Engelli Araç Hesaplama Robotu | ÖTV İndirimi Hesaplama

Araç Özel Tüketim Vergisi İndirimi Nasıl Hesaplanır? Engelli Araç Alım Şartları Nelerdir? Sağlık Raporuna Göre Araç Alımı Nasıldır? Gibi birçok önemli sorunun cevabı alt kısımda yer alıyor.

2019 için Ötv indirimi konusunda merak edilen en önemli konu "taban fiyat" ne kadar olduğu sorusudur. Taban fiyat uygulamasına göre tüm vergiler dahil olmak üzere aracın fiyatının 247 Bin TL'yi aşmaması gerekiyor. Normalde bir aracın brüt fiyatı ham fiyat+ötv+kdv şeklinde bulunur. Bu fiyatların toplamı 247 bin TL'nin üstüne çıkmayacak. (Bir önceki yıl taban fiyat 200 bin TL olarak uygulanıyordu.)

Önceki uygulamada vergi muaafiyetinden yararlanabilmek için otomobillerde motor silindir hacmi 1600 cc ve altı araçlar satın alınabiliyor iken, yürürlükteki mevzuatlara göre otomobiller için istediğiniz motor silindir hacmine sahip aracı satın alabilirsiniz. Önceli olan üste verdiğimiz tavan fiyatları aşmamanız gerekiyor.

Fiyat nasıl hesaplanıyor?

Özel tüketim vergisi aracın ham fiyatına uygulandıktan sonra ham fiyat ile ötv oranı uygulanmış fiyat toplanıyor ve ardından toplanan tutarın KDV'si ekleniyor. Böylelikle araç için özel tüketim vergisine tekrar vergi uygulanıyor. Gerek verginin kendi başına yüksek olması gerekse üzerine tekrar katma değer vergisi uygulanıyor olması aslında aracın fiyatını daha da arttıran etkenler olarak göze çarpıyor. 

Örneğin: Ham fiyatı 100 bin TL olan bir araç için yüzde 50 vergi oranı uygulandığında aracın yeni fiyatı:

100 Bin + 50 Bin = 150 Bin TL olacak.

Ardından 150 Bin TL'nin %18 katma değer vergisi hesaplandığında: %18 KDV Miktarı 27 Bin TL yapmaktadır.

150 Bin TL + 27 Bin TL = 177 Bin  TL vergiler uygulanmış hali ortaya çıkmaktadır. 

Toplam vergilere ödenen tutar = 77 Bin TL hesaplama yapılmıştır. 

Eğer ki siz bu aracı haklardan faydalanıp ötv'siz alırsanız toplam karınız 77 Bin TL değil, 59 Bin TL olmaktadır.  Bunun nedeni Tüketim Vergisinin KDV'sini ödemediğiniz içindir.

Şimdi Alta bulunan Tüketim Vergisi Öğrenme Aracını kullanabilirsiniz.

ÖTV İNDİRİMİ HESAPLAMA ARACI
*Aracın liste fiyatını giriniz(Örn: 80000,25): 

**Aracın Ötv Oranı

* Otomobiller için 247 bin TL sınırı bulunmaktadır.

**Ötv oranları için tıklayınız.

Ötv indirimi hesaplama 2019
 

Not: 31/12/2018 Tarih ve 4. Mükerrer 30642 Sayılı Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı kararı kapsamında özel tüketim vergisi oranları 31/03/2019 tarihine kadar değişen tarifeden uygulanacaktır. Bu ne anlama geliyor? Örnekle açıklama istiyoruz:

Örneğin normal şartlarda tüketim vergisi oranı yüzde 45 olan otomobilin ötv miktarı yüzde 35'e düşürülmüştür. 

Şartları Nelerdir?

Kişinin sağlık durumu teşekküllü sağlık kuruluşlarınca belirlenir. Engel durumuna göre kişinin sağlık raporundaki duruma göre ehliyet alması gerekiyor. Sağlık raporunda hangi aparatlarda araç kullanacak bilgisi de yer alır. Bu ehliyet ile bayiye başvuru yaparak araç alımını yapabilir. Genelde: sağ-sol bacak fonksiyonsuzluğu, iki bacak fonksiyonsuzluğu, kollarda kısmi fonksiyonsuzluk(rapor oranı ve maliye kararına bakılır). Üsteki gibi durumlarda rapor oranının %90 olma şartı aranmaz.

