Engelli Araç Hesaplama Robotu | ÖTV İndirimi Hesaplama

Araç Özel Tüketim Vergisi İndirimi Nasıl Hesaplanır? Engelli Araç Alım Şartları Nelerdir? Sağlık Raporuna Göre Araç Alımı Nasıldır? Gibi birçok önemli sorunun cevabı alt kısımda yer alıyor.

2019 için Ötv indirimi konusunda merak edilen en önemli konu "taban fiyat" ne kadar olduğu sorusudur. Taban fiyat uygulamasına göre tüm vergiler dahil olmak üzere aracın fiyatının 247 Bin TL'yi aşmaması gerekiyor. Normalde bir aracın brüt fiyatı ham fiyat+ötv+kdv şeklinde bulunur. Bu fiyatların toplamı 247 bin TL'nin üstüne çıkmayacak. (Bir önceki yıl taban fiyat 200 bin TL olarak uygulanıyordu.)

Önceki uygulamada vergi muaafiyetinden yararlanabilmek için otomobillerde motor silindir hacmi 1600 cc ve altı araçlar satın alınabiliyor iken, yürürlükteki mevzuatlara göre otomobiller için istediğiniz motor silindir hacmine sahip aracı satın alabilirsiniz. Önceli olan üste verdiğimiz tavan fiyatları aşmamanız gerekiyor.

Fiyat nasıl hesaplanıyor?

Özel tüketim vergisi aracın ham fiyatına uygulandıktan sonra ham fiyat ile ötv oranı uygulanmış fiyat toplanıyor ve ardından toplanan tutarın KDV'si ekleniyor. Böylelikle araç için özel tüketim vergisine tekrar vergi uygulanıyor. Gerek verginin kendi başına yüksek olması gerekse üzerine tekrar katma değer vergisi uygulanıyor olması aslında aracın fiyatını daha da arttıran etkenler olarak göze çarpıyor. 

Örneğin: Ham fiyatı 100 bin TL olan bir araç için yüzde 50 vergi oranı uygulandığında aracın yeni fiyatı:

100 Bin + 50 Bin = 150 Bin TL olacak.

Ardından 150 Bin TL'nin %18 katma değer vergisi hesaplandığında: %18 KDV Miktarı 27 Bin TL yapmaktadır.

150 Bin TL + 27 Bin TL = 177 Bin  TL vergiler uygulanmış hali ortaya çıkmaktadır. 

Toplam vergilere ödenen tutar = 77 Bin TL hesaplama yapılmıştır. 

Eğer ki siz bu aracı haklardan faydalanıp ötv'siz alırsanız toplam karınız 77 Bin TL değil, 59 Bin TL olmaktadır.  Bunun nedeni Tüketim Vergisinin KDV'sini ödemediğiniz içindir.

Şimdi Alta bulunan Tüketim Vergisi Öğrenme Aracını kullanabilirsiniz.

ÖTV İNDİRİMİ HESAPLAMA ARACI
*Aracın liste fiyatını giriniz(Örn: 80000,25): 

**Aracın Ötv Oranı

* Otomobiller için 247 bin TL sınırı bulunmaktadır.

**Ötv oranları için tıklayınız.

Ötv indirimi hesaplama 2019
 

Not: 31/12/2018 Tarih ve 4. Mükerrer 30642 Sayılı Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı kararı kapsamında özel tüketim vergisi oranları 31/03/2019 tarihine kadar değişen tarifeden uygulanacaktır. Bu ne anlama geliyor? Örnekle açıklama istiyoruz:

Örneğin normal şartlarda tüketim vergisi oranı yüzde 45 olan otomobilin ötv miktarı yüzde 35'e düşürülmüştür. 

Şartları Nelerdir?

Kişinin sağlık durumu teşekküllü sağlık kuruluşlarınca belirlenir. Engel durumuna göre kişinin sağlık raporundaki duruma göre ehliyet alması gerekiyor. Sağlık raporunda hangi aparatlarda araç kullanacak bilgisi de yer alır. Bu ehliyet ile bayiye başvuru yaparak araç alımını yapabilir. Genelde: sağ-sol bacak fonksiyonsuzluğu, iki bacak fonksiyonsuzluğu, kollarda kısmi fonksiyonsuzluk(rapor oranı ve maliye kararına bakılır). Üsteki gibi durumlarda rapor oranının %90 olma şartı aranmaz.

Diğer durumda ise eğer kişinin sağlık raporu %90 ve üstüyse ehliyet olmasına gerek yoktur. 

Araç Kimin Üzerine Olur? Kimler Hangi Durumda Kullanır?

