Engelli Araç Hesaplama | ÖTV İndirimi Hesaplama 2018

2018 Engelli Araç ÖTV İndirimi Hesaplama Nasıl Yapılır? ÖTV İndirimi Hesaplama Robotu Ne İşe Yarar? Engelli Araç Alım Şartları Nelerdir? %90 Sağlık Raporuna Göre Engelli Araç Alımı Nasıl? Gibi birçok önemli sorunun cevabı alt kısımda yer alıyor.

Kolay Ulaşım Menüsü

Engelli ÖTV Hesaplama Konusunda Neler Değişti?

2018 Engelli ÖTV İnidirimi Hesaplama Nasıl Yapılır?

Engelliler İçin Araç İndirim Şartları Nelerdir?

Ötv İndirimli Araç Kimin Üzerine Olur? Kimler Hangi Durumda Kullanır?

Engelli Aracını İzne Tabi Olmayan Bir Kullanırsa Ne Olur?

ÖTV Muhafiyeti Uygulanmış Bir Araç Kaç Yıl Sonra Satılabilir?

Engelliler Hangi Araçları Ötv İndiminden Yararlanarak Alabilir?

ÖTV Oranları Ne Kadar?

Sağlık Raporu %90 ve Üstü Engelli Vatandaşların ÖTV İndirimi Nasıl Olur?

Engelli Araç Alımında Hangi Vergiler Alınmaz?

%90 ve Üstü Engelliler İçin Ehliyet Zorunluluğu var mı?

ÖTV İndiriminde Bayiden Bayiye Fiyat Değişir Mi?

ÖTV İndirimiyle Motosiklet Alabilir miyim?

Engeliler İçin H sınıfı ehliyet uygulanıyor mu?

Engelli Araç Plakalarında Engelli İşareti Bulunuyor mu?

Engelli ÖTV Hesaplama Konusunda Neler Değişti?

2018 yılında Engelli Ötv inidirimi konusunda en büyük değişiklik "taban fiyat" konulması olmuştur. Taban fiyat uygulamasına göre tüm vergiler dahil olmak üzere aracın fiyatının 200 Bin TL'yi aşmaması gerekiyor. Normalde bir aracın brüt fiyatı hesaplanırken ham fiyat+ötv+kdv şeklinde hesaplama yapılmaktadır. Bu fiyatların toplamı 200 bin TL'nin üstüne çıkmayacak.

2018 yılından önce ötv muhafiyetinden yararlanabilmek için otomobillerde motor silindir hacmi 1600 cc ve altı araçlar satın alınabiliyorken, 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle otomobiller için istediğiniz motor silindir hacmine sahip aracı satın alabilirsiniz.

2018 Engelli ÖTV İnidirimi Hesaplama Nasıl Yapılır?

Özel tüketim vergisi bir ürünün ham fiyatına uygulandıktan sonra ham fiyat ile ötv oranı uygulanmış fiyat toplanıyor ve ardından toplanan fiyatın KDV'si hesaplanıyor. Böylelikle bir ürün için alınan özel tüketim vergisine tekrar vergi uygulanıyor. Gerek ötv oranınan kendi başına yüksek olması gerekse üzerine tekrar KDV uygulanıyor olması aslında aracın fiyatını daha da arttıran etkenler olarak göze çarpıyor. 

Örneğin: Ham fiyatı 70 bin TL olan bir araç için yüzde 50 ÖTV uygulandığında aracın yeni fiyatı:

70 Bin + 35 Bin = 105 Bin TL olacak.

Ardından 105 Bin TL'nin %18 KDV'si alındığında: (Bknz: Kdv Hesaplama)

105 Bin TL + 18,90 Bin TL = 123,90 TL vergiler uygulanmış hali ortaya çıkmaktadır. 

Toplam vergilere ödenen tutar = 53,90 olmaktadır. 

