Engelli Araç Hesaplama Robotu | ÖTV İndirimi Hesaplama 2018-2019

2018 Engelli Araç ÖTV İndirimi Hesaplama Nasıl Yapılır? ÖTV İndirimi Hesaplama Robotu Ne İşe Yarar? Engelli Araç Alım Şartları Nelerdir? %90 Sağlık Raporuna Göre Engelli Araç Alımı Nasıl? Gibi birçok önemli sorunun cevabı alt kısımda yer alıyor.

Kolay Ulaşım Menüsü

Engelli ÖTV Hesaplama Konusunda Neler Değişti?

2018 Engelli ÖTV İnidirimi Hesaplama Nasıl Yapılır?

Engelliler İçin Araç İndirim Şartları Nelerdir?

Ötv İndirimli Araç Kimin Üzerine Olur? Kimler Hangi Durumda Kullanır?

Engelli Aracını İzne Tabi Olmayan Bir Kullanırsa Ne Olur?

ÖTV Muhafiyeti Uygulanmış Bir Araç Kaç Yıl Sonra Satılabilir?

Engelliler Hangi Araçları Ötv İndiminden Yararlanarak Alabilir?

ÖTV Oranları Ne Kadar?

Sağlık Raporu %90 ve Üstü Engelli Vatandaşların ÖTV İndirimi Nasıl Olur?

Engelli Araç Alımında Hangi Vergiler Alınmaz?

%90 ve Üstü Engelliler İçin Ehliyet Zorunluluğu var mı?

ÖTV İndiriminde Bayiden Bayiye Fiyat Değişir Mi?

ÖTV İndirimiyle Motosiklet Alabilir miyim?

Engeliler İçin H sınıfı ehliyet uygulanıyor mu?

Engelli Araç Plakalarında Engelli İşareti Bulunuyor mu?

Engelli ÖTV Hesaplama Konusunda Neler Değişti?

2018 yılında Engelli Ötv inidirimi konusunda en büyük değişiklik "taban fiyat" konulması olmuştur. Taban fiyat uygulamasına göre tüm vergiler dahil olmak üzere aracın fiyatının 200 Bin TL'yi aşmaması gerekiyor. Normalde bir aracın brüt fiyatı hesaplanırken ham fiyat+ötv+kdv şeklinde hesaplama yapılmaktadır. Bu fiyatların toplamı 200 bin TL'nin üstüne çıkmayacak.

2018 yılından önce ötv muhafiyetinden yararlanabilmek için otomobillerde motor silindir hacmi 1600 cc ve altı araçlar satın alınabiliyorken, 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle otomobiller için istediğiniz motor silindir hacmine sahip aracı satın alabilirsiniz.

2018 Engelli ÖTV İnidirimi Hesaplama Nasıl Yapılır?

Özel tüketim vergisi bir ürünün ham fiyatına uygulandıktan sonra ham fiyat ile ötv oranı uygulanmış fiyat toplanıyor ve ardından toplanan fiyatın KDV'si hesaplanıyor. Böylelikle bir ürün için alınan özel tüketim vergisine tekrar vergi uygulanıyor. Gerek ötv oranınan kendi başına yüksek olması gerekse üzerine tekrar KDV uygulanıyor olması aslında aracın fiyatını daha da arttıran etkenler olarak göze çarpıyor. 

Örneğin: Ham fiyatı 70 bin TL olan bir araç için yüzde 50 ÖTV uygulandığında aracın yeni fiyatı:

70 Bin + 35 Bin = 105 Bin TL olacak.

Ardından 105 Bin TL'nin %18 KDV'si alındığında: (Bknz: Kdv Hesaplama)

105 Bin TL + 18,90 Bin TL = 123,90 TL vergiler uygulanmış hali ortaya çıkmaktadır. 

Toplam vergilere ödenen tutar = 53,90 olmaktadır. 

Eğer ki siz bu aracı haklardan faydalanıp ötv'siz alırsanız toplam karınız 35 Bin TL değil, 41.300 TL olmaktadır.  Bunun nedeni ÖTV'nin KDV'sini ödemediğiniz içindir.

Şimdi Alta bulunan Ötv Hesaplama Robotunu kullanabilirsiniz.