Diğer durumda ise eğer kişinin sağlık raporu %90 ve üstüyse ehliyet olmasına gerek yoktur. 

Araç Kimin Üzerine Olur? Kimler Hangi Durumda Kullanır?

Bu konuda ki bilgiler Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde belirlenmiş olup ilgili mevzuata göre yazılmıştır. Bu konu ya başlamadan evvel konuyu iki başlık halinde incelemek faydalı olacaktır.

A-) Sağlık Raporuna Göre Tertibat Kullanması Gereken Engelliler: Bu tip durumlarda rapor oranına bakılmaz kişinin araca özel tertibat taktırmaya neden olabilecek bir özrünün olması gerekir.

- Bizzat kullanım amacıyla engelliler tarafından ithal edilen özel tertibatlı otomobiller: Bu tipteki araçları sadece kişi kendisi kullanabilmektedir. Bir başkası kullanamaz.

- İthal edilen özel tertibatlı minibüsler: Araç sahibinin eşi, *üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak **istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanabilir. 

- Özel olarak ithal edilmeyen ama özel tertibat takılmış araçlar:  Kişinin sağlık raporunda belirtilen tertibatın "Özel olarak üretilmemiş" bir araca ilave aparatlarla taktırılmış olması halinde, bu araç araç sahibinin eşi, *üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak **istihdam edilen bir sürücü tarafından da kullanılabilir.

B-) Sağlık raporuna göre %90 Kusuru Bulunan Kişiler: Bu durum genelde ağır hastalıklarla mücadele eden kişileri temsil etmektedir. 

Sağlık raporu oranı % 90 ve üzeri olan malul ve engelliler tarafından ithal edilen araçlar:  Araç sahibinin eşi, kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunludur. Başka bir kişi kullanamaz.

*Tıklayınız: 3. Dreceye kadar sıhhi hısımlar kimlerdir?

**İstihdam Edilen Sürücü: Kişinin kendi yerine araç sürmesi için çalıştırdığı şoför demektir.

Aracı İzne Tabi Olmayan Biri Kullanırsa Ne Olur?

Yurt dışından ithal edilmiş olan özel tertibatlı araçların Yönetmelikte izin verilen kişiler dışında başkaları tarafından kullanıldığının tespiti halinde; araç trafikten men edilerek bu hususta düzenlenecek bir tutanakla mer'i mevzuat çerçevesinde işlem yapılmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerine intikal ettirilir.

Muafiyet Uygulanmış Bir Araç Kaç Yıl Sonra Satılabilir?

A-) Sağlık Raporuna Göre Tertibat Kullanması Gerekenlerin Araç Satışları:

- Bizzat kullanım amacıyla  ithal edilen özel tertibatlı otomobiller: Gümrük müdürlüğünün izni olmadan satılamaz.

- İthal edilen özel tertibatlı minibüsler: Gümrük müdürlüğünün izni olmadan satılamaz.

- Özel olarak ithal edilmeyen ama özel tertibat takılmış araçlar: Yönetmeliklere göre aracın araca uygulanmış indiriminin geri ödenmesi suretiyle 5 yıl dolmadan satılabilir.

B-) Sağlık raporuna göre %90 Kusuru Bulunanların Araç Satışları: 

Sağlık raporu % 90 ve üzeri olan malul ve engelliler tarafından ithal edilen araçlar: Yönetmeliklere göre araca yapılan fiyat düşümlerinin geri ödenmesi suretiyle 5 yıl dolmadan satılabilir.

C-) Engellinin Engelliye Araç Satışı ve Vefat Etmesi Durumu: İthal edilerek getirilen araçların, aynı durumdaki başka bir kişiye devri veya bunların ölümü sonucunda varislerine intikali halinde, bu araçlar gümrük vergisinden muaf olup, devir ve tescil işlemi ilgili gümrük müdürlüğünün iznine bağlıdır.

Hangi Araçlar Vergi Muafiyetinden Yararlanarak Alabilir?

  • 87.03 tarife poziyonuna göre: Otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon
  • 87.04 tarife pozisyonuna göre: eşya taşımaya mahsus, 2800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip van, panelvan, kamyonet, pick-up, vb. taşıtların,
  • 87.11 tarife pozisyonuna göre: motor silindir hacmine bakılmaksızın motosikletlerin

Tıklayınız: Tarifeler

Oranları Kaç?