Eğer ki siz bu aracı haklardan faydalanıp ötv'siz alırsanız toplam karınız 35 Bin TL değil, 41.300 TL olmaktadır.  Bunun nedeni ÖTV'nin KDV'sini ödemediğiniz içindir.

Şimdi Alta bulunan Ötv Hesaplama Robotunu kullanabilirsiniz.

2018 ÖTV İNDİRİMİ HESAPLAMA ARACI
*Aracın liste fiyatını giriniz(Örn: 80000,25): 

**Aracın Ötv Oranı

* Otomobiller için 200 bin TL sınırı bulunmaktadır.

**2018 Güncel ötv oranları yayınlanmıştır. Güncel ötv oranları için tıklayınız.

Ötv indirimi hesaplama 2018
 

 Engelliler İçin Araç İndirim Şartları Nelerdir?

ÖTV indiriminde öncelikle engellilik durumunun tam teşekküllü sağlık kuruluşunca belirlenmesi gerekmektedir. Engel durumuna göre kişinin sağlık raporundaki duruma göre ehliyet alması gerekiyor. Sağlık raporunda hangi aparatlarda araç kullanacak bilgisi de yer alır. Bu ehliyet ile bayiye başvuru yaparak araç alımını yapabilir. Genelde engellilik durumları: sağ-sol bacak fonsiyonsuzluğu, iki bacak fonskiyonsuzluğu, kollarda kısmi fonsiyonsuzluk(rapor oranı ve maliye kararına bakılır). Üsteki gibi durumlarda rapor oranının %90 olma şartı aranmaz.

Diğer durumda ise eğer kişinin sağlık raporu %90 ve üstüyse ehliyet olmasına gerek yoktur. 

Ötv İndirimli Araç Kimin Üzerine Olur? Kimler Hangi Durumda Kullanır?

Bu konuda ki bilgiler Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde belirlenmiş olup ilgili mevzuata göre yazılmıştır. Bu konu ya başlamadan evvel konuyu iki başlık halinde incelemek faydalı olacaktır.

A-) Sağlık Raporuna Göre Tertibat Kullanması Gereken Engelliler: Bu tip engelde rapor oranına bakılmaz kişinin araca özel tertibat taktırmaya neden olabilecek bir özrünün olması gerekir.

- Bizzat kullanım amacıyla engelliler tarafından ithal edilen özel tertibatlı otomobiller: Bu tipteki araçları sadece engelilerin kendisi kullanabilmektedir. Bir başkası kullanamaz.

- Engelliler tarafından ithal edilen özel tertibatlı minibüsler: Araç sahibinin eşi, *üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak **istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanabilir. 

- Özel olarak ithal edilmeyen ama özel tertibat takılmış araçlar:  Engelli kişinin sağlık raporunda belirtilen tertibatın "engelliler için özel olarak üretilmemiş" bir araca ilave aparatlarla taktırılmış olması halinde, bu araç araç sahibinin eşi, *üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak **istihdam edilen bir sürücü tarafından da kullanılabilir.

B-) Sağlık raporuna göre %90 Kusuru Bulunan Engelliler: Bu tip engelliler genelde ağır hastalıklarla mücadele eden kişileri temsil etmektedir. 

Engellilik derecesi % 90 ve üzeri olan malul ve engelliler tarafından ithal edilen araçlar:  Araç sahibi engelli kişinin eşi, kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunluludur. Başka bir kişi kullanamaz.

*Tıklayınız: 3. Dreceye kadar sıhhi hısımlar kimlerdir?

**İstihdam Edilen Sürücü: Kişinin kendi yerine araç sürmesi için çalıştırdığı soför demektir.

Engelli Aracını İzne Tabi Olmayan Bir Kullanırsa Ne Olur?

Engellilere ait yurt dışından ithal edilmiş olan özel tertibatlı araçların Yönetmelikte izin verilen kişiler dışında başkaları tarafından kullanıldığının tespiti halinde; araç trafikten men edilerek bu hususta düzenlenecek bir tutanakla mer'i mevzuat çerçevesinde işlem yapılmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerine intikal ettirilir.