ÖTV İNDİRİMİ HESAPLAMA ARACI
*Aracın liste fiyatını giriniz(Örn: 80000,25): 

**Aracın Ötv Oranı

* Otomobiller için 200 bin TL sınırı bulunmaktadır.

**2018 Güncel ötv oranları yayınlanmıştır. Güncel ötv oranları için tıklayınız.

Ötv indirimi hesaplama 2019
 

 Engelliler İçin Araç İndirim Şartları Nelerdir?

ÖTV indiriminde öncelikle engellilik durumunun tam teşekküllü sağlık kuruluşunca belirlenmesi gerekmektedir. Engel durumuna göre kişinin sağlık raporundaki duruma göre ehliyet alması gerekiyor. Sağlık raporunda hangi aparatlarda araç kullanacak bilgisi de yer alır. Bu ehliyet ile bayiye başvuru yaparak araç alımını yapabilir. Genelde engellilik durumları: sağ-sol bacak fonsiyonsuzluğu, iki bacak fonskiyonsuzluğu, kollarda kısmi fonsiyonsuzluk(rapor oranı ve maliye kararına bakılır). Üsteki gibi durumlarda rapor oranının %90 olma şartı aranmaz.

Diğer durumda ise eğer kişinin sağlık raporu %90 ve üstüyse ehliyet olmasına gerek yoktur. 

Ötv İndirimli Araç Kimin Üzerine Olur? Kimler Hangi Durumda Kullanır?

Bu konuda ki bilgiler Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde belirlenmiş olup ilgili mevzuata göre yazılmıştır. Bu konu ya başlamadan evvel konuyu iki başlık halinde incelemek faydalı olacaktır.

A-) Sağlık Raporuna Göre Tertibat Kullanması Gereken Engelliler: Bu tip engelde rapor oranına bakılmaz kişinin araca özel tertibat taktırmaya neden olabilecek bir özrünün olması gerekir.

- Bizzat kullanım amacıyla engelliler tarafından ithal edilen özel tertibatlı otomobiller: Bu tipteki araçları sadece engelilerin kendisi kullanabilmektedir. Bir başkası kullanamaz.

- Engelliler tarafından ithal edilen özel tertibatlı minibüsler: Araç sahibinin eşi, *üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak **istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanabilir. 

- Özel olarak ithal edilmeyen ama özel tertibat takılmış araçlar:  Engelli kişinin sağlık raporunda belirtilen tertibatın "engelliler için özel olarak üretilmemiş" bir araca ilave aparatlarla taktırılmış olması halinde, bu araç araç sahibinin eşi, *üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak **istihdam edilen bir sürücü tarafından da kullanılabilir.

B-) Sağlık raporuna göre %90 Kusuru Bulunan Engelliler: Bu tip engelliler genelde ağır hastalıklarla mücadele eden kişileri temsil etmektedir. 

Engellilik derecesi % 90 ve üzeri olan malul ve engelliler tarafından ithal edilen araçlar:  Araç sahibi engelli kişinin eşi, kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunluludur. Başka bir kişi kullanamaz.

*Tıklayınız: 3. Dreceye kadar sıhhi hısımlar kimlerdir?

**İstihdam Edilen Sürücü: Kişinin kendi yerine araç sürmesi için çalıştırdığı soför demektir.

Engelli Aracını İzne Tabi Olmayan Bir Kullanırsa Ne Olur?

Engellilere ait yurt dışından ithal edilmiş olan özel tertibatlı araçların Yönetmelikte izin verilen kişiler dışında başkaları tarafından kullanıldığının tespiti halinde; araç trafikten men edilerek bu hususta düzenlenecek bir tutanakla mer'i mevzuat çerçevesinde işlem yapılmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerine intikal ettirilir.

ÖTV Muhafiyeti Uygulanmış Bir Araç Kaç Yıl Sonra Satılabilir?

A-) Sağlık Raporuna Göre Tertibat Kullanması Gereken Engellilerin Araç Satışları:

- Bizzat kullanım amacıyla engelliler tarafından ithal edilen özel tertibatlı otomobiller: Gümrük müdürlüğünün izni olmadan satılamaz.

- Engelliler tarafından ithal edilen özel tertibatlı minibüsler: Gümrük müdürlüğünün izni olmadan satılamaz.