Oranlar için bir üst başlıkta vermiş olduğumuz link üzerinden pozisyonlara bakılır. Fakat özet bir bilgi olarak şunu söylemek doğru olacaktır. Örneğin otomobillerin fiyat aralığına göre %45, %50 ve %60 tüketim vergisi uygulandığını görmekteyiz. Detaylı bilgi için bayi ile görüşünüz. Motosikletler için ise %37 ve %22 oranında indirim yapılmaktadır. 

Sağlık Raporu %90 ve Üstü Vatandaşların İndirimi Nasıl Olur?

Vücut fonksiyon kaybı oranı %90 olan vatandaşlar haktan faydalanabilir. Hangi durumlarda ve hangi hastalıklarda bu oranın oluşacağı yönetmeliklerce belirlenmiştir. Bu konudaki: "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" sağlık kuruluşlarınca değerlendirilir. Fakat şunu söylemek mümkün, böbrek yetmezliği hastası, ağır demans, işitme, görme, konuşma, zihinsel, kanser hastalıkları veya ileri ortopedik problemler için de sağlık raporu %90 üstü olması durumunda haklardan faydalanılabilir. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.

%90 Raporu Olanlar İçin Ehliyet Zorunluluğu var mı?

Mevcut yönetmelikler çerçevesinde ehliyet var olması zorunluluğu yoktur. Yerine  araç sahibinin eşi, kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü kullanabilir.

Araç Alımında Hangi Vergiler Alınmaz?

Özel Tüketim Vergisi alınmaz. Fakat katma değer vergisi alınır. Katma değer vergisi için şunu söylemek gerekiyor. Tüketim vergisine uygulanan katma değer vergisini ödemezler. Bunun yanında aracı aldıktan sonra Vergi Dairesine başvuru yapmak suretiyle Motorlu Taşıtlar Vergisini de ödemezler.

Bayiden Bayiye Fiyat Değişir Mi?

 Bayilerin yaptıkları kampanyalara göre fiyatlar değişebilir.

İndirimli Motosiklet Alabilir miyim?

87.11 tarife pozisyonuna göre motosiklet alınabilir.

H sınıfı ehliyet uygulanıyor mu?

En son yapılan mevzuat değişiklikleriyle H sınıfı ehliyet kaldırılmıştır. Bunun yerine normal ehliyetlere kod ile engel durumları eklenmiştir.

Araç Plakalarında İşaret Bulunuyor mu?

Son yapılan mevzuat değişiklikleriyle birlikte  plakada bulunan işaretler kaldırılmıştır. İstenmesi halinde trafik denetleme kuruluşlarınca "park yeri belgesi" verilmektedir. Park yerlerinden istifade etmeleri amacıyla verilir.

Kaynakça:

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ

VERGİ KANUNU

1 1 1 1 1 Oylar 4.00 (49 Oylar)