ÖTV Muhafiyeti Uygulanmış Bir Araç Kaç Yıl Sonra Satılabilir?

A-) Sağlık Raporuna Göre Tertibat Kullanması Gereken Engellilerin Araç Satışları:

- Bizzat kullanım amacıyla engelliler tarafından ithal edilen özel tertibatlı otomobiller: Gümrük müdürlüğünün izni olmadan satılamaz.

- Engelliler tarafından ithal edilen özel tertibatlı minibüsler: Gümrük müdürlüğünün izni olmadan satılamaz.

- Özel olarak ithal edilmeyen ama özel tertibat takılmış araçlar: Yönetmeliklere göre aracın ötv indiriminin geri ödenmesi suretiyle 5 yıl dolmadan satılabilir.

B-) Sağlık raporuna göre %90 Kusuru Bulunan Engellilerin Araç Satışları: 

Engellilik derecesi % 90 ve üzeri olan malul ve engelliler tarafından ithal edilen araçlar: Yönetmeliklere göre aracın ötv indiriminin geri ödenmesi suretiyle 5 yıl dolmadan satılabilir.

C-) Engellinin Engelliye Araç Satışı ve Vefat Etmesi Durumu:Engelliler tarafından ithal edilerek getirilen araçların, aynı durumdaki başka bir engelliye devri veya bunların ölümü sonucunda varislerine intikali halinde, bu araçlar gümrük vergisinden muaf olup, devir ve tescil işlemi ilgili gümrük müdürlüğünün iznine bağlıdır.

Engelliler Hangi Araçları Ötv İndiminden Yararlanarak Alabilir?

  • 87.03 tarife poziyonuna göre: Otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon
  • 87.04 tarife pozisyonuna göre: eşya taşımaya mahsus, 2800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip van, panelvan, kamyonet, pick-up, vb. taşıtların,
  • 87.11 tarife pozisyonuna göre: motor silindir hacmine bakılmaksızın motosikletlerin

Tıklayınız: ÖTV Tarifeleri

ÖTV Oranları Ne Kadar?

Ötv oranları için bir üst başlıkta vermiş olduğumuz pozisyonlara bakılır. Fakat özet bir bilgi olarak şunu söylemek doğru olacaktır. Örneğin otomobillerin fiyat aralığına göre %45, %50 ve %60 ÖTV  uygulandığını görmekteyiz. Detaylı bilgi için bayi ile görüşünüz. Motosikletler için se %37 ve %22 oranında indirim yapılmaktadır.

Sağlık Raporu %90 ve Üstü Engelli Vatandaşların ÖTV İndirimi Nasıl Olur?

Vücut fonksiyon kaybı oranı %90 olan vatandaşlar engelli ötv indiriminden faydalanabilir. Hangi durumlarda ve hangi hastalıklarda bu oranın oluşacağı yönetmeliklerce belirlenmiştir. Bu konudaki: "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" sağlık kuruluşlarınca değerlendirilir. Fakat şunu söylemek mümkün, böbrek yetmezliği hastası, ağır demans, işitme, görme, konuşma, zihinsel engelliler, kanser hastalıkaları veya ileri ortopedik problemler için de sağlık raporu %90 üstü olması durumunda indirimden faydalanılabilir. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.

%90 ve Üstü Engelliler İçin Ehliyet Zorunluluğu var mı?

Mevcut yönetmelikler çerçevesinde bu engelliler için ehliyet var olması zorunluluğu yoktur. Yerine  araç sahibinin eşi, kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü kullanabilir.

Engelli Araç Alımında Hangi Vergiler Alınmaz?

Engellilerden Özel Tüketim Vergisi alınmaz. Fakat KDV alınır. KDV için şunu söylemek gerekiyor. Engelliler ÖTV'ye  uygulanan KDV'yi ödemezler. Bunun yanında aracı aldıktan sonra Vergi Dairesine başvuru yapmak suretiyle Motorlu Taşıtlar Vergisini de ödemezler.

