran etkenler olarak göze çarpıyor. 

Örneğin: Ham fiyatı 100 bin TL olan bir araç için yüzde 50 vergi oranı uygulandığında aracın yeni fiyatı:

100 Bin + 50 Bin = 150 Bin TL olacak.

Ardından 150 Bin TL'nin %18 katma değer vergisi hesaplandığında: %18 KDV Miktarı 27 Bin TL yapmaktadır.

150 Bin TL + 27 Bin TL = 177 Bin  TL vergiler uygulanmış hali ortaya çıkmaktadır. 

Toplam vergilere ödenen tutar = 77 Bin TL hesaplama yapılmıştır. 

Eğer ki siz bu aracı haklardan faydalanıp ötv'siz alırsanız toplam karınız 77 Bin TL değil, 59 Bin TL olmaktadır.  Bunun nedeni Tüketim Vergisinin KDV'sini ödemediğiniz içindir.

Şimdi Alta bulunan Tüketim Vergisi Öğrenme Aracını kullanabilirsiniz.

ÖTV İNDİRİMİ HESAPLAMA ARACI
*Aracın liste fiyatını giriniz(Örn: 80000,25): 

**Aracın Ötv Oranı

* Otomobiller için 247 bin TL sınırı bulunmaktadır.

**Ötv oranları için tıklayınız.

Ötv indirimi hesaplama 2019
 

Not: 31/12/2018 Tarih ve 4. Mükerrer 30642 Sayılı Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı kararı kapsamında özel tüketim vergisi oranları 31/03/2019 tarihine kadar değişen tarifeden uygulanacaktır. Bu ne anlama geliyor? Örnekle açıklama istiyoruz:

Örneğin normal şartlarda tüketim vergisi oranı yüzde 45 olan otomobilin ötv miktarı yüzde 35'e düşürülmüştür. 

Şartları Nelerdir?

Kişinin sağlık durumu teşekküllü sağlık kuruluşlarınca belirlenir. Engel durumuna göre kişinin sağlık raporundaki duruma göre ehliyet alması gerekiyor. Sağlık raporunda hangi aparatlarda araç kullanacak bilgisi de yer alır. Bu ehliyet ile bayiye başvuru yaparak araç alımını yapabilir. Genelde: sağ-sol bacak fonksiyonsuzluğu, iki bacak fonksiyonsuzluğu, kollarda kısmi fonksiyonsuzluk(rapor oranı ve maliye kararına bakılır). Üsteki gibi durumlarda rapor oranının %90 olma şartı aranmaz.

Diğer durumda ise eğer kişinin sağlık raporu %90 ve üstüyse ehliyet olmasına gerek yoktur. 

Araç Kimin Üzerine Olur? Kimler Hangi Durumda Kullanır?

Bu konuda ki bilgiler Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde belirlenmiş olup ilgili mevzuata göre yazılmıştır. Bu konu ya başlamadan evvel konuyu iki başlık halinde incelemek faydalı olacaktır.

A-) Sağlık Raporuna Göre Tertibat Kullanması Gereken Engelliler: Bu tip durumlarda rapor oranına bakılmaz kişinin araca özel tertibat taktırmaya neden olabilecek bir özrünün olması gerekir.

- Bizzat kullanım amacıyla engelliler tarafından ithal edilen özel tertibatlı otomobiller: Bu tipteki araçları sadece kişi kendisi kullanabilmektedir. Bir başkası kullanamaz.

- İthal edilen özel tertibatlı minibüsler: Araç sahibinin eşi, *üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak **istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanabilir. 

- Özel olarak ithal edilmeyen ama özel tertibat takılmış araçlar:  Kişinin sağlık raporunda belirtilen tertibatın "Özel olarak üretilmemiş" bir araca ilave aparatlarla taktırılmış olması halinde, bu araç araç sahibinin eşi, *üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak **istihdam edilen bir sürücü tarafından da kullanılabilir.

B-) Sağlık raporuna göre %90 Kusuru Bulunan Kişiler: Bu durum genelde ağır hastalıklarla mücadele eden kişileri temsil etmektedir. 

