Engelli Araç Hesaplama Robotu | ÖTV İndirimi Hesaplama

Araç Özel Tüketim Vergisi İndirimi Nasıl Hesaplanır? Engelli Araç Alım Şartları Nelerdir? Sağlık Raporuna Göre Araç Alımı Nasıldır? Gibi birçok önemli sorunun cevabı alt kısımda yer alıyor.

2019 için Ötv indirimi konusunda merak edilen en önemli konu "taban fiyat" ne kadar olduğu sorusudur. Taban fiyat uygulamasına göre tüm vergiler dahil olmak üzere aracın fiyatının 247 Bin TL'yi aşmaması gerekiyor. Normalde bir aracın brüt fiyatı ham fiyat+ötv+kdv şeklinde bulunur. Bu fiyatların toplamı 247 bin TL'nin üstüne çıkmayacak. (Bir önceki yıl taban fiyat 200 bin TL olarak uygulanıyordu.)

Önceki uygulamada vergi muaafiyetinden yararlanabilmek için otomobillerde motor silindir hacmi 1600 cc ve altı araçlar satın alınabiliyor iken, yürürlükteki mevzuatlara göre otomobiller için istediğiniz motor silindir hacmine sahip aracı satın alabilirsiniz. Önceli olan üste verdiğimiz tavan fiyatları aşmamanız gerekiyor.

Fiyat nasıl hesaplanıyor?

Özel tüketim vergisi aracın ham fiyatına uygulandıktan sonra ham fiyat ile ötv oranı uygulanmış fiyat toplanıyor ve ardından toplanan tutarın KDV'si ekleniyor. Böylelikle araç için özel tüketim vergisine tekrar vergi uygulanıyor. Gerek verginin kendi başına yüksek olması gerekse üzerine tekrar katma değer vergisi uygulanıyor olması aslında aracın fiyatını daha da arttıran etkenler olarak göze çarpıyor. 

Örneğin: Ham fiyatı 100 bin TL olan bir araç için yüzde 50 vergi oranı uygulandığında aracın yeni fiyatı:

100 Bin + 50 Bin = 150 Bin TL olacak.

Ardından 150 Bin TL'nin %18 katma değer vergisi hesaplandığında: %18 KDV Miktarı 27 Bin TL yapmaktadır.

150 Bin TL + 27 Bin TL = 177 Bin  TL vergiler uygulanmış hali ortaya çıkmaktadır. 

Toplam vergilere ödenen tutar = 77 Bin TL hesaplama yapılmıştır. 

Eğer ki siz bu aracı haklardan faydalanıp ötv'siz alırsanız toplam karınız 77 Bin TL değil, 59 Bin TL olmaktadır.  Bunun nedeni Tüketim Vergisinin KDV'sini ödemediğiniz içindir.

Şimdi Alta bulunan Tüketim Vergisi Öğrenme Aracını kullanabilirsiniz.

ÖTV İNDİRİMİ HESAPLAMA ARACI
*Aracın liste fiyatını giriniz(Örn: 80000,25): 

**Aracın Ötv Oranı

* Otomobiller için 247 bin TL sınırı bulunmaktadır.

**Ötv oranları için tıklayınız.

Ötv indirimi hesaplama 2019
 

Not: 31/12/2018 Tarih ve 4. Mükerrer 30642 Sayılı Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı kararı kapsamında özel tüketim vergisi oranları 31/03/2019 tarihine kadar değişen tarifeden uygulanacaktır. Bu ne anlama geliyor? Örnekle açıklama istiyoruz:

Örneğin normal şartlarda tüketim vergisi oranı yüzde 45 olan otomobilin ötv miktarı yüzde 35'e düşürülmüştür. 

Şartları Nelerdir?

Kişinin sağlık durumu teşekküllü sağlık kuruluşlarınca belirlenir. Engel durumuna göre kişinin sağlık raporundaki duruma göre ehliyet alması gerekiyor. Sağlık raporunda hangi aparatlarda araç kullanacak bilgisi de yer alır. Bu ehliyet ile bayiye başvuru yaparak araç alımını yapabilir. Genelde: sağ-sol bacak fonksiyonsuzluğu, iki bacak fonksiyonsuzluğu, kollarda kısmi fonksiyonsuzluk(rapor oranı ve maliye kararına bakılır). Üsteki gibi durumlarda rapor oranının %90 olma şartı aranmaz.

Diğer durumda ise eğer kişinin sağlık raporu %90 ve üstüyse ehliyet olmasına gerek yoktur. 

Araç Kimin Üzerine Olur? Kimler Hangi Durumda Kullanır?

