2020-2021 Okula Başlama Yaşı Hesaplama Tablosu

Eğitim sisteminde yapılan değişiklikler nedeniyle okula başlama yaşı ilgili pek çok soru oluştu. Okula başlama yaşı geriye çekilerek 66 aydan tekrar 69 aya çıkarıldı. Ebeveynler için oluşan yaş karmaşasına, okul yaşı hesaplama aracımız faydalı bir dokunuş sağlayacaktır. Bunun için formu kullanarak çocuğunuzun okula gideceği eğitim öğretim yılı ile birlikte ve çocuğunuzun doğum tarihini girmektir bu vesileyle çocuğunuzun anaokulu, anasınıfı ve ilkokula başlama yaşını görebileceksiniz. Yapılan son değişikliklere göre güncellenmitşir.(29/06/2019)

Okula başlama yaşı hesaplama aracı
Eğitim öğretim yılı seçiniz
Doğum tarihi
okula başlama yaşı hesaplama aracı

Çocuklar Anaokuluna Kaç Yaşında Başlayacak?

Anaokulları, 36 aylık ile 69 aylık arasındaki çocukların eğitim gördüğü yerlerdir. Anaokuluna kayıt olacak çocuklar Eylül ayının sonunda 36 aylık olmalı ya da 36 ayını tamamlamalı, ayrıca 69 aylıktan büyük olmamalıdırlar. 69 ayını doldurmamış çocuklar ana sınıfına kayıt olurlar. Boş yer kalması durumunda 36 aya kadar olan çocuklar da anasınıfına kayıt olabilirler.

Ay hesabı yapılırken Eylül ayının bitimine bakılır. 2019 – 2020 eğitim öğretim yılında çocuğunuzu ana sınıfına kayıt ettirmek istiyorsanız, 2019 yılının Eylül ayının sonunda(31/09/2019) çocuğunuz en az 36 aylık olmalıdır. Çocuğunuz Eylül ayı bittiğinde 36 aydan küçükse okula alınmaz. Anaokuluna alınan çocuklarda en büyük yaş sınırı 69 ayını tamamlamamış çocuklardır. 69 ayından büyük çocukların kayıtları anaokuluna değil ilkokula alınır.

Çocuklar Anasınıfına Kaç Yaşında Gitmelidirler?

Eylül ayı bitiminde 36 ayını tamamlayıp 37 aydan gün alan ve 69 ayını doldurmamış çocuklar, yönetmeliğe göre anaokulu sınıflarına kayıt yaptırabilir. Örgün veya yaygın eğitim yapan okullar kapsamında bulunan anaokullarına kayıt yapılırken, öncelik 48 ayını dolduran çocuklara verilir. Anasınıfları açılırken 48 – 69 aylık çocukların kayıtları alınır. Bu yaş aralığında yeterli öğrenci yoksa 36 aya kadar olan çocuklar anasınıfına kayıt yaptırabilirler. 48 – 69 aylık çocukların sayısı yeterli ise 36 – 47 aylık çocukların kayıtları alınmaz.

2019 – 2020 anaokuluna başlama yaşı ile ilgili örnek vermek gerekirse;

2014 yılının Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında doğanlar sırasıyla 65 – 64 – 63 – 62 – 61 ve 60 aylık oldukları için velilerin isteği doğrultusunda anaokuluna kayıt ettirilebilirler.

2014 yılının Ekim, Kasım ve Aralık ayında doğanlarla birlikte 2015 yılının Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında doğanlar sırayla 59 – 58 – 57 – 56 – 55 – 54 – 53 – 52 – 51 – 50 – 49 ve 48 aylık oldukları için okul öncesi eğitime gönderilebilirler.
36 aylık – 47 aylık çocuklar için;

2015 yılının Ekim, Kasım ve Aralık ayında doğanların yanı sıra 2016 yılının Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayında doğanlar 47 – 46 – 45 – 44 – 43 – 42 – 41- 40 - 39 – 38 – 37 – 36 ve 35 aylık oldukları için boş kontenjan olması durumunda anaokuluna kayıt edilebilirler.

Çocuklar İlk Okula Kaç Yaşında Başlarlar?

Okulun başladığı dönem baz alınarak Eylül ayında 69 ayını tamamlamış olan tüm çocuklar ilkokula kayıt yaptırabilir. Velilerin izni veya isteği doğrultusunda 60 – 69 ay arasındaki çocuklar da ilkokula kayıt yaptırabilirler, fakat bazı ebeveynler çocuklarının gelişimlerini henüz tamamlamadığını ve ilkokula gitmeye hazır olmadığını düşünerek, kayıt yaptırmakta çekimser davranabilir. Bu durumda çocuklarının okula gidemeyeceğine dair bir sağlık raporu alarak çocuklarının okula başlama yaşını 1 yıl erteleyebilirler.