Sağlık raporu oranı % 90 ve üzeri olan malul ve engelliler tarafından ithal edilen araçlar:  Araç sahibinin eşi, kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunludur. Başka bir kişi kullanamaz.

*Tıklayınız: 3. Dreceye kadar sıhhi hısımlar kimlerdir?

**İstihdam Edilen Sürücü: Kişinin kendi yerine araç sürmesi için çalıştırdığı şoför demektir.

Aracı İzne Tabi Olmayan Biri Kullanırsa Ne Olur?

Yurt dışından ithal edilmiş olan özel tertibatlı araçların Yönetmelikte izin verilen kişiler dışında başkaları tarafından kullanıldığının tespiti halinde; araç trafikten men edilerek bu hususta düzenlenecek bir tutanakla mer'i mevzuat çerçevesinde işlem yapılmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerine intikal ettirilir.

Muafiyet Uygulanmış Bir Araç Kaç Yıl Sonra Satılabilir?

A-) Sağlık Raporuna Göre Tertibat Kullanması Gerekenlerin Araç Satışları:

- Bizzat kullanım amacıyla  ithal edilen özel tertibatlı otomobiller: Gümrük müdürlüğünün izni olmadan satılamaz.

- İthal edilen özel tertibatlı minibüsler: Gümrük müdürlüğünün izni olmadan satılamaz.

- Özel olarak ithal edilmeyen ama özel tertibat takılmış araçlar: Yönetmeliklere göre aracın araca uygulanmış indiriminin geri ödenmesi suretiyle 5 yıl dolmadan satılabilir.

B-) Sağlık raporuna göre %90 Kusuru Bulunanların Araç Satışları: 

Sağlık raporu % 90 ve üzeri olan malul ve engelliler tarafından ithal edilen araçlar: Yönetmeliklere göre araca yapılan fiyat düşümlerinin geri ödenmesi suretiyle 5 yıl dolmadan satılabilir.

C-) Engellinin Engelliye Araç Satışı ve Vefat Etmesi Durumu: İthal edilerek getirilen araçların, aynı durumdaki başka bir kişiye devri veya bunların ölümü sonucunda varislerine intikali halinde, bu araçlar gümrük vergisinden muaf olup, devir ve tescil işlemi ilgili gümrük müdürlüğünün iznine bağlıdır.

Hangi Araçlar Vergi Muafiyetinden Yararlanarak Alabilir?

  • 87.03 tarife poziyonuna göre: Otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon
  • 87.04 tarife pozisyonuna göre: eşya taşımaya mahsus, 2800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip van, panelvan, kamyonet, pick-up, vb. taşıtların,
  • 87.11 tarife pozisyonuna göre: motor silindir hacmine bakılmaksızın motosikletlerin

Oranları Kaç?

Oranlar için bir üst başlıkta vermiş olduğumuz link üzerinden pozisyonlara bakılır. Fakat özet bir bilgi olarak şunu söylemek doğru olacaktır. Örneğin otomobillerin fiyat aralığına göre %45, %50 ve %60 tüketim vergisi uygulandığını görmekteyiz. Detaylı bilgi için bayi ile görüşünüz. Motosikletler için ise %37 ve %22 oranında indirim yapılmaktadır. 

Sağlık Raporu %90 ve Üstü Vatandaşların İndirimi Nasıl Olur?

Vücut fonksiyon kaybı oranı %90 olan vatandaşlar haktan faydalanabilir. Hangi durumlarda ve hangi hastalıklarda bu oranın oluşacağı yönetmeliklerce belirlenmiştir. Bu konudaki: "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" sağlık kuruluşlarınca değerlendirilir. Fakat şunu söylemek mümkün, böbrek yetmezliği hastası, ağır demans, işitme, görme, konuşma, zihinsel, kanser hastalıkları veya ileri ortopedik problemler için de sağlık raporu %90 üstü olması durumunda haklardan faydalanılabilir. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.

%90 Raporu Olanlar İçin Ehliyet Zorunluluğu var mı?