Bu konuda ki bilgiler Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde belirlenmiş olup ilgili mevzuata göre yazılmıştır. Bu konu ya başlamadan evvel konuyu iki başlık halinde incelemek faydalı olacaktır.

A-) Sağlık Raporuna Göre Tertibat Kullanması Gereken Engelliler: Bu tip durumlarda rapor oranına bakılmaz kişinin araca özel tertibat taktırmaya neden olabilecek bir özrünün olması gerekir.

- Bizzat kullanım amacıyla engelliler tarafından ithal edilen özel tertibatlı otomobiller: Bu tipteki araçları sadece kişi kendisi kullanabilmektedir. Bir başkası kullanamaz.

- İthal edilen özel tertibatlı minibüsler: Araç sahibinin eşi, *üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak **istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanabilir. 

- Özel olarak ithal edilmeyen ama özel tertibat takılmış araçlar:  Kişinin sağlık raporunda belirtilen tertibatın "Özel olarak üretilmemiş" bir araca ilave aparatlarla taktırılmış olması halinde, bu araç araç sahibinin eşi, *üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak **istihdam edilen bir sürücü tarafından da kullanılabilir.

B-) Sağlık raporuna göre %90 Kusuru Bulunan Kişiler: Bu durum genelde ağır hastalıklarla mücadele eden kişileri temsil etmektedir. 

Sağlık raporu oranı % 90 ve üzeri olan malul ve engelliler tarafından ithal edilen araçlar:  Araç sahibinin eşi, kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunludur. Başka bir kişi kullanamaz.

*Tıklayınız: 3. Dreceye kadar sıhhi hısımlar kimlerdir?

**İstihdam Edilen Sürücü: Kişinin kendi yerine araç sürmesi için çalıştırdığı şoför demektir.

Aracı İzne Tabi Olmayan Biri Kullanırsa Ne Olur?

Yurt dışından ithal edilmiş olan özel tertibatlı araçların Yönetmelikte izin verilen kişiler dışında başkaları tarafından kullanıldığının tespiti halinde; araç trafikten men edilerek bu hususta düzenlenecek bir tutanakla mer'i mevzuat çerçevesinde işlem yapılmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerine intikal ettirilir.

Muafiyet Uygulanmış Bir Araç Kaç Yıl Sonra Satılabilir?

A-) Sağlık Raporuna Göre Tertibat Kullanması Gerekenlerin Araç Satışları:

- Bizzat kullanım amacıyla  ithal edilen özel tertibatlı otomobiller: Gümrük müdürlüğünün izni olmadan satılamaz.

- İthal edilen özel tertibatlı minibüsler: Gümrük müdürlüğünün izni olmadan satılamaz.

- Özel olarak ithal edilmeyen ama özel tertibat takılmış araçlar: Yönetmeliklere göre aracın araca uygulanmış indiriminin geri ödenmesi suretiyle 5 yıl dolmadan satılabilir.

B-) Sağlık raporuna göre %90 Kusuru Bulunanların Araç Satışları: 

Sağlık raporu % 90 ve üzeri olan malul ve engelliler tarafından ithal edilen araçlar: Yönetmeliklere göre araca yapılan fiyat düşümlerinin geri ödenmesi suretiyle 5 yıl dolmadan satılabilir.

C-) Engellinin Engelliye Araç Satışı ve Vefat Etmesi Durumu: İthal edilerek getirilen araçların, aynı durumdaki başka bir kişiye devri veya bunların ölümü sonucunda varislerine intikali halinde, bu araçlar gümrük vergisinden muaf olup, devir ve tescil işlemi ilgili gümrük müdürlüğünün iznine bağlıdır.

Hangi Araçlar Vergi Muafiyetinden Yararlanarak Alabilir?

  • 87.03 tarife poziyonuna göre: Otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon
  • 87.04 tarife pozisyonuna göre: eşya taşımaya mahsus, 2800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip van, panelvan, kamyonet, pick-up, vb. taşıtların,
  • 87.11 tarife pozisyonuna göre: motor silindir hacmine bakılmaksızın motosikletlerin

Tıklayınız: Tarifeler

Oranları Kaç?

Oranlar için bir üst başlıkta vermiş olduğumuz link üzerinden pozisyonlara bakılır. Fakat özet bir bilgi olarak şunu söylemek doğru olacaktır. Örneğin otomobillerin fiyat aralığına göre %45, %50 ve %60 tüketim vergisi uygulandığını görmekteyiz. Detaylı bilgi için bayi ile görüşünüz. Motosikletler için ise %37 ve %22 oranında indirim yapılmaktadır. 