ÖTV İndiriminde Bayiden Bayiye Fiyat Değişir Mi?

 Bayilerin yaptıkları kampanyalara göre fiyatlar değişebilir.

ÖTV İndirimiyle Motosiklet Alabilir miyim?

87.11 tarife pozisyonuna göre motosiklet alınabilir.

Engeliler İçin H sınıfı ehliyet uygulanıyor mu?

En son yapılan mevzuat değişiklikleriyle H sınıfı ehliyet kaldırılmıştır. Bunun yerine normal ehliyetlere kod ile engel durumları eklenmiştir.

Engelli Araç Plakalarında Engelli İşareti Bulunuyor mu?

Son yapılan mevzuat değişiklikleriyle birlikte engelli araçlarında plakada bulunan engelli işaretleri kaldırılmıştır. Engellilerin ve gazilerin istemeleri halinde trafik denetleme kuruluşlarınca "park yeri belgesi" verilmektedir. Bu belge engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinden istifade etmeleri amacıyla verilir.

 

Kaynakça:

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMLİĞİ

ÖTV KANUNU

1 1 1 1 1 Oylar 4.62 (21 Oylar)

Yorumlar  

oğuzhan
merhaba kolay gelsin şimdiden teşekür ederim benim b ehliyetim var bunu engelli ehliyetine cevittirecegim % 68 oıranında sağ elimden raporum var indirimli arac alabilirmiyiz
Cevap
Mustafa
Slm benim babam ötv indirimi için rapor için başvuru yaptık fakat %76 verdi itiraz etik başka hastaneye sefk etiler oda %83 verdi hakem heyetine gönderdiler fakat oda %86 verdi 1 sene önce oldu tekrar farklı bir ilde başvuru yapabilirmiyiz tşk
Cevap
Murat
Merhabalar kolay gelsin benim kızımın%99 engel oranı var bayide 62000 tl arabada otv oranı %35 olarak hesaplıyor buna göre araç 53000 tl olarak satıyor otv oranı kactir bu hesap dogrumudur ve engel oranımızın yüksek olmasına rağmen ötv oranı neden bu kadar düşük çıkıyor
Cevap
Gurbetçi
Yüzde 90 raporlu kalp hastası indirimden faydalanabilir mi?
Cevap
Ahmet yaz
Eşimin annesinin kanser hastalığı sebebiyle %90 engel raporu var. Bu şekilde araba alırsak ve vefat ederse ne mirasın eşime intikali sonucu ne gibi maddi yaptırımlarla karşılaşırız? Teşekkürler
Cevap
Erdal
Beş yıl içinde vefat etmezse sorun yok. Beş yıl içinde vefat ederse indirimle almış olduğunuz aracın vergilerini ödeyip üzerinize alırsınız.
Cevap
GAZİ AHMET
Arkadaşlar merabalar şu an gaziantep honda bayisiyle görüştüm 132.000 bir aracı normal şartlarda 82.500 gelirken 10.12.2018 tarihinde 96.000 liraya geliyor dedi sebebi nedir acaba.
Cevap
Guest
Araçlara yapılan zam oranları nisan ayında aynı aracın benzillisi 77 binliradi dizeli 87 bindi
Cevap
Erdal
Aracın zamlanması neticesinde fiyat farkı olur diyor
Cevap
vedat
beyin felci geçirmiş yatalak hasta annemize araç alabilirmiyiz
Cevap
Erdal
Öncelikle yüzde 90 ve üzeri rapor alırsanız alirsiniz
Cevap
gurbetci
mrh oncelikle gecmis olsun annenizin saglik raporu yuzde 90 ve ustuyse hic otv vergisi odemezsiniz arti motorlu tasitlar vergiside odemezsiniz yani size soyle diyeyim 100 bin tl lik bir arac alirsaniz yani 62500 tl verirsiniz tabiki annenizin saglik raporu yuzde 90 ve uzeri icin gecerli bunlar
Cevap
Burak
Merhaba benım işitme ve ortapedik %47 raporum var rapordan önce b ehliyeti almistım simdi engelli araç almk istiyorum alabilirmiyim yardımci olabilirmisiniz
Cevap
Mehmet Ağcakoyunlu
Beni oglumun yuzde 95 raporu var ehliyetim yok arac alabilir miyim
Cevap
Erdal
Alabilirsin evet
Cevap
gurbetci