Yorumlar

Merhaba ercan bey yüzde 70 zihinsel raporla nasil araç alırım
Cevap
Merhaba Ercan bey yuzde 90 üzeri engelli arac alimlarinda şoför yeya 3. Şahıs aracı kullanabilirmi
Cevap
Slm 100de 70 zihinsel raporla nasil araç alırım nasıl hesaplarım abi
Cevap
%70 zihinsel engel ile araç alamazsınız en az %90 olmalı
Cevap
Slm Ercan bey %96 engelli indirimi 170 ile 200 bin lik ÖTV indirimi ne kadar düşer
Cevap
Ötv Oran %50 yukardaki hesaplama robotundan hesaplayabilirsiniz
Cevap
Merhaba ercan bey babamın kalp yetmezliği ve tansiyon nedeni ile %73 engelli raporu var yüzde kaç indirimli araç alabiliriz yada alabilirmiyiz %73 ile
Cevap
%73 kalp ve tansiyon ile araç alamazsınız en az %90 olmalı
Cevap
Ercan bey benin kardesımın yüzde 73 engelli raporu var bununla araç alabilir miyiz ve 130bin tl lik araç alırsak ne kadar indirim olur kendisi 18 yaşında ehliyet alması da gerekir mi
Cevap
%73 engel ile el kol ayak bacak fiziki bir engeli olmalı ve engelli ehliyeti olmalı
Cevap
Merhaba Ercan Bey kardeşimin %70 engeli var zihinsel engelli daha 15 yaşında onun üzerine araba alabilir miyim??
Cevap
%70 zihinsel engel ile araç almazsınız en az 90 olmalı
Cevap
Yüzde doksan raporum var 80 bin liralık arabaya ne kadar ödemem gerekiyor
Cevap
%90 rapor 80 bin TL araca ne kadar öderim
Cevap
Yukardaki hesaplama robotundan hesaplayabilirsiniz oran %45
Cevap
Merhaba Ercan bey anannemin %92raporu var ben torunu olarak arac alabiliyor uyum 98 Yasında
Cevap
Araç alabilirsiniz ama araç anneanneniz üzerine olacak
Cevap
Merhaba %49 raporum var b ehliyetim var doğuştan gelen hastalık sürekli raporum, işitme cihazı kullanıyorhn indirimden yararlanabiliyormuyum
Cevap
İşitme engeli ile en az %90 olmalı
Cevap
Merhaba iyi günler benim kızımın yüzde 90 engeli var onun için araba almak istiyorum mesela
85.000 tl araba kaça gelmiş olur şimdiden teşekkürler
Cevap
Hesaplama robotuna %45 ve araç bedelini yazıp hesaplayabilirsiniz
Cevap
%41 engelim var sol kolumda hareket kısıtlılıgı var h sınıfı ehliyet olmadan indirim alma imkanım varmı birde bu ehliyete kaç yılda bir başvurabilirim
Cevap
Engelli ehliyeti olmadan araç alabilmek sadece %90 ve üstü için mümkün sizin olmak zorunda ehliyetler 5 yılda bir yenilenecek artık
Cevap
Slm ercan abi zihinsel özürlü halam.var 100,de 70 rapor var nasıl hesaplayabilirim ağaç almak için
Cevap
Merhaba ercan bey oğlum 2 yıllık yüzde 90 raporu var 100000 ila 120000 arası bi araba bize nekadar olur teşekkürler
Cevap
Hesaplama robotuna (yukarda)119.000 e kadar ötv %45 yazın 120 ve yukarısı için %50 yazın
Cevap
Bir yıl önce aldığım raporda %52 vücut fonksiyon kaybım var. Fakat o tarihde fizik tedavi gördüğüm için nöroloji engelim 1 yıl sonra tespit edileceği yazılı. Felç geçirdiğim için elim ve ayaklarımda his kaybım var. Benim adıma 1. veya 2. derece yakınlarım araç alabilirmi?
Cevap
1 yıllık rapor verilmiş sanırım hem el hemde ayak his kaybı var iken araç kullanmalı ve engelli ehliyetiniz olmalı araç kullanmanız mümkün görünmüyor rapor nöroloji değerlendirmesinden sonra %90 oran olmalı araç almak için
Cevap
Merhaba Ercan bey. Ben %45 engeli sürekli raporum var sag göz %95görmüyor beyin timörüden ameliyat oldum gözüm kör oldu sol ayakta 2 tane platin var kazadan
Cevap
(Hem sağ hem sol platin var red edilmiş) göz araç almak için bir kriter değil araç almanız zor görünüyor
Cevap
Ercan bey annemin %60 hastalık raporu var hastalıgı ise felç hastası engelli aracı alabilirmiyiz alabilirsek ise 100,000 milyarlık bir araçı kaç TL ye alabiliriz bide engelli ehliyeti olması lazımmı raporu %60 oldugu için