Sağlık Raporu %90 ve Üstü Vatandaşların İndirimi Nasıl Olur?

Vücut fonksiyon kaybı oranı %90 olan vatandaşlar haktan faydalanabilir. Hangi durumlarda ve hangi hastalıklarda bu oranın oluşacağı yönetmeliklerce belirlenmiştir. Bu konudaki: "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" sağlık kuruluşlarınca değerlendirilir. Fakat şunu söylemek mümkün, böbrek yetmezliği hastası, ağır demans, işitme, görme, konuşma, zihinsel, kanser hastalıkları veya ileri ortopedik problemler için de sağlık raporu %90 üstü olması durumunda haklardan faydalanılabilir. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.

%90 Raporu Olanlar İçin Ehliyet Zorunluluğu var mı?

Mevcut yönetmelikler çerçevesinde ehliyet var olması zorunluluğu yoktur. Yerine  araç sahibinin eşi, kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü kullanabilir.

Araç Alımında Hangi Vergiler Alınmaz?

Özel Tüketim Vergisi alınmaz. Fakat katma değer vergisi alınır. Katma değer vergisi için şunu söylemek gerekiyor. Tüketim vergisine uygulanan katma değer vergisini ödemezler. Bunun yanında aracı aldıktan sonra Vergi Dairesine başvuru yapmak suretiyle Motorlu Taşıtlar Vergisini de ödemezler.

Bayiden Bayiye Fiyat Değişir Mi?

 Bayilerin yaptıkları kampanyalara göre fiyatlar değişebilir.

İndirimli Motosiklet Alabilir miyim?

87.11 tarife pozisyonuna göre motosiklet alınabilir.

H sınıfı ehliyet uygulanıyor mu?

En son yapılan mevzuat değişiklikleriyle H sınıfı ehliyet kaldırılmıştır. Bunun yerine normal ehliyetlere kod ile engel durumları eklenmiştir.

Araç Plakalarında İşaret Bulunuyor mu?

Son yapılan mevzuat değişiklikleriyle birlikte  plakada bulunan işaretler kaldırılmıştır. İstenmesi halinde trafik denetleme kuruluşlarınca "park yeri belgesi" verilmektedir. Park yerlerinden istifade etmeleri amacıyla verilir.

Kaynakça:

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ

VERGİ KANUNU

1 1 1 1 1 Oylar 4.05 (42 Oylar)

Yorumlar

Merhaba Ercan bey annemin /74engelli raporu var araç alabiliyorsunuz
Cevap
Merhaba Ercan bey annemin %74 engeli raporu var bu rapor ile araç alabilirsiniz
Cevap
Annem kanserden %80ve 3 ayrı hastalıktan %20+%20+%10 bunun özürlülük oran toplamı %95 yapıyor 71.000 liralık Arca ne kadar indirim olur ve bende eski model yürür durumda araç var bu kapsamda hurda teşviki oluyorum Ercan bey
Cevap
Lm ben solkolum felçli yüzde 72 engelliyim engelli arcı alabilirmitim saygılar

Benim normal ehliyetim var yıllarca arba kullandım şimdi alsam ne kadar ödemem gerekir