- Özel olarak ithal edilmeyen ama özel tertibat takılmış araçlar: Yönetmeliklere göre aracın ötv indiriminin geri ödenmesi suretiyle 5 yıl dolmadan satılabilir.

B-) Sağlık raporuna göre %90 Kusuru Bulunan Engellilerin Araç Satışları: 

Engellilik derecesi % 90 ve üzeri olan malul ve engelliler tarafından ithal edilen araçlar: Yönetmeliklere göre aracın ötv indiriminin geri ödenmesi suretiyle 5 yıl dolmadan satılabilir.

C-) Engellinin Engelliye Araç Satışı ve Vefat Etmesi Durumu:Engelliler tarafından ithal edilerek getirilen araçların, aynı durumdaki başka bir engelliye devri veya bunların ölümü sonucunda varislerine intikali halinde, bu araçlar gümrük vergisinden muaf olup, devir ve tescil işlemi ilgili gümrük müdürlüğünün iznine bağlıdır.

Engelliler Hangi Araçları Ötv İndiminden Yararlanarak Alabilir?

  • 87.03 tarife poziyonuna göre: Otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon
  • 87.04 tarife pozisyonuna göre: eşya taşımaya mahsus, 2800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip van, panelvan, kamyonet, pick-up, vb. taşıtların,
  • 87.11 tarife pozisyonuna göre: motor silindir hacmine bakılmaksızın motosikletlerin

Tıklayınız: ÖTV Tarifeleri

ÖTV Oranları Ne Kadar?

Ötv oranları için bir üst başlıkta vermiş olduğumuz pozisyonlara bakılır. Fakat özet bir bilgi olarak şunu söylemek doğru olacaktır. Örneğin otomobillerin fiyat aralığına göre %45, %50 ve %60 ÖTV  uygulandığını görmekteyiz. Detaylı bilgi için bayi ile görüşünüz. Motosikletler için se %37 ve %22 oranında indirim yapılmaktadır.

Sağlık Raporu %90 ve Üstü Engelli Vatandaşların ÖTV İndirimi Nasıl Olur?

Vücut fonksiyon kaybı oranı %90 olan vatandaşlar engelli ötv indiriminden faydalanabilir. Hangi durumlarda ve hangi hastalıklarda bu oranın oluşacağı yönetmeliklerce belirlenmiştir. Bu konudaki: "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" sağlık kuruluşlarınca değerlendirilir. Fakat şunu söylemek mümkün, böbrek yetmezliği hastası, ağır demans, işitme, görme, konuşma, zihinsel engelliler, kanser hastalıkaları veya ileri ortopedik problemler için de sağlık raporu %90 üstü olması durumunda indirimden faydalanılabilir. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.

%90 ve Üstü Engelliler İçin Ehliyet Zorunluluğu var mı?

Mevcut yönetmelikler çerçevesinde bu engelliler için ehliyet var olması zorunluluğu yoktur. Yerine  araç sahibinin eşi, kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü kullanabilir.

Engelli Araç Alımında Hangi Vergiler Alınmaz?

Engellilerden Özel Tüketim Vergisi alınmaz. Fakat KDV alınır. KDV için şunu söylemek gerekiyor. Engelliler ÖTV'ye  uygulanan KDV'yi ödemezler. Bunun yanında aracı aldıktan sonra Vergi Dairesine başvuru yapmak suretiyle Motorlu Taşıtlar Vergisini de ödemezler.

ÖTV İndiriminde Bayiden Bayiye Fiyat Değişir Mi?

 Bayilerin yaptıkları kampanyalara göre fiyatlar değişebilir.

ÖTV İndirimiyle Motosiklet Alabilir miyim?

87.11 tarife pozisyonuna göre motosiklet alınabilir.

Engeliler İçin H sınıfı ehliyet uygulanıyor mu?

En son yapılan mevzuat değişiklikleriyle H sınıfı ehliyet kaldırılmıştır. Bunun yerine normal ehliyetlere kod ile engel durumları eklenmiştir.

Engelli Araç Plakalarında Engelli İşareti Bulunuyor mu?

Son yapılan mevzuat değişiklikleriyle birlikte engelli araçlarında plakada bulunan engelli işaretleri kaldırılmıştır. Engellilerin ve gazilerin istemeleri halinde trafik denetleme kuruluşlarınca "park yeri belgesi" verilmektedir. Bu belge engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinden istifade etmeleri amacıyla verilir.