Cevap
Anneniz araç kullanabilecek durumda olmalı ve engelli ehliyeti olmalı mesela felç sonucu sol ayak kullanılamıyor gibi ama tüm vücudu etkilemiş ise olmaz zaten ehliyet alamaz
Cevap
Merhabalar Ercan Bey bayilerdeki indimli fiyat üzerinden mi hesaplama yapacağız yada aynı arabanın indirimsiz fiyatı üzerinden mi hesaplama yapacağız.
1-Mesela hurda teşvikli indirimli fiyatı 74.000
Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 96.000 Kampanyalı anahtar teslim fiyatı 89.000
Hangisine göre hesaplanır ve ne kadar olur?
2-(%90 ağır engellinin 3. Derece yakını ehliyeti olmasa da kocasını şoför yazdırarak araba alabilir mi? )
Cevap
Hurda ötv den düşülüyor hiç ödenmeyen ötv den hurda indirimi olmaz
96.000 markanın bayi ye bu fiyattan sat dediği fiyat kampanyalı 89.000 bayi nin satmak istediği fiyat siz 89.000 i dikkate alın pazarlık etmeyi unutmayın!!
Şoför gösterilecek kişi herkez olabilir akraba ilişkisi aranmaz
Cevap
Kayincomun %83 raporu var fiziki bi engeli yok zihinsel var indirimden yararlanabilirmi
Cevap
Bu durumda en az %90 olmalı yararlanmak için
Cevap
sol bacak ta protez var oran 19.belde platin var oran 12 .ben faydalana bilirmiyim
Cevap
Beldeki platin değil sol ayaktaki protez önemli oran %19 tam olarak belirtmemişsiniz sağ ve sol kalça protez red edilmiş özelge okudum sizinde durumunuz aynı ise red olur muhtemelen engelli ehliyetiniz varmıdır varsa arkadaki kodları yazar mısınız
Cevap
Fiyat %ötv indirimini nasil hesapliyorsunuz?
%60 otv indirimi icin en az kac tl
%50 otv indirimi icin en az kac tl
% 40 otv indirimi icin en az kac tl
Olmalı teşekkürler
Cevap
Hesaplama aracının hemen alt kısmında
Ötv oranları için tıklayın kısmından bakabilirsiniz
basitçe kdv + ötv eklenmemiş hali 70.000 ye kadar olanlar %45
70.000 tl aşıp 120.000 aşmayanlar %50
120.000 aşanlar %60
Mesela 121.000x1.18=142.180 kdv li
142.180x1.6=228.400 ötv ile araç bayi satış bedeli olur gibi
Bayi satış fiyatından geri işlem yapılır
130.000÷1.18=110.167 kdv çıktı
110.167÷1.5=73.446 ötv çıktı
73.446 tl 70.000 geçtiği için ötv oranı %45 olamaz %50 olmalı yani hesap doğru oldu
Cevap
Slm Ercan bey benim oğlumun %96 sürekli raporu var engelli ve bakıcı maaşının kesilmemesi için limitin ücretin ne kadar olması gerek teşekkürler
Cevap
Eve giren gelir ve evde yaşayan kişi sayısına göre hesaplanıyor maaş için başvuru yaptığınız kurum ile görüşmelisiniz
Cevap
Yuzde 46 engelli raporum var c sınıfı ehliyetim var indirimli otomobil alabilirmiyim
Cevap
%46 engel ile el kol ayak bacak fiziki bir engeliniz olmalı ve engelli ehliyetiniz olmalı fiziki engel yoksa araç alamazsınız
Cevap
Merhaba Ercan bey babamın yüzde 67 raporu var kendi 97 yaşında prostat ve tek gözü görme engelli ehliyeti yok araç alabilirmiyiz teşekğrler şimdiden
Cevap
%67 prostat ve görme engeli ile olmaz
Cevap
Babamın %74 engel raporu var aldığı arabayı bende kullanabilirmiyim ercan bey
Cevap
Kullanırsınız ancak %74 ile el kol ayak bacak fiziki bir engeli olmalı engelli ehliyeti olmalı
Cevap
EŞİM KIRONİK BÖBREK YEMEZLİG İ VAR ŞU DİAİLİZE GİRİYOR KULDAN YÜZDE DOSAN DÖRT RAPOR VERİLDİ 2020.000 LİRALIK Bİ ARAC BANA NEKADARA ALABİLİRİM ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM
Cevap
202.000 tl yazmaya çalıştınız sanırım %50 ötv oranı ile 134.600 tl civarı ödeme olur
213.000 tl ve üstü araçta %60 ötv var ve 133.000 tl civarı ödeme olur bilginiz olsun
Cevap
Merhaba Ercan bey;
Dedem %90 engelli .Ötv’den faydalanıp araç almak istiyoruz.Fakat krediyi kendi adımıza çekebilir miyiz? Yoksa raporlu kişi adına mı çekilebilir?