Mevcut yönetmelikler çerçevesinde ehliyet var olması zorunluluğu yoktur. Yerine  araç sahibinin eşi, kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü kullanabilir.

Araç Alımında Hangi Vergiler Alınmaz?

Özel Tüketim Vergisi alınmaz. Fakat katma değer vergisi alınır. Katma değer vergisi için şunu söylemek gerekiyor. Tüketim vergisine uygulanan katma değer vergisini ödemezler. Bunun yanında aracı aldıktan sonra Vergi Dairesine başvuru yapmak suretiyle Motorlu Taşıtlar Vergisini de ödemezler.

Bayiden Bayiye Fiyat Değişir Mi?

 Bayilerin yaptıkları kampanyalara göre fiyatlar değişebilir.

İndirimli Motosiklet Alabilir miyim?

87.11 tarife pozisyonuna göre motosiklet alınabilir.

H sınıfı ehliyet uygulanıyor mu?

En son yapılan mevzuat değişiklikleriyle H sınıfı ehliyet kaldırılmıştır. Bunun yerine normal ehliyetlere kod ile engel durumları eklenmiştir.

Araç Plakalarında İşaret Bulunuyor mu?

Son yapılan mevzuat değişiklikleriyle birlikte  plakada bulunan işaretler kaldırılmıştır. İstenmesi halinde trafik denetleme kuruluşlarınca "park yeri belgesi" verilmektedir. Park yerlerinden istifade etmeleri amacıyla verilir.

Kaynakça:

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ

VERGİ KANUNU

Yorumlar

Benim %60 ortapedik engeli raporum var. 10 02 kodlu ehliyetimi de aldım.her iki ayağımda güç kaypı var.fakat ne raporda ne ehliyette bu durum belirtilmemiştir.ötv siz araç alma hakına sahipmiyim.
Cevap
Ercan Bey merhaba; Önceden aldığım normal (engelsiz) B sınıfı ehliyetim var. Şimdi Sağ kol ve elimde kısmi felçten dolayı hareket ve güç kısıtlılığı var. Bundan dolayı ÖTV ve MTV den muaf ENGELLİ ARACI almak istiyorum.
1- Normal ehliyeti engelli ehliyetine çevirebilmem için aile hekiminin sevkiyle uzman hekime, onun sevkiyle de İl Sağlık Müdürlüğünde oluşturulan Kurula girmem mi gerekiyor. Orada mı belirleniyor?
2- Yoksa Tam teşekküllü hastaneden alınan Sağlık Kurulu Raporuyla hem Ehliyetimi Engelli ehliyetine çevirebiliyor, hem de ÖTV siz araç alabiliyor muyum?
3 - İl Sağlık Müdürlüğünden alınan raporla ÖTV siz araç alımı yapabiliyor muyum? Yoksa mutlaka hastane sağlık kurulu raporu mu gerekiyor?
4- ÖTV den muaf araç alabilmem için ve ehliyetimi engelli ehliyetine çevirebilmem için izlemem gereken yollar nelerdir?
Beni bu konularda net bir şekilde aydınlatırsanız çok memnun olurum. iyi çalışmalar dileklerimle...
Cevap
Slm Ercan bey yeğenimin raporu 90 üstü işitme engelli araç alabilirmiyim
Cevap
Yüzde 42 uyku apnesi ve tansiyon var arac alabilirmiyiz
Cevap
Merhaba kolon kanseri annem 4 evre yaş 65. %90 rapor çıkarmı. Eğer 90 altı çıkarsa yinede ÖTV indirimli alabilir miyiz . %90altı çıkması durumu nasıl oluyor. Teşekkürler
Cevap
merhaba benim babamda kolon kanseri oldu ameliyat oldu şu an iyi çok şükür ,babama aldığımız raporda sadece bu hastalığına % 100 verdiler .sizinkide aynı durumda ise sizde alırsınız .
Cevap
Rapor oranı doktorların verdiği bir karar benim tahmin yapmam yanlış olur 90 altı çıkarsa rapor araç alamazsınız 90 altı raporlarda annenizin el kol ayak bacak fiziki bir engeli ve engelli ehliyeti olmalı ayrıca %90 ve üstü bir rapor aldınız ama süresi 6 aylık bu durumdada araç alamazsınız
Cevap
Benim oğluma yanlış tedavi yapıldı ve yüzde 90 ikiyillik rapor verdile oğlumu yaşı 14 araç alabilirmiyim
Cevap
Rapor süre bitiş tarihine 6 aydan daha fazla zaman olmalı araç alabilirsiniz
Cevap
İyi günler %90 üstü olan ökgv raporu var kızımın fakat sürekli değil 2 yıllık ben araç alsam 2 yıl sonra rapor yenilenmesi gereklimi eğer gerekli ise %90 altında kalırsa ne olacak
Cevap
Rapor bitimine 6 aydan fazla zaman olmalı araç almak için 2 yıl sonra rapor yenileyince V dairesine bildirmek zorundasınız kızınız 2 yıl sonra iyileşse bile ötv geri ödeme olmaz en kötü ihtimal motorlu taşıtlar vergisi ödersiniz ötv muaf araç alanlar mtv de ödemez (aracı aldıktan sonra v dairesine mtv ödenmemesi konusunda da bildirim yapılmalı)
Cevap
Ercan bey ben yüzde 68 sağ el ve ayaktan engelliyim 20000 Tllik 1.5 otomobil almak istiyorum ne kadar ötv indirimi olur ve KDV indirimine var mı teşekkürler
Cevap
200.000 tl yazmak istediniz sanırım otomobil sınıfı bir araç için %50 Ötv var yukarıdaki hesaplama robotundan hesaplayabilirsiniz ötv muafiyeti var ancak kdv ödeniyor
Cevap
Ve normal ehliyetı var kendisinin
Cevap
El ayak kol bacak fiziki bir engel olmaması durumunda ehliyetin bir önemi yok
Cevap
Ercan bey merhaba.Babamın %42 göz +prostat kanseri +şeker+ konuşma engeli kekemelikten toplanmda %80 engeli var ona araba aldığımızda yararlanma durumumuz nedir ? Teşekkür ederim şimdiden