Bu konuda ki bilgiler Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde belirlenmiş olup ilgili mevzuata göre yazılmıştır. Bu konu ya başlamadan evvel konuyu iki başlık halinde incelemek faydalı olacaktır.

A-) Sağlık Raporuna Göre Tertibat Kullanması Gereken Engelliler: Bu tip durumlarda rapor oranına bakılmaz kişinin araca özel tertibat taktırmaya neden olabilecek bir özrünün olması gerekir.

- Bizzat kullanım amacıyla engelliler tarafından ithal edilen özel tertibatlı otomobiller: Bu tipteki araçları sadece kişi kendisi kullanabilmektedir. Bir başkası kullanamaz.

- İthal edilen özel tertibatlı minibüsler: Araç sahibinin eşi, *üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak **istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanabilir. 

- Özel olarak ithal edilmeyen ama özel tertibat takılmış araçlar:  Kişinin sağlık raporunda belirtilen tertibatın "Özel olarak üretilmemiş" bir araca ilave aparatlarla taktırılmış olması halinde, bu araç araç sahibinin eşi, *üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak **istihdam edilen bir sürücü tarafından da kullanılabilir.

B-) Sağlık raporuna göre %90 Kusuru Bulunan Kişiler: Bu durum genelde ağır hastalıklarla mücadele eden kişileri temsil etmektedir. 

Sağlık raporu oranı % 90 ve üzeri olan malul ve engelliler tarafından ithal edilen araçlar:  Araç sahibinin eşi, kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunludur. Başka bir kişi kullanamaz.

*Tıklayınız: 3. Dreceye kadar sıhhi hısımlar kimlerdir?

**İstihdam Edilen Sürücü: Kişinin kendi yerine araç sürmesi için çalıştırdığı şoför demektir.

Aracı İzne Tabi Olmayan Biri Kullanırsa Ne Olur?

Yurt dışından ithal edilmiş olan özel tertibatlı araçların Yönetmelikte izin verilen kişiler dışında başkaları tarafından kullanıldığının tespiti halinde; araç trafikten men edilerek bu hususta düzenlenecek bir tutanakla mer'i mevzuat çerçevesinde işlem yapılmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerine intikal ettirilir.

Muafiyet Uygulanmış Bir Araç Kaç Yıl Sonra Satılabilir?

A-) Sağlık Raporuna Göre Tertibat Kullanması Gerekenlerin Araç Satışları:

- Bizzat kullanım amacıyla  ithal edilen özel tertibatlı otomobiller: Gümrük müdürlüğünün izni olmadan satılamaz.

- İthal edilen özel tertibatlı minibüsler: Gümrük müdürlüğünün izni olmadan satılamaz.

- Özel olarak ithal edilmeyen ama özel tertibat takılmış araçlar: Yönetmeliklere göre aracın araca uygulanmış indiriminin geri ödenmesi suretiyle 5 yıl dolmadan satılabilir.

B-) Sağlık raporuna göre %90 Kusuru Bulunanların Araç Satışları: 

Sağlık raporu % 90 ve üzeri olan malul ve engelliler tarafından ithal edilen araçlar: Yönetmeliklere göre araca yapılan fiyat düşümlerinin geri ödenmesi suretiyle 5 yıl dolmadan satılabilir.

C-) Engellinin Engelliye Araç Satışı ve Vefat Etmesi Durumu: İthal edilerek getirilen araçların, aynı durumdaki başka bir kişiye devri veya bunların ölümü sonucunda varislerine intikali halinde, bu araçlar gümrük vergisinden muaf olup, devir ve tescil işlemi ilgili gümrük müdürlüğünün iznine bağlıdır.

Hangi Araçlar Vergi Muafiyetinden Yararlanarak Alabilir?

  • 87.03 tarife poziyonuna göre: Otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon
  • 87.04 tarife pozisyonuna göre: eşya taşımaya mahsus, 2800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip van, panelvan, kamyonet, pick-up, vb. taşıtların,
  • 87.11 tarife pozisyonuna göre: motor silindir hacmine bakılmaksızın motosikletlerin

Tıklayınız: Tarifeler

Oranları Kaç?

Oranlar için bir üst başlıkta vermiş olduğumuz link üzerinden pozisyonlara bakılır. Fakat özet bir bilgi olarak şunu söylemek doğru olacaktır. Örneğin otomobillerin fiyat aralığına göre %45, %50 ve %60 tüketim vergisi uygulandığını görmekteyiz. Detaylı bilgi için bayi ile görüşünüz. Motosikletler için ise %37 ve %22 oranında indirim yapılmaktadır. 