Cevap
Bayiler yardımcı olacaktır kredi konusunda
Cevap
Slm ben yuzde 49.engeliyim ama ayaktatim her..arba kulanabilyorum.ve d.ehliyetim.ver.engeli.ehliyte cevimek istiyorum nasil ceviryeyim..ve engeli arba ala bilirmiyim.cavap.bekliyorum
Cevap
Ayakta ki engeliniz araca aparat takılmasını gerektirmeli araç alabilmek için ve karar V dairesinin red yada onay verebilirler
Ehliyet değiştirmek için il sağlık müdürlüğüne rapor ile başvurmalısınız ehliyetinizdeki kodlar da araç alıp alamayacağınızı belirler
Cevap
Merhaba 8 yaşında oğlum 90 engelli araba alırsam evde bakım parası kesilirmi.Yada ne kadarlık araç alırsam bakım parası kesilmez
Cevap
Bakım ücreti alımı için başvuru yaptığınız kurum ile görüşmelisiniz araç alımı yapacağınızı bildirmelisiniz net bilgi almalısınız
Cevap
Hocam ehliyeti aldiktan sonra otv indiriminden yararlanmak için tekrarmi heyete girmem gerekir her iki ayagimdada sorun var bedensel olarak tesekkur ederim
Cevap
Sırası ile Önce rapor alınır rapora istinaden engelli ehliyeti ve araç alımı sonradan başka engel oluşmuşsa rapor ve ehliyet yenilenir
Cevap
Ercan bey isitme cihaz kullanıyorum b ehliyet var yüzde 58 sürekli rapor indirim li otomobil alarbilir miyim
Cevap
Alamazsınız İsmail bey
Cevap
Ercan bey babama yüzde 100 rapor verdiler araç almak istiyoruz indirim tutarı nasıl olur misal 130 binlik bı araba almak istesek ne kadar oderiz
Cevap
86.000tl civarı ödeme olur Oğuzhan bey
Cevap
Slm Ercan bey babamın yüzde 56 raporu var doğuştan ayaklarından sakat araç alabirmi ehliyet sartmi alırsa oğlu olarak ben kullana bilirmitim...
Cevap
Slm Ercan bey arkadaşım yüzde doksan iki engelli ailesi 250000 liralık aracı ne kadara alabilirler
Cevap
250 olmaz 247.000 üst sınır var %60 ötv ile 154.300 tl civarı ödeme olur Mahmut bey
Cevap
Olma ihtimali var ihtimal diyorum çünkü ayakları demişsiniz artı son karar V dairesinin belirteyim 90 altı engellerde engellinin ehliyeti olmalı bu bir zorunluluk siz kullanırsınız
Cevap
Mrb Ercan bey annemin diyaliz hastasiyken aldığı rapor%93 geçerlilik sürekli yazıyor.fakat annem şimdi böbrek nakli oldu raporu yenilemek gerekiyormu yoksa bu raporla araç alabilirmiyiz?
Cevap
Nakil durumunda rapor yenilenmeli o rapor ile araç almaya kalkarsanız cezalı duruma düşersiniz ötv indirimi kadar ceza yazılıyor +faiz
Cevap
merhaba ercan bey dayımın yüzde 70 zihinsel engeli var annemin vasiliğinde indirimli araç alabilirmiyiz annem için ehliyet gereklimi
Cevap
Vasinin değil dayınızın ehliyeti olmalı Ama zihinsel engel ile mümkün değil araç alabilmeniz için oran % 90 olmalı yoksa olmaz
Cevap
Merhabalar buyukbabam 77 yasinda %78 engeli var torunu olarak araba almada faydalanabilir miyim
Cevap
%77 ile el kol ayak bacak fiziki bir engeli olmalı engelli ehliyeti olmalı varsa evet yoksa hayır
Cevap
Ben otomotik vites +özel tertipatli ehliyet alabilir raporuyla ehliyete başvurdum size sorum ehliyeti alip direk engelli Ötv indirimden faydalanabilirmiyim engel oranim %60 cocuk ferci surekli raporum var .acaba otv indirimi icin heyet raporu almak gerekirmi .teşekkür ederim
Cevap
%60 sürekli raporunuz zaten heyet raporu olmalı raporun arka yüzüne bakın kaç doktorun imzası var tek ise heyet değildir bence sizinki heyet raporu tek doktor sadece ilaç alımı ve benzeri durumlar için rapor verir ehliyet alınca araç alabilirsiniz
Cevap
Ercan bey vasi tayini sulh hukuk mahkemesinden alınacak diye biliyorum ama araç alım ek karar nereden çıkartacağız lütfen teşekkürler
Cevap
Aynı mahkeme vasi ile baraber ek kararda talep edebilirdiniz
Cevap

Yorum ekle