 

Kaynakça:

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMLİĞİ

ÖTV KANUNU

1 1 1 1 1 Oylar 4.32 (28 Oylar)

Yorumlar

hülya
% 100 lük rapor sonucum 80000 tl araba almak istiyorum ne kadar olur
Cevap
Soner öztürk
Merhabalar yüzde 46 raporum var 3 .derece engelli vergi indirimi var kendi adima arac alabilirmiyim b sinifi ehliyet var bilgilendirsiniz sevinirim saygilar
Cevap
Murat
Ablamin yuzde 88 raporu var araba alabilirmiyiz alirsak ben kulanabilirmiyim
Otv den yararlanabilirmiyiz
Cevap
Ercan
%88 değilde 90 yazsaydınız evet diyecektim
Bu durumda abinizin sol yada sağ ayağında yada sol veya sağ kolunda fiziki bir özürü olmalı ehliyeti olmalı
Yada rapor yenilenip %90 yapılmalı
Cevap
Yönetici
Ercan Bey, Allah razı olsun. Uzun zamandır burada bir çok kişiye cevap veriyorsunuz. İnsanlara faydalı olmak adına yaptığınız bu güzel davranış için teşekkür eder minnetimi sunarım.
Cevap
ahmet
BENZER SORULAR VAR. BEN DE BİLDİĞİMCE CEVAP VEREYİM.
BİRİNCİ DURUM:SAĞLIK RAPORU %90 ÜSTÜ OLANLAR HER DURUMDA ÖTV İNDİRİMİ İÇİN BAŞVURU YAPABİLİYOR. ARAÇ RAPORLU KİŞİ ADINA ALINIYOR VE BU ARACI BAŞKASI SÜREBİLİYOR AMA 5 YIL SÜREYLE SATAMIYOR.
İKİNCİ DURUM: BU DURUM ENGELLİLİK HALİDİR. BU DURUMDA RAPORUN ORANI ÖNEMLİ DEĞİLDİR. BURADA TEMEL AMAÇ KİŞİNİN ARACA ÖZEL TERTİBAT EKLENEREK ANCAK KULLANABİLMESİDİR. VAR OLAN RAPOR ENGELLİLİK DURUMUNU BELİRLER VE BELLİ KOŞULLAR VARDIR BU KOŞUL SAĞLANIRSA KİŞİYE ÖZEL TERTİBATLI ARAÇ ALINIR. BU DURUMDA RAPORDAKİ ORANIN ÖNEMİ YOKTUR.
SAYGILAR.
Cevap
Teoman Akyar
Doksan engelli annem var aynı evde ben bakıyorum adıma araç alabilirmiyim
Cevap
Ercan
Adınıza olmaz anneniz adına
Cevap
Teoman Akyar
90 engelli annem var ben bakıyorum Oglu olarak ben araç alabilirmiyim
Cevap
Guest
90 raporlu annem var ben bakıyorum annem vasıtasıyla benim adıma araç alabilirmiyim
Cevap
ERHAN USAL
Merhaba yüz eli engeliyim normal b sınıf ehliyet im var araç almam için ne gerekiyor
Cevap
Ercan
%50 engelde fiziksel bir kusurunuzun olması lazım sol yada sağ ayak sol yada sağ kol böyle bir durumunuz varsa ehliyetinizi de değiştirmelisiniz
Cevap
ERHAN USAL
Merhaba beni yüzde eli engeliyim normal b sınıf ehliyet im var araç almam için ne gerekiyor
Cevap
Ferhat g.
Iyi günler babamin %92 ağır engelli raporu var 150 bin tl lik satış fiyatı olan bir aracı kaç tl ye alabilirim. Babamin ehliyeti yok ben aracı kullanacağım şehir dışında kalmakta bir sakınca var mı...
Cevap
Ercan
Aracı siz kullanabilirsiniz
Cevap
Ercan
Şu an araçlarda %15 lik bir ötv indirimi var bu fiyat üzerinden 150.000 ise %45 ötv si olan bir araçtan %30 daha indirim olur %50 ötv si olan araç ise % 35 daha indirim olur
(115.000 civarı ötv si %50) ise umarım fikir vermiştir
Cevap

Yorum ekle