mrh oncelikle gecmis olsun
arac alabilirsiniz yuzde 90 uzerindekilerden ehliyet istenmemektedir arti 80 bin tl gecen bir arac alirsaniz sizin acinizdan daha avantajli olur motorlu tasitlar vergiside odemezsiniz otv de odemezsiniz bayiden bayiye fiatlarda az bir oynama oluyor 200 bin bin tl gecmiyecek sekilde istediginiz arabayi 1600 motoruda gecmiyecek sekilde alabilirsiniz kolay gelsin tekrar gecmis olsun
Cevap
berk
biz gecen gün wolkswagen bayisine ugradım golfun normal fiyatı 180 bin dediler 93000 e veriyolar rapor üzeri yani yüzde 48 indirim ama şimdi yorumlara bakınca yüzde 30 gibi imdirim diyolar bemde anlamadım açıkcası herkes kafasına göre atıyor
Cevap
gurbetci
mrh 180 bin tl lik arabayi yuzde 60 otv orani olarak hesaplarsan toplam 112,500 tl yapar yuzde 50 otv odeme olarak hesaplarsan 120 bin tl yapar yuzde 45 otv olarak hesaplarsan 124.137 tl yapar gercek fiatlar budur tabikide bayi bayi fiatlar oynar cunku serbest piyasa bayileri arastirin ondan sonra karar verin kolay gelsin eger 93000 bin tl veren bayi varsada hemen alin derim
Cevap
kemal
aracin mtv orani ornegin yuzde 45 tir. indirim yapilinca "otvye uygulanan kdv" de uygulanmadigi icin daha fazla indirim oluyor.
Cevap
dilek
benim babam %97 engelli 80 bin tl ik araç alsak babama kaça maal olur birde damadı kullanabilirmi
Cevap
Erdal
Damadi kullanamazsınız.ama kendisi arabanın içindeyse kullanır. Üçüncü derece akrabalarına kadar kullanir
Cevap
gurbetci
mrh 80 bin tl lik bir arac alirsaniz sizde 50 bin tl para cikar damadi ve 3 kisilere kadar kullana bilirler yalniz bayiden bayiye fark eder kolay gelsin bayiler kendi iskontalarindanda duserlerse dahada ucuz alirsin kolay gelsin
Cevap
Ahmet yilmaz
Babam sağ elden ortapedik 2 parmak ampute 2 parmak içe doğru eğri ve his kaybı ile %24 ortapedik rapor aldı ehliyeti değiştirdi ve b sinifi engelli ehliyeti aldı ehliyette sadece otomatik araç kullanabilir sol eli direksiyondan çekmeden aparat ve direksiyona topuz yazıyor bu şekilde otv siz araç alabilirmi
Cevap
Erdal
Alir
Cevap
BAHTIYAR
Merhaba ben araç almayı düşünüyorum %92 engelli kızım var bu hesaplama oranı kactan hesaplanıyor %45 mi %50 mi ?
Cevap
gurbetci
mrh efendim gecmis olsun yuzde 90 uzerinde engelli raporu olan herkeze otv hesaplama yuzde 60 dir tabikide 80 bin tl yi gecerse arabanin fiati eger alacaginiz araba 79 bin tl olursa otv orani yuzde 50 duser onu iyi bilin kolay gelsin
Cevap
gurbetci
mrh gecmis olsun sizden yuzde 60 uzerinden hesaplama yapilir yani ortalama 160 bin tl lik bir araba alsaniz net oduyeceginiz 100 bin tl dir tabiki bayiler kendi iskontolarindanda duserse bu oran daha da asagiya iner bayileri gezin ve hepsindan ayri ayri fiat alin kolay gelsin
Cevap
murat
Selam bay Gurbetçi...ben yüzde 86 ağır yürüme engeli olan biriyim.Tekerlekli sandalyeye mahkumum. Ben 100.000 TL'lik bir araç alırsam nasıl bir indirim olur..Yanıtınız için şimdiden teşekkürler.
Cevap
Şu anda % 35 ten
Şu anda % 35 ten
Cevap
Erdal
Aracın motoru ve fiyatına göre indirim uygulanir
Cevap
Salih
özür dileri 100/1000 raporun olsa ne yazar Karayollar ve Vergi dairesi Araç fiemaların uyguladıkları olur
senin haberin olmadan kanun deiğişmiş
özürlü dediğin ne ki bir hakkıvar ama nerde %45-%50 indirim var diyursun hayı vergidayresi %30 diyor özürlü ne yapabilir.