Sağlık Raporu %90 ve Üstü Vatandaşların İndirimi Nasıl Olur?

Vücut fonksiyon kaybı oranı %90 olan vatandaşlar haktan faydalanabilir. Hangi durumlarda ve hangi hastalıklarda bu oranın oluşacağı yönetmeliklerce belirlenmiştir. Bu konudaki: "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" sağlık kuruluşlarınca değerlendirilir. Fakat şunu söylemek mümkün, böbrek yetmezliği hastası, ağır demans, işitme, görme, konuşma, zihinsel, kanser hastalıkları veya ileri ortopedik problemler için de sağlık raporu %90 üstü olması durumunda haklardan faydalanılabilir. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.

%90 Raporu Olanlar İçin Ehliyet Zorunluluğu var mı?

Mevcut yönetmelikler çerçevesinde ehliyet var olması zorunluluğu yoktur. Yerine  araç sahibinin eşi, kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü kullanabilir.

Araç Alımında Hangi Vergiler Alınmaz?

Özel Tüketim Vergisi alınmaz. Fakat katma değer vergisi alınır. Katma değer vergisi için şunu söylemek gerekiyor. Tüketim vergisine uygulanan katma değer vergisini ödemezler. Bunun yanında aracı aldıktan sonra Vergi Dairesine başvuru yapmak suretiyle Motorlu Taşıtlar Vergisini de ödemezler.

Bayiden Bayiye Fiyat Değişir Mi?

 Bayilerin yaptıkları kampanyalara göre fiyatlar değişebilir.

İndirimli Motosiklet Alabilir miyim?

87.11 tarife pozisyonuna göre motosiklet alınabilir.

H sınıfı ehliyet uygulanıyor mu?

En son yapılan mevzuat değişiklikleriyle H sınıfı ehliyet kaldırılmıştır. Bunun yerine normal ehliyetlere kod ile engel durumları eklenmiştir.

Araç Plakalarında İşaret Bulunuyor mu?

Son yapılan mevzuat değişiklikleriyle birlikte  plakada bulunan işaretler kaldırılmıştır. İstenmesi halinde trafik denetleme kuruluşlarınca "park yeri belgesi" verilmektedir. Park yerlerinden istifade etmeleri amacıyla verilir.

Kaynakça:

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ

VERGİ KANUNU

1 1 1 1 1 Oylar 4.02 (46 Oylar)

