2020 Asgari Ücretle Çalışan İçin Kıdem, İhbar Tazminatı Ne Kadar?

Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama, işe giriş ve işten çıkış tarihlerinin yanı sıra aylık brüt maaş, ek ödemeler, kümülatif gelir vergisi matrahı ve yıllık brüt kazanç gibi verilerle yapılabilmektedir.(GÜNCELDİR!) 

ASGARİ ÜCRET 2020 YILI TAZMİNATLARI

Yıl Kıdem Tazminatı İhbar Tazminatı Toplam İhbar Süresi
1 Yıl 2.928 2.313 5.241 28 Gün
2 Yıl 5.849 3.470 9.319 42 Gün
3 Yıl 8.769 4.627 13.396 56 Gün
4 Yıl 11.698 4.627 16.325 56 GÜN
5 Yıl 14.619 4.627 19.246 56 GÜN
6 Yıl 17.539 4.627 22.166 56 GÜN
7 Yıl 20.460 4.627 25.087 56 GÜN
8 Yıl 23.389 4.627 28.016 56 GÜN
9 Yıl 26.309 4.627 30.936 56 GÜN
10 Yıl 29.230 4.627 33.857 56 GÜN

Not: Kıdem hizmet tazminatı tavanı asgari ücret için 2020 yılında brüt 2943 TL'dir. Gerçekleştirilen işlem bu brüt ücret üzerinden yapılmıştır. Kıdem tazminatı bulma işlem brüt maaş üzerinden yapılır. Üste gördüğünüz ödemelerden her türlü vergiler düşmüş olup kişiye net olarak ödenecek halidir. Buna ek olarak varsa ikramiye, yol parası ve yemek parası gibi diğer ek ücretler de işleme katılır.

Kıdem İhbar Tazminatı Nedir?

Belli bir zarara karşılık ödenen paraya tazminat denir. Kıdem ve ihbar olmak üzere iki tip tazminat vardır.

İhbar tazminatı nedir?

İşçi, eğer işvereni tarafından hiçbir haber verilmeden işten çıkarılırsa, işverenin işçiye ödemesi gereken para ihbar tazminatıdır. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre ihbar tazminatını yalnızca işverenler vermez. Aynı şekilde işçi, eğer işverenine hiçbir haber vermeden işten ayrılırsa bu sefer işçi işverene ihbar tazminatı vermekle yükümlü olur. İhbar tazminatı ile hem çalışanların hem de işverenlerin hakları korunmakta, işten ayrılma sebeplerini karşı tarafa bildirmeleri sağlanmaktadır.

Kıdem tazminatı nedir?

Eğer işçi işten çıkmak istemiyor fakat işvereni artık onun çalışmasını istemiyorsa, işçinin çalıştığı her yıl için işveren tarafından işçiye ödenen tazminat, kıdem tazminatıdır. İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için çalıştığı yerde en az 1 yılı doldurmuş olması gerekir. Evlilik ya da vefat gibi sebepler haricinde keyfi olarak işten çıkan çalışanlara kıdem tazminatı verilmez.

 

İhbar tazminatı örneği

İhbar tazminatında çalışılan süre tespit edilir ve bu süreye denk gelen aylık brüt gelir, giydirilmiş aylık brüt ücret baz alınarak bulunur. Gelir vergisi ve damga vergisi ücretten düşülerek ödeme tutarı belirlenir.

Örnek verirsek; işçinin 1 aylık brüt maaşı 3,000 olsun ve 6 yıldır aynı yerde çalışsın. Bu işçinin alacağı ihbar tazminatı 2 aylık brüt ücreti kadardır.

3,000 / 30 gün (1 ay) = 100 (günlük)

100 x 7 gün = 700 (haftalık)

700 x 8 hafta = 5,600 (brüt ihbar tazminatı)

Gelir vergisi: 5,600 x (%15) = 840

Damga vergisi: 5,600 x (%0, 0.00759) = 42,50

Brüt ihbar tazminatından gelir ve damga vergilerini düşersek;

5,600 – (840 + 42,50) = 4.717,50 net ihbar tazminatını bulmuş oluruz.

Not: Bu işlemler için hesapkurdu ve datasis gibi kurumsal sitelerinin online araçlarını kullanabilirsiniz.

Kıdem tazminatı örneği

Kıdem tazminatında da aynı ihbar tazminatında olduğu gibi çalışılan süre göz önünde bulundurulur. Çalışılan her yıl için işçiye 1 aylık giydirilmiş brüt ücreti kadar kıdem tazminatı ödenir. Örnek verecek olursak;

Çalıştığı yerde 1 yıl kalan ve asgari ücret alan bir işçi 2.943,00 kıdem tazminatı alır. Bir yıldan fazla ve iki yıldan az çalıştıysa arada kalan süre bulunur ve aynı oran baz alınarak ödeme gerçekleştirilir. Kıdem tazminatında ihbar tazminatından farklı olarak gelir vergisi kesintisi yapılmaz. Yalnızca damga vergisi kesilir.

Asgari ücret için kıdem tazminatının ne kadar olduğunu öğrenmek için altta bulunan resmi inceleyiniz.(*Resme tıklarsanız büyük halini görebilirsiniz.)

kıdem tazminatı

Giydirilmiş brüt ücret nedir?