Cevap
Mehmet
Benim % 96 engelli çocuğum var ötv indirimi kaçtan hesaplanır yanı 90bin tl olan bir araç tahminen rapora kaça mal olur
Cevap
gurbetci
mrh gecmis olsun 90 bin tl lik bir araba dusunurseniz sizden otv orani yuzde 60 oraninda dusulur yani 90 bin tl lik arabayi 56.500 tl alirsiniz yalniz bayiler hesap yaparken genelde yuzde 45 den hesaplarlar cunku arabanin uzerinden dah cok kar etmek icin iyi arastirin bayileri gezin paraniz pesin oldumu dahada ucuz aliirsiniz kolay gelsin bir daha tekrarliyim bayiler otv yuzde 60 dan hesaplarsa senin cebinden 56.500 cikar yuzde 50 uzerinden otv hesaplarsa senin cebinden 60000 bin tl cikar yuzde 45 otv hesaplarsa senin cebinden 62 bin tl cikar hesap ortada iyi alisverisler
Cevap
62 bine geliyor
62000
Cevap
Ceto
Aracın otv si ne kadar sa o kadar düşer ornek kimi aracta 90 tl 50 alırsın kiminde 55 kiminde 60
Cevap
barış
bildiğim kadarıyla 45, 50 ve 60 oranı. önerim 2-3 bayiye uğrayıp fiyat teklifi alın. her türlü çok büyük kar oranı var.
Cevap
Aydın ÖZTÜRK
yüzde 12 sağ el ortapetik elimden yaralandım emekli gaziyim nasıl araba alabilirim
Cevap
fazlı baş
merhaba kardeşim ½72 işitme engelli ve ehliyeti var araç alabilirmi. alırsa ben kullana bilirmiyim.
Cevap
Ötvsiz
%70 alamazsin en az % 90 ve üzeri alabilir
Cevap
İlhan ŞAFAK
ANNEM ŞİZOFRENİ (A TİPİ PSİKOZ) PSİKİYATRİ HASTASI VE % 80 RAPORU VAR. AYRICA KÜÇÜKKEN SOL KOLU KIRILMIŞ VE DOKTORA GÖTÜRMEMİŞLER. KOL EĞİK BİR ŞEKİLDE KAYNAŞMIŞ VE O KOLU BAZEN SANCILANIYOR VE KULLANAMIYOR. AMA BU KOLDAN RAPORU YOK. ANNEM İÇİN ANNEM ADINA ARABA ALABİLİRMİYİZ?
Cevap
asiye
merhaba ben %47 engel oranı var b sinifi ehliyet im var ötv den faydalanabilirmiyim engel durumu ortapedik tansiyon işitme şeker var nasıl bir yol izlemem lazım yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler
Cevap
Mustafa
B sınıfı ehliyetin varsa engelli aracı alamazsın
Cevap
muhammet
oteveindirimi %66!RAPORVAR
Cevap
hasan
ben ötv idnirirm % 70 araç vergi indrirm vrmı nasıl kullan
Cevap
soner
%90 uzeri raporda ötv hic odenmiyormu 45-50-60 otv indirimleri kaldirildimi %90 ve uzeri raporlar icin
Cevap
Mustafa
Merhaba babam sag elinden yuzde 45 60 arasi tam hatirlamiyorum arac alma imkanimiz var midir birde gerekli belgeler nelerdir ? Yanitlarsaniz tesekkur ederim iyi gunler ;)
Cevap
Serhat
Merhaba ben%47engelliyim sol gözüm görmüyor ben nasıl bı indirim alabilirim otomobil alabilirmiyim teşekkür ederim
Cevap
Nuri
Merhabalar. Benim babam %60 zihinsel engelden raporu bulunmakta. Detaylı raporda geçen hastalik ismini bilmiyorum ancak iq kaybi gibi birşey. Okuma yazma ogrenememekte hesap kitap yapamamakta şoförlük vs yapamamakta. Bu durumda engelli vatandaşlara ozel ÖTV vergi indiriminden yararlanabilirmiyiz ?
Cevap
Fatih Aldanmaz
Ben 16 yaşındayım ehliyet alınca araba alabilir miyim ? Raporum %29 oranında alırsamda indirim % kaç olur
Cevap
Doğan
Hiç alamazsınız
Cevap
Saniye Hüroğlu
Mrhba 50 yaşındayım hic ehliyetim olmadı.yüzde 70 engelli raporum var
Kan kanseri hastasıyım. Ehliyetim olmadan eşim vasi olup araç alabilirmiyim tşkkur ederim.
Cevap
ali
Alıntılandı veysi bilir:
%40 ayağımdan engelli raporum var ehliyet almadan araç alabilirmiyim,alabilirsem % kaç indirimden yararlanırım.