Cevap
Babanızın durumunda oran en az 90 olmalı araç almak için
Cevap
SELAMLAR ÖNCELİKLE ANNEM ORTA SEVİYE ASTIM KOAH HASTASI VE GÖZDEN,KULAKDAN,ŞEKERDEN GİBİ HASTALIKLAR ÖTV İNDİRİMİ
RAPORDA GEÇERLİLİGİ VARMI,BİR İKİNCİSİDE RAHMETLİ BABAMDAN EMEKLİ AYLIĞI ALIYOR KESİNTİ FALAN OLURMU İYİ ÇALIŞMALAR.
Cevap
Bu rahatsızlıklar ile %90 ve üstü bir rapor olmalı araç almak için oran 90 altı ise araç alamazsınız sigortalı çalışmadığı sürece kesilmez
Cevap
Kayınpederim %91 engelli, ÖTV den muaf araç alındı. Kızı olan eşim ve torunu olan oğlum kullanabilir ben kullanamam. Doğru mıdır?
Cevap
Doğru değil kayınpederiniz eşinizin 1 derece kan hısımı sizde damat olarak 1. Derece sıhri yakınısınız sıkıntı yok
Cevap
ercan bey %84 yurume engelli bir bireyin 240.000 tl fiyatli bir aractan % kac indirim alabiliriz.
Cevap
Oran %60 otomobil sınıf bir araç için yukarıdaki hesaplama robotundan hesaplayabilirsiniz
Cevap
Slm ben yüzde 49 engelim.ve.d.ehliytim.var.bunu.nasil.engeli.ehliye te.cevirecem.ve.araba.alabilirmiyim.cavap
Cevap
%49 engel ile el kol ayak bacak fiziki bir engeliniz olmalı yok ise olmaz
ehliyet değiştirmek aile hekiminden rapor randevu değerli kağıt bedeli kimlik fotoraf vs. Ehliyet yenileme gerekli evraklar bilgi mevcut
Cevap
Yeğenimin 94 engelli raporu var onun adına araç alabilirmiyim
Cevap
Alabilirsiniz Orhan bey
Cevap
oğlum %92 ağır engeli 250.000lik araç nekadar olacak
Cevap
247.000 üst sınır var Hamza bey 247.000 tl %60 Ötv var otomobil sınıfı için 250.000 tl araç satın alamazsınız
Cevap
Kardeşim 18 yaşında. Yüzde 70 engelli var otistik rapor durumu suresiz indirimli araç alımında n faydalanabilirmiyiz
Cevap
Otizm ve %70 rapor ile araç alamazsınız en az %90 olmalı
Cevap
Otomatik vites araç kullanabilir raporu ile ehliyet aldim ehliyetimde otomotik vites kullanabilr diye isaretlendi bu durum raporumda engelli oranı yazmıyor yasadan faydalanabilir miyim teşekkürler
Cevap
78. Sadece otomatik vitesli araç kullanabilir bu kod ile kısıtlama var manuel vitesli araç kullanırsanız ceza alırsınız
10.02 otomatik vites kodu aldıysanız araç alabilirsiniz raporunuzda oran yazılmadı ise 78 kodu almış olmalısınız bu araç alamayacağınız anlamına gelir çünkü raporda oran yazmalı
Cevap
Merhabalar. Öncelikle emeğiniz için teşekkürler. Kardeşim %85 engelli, sol kol dirsek üzerinden ampute. Onun adına araç alıp ben kullanabilir miyim. Ayrıca aracı alabilmek için kardeşimin ehliyet sahibi olması gerekir mi? Bu konularda net bir bilgi elde edemedim. Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler.
Cevap
Kardeşiniz adına araç alabilir ve kullanırsınız ve evet kardeşinizin engelli ehliyeti olmalı bu %90 altı raporlarda ehliyet zorunlu
Cevap
Benım yüzde 56 engelli raporum var mısal 200.000 tlik araba almayı düşünüyorum bana kaç liraya olur
Cevap
200.000 tl otomobil sınıf bir araç %50 Ötv oranına sahip yukardaki hesaplama robotundan ödeme miktarına bakabilirsiniz
Cevap
Merhaba Ercan bey oglumda cözger raporu var ÖKGV raporu var ötvsiz arac alabilirmiyiz Teşekkürler
Cevap
6 aydan fazla süreli bir rapor ve 90 -99 arası oran mevcut ise evet
(1 yıllık rapor diyelim bitime 6 aydan fazla zaman olmalı)
Cevap