Maaşa ek olarak verilen yemek, prim, ikramiye ya da yakacak yardımı gibi ek ücretlerin toplamı, giydirilmiş brüt ücret olarak ifade edilir.

Kıdem İhbar Tazminatı Almanın Şartları Nelerdir?

1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesine göre işinden ayrılan çalışanların kıdem tazminatı alabilmeleri için gereken şartlar şunlardır;

 • Çalışan, kendi isteği ile işten ayrılmamış olmalıdır ya da vefat etmiş olmalıdır.
 • Çalışanın işten çıkarılma sebebi, ahlak ve iyi niyet kurallarını ihlal edici davranışlar sergilemesi olmamalıdır.
 • Kendi isteği ile işten ayrılan çalışanların, İş Kanunu’nun 24. maddesindeki şartlara göre haklı bir nedeni olmalıdır.
 • Erkek çalışanlar için askerlik nedeniyle kendi isteği ile işten ayrılma durumlarında, kıdem tazminatı alabilme hakları vardır.
 • Kadın çalışanlar için evlilik gibi durumlarda ve evliliği takiben bir yıl sonra işten çıkmayı isteme durumunda, kadınlar kıdem tazminatı alabilirler.
 • Emeklik şartını yerine getiren çalışanlar, bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumuna toplu ödeme veya maaş bağlanması için başvuruda bulunurlarsa kıdem tazminatı alabilirler.
 • Çalışan en az 7000 gün prim ödediyse ya da minimum 25 yıl boyunca sigortalı olmuşsa ve buna ek olarak 4500 gün prim ödemişse, kadınlar 58 erkekler ise 60 yaş sınırını tamamlamayı beklemeksizin, kendi istekleri ile işten ayrıldıklarında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 81. maddesine göre emeklilik süreleri dolmuşsa ve sadece yaş nedeniyle emekli olmayı bekliyorlarsa kıdem tazminatı alabilirler.
 • Aynı işverene ait farklı yerlerde veya aynı işte minimum 1 yıl çalışan kişilere kıdem tazminatı verilir.

Kendi İsteğimle İşten Ayrılırsam Nasıl Kıdem Tazminatı Alabilirim?

İstifa eden ya da işi bırakan işçiler, aşağıdaki durumlarda kıdem tazminatı alabilirler;

 • Ağır çalışma şartlarının sağlığı bozması nedeniyle işten çıkma
 • Mobbing ve psikolojik şiddet gibi zoraki uygulamalarla çalışanın istifa etmesi (bu durumu belgelemesi gerekir)
 • Sözleşmeye göre belirlenen maaşın altında bir ödeme yapılması
 • Maaşa ek olarak ödenen ikramiye, yakacak yardımı, giysi yardımı, fazla mesai ücreti ya da hafta tatili gibi sosyal yardımların yapılmaması
 • Sigortanın geç ya da eksik yapılması
 • Çalışana haber verilmeden Sosyal Güvenlik Kurumu’nda giriş çıkış işlemlerinin yapılması
 • Dini bayram ya da resmi tatil gibi zamanlarda çalışan işçiye, ücretinin ödenmemesi
 • Yıllık izinlerin tam kullanılmaması
 • Kadın çalışanlar için evlenilen zamandan itibaren bir yıl içinde evlilik gerekçe gösterilerek işten çıkma
 • Erkek çalışanlar için askerlik nedeniyle işten çıkma
 • Minimum 5 yıl çalışan gazeteciler de istifa ederlerse kıdem tazminatı alabilirler.

2020 Kıdem İhbar Tazminatı Tavanı

Kıdem tazminatı belirlenirken, devletin belirlediği tavana göre işlem yapılır. Bu tavan 2020'nin ikinci altı aylık dönemi için 6.730,15 olarak belirlenmiştir. 

Kıdem Tazminatı Zaman Aşımı

Çalışanlar eğer çalıştıkları yerde 1 yıldan fazla kalırsa kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar. Sosyal haklar ile birlikte aylık brüt ücretin toplamı kadar işçiye kıdem tazminatı verilir. İşçi eğer yıllık iznini kullanmazsa ya da almadığı fazla mesai ücreti varsa, tüm bunlar toplanarak kendisine ödenir. Kıdem tazminatını ödemeyen işverenlere 10 yıl içinde dava açılabilir. Aksi halde dava, zaman aşımına uğrar ve düşer. Kıdem tazminatı dışında diğer alacaklar için 5 yıl içinde dava açılması gerekir.

İşçi, haksız yere işten çıkarıldığını düşünüyorsa, işverene “işe iade davası” açma hakkı vardır. Çalışanlar bu davayı, işten çıkarıldıktan sonraki 1 ay içinde kıdem tazminatı dava dilekçesi ile birlikte açmalıdırlar. Eğer işçi sendikal sebeplerle işten çıkarılırsa ve mahkeme kararı lehine sonuçlanırsa 1 ay içinde tekrar işe başlamalıdır. İşveren bunu kabul etmezse işçiye tazminat ödemekle yükümlü hale gelir.