Ortepedik bir durumunuz var mı?
Cevap
HALİT YÜRÜK
Ben % 55 işitme engelliyim H sınıf ehliyetim var benim için ötv indirimi var mı?
bana bilgi verirseniz memnun olurum saygı ile selamlar
Cevap
Zehra
Benim yüzde 82 raporum var.Ötv indiriminden faydalanmam için ne yapmalıyım.ortopedik sorunum yok.Şeker,astım,troid,kolesterolden aldım.agır engelli değilim.nasıl araç alabilirim?Tşk ederim.
Cevap
Ceyhun
Ablam toplamda %80 engelli isitme ve zeka toplami ablamin ustune arac alip ben kullanabilirmiyim ? Otv indiriminden yararlanabilirmiyim ? Yararlanirsam yuzde kac ?
Cevap
muhammed
iyi günler benim %40 engel raporum var bunun sayesinde araç alabilirmiyim teşşekkürler
Cevap
veysi bilir
%40 ayağımdan engelli raporum var ehliyet almadan araç alabilirmiyim,alabilirsem % kaç indirimden yararlanırım.
Cevap
mustafa
Merhaba. % 50 ortopedik engelliyim. firmaların sitelerinden duyurdukları fiyatlar üzerinden ötv oranları alt ve üst limitleri kaç tl dir.
Cevap
KEMAL
Alıntılandı Hasan:
%90 engelli raporum var böbrek yetmezliği den dolayı hastalıktan önce E sınıfı ehliyet vardı araç almak istiyorum yanlız ehliyet degistirmem gerekiyor mu aracı kendim kullana bilirmiyim