2020 – 2021 ilkokula başlama yaşı ile ilgili örnek vermek gerekirse;

2013 yılının Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında doğan çocuklar, sırayla 75 – 74 – 73 ve 72 aylık oldukları için ilkokula kayıt ettirilmeleri zorunludur. 2013 yılının Ekim, Kasım ve Aralık ayında doğanlar 71 – 70 ve 69 aylık oldukları için birinci sınıfa kayıt ettirilmeleri zorunludur fakat velilerin sağlık raporu alması halinde ilkokul kayıtları 1 yıl ertelenebilir.

69 Aylık Çocuk İlkokula Başlamak Zorunda Mı?

69 ayını doldurmuş çocuklar, velileri istemediği takdirde okula kayıt olmak zorunda değiller. Aile bir dilekçe vererek okul kaydını 1 yıl erteleyebilir. Bu durumda 69 ayını doldurmuş çocuklar okul öncesi eğitim kurumlarına kayıt ettirilirler. Dilekçe ile okul kaydı erteleme, yalnızca 69 – 70 ve 71 aylık çocukları kapsamaktadır. 72 – 73 ve 74 aylık çocuklarını okula yazdırmak istemeyen ebeveynler, çocuklarının sağlık durumlarını belgeleyen bir sağlık raporu alarak, okula bir dilekçeyle başvurabilir ve okul kaydını 1 yıl erteleyebilirler. Okula yazdırılmayan 72– 73 ve 74 aylık çocuklar okul öncesi eğitim kurumlarına yazdırılırlar.

Okula Başlama Yaşı Kaç Olmalı?

Okula başlama yaşı ile ilgili yapılan düzenlemeler, çocuklarla ilgili pek çok soruyu da beraberinde getirdi. Çocuğun okula hazır olup olmadığı, kendi başına okulda durup duramayacağı, fiziksel ve bilişsel olarak okula uyum sağlayıp sağlayamayacağı gibi konular, hem velileri hem de konunun uzmanlarını ilgilendiren son derece ciddi konulardır.

Okula başlama yaşı ile ilgili olarak ilk dikkat edilmesi gereken kriter, çocuğun bilişsel gelişiminin tamamlanıp tamamlanmadığıdır. Bunun için;

- Adını ve soyadını söyleyebiliyor mu?
- Anne ve babasının isimlerini söyleyebiliyor mu?
- Kardeşi olup olmadığını biliyor mu?
- Kardeşi varsa ismini ifade söyleyebiliyor mu?
- Minimum bir arkadaşının ismini sayabiliyor mu?
Gibi temel bilişsel yeterliliklere bakılır. Bunların yanı sıra;
- Birbirine benzeyen şeyleri fark edebiliyor mu?
- Farklı olanı bulabiliyor mu?
- Uzun ve kısa kavramlarını biliyor mu?
- Az ve çok kavramlarını anlıyor mu?
- Masa ayağı, kapı kolu ya da gömlek düğmesi gibi eksik bırakılan nesneyi bulabiliyor ve tamamlayabiliyor mu?

Gibi kavramsal yeterlilikler test edilir. Ayrıca küçük motor kas gelişimini tamamlayıp tamamladığını anlamak için verilen bir şeklin aynısını çizip çizemediğine bakılır. Kağıdı ikiye katlayabiliyor, 20’ye kadar sayabiliyor, basit toplama çıkarma işlemlerini yapabiliyor, renkleri ayırt edebiliyor ve söylenen cümleleri tekrar edebiliyorsa çocuk, ilkokula gitmeye hazırdır denebilir. 

Bilişsel yeterliliklerin yanı sıra çocukların duygularını ifade edip edemediğine de bakılır. Örneğin öfke ve mutluluk gibi duyguları ifade edebilen, oyundaki kuralları anlayıp kurallara uyabilen, saatleri anlayabilen çocuklar ilkokula gitmeye hazırdır ve okula kayıt edilmelerini engelleyecek bir durumları yoktur.

Okul Döneminde En Sık Karşılaşılan Sorunlar Nelerdir?

- Ayrılık korkusu: Anneden ve babadan ayrılma zorluğu. Alışılan evi terk etme ve bir daha geri dönmeyeceğini düşünme.
- Okul fobisi: Okula gideceği zaman karın ağrısı, baş ağrısı ya da farklı bedensel şikayetlerin yanı sıra okula gitmemek için evde kalmaya çalışmak.
- Arkadaş bulmada ve iletişimde sorun yaşama.
- Kurallara adapte olmakta zorluk çekme.
- Güven duygusunun azalması ve kaygının artması.
- Dikkat dağınıklığı, konsantrasyon eksikliği.
- Ödem yapmak istememe.