Nereye baş vurmam gerekircvp lutfen
Cevap
%72 Sol kol almanız lazım
Ehliyeti engelli ehliyetine çevirmelisiniz İl sağlık kuruluna başvurun
Ehliyet ve raporla gidip aracı alacaksınız
Geriye kalan bayii
Otomobil sınıfı En az %30 indirim olur
Cevap
Mrb Ercan Bey. Kuzenim %50 zihinsel özürlü ve kimliğinde özürlü oranı 50 yazıyor.Babası araç almak istiyor. Ötv den muaf olur mu ve 150000 tllik araç kaça mal olur.
Cevap
Malesef Yararlanamazsınız %90 yakalamalısınız
Cevap
Merhaba benim babam güney doğu gazisi suan hayatta ötv indiriminden yararlanabilir mi ?
Cevap
Gazı olarak yok şu an
ama el kol ayak bacak fiziki bir engel varsa olur
Cevap
Selam ercan bey benim üvey annem var soy adımız tutmuyor % 90 rapor aldık. Sosyal yardımlaşma müdürlüğüne gittim bana vesayet davası acman lazım dedi. Bende sulh mahkemesine dilekçe verdim eşimi vasi gösterdim. Araba alabilirmiyiz. Alırsam bende kulanabilirmiyim. Kulanırsam ilerde problem olurmu. Şimdiden tşkler.
Cevap
Özel olarak ithal edilmeyen yani Türkiyede satılan araç alacaksınız ve 90 üstü olduğu için aparat olmayacak her kes kullanır siz miras açısından kendinizi garantiye alın
Cevap
Merhaba Ercan bey annem %80 görme engelli onun üzerine araç alabilrmiyim şimdiden teşekkürler.
Cevap
%90 olmalı Halil bey %80 olmaz
Cevap
Ercan bey sol ayak otv.indirimli arabam var.fakat biz ithal araba getiremiyormuşuz.şartları nedir.bununla ilgili bir düzenleme yapilmiyormu
Cevap
Sol ayak engeli için tek aparat var otomatik vites bilindiği üzere otomatik vites tüm markalarda var
Bu nedenden ötürü engelleme olmuş olabilir
Cevap
Benim oğlum var yüzde 90var yüz bin tl araç ne kadar indirim olur
Cevap
Benim oğlum var yüzde 90 engelli var ben 10 0 bin araç ne otv indirim olour
Cevap
76.900 civarı olur
Cevap
Merhaba Ercan bey annemin %94 engelli raporu var 140000tllik araç için ne kadar para öderim
Cevap
103.000 tl civarı ödemesi olur Semih bey
Cevap
Merhabalar Ercan bey. ÖTV de artık motor hacmi dikkate alınmıyor mu acaba. Honda Elegance 1.6 düşünüyorum. 146000 tl listesi. Kaç liraya düşer acaba?
Cevap
Annem 100/90 raporlu 90000 araç raporla fiyatı ne olur
Cevap
Doğudur motor silindir hacmi değil 247.000 tl üst sınır var
Honda ya en fazla 108.000 tl ödersiniz
Cevap
merhaba,kardeşimde sağ kolu doğuştan özürlü, H sınıfı ehliyeti var ötv indiriminden faydalanabilirmiyiz? bu aracı bende kullanabilirmiyim?
Cevap
Olma ihtimali var pek açıklama yok ama
Sizde kullanırsınız
Cevap
Merhabalar Ercan Bey,babam mesane kanseri ve diyaliz hastası engelli rapor oranı yüzde kaç çıkar? 130 bin TL'lik araç fiyatinda indirim ne kadar olur?
Cevap
Kaan bey bu doktorun verebileceği bir cevap sadece diyalizinden %90 üstü alan var ama ölçü olur mu ben cevaplayamam
130.000 tl bir araçta 96.000 tl civarı ödemesi olur rapor alabilirseniz
Cevap
Annem rahim kanserinden ameliyat oldu şimdi kemoterapi alıyor aynı zamanda tansiyon hastası anneme % kaç tahmini rapor verirler
Cevap
Hasan bey bu doktorların konusu fikir yürütmek zor
Cevap
Eşim %90 ağır görme engelli yurt dışından araç alabilir miyiz gümrük aracı
Cevap
%90 ile yurt içi herhangi bir aracı alabilirsiniz 247000 tl aşmamak kaydı ile araçta aparat olmayacak zaten
Gümrük derken
1)almak istediğiniz araç 2 el olamaz
2) sıfır ise bahsettiğiniz tüm gümrük işlemleri ve başvuru satın alma hepsi ile uğraşmalısınız
alacağınız araç özel üretilmiş engelli aracı olmayacağı için tüm bu zahmete değmez
Cevap
Mrb Ercan bey H sınıfı ehliyetim var ancak bayi araç almam için ehliyet değişimi istiyor.otv indirimi nasıl hesaplıyorlar örnek %45-%50-%60 otv neye göre baz aliniyor hangi fiyat aralığında hangi % delik hesaplaniyor .132.bin araç ne kadar olur hangi oran uygulaniyor.
Cevap
Yeni engelli ehliyetlerinde kodlar var arka yüzde bu kodlara göre karar vermek daha kolay artı bazı vergi daireleri de sorun çıkarıyor bayi bunu bildiği için istiyor olabilir değiştirmek çok sorun teşkil etmez
Yukarıda hesaplama aracı var hemen alt tarafında ötv oranları için tıklayın kısmından tabloya ulaşabilirsiniz
Hesaplamada çok etken var araç bedelinden(ham fiyat) , motor hacmine kadar fark oluyor
132.000 tl için %35 hesaplanır (sınıfı otomobil ve 1600 cc ye kadar) motor hacmi yada sınıfı değişirse oranda değişir
97.700 tl ödeme olur otomobil sınıfı 1600 cc ye kadar
Cevap

Yorum ekle