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 53. Maddesi Ç bendinden alıntılanan ifade:

"Araç sahibi engelli kişinin eşi, kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup" yönetmeliğe göre aracın sahibi engelli kullanabilir veya kullanamaz diye bir ifade bulunmuyor. Yani ekstra durum belirtilmemiş. Belki de kanun yapıcılar %90 üzeri engeli olan kişilerin araç kullanamayacağını düşünmüş olabilirler. Uygulamada bunu bimer bilgi edinme kapsamında sorabilirsiniz.
Fakat esasen dikkat etmeniz gereken husus şudur. 2016 yılından beri yeni ehliyetlere geçiş yapıldı. Sağlık raporlarının etkinliği arttırıldı. 13.12.2020 tarihine kadar ehliyetlerin değiştirilmesi gerekiyor. Bu noktada ehliyet yenileme durumunuzda sağlık sorunu ehliyet almanıza engel olabilir mi bunu aile hekiminize sormanızı öneririz.
Cevap
Hasan
%90 engelli raporum var böbrek yetmezliği den dolayı hastalıktan önce E sınıfı ehliyet vardı araç almak istiyorum yanlız ehliyet degistirmem gerekiyor mu aracı kendim kullana bilirmiyim
Cevap
kenan
babam malulen emekli biraz vergi burcu var yararlana bilirmi yazarsanız sevinirim
Cevap
Bayram
Merhaba benim raporum %92 araba almak istiyorum ama nakit param Yok babam emekli onun adına kredili araç alımı varmı varsa faiz uygulanırmı saygılar.
Cevap
Salih
Merhaba.
benim sağlık raporumda engel oranım %56. Araç alımında ne gibi indirilmden faydalanabiliyorum?
Cevap
Eymen Melhem
Merhaba %50 engelli kimliğim var.Sağ ayağım fren ve gaza bastığında titriyor.Sol tarafta gaz pedalı olan araba alabilir miyim?Ehliyet olmadan alabilir miyim?Böyle araba aldığımda oğlum kullanabilir mi?
Cevap
ahmet
Alıntılandı Murat:
Yüzde Doksanın üstündeki engelliye uygulanan ötv indirimi yüzde kaçtır

II nolu ötv tarifesine göre araç ötv matraf fiyatları ve silindir hacmi ve açından %45, %50 ve %60 olmaktadır. Alınmak istenen araçların ÖTV oranlarını bayiye sorarak öğrenebilirsiniz.
Cevap
ahmet
Alıntılandı Mehmet:
Merhabalar kolay gelsin buuu sıfır araç alımı için % kaç sağlık kurul raporu gerekli ?
Hadi sıfır araç alamadım 2. El bi araç aldım %58 raporum var sayarsak 2 . El oto için vergi ödemem şartmıdır ? Bu iki sorumu cevaplarsanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler. ☺️

Eğer bir aracı sürmek için bir engelilik durumu varsa raporda orana bakılmaz. Ama sağlık raporuyla alım için %90 engellilik oranı aranır. Yani engelli olma durumunu iki şekilde ele alalım. 1- Fiziksel engellilik , 2- Rapor ile engellilik. Bu durumda %58 sağlık raporu fiziksel engellilik değilse ötv indiriminden faydalanılmaz. Aynı şekilde ikinci el araç için de böyle bir durum yoktur.
Cevap
Murat
Yüzde Doksanın üstündeki engelliye uygulanan ötv indirimi yüzde kaçtır
Cevap
Mehmet
[quote name="halil"]hibrit araç almayı düşünen var mı sevgili dostla?
Fiyatı nedir Halil bey. ?
Cevap
Mehmet
Merhabalar kolay gelsin buuu sıfır araç alımı için % kaç sağlık kurul raporu gerekli ?
Hadi sıfır araç alamadım 2. El bi araç aldım %58 raporum var sayarsak 2 . El oto için vergi ödemem şartmıdır ? Bu iki sorumu cevaplarsanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler. ☺️
Cevap
halit
teşekkürler
Cevap
HATİCE
Gerçekten teşekkürler bu konudaki en dolu içerik bu sayfada. Allah razı olsun emeği geçenlerden.
Cevap
halil
hibrit araç almayı düşünen var mı sevgili dostlar?
Cevap

Yorum ekle