Mrb ercan bey %55 engelli raporum var göz:%8 fizik:%19. Yanık%40 B ehliyet var 101.102.103.03 ehliyet kodum var sağ elin 4 parmağı uçları kesildi (ampute) indirimli araç alabilirmiyim.
Cevap
Mustafa bey verilen kodlar göz ile ilgili kısıtlama getirilmiş araç almak için gerekli kodlar değiller
Cevap
Ercan Bey merhaba. B Sınıfı normal ehliyetim var. Bu ehliyetimi ÖTV siz engelli aracı için aldığım heyet raporu ile değiştirebilir miyim? Yoksa onun için ayrı rapor mu almam gerekiyor?
Bir sorum daha olacak: Şimdiki B sınıfı normal ehliyetimi doğrudan trafik bürosuna başvurup değiştirebilecek miyim? Yoksa Sürücü Kursunda mı değiştirebileceğim.
Cevap
Ehliyet yenileme şartlarında sağlık raporu var bu rapor heyet raporu değil aile hekiminden alabileceğiniz basit bir rapor. aile hekimi yinede sevk yapabilir bilginiz olsun
İkinci sorunuz ise kurs ihtiyacı yok zaten ehliyetiniz var siz yenileme gibi bir şey yapacaksınız
Cevap
Benim yüzde 45 engelli rapor var 20 kalp 28 fizik 4 göz araç alabilir miyim
Cevap
%28 fizik el kol ayak yada bacak bir engel olmalı (örnek sol ayak kullanamama gibi) yoksa olmaz
Cevap
Merhaba babamın gözünden kaynaklı %40 rapouru var araç alabilir miyiz bu kapsamda
Cevap
%40 görme engeli ile araç alamazsınız
Cevap
Merhaba Ercan abi
Benim b ehliyet 1yil oldu alanı kod 102 02
Sürekli rapor yüzde 54 var işitme engelliyim iki cihaz kullanıyorum Ötv siz otomobil alarbilir miyim
Cevap
İşitme engeli ile ötv muaf araç alamazsınız size rapora istinaden kısıtlama getirilmiş
Cevap
MERHABA ERCAN BEY OĞLUMDA KAS ERİMESİ HASTALIĞI OLARAK BİLİNEN RAHATSIZLIK VAR YAŞI BÜYÜDÜKÇE HAREKETLERİ KISITLANMAKTA 4 YAŞINDA VE 2017 İTİBARİYLE %40 RAPORU VAR YAKIN BİR TARİHTE RAPOR YENİLEME OLUCAK ÖNCE Kİ RAPORDA EĞİTİM/2022 SOSYAL YARDIM/ENGELLİ KİMLİK KARTI ALABİLİR İBARELERİ VAR RAPOR AÇIKLAMASINDA VERGİ İNDİRİMİ GİBİ BİR İBAREDE VAR BU İNDİRİMDEN FAYDALANABİLİYOMUYUZ RAPOR YENİLENİRKEN HASTANEYE BİŞEY BELİRTMEMİZ GEREKİR Mİ KISACA ARAÇ ALIMI YAPABİLİRMİYİZ CEVABINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER İYİ ÇALIŞMALAR
Cevap
İlker bey araç almak için farklı şartlar gerekli oğlunuz 4 yaşında olduğu için rapor oranı en az %90 olmalı araç almak için gelir durumunuza göre 2022 için başvuru yapabilirsiniz
Cevap
abim şizofren hastası %70 raporu var araç alabilirmiyz üzerine
Cevap
Bu durumda enaz %90 olmalı araç alamazsınız
Cevap
Merhaba ercan bey benim yüzde %49engelli raporum var kaslardan dolayı acaba indirimli araç alabilirmiyim
Cevap
Bu kas hastalığı ile kol bacak bir uzvunuzu kullanamamanız ve bunun raporda açıkça belirtilmiş olması gerekir o zaman olabilir yani ihtimal
Cevap
annem %90 engelli raporu 2 yillik sureli
arac alabilirmiyim
Cevap
Bitime 6 aydan daha fazla zaman olmalı araç alabilirsiniz
Cevap
Merhaba aracım 2 yaşında trafik kazasında hurdaya ayrıldı kasko alırken özendiğim vergiyi kesiyor hakkı varmi
Cevap
Ötv ödemediniz kasko da bunu size ödemez öderse kazanç olur hakkı var
Cevap
Merhaba ercanbey benim kayınının yüzde 95 raporuvar araç alabilirmiyim yüz milyarlık araba bana kaça gelir
Cevap
Aracın ötv oranı %45
Cevap
Merhabalar ercan bey babamın %90 raporu var satış fiyatı 247,400 TL yi geçmeyen 2,0 L bir motora sahip 4x4 Pick-up alabiliyor mu? yoksa sadece otomobil yada SUV mu olması gerekiyor
Cevap
otomobil olacak diye bir sınırlama yok alabilirsiniz ama ötv oranı çok düşük tatmin edici olmayacaktır
Cevap