Yorumlar

Ercan bey merhabalar.Annem diyaliz hastası (böbrek yetmezliği var) .Acaba indirimli araç alabilirmiyiz.Teşekkürler..
Cevap
Ötv den muafim 242 400 bir araç ne kadar olur
Cevap
Merhaba Ercan Bey babamın %40 engeli var 246 binlik mercedes a180 düşünüyoruz ötv%60 diyor alabilir miyiz arabayı ayrıca herhangi bir zorunluluğunu var mı babamın yeni ehliyet veya aracı kullanaması için uygun teçhizat falan
Cevap
Merhaba, bundan bi kaç ay önce araştırma yaptığımda her yerde 247.400 lük sınırı görmüştüm fakat bazı haber siteleri güncelleme yapıp 1.6 motor sınırının geri geldiğini yazmışlar. Hiç bir yerde fiyat sınırıyla ilgili bi şey yazılmamış. İşin ilginç tarafı forumlardan tutun haber sitelerinde yazan şartlar 1.6 sınırı geçmeyecek olması. Kimse fiyat sınırından bahsetmemiş araç alım şartlarında. Bilginiz var mı?
Cevap
Ercan bey ben de % 90 rapor var ama araç için değil başka amaç için almıştım (rapor sürekli ibareli)mevcut raporla araç almak için de kullanabilir miyim
Cevap
Merhaba 90 bin liralık bir araç için ne kadar ödeme yapmam gerekir %48 ortopedik engelliyim şimdiden cevaplarınız için teşekkür eder saygılarımla
Cevap
Kızimin 100 de96 raporuvar araç alabilirmiyim 100000tlelik araci nekadara ala bilirim
Cevap
%50 sağ gözüm görmüyor ötv indiriminden yararlanabilirmiyim ehliyetim yok eşim ve oğlum kullanacak
Cevap
%50 gözde görme kaybım var ehliyetim yok ötv indiriminden araba alabilirmiyim
Cevap
Ercan ben %60 engelli raporum var .her iki kalcada hareket kistliligi ve sag kolda hareket kistliligi var. Her iki kalcada protez var ama hareketleri normal insan gib tam degi. Engelli raporuma otv indiriminden faydalanabilir diye mutalka ibare ekletmem lazimmi. Yoksa o ibare yoksa bile alabilirmiyim
Cevap
İyi günler benim 9 aylık daum sendromlu kızım var yüzde 90raporu var indirimli araç alabilirmiyiz teşekkürler
Cevap
%90 raporla araç alabilirsiniz sadece 6 aydan uzun süreli bir rapor olmalı yada 1 yıllık diyelim bitime 6 aydan fazla zaman olmalı
Sürekli ise zaten sıkıntı yok
Cevap
Merhaba ben %48 ortopedik engelliyim sıfır bir arac almak istiyorum 100000 liralık bir araç almak istersem ne kadar indirim sağlanmış olur
Cevap
merhaba ercan ben şuan reno clio kullanıyorum araç aileme kuçuk geliyor mercedes vito veya vw transporter tarzı bir araç alma şansım varmı yada motor hacmi olarak maksimum kaçlık bir araç alabilirim şimdiden teşekkürler
Cevap
247.000 tl geçmeyen bir araç alabilirsiniz motor sınırlaması yok fiyat sınırlaması var
Unutmayın ki ticari sınıf ruhsatlı araç ötv düşük olur otomobil sınıf yüksek
Cevap
çok teşekkür ederim ercan bey
Cevap
Merhaba benim amcam %45 zihinsel engeli var bakimjni biz yapiyoruz arac alma şansimiz varmi amcamin arac kullanma şansi %0
Cevap
%45 zihinsel engel ile araç almanız mümkün değil rapor eski ise yenileyin demeliyim ama rapor %45 ve %90 çok uzaksınız zor
Cevap
%47 sağ kol dirsek ve el kısmında uzul kaybı var raporun sürekli ve bu sebep ten dolayı emekli oldum E sınıfı ehliyetim var %47 oranla araç alabilirmiyim alabilirsem 130.000 TL lık araç nekadar a alabilirim SAYGILARIMLA
Cevap
Sol el uzuv kaybı %47 oran sürekli ve E sınıf ehliyet ilk yapmanız gereken ehliyetinizi engelli ehliyeti yapmak sonra araç alabilirsiniz
Size 86.600 tl bir ödeme çıkar
Cevap
Merhabalar,
Her türlü vergi dahil 247.000TL olan limitte rapor oranı söz konusu oluyor mu?
Yani %50 koldan dolayı engeli olan birisi de maksimum (Her türlü vergi dahil) 247.000TL satış fiyatı olan araç mı alabiliyor?
Yoksa engel oranı %90 altı olana bir rakam sınırlaması yok mu?
Teşekkürler.
Cevap
Önemli nokta engelli araç alabilecek yeterliliğe sahip olmak ya %90 ve üstü rapora sahip olmak yada %90 altı ise el kol ayak bacak fiziki bir engele sahip olmak dediğiniz gibi koldan özrü olan biri de 247.000 sınırını kullanabilir orana bakılmaz
Cevap
Merhaba ercan bey annemin 91 raporla bir arac satın aldim 1 yıl önce. annem 6 önce kaybettim. 5yil dolduktan sonra otvyi genede geri ödersiniz gibi şeyler duydum okudum doğrumudur
Cevap
Hayır kardeşim bende aynı oldu aracı kendi üzerime aldım ÖTV odemezsin
Cevap
Merhaba Ercan bey Benin dayım özel bakım evinde kalıyor %98 engelli raporu var hafta sonları bakım evinden alıp eve getiriyorum kendisi araç kullanamaz ben kendi üzerime engelli indirim inden 120 bin TL'lik bir araç alsam nekadar. Ve aracı sadece benmi kullanmalıyım aileden başka biri kullanabilirmi teşekkürler
Cevap
%50 İndirim var 80.000 tl ödemesi aracı kendi üzerinize alamazsınız araç dayınızın üzerine olacak yani rapor sahibinin
Kullanma konusunda sıkıntı yok
Cevap
Annem kalp hastasi 2 kalp kapakcigi çürümüş eylulde ameliyat olucak engelli arac satin alonabilir mi
Cevap
En az %90 oran olmalı yoksa olmaz
Cevap
Ercan bey amcam %86 zihinsel raporu var ne kadar indirim yaparlar
Cevap
%86 zihinsel engel ile yararlanamazsınız Rapor yenileyip %90 olursa o zaman olur
Cevap
Ercan bey babamın raporunda %80 ağır engelli sürekli yazıyor bu durumda nasıl araç alabiliriz önceden normal ehliyeti vardı şimdi engelli ehliyeti alması şartmı yada bu aracı oğlu olarak ben kullanabilirmiyim
Cevap
90 altı engellerde (sizin 80) el kol ayak bacak fiziki bir engel olmalı engel varsa. ehliyet de olmalı fiziki engel yoksa yararlanamazsınız
Rapor eski ise yenileyip en az 90 oran yakalamalısınız
Cevap
Merhaba ercan bey benim %80 engelli raporum var meme kanseri hipotiroid astım ve histerektomi ameliyatından dolayı indirimli araç alımından faydalanabilirmiyim
Cevap
El kol ayak bacak fiziki bir engeliniz olmalı yada rapor en az %90 olmalı
Eski ise rapor yenileyin
Cevap
İ20 dizel almayı düşünüyorum, 133bin tl felan bu aracı alırken ötv indirimi %60 değil mi millet 170 180binlik araç yazmış hepsine ötv indirimi 50 demişsiniz benim bildiğim 125binden yukarı araç alırken ötvsini %60 olarak hesap edip fiyatı bulcan. Yani benim alacağım araç 83bin tl felan ötv çıkınca pazarlıksız bu. Bayide 89 90 çıkarıyor ona göre dikkatli olalım. Benim bilgim yanlışsa bi aydınlatır mısın?
Cevap
Ötv hesabı şöyle 133.000 (hyundai i 20 )üzerinden gidersek 133.000÷1.18= 112.711 kdv siz hali 112.711÷1.45= 77.732 (yani 70 bini geçti demk ki ötv si %45 değil %50
Almak istediğiniz aracın İ20 %50 Ötv si var(bayi satış fiyatı 120.000 ı geçince değil KDV ve ÖTV eklenmemiş hali (ötv matrahı )120.000 ı geçerse %60 olur
Cevap
100/91engelli raporumuz var 180 bi liralik araç ne kadar olur
Cevap
İndirim %50 size maliyeti 120.000 civarı
Cevap
çoculklarım engelli kendime engelli araç alıcam nasıl alınıyor bilgi rica edsem.
Cevap
%90 ve üzeri rapor varsa alabilirsiniz
%90 altı rapor varsa çocuklarımız 18 yaşından büyük ve el kol ayak bacak fiziki bir engel olmalı ve ehliyet olmalı
Cevap
Merhaba ercan bey benim oğlumun raporu %96 2 iki yıllık rapor oğlum 3.5 yaşin oğlum hem yatalak hemde gözleri gormiyo rapor de iki sene sonra tekrar yenilenecek araç alabiliyormuyum acaba?
Cevap
Rapor süre bitimine 6 aydan fazla zaman olmalı siz yeni almışsınız araç alabilirsiniz
Cevap
Merhaba abi ÖTV indirimi yeni düzenlememi geldi araç fiyatı ne kadar yükselirse ÖTV fiyatı değişiyor mu bilginiz için Allah razı olsun
Cevap
İndirim vardı bitti araç fiyatı yükselince oran değişiyor evet üst sınır var 247.000 onun üstü araçları muaf alamıyorsunuz
Cevap
Merhaba. Ercan bey. 11 aylık kızım karaciğer nakli oldu .
Ve bi araça ihtiyacım var
Biz bu durum da Aracı nasıl. Alabiliriz şimdi den teşekürler.
Cevap
En az %90 Rapor olmalı
Cevap
Merhaba abi hayırlı akşamlar ÖTV indirimi %50 yemi çıktı bide abi fiyat ne kadara çıkarsa daha çok faydası dokunur bize Şimdiden Allah razı olsun
Cevap
Ötv oranları aracın fiyatına ve motor hacmine göredir 45 ten başlar 100 e kadar çıkar ama %100 faydalanamıyorsunuz 247.000 üst sınır var
Cevap
Merhaba ercan bey oğlumun %97 raporu var 150binliralık araçta ne kadar indirim olur
Cevap
%50 indirimi var 100.000 civarı ödeme çıkar
Cevap
Merhaba ercan bey 100 bin tl lik arac nasil hesaplanir cuzemedim rapor yuzde %90 ve üzeri otv ve kdv yi detayli anlatirmisin
Cevap
Satış fiyatı 100.000 ise 100.000÷1.45 ÖTV çıktı 68.900 ki bu sizin ödeyeciniz miktar
68.900÷1.18 kdv çıktı 58.400 aracın çıplak fiyatı yani 70.000 altı ötv si kesin olarak %45
Cevap

Yorum ekle