Yiyenimin adına alınan aracı başka ilde kullanabilirmiyim onlar başka ilde
Cevap
Ercan bey benim ablamın çocuğu yüzde 90 raporu var onlar başka ilde ben başka ilde oturuyoruz ben onun adına aldığımız aracı kendim yaşadığım ilde kullana bilirmiyim
Cevap
Hiç bir araç ikamet adresine bağlı değildir
Cevap
Yeğenimin üzerinden araç alabilirmiyim dayısı oluyorum
Cevap
Şartlar sağlanıyorsa alınır
Cevap
Hayırlı akşamlar, benim henüz bir yaşındaki bebeğim engelli %90 ben ötv indiriminden yararlanabilir miyim? Engelli çocuğum üzerinden araç alınabilir mi?
Cevap
Evet 90 ve üstü raporlarda yaş ehliyet şartı yok sadece rapor geçerlilik süresi 6 aydan daha uzun olmalı yani 6 aylık ise rapor araç alamazsınız
Cevap
Merhaba Ercan bey babamın h sınıfı ehliyeti var süresiz 44 raporu var. Sol bacağı 3 cm kısa olduğu için normal otomatik vites alabilir miyiz ve alırsak ben kullanabilir miyim. 140000 TL lik bir araç düşünüyoruz ne kadar gelir bize. Ve son olarak taşıt kredisi çeksek 140000 bin TL üzerinden mi çekiliyor yoksa indirimli fiyat üzerinden mi %70 kredi çıkar teşekkür ederim
Cevap
3 cm kısalık biraz zor araç almak için 4 cm 5 cm kısalık ile alınamadığını biliyorum ama denemelisiniz
140.000 tl aracın ötv oranı %50
Kredi konusunda bayi den bilgi alabilirsiniz
Cevap
Merhaba Ercan bey benim annem inme gecirdiginden vucud fok sonları calısmıyor ehliyeti yok ötv indirim yaralanma için %78 yeterlimi
Cevap
Yeterli değil en az 90 olmalı
Cevap
Mide kanserinden midem tamamen alındı tedavi gördüm ve tedavim bitti çok şükür sadece kontrollere gidiyorum Haziran ayında 1 senelik %100 rapor verildi.
Vücudum sağlam araç kullanabiliyorum
1- indirimden yararlanabilir miyim?
2- ehliyetimi engelli diye değiştirmem gerekiyor mu?
Cevap
İlk yazınızda cevapladım
Cevap
yararlamazsın çünkü rapor sürekli değil
Cevap
1.8 hibrit araç almak için bayiyi aradım, 178.000 TL vergiler dahil bayi fiyatı verildi, engelli aracı dedim hesaplama yapıp dönermisiniz dediğimde 120.000 TL gibi bir fiyat verildi. ÖTV oranı % 100 dediğim halde fiyat olarak 178.000 TL nin yarısı olması gerekirken, yok 120.000 TL dediler, ikna edemiyorlar ama bu şekilde fiyat veriyorlar. Bana vergisiz fiyatı verin diyorum, Kem küm ediyorlar, yok indirim falan gibi şeyler diyorlar net açıklayamıyorlar. 178.000 TL / 1.18 çıkan rakamın 1/2 i alınması gerekirken hesabı kendilerine göre yapıyorlar.
Cevap
Aracın ötv si %50
indirim ile 178.000/1.5=118.666 tl ödeme çıkar
Kdv çıkmış hali 150.800
Ötv çıkmış hali 100.560 tl
Yani kdv çıktıktan sonra 150.800 tl ikiye bölünmüyor ötv çıkarmak için kafanız karışmasın 1.400 tl fazla söylenmiş size o da normal gibi yinede karar sizin
Cevap
Ercan bey merhaba %54 sağ elimden engelliyim. Alacağım araç Yeni Civic Sedan 1.6L Elegance Otomatik liste fiyatı 195.500 TL ÖTV indirimim ne kadar olur?
Cevap
Ötv oranı %50 yukardaki robottan hesaplayabilirsiniz Ahmet bey
Cevap
Merhaba ercan bey bnım yüzde 70 engelim var böbrek Naki liyim yalnız boyum 1:50ddn kısa bn araç alabilirmiyim ve h sınıfı ehliyet
Cevap
Yararlanamazsınız Emel hanım
Cevap
Merhaba babam %100 engelli bu sebebten araç alır iken ötv % kaç ödenir yada ödenmez yoksa tamamından muaf mı oluyoruz teşekkürler
Cevap
Araç alırken ötv hiç ödenmez ötv oranı aracın motor hacmi fiyatı ve tipine göre değişir otomobil sınıf %45 'ten başlar indirim
Cevap

Yorum ekle