Kdv Hesaplama: Hariç ve Dahil Fiyattan(%1,%8 ve %18)

Son kullanıcının aldığı mal ya da hizmetler üzerinden ödenen KDV, farklı oranlarda uygulanabilmektedir. Gıda, otomotiv ya da ilaç sektöründe belirlenen KDV oranları farklı düzeydedir. Bu oranlara göre hesap yapmak için alt kısımda yer alan "kdv hesaplama" aracını kullanabilirsiniz. Kolay ve pratik KDV hesaplama yapabilmek için KDV oranını ve tutarı girmeniz yeterlidir. Girdiğiniz değerler üzerinden sorguladığınız mal ya da hizmetlerin KDV hariç ya da KDV dahil tutarlarını kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

KDV DAHİL VE HARİÇ HESAPLAMA
İşlem seç
KDV Oranı Kaç:

Tutarı giriniz(Örn:1200,25):

KDV Hesaplama Aracı2

KDV Nedir?

Katma Değer Vergisi olarak bilinen KDV, ülkemizde 1984’te kabul gören 3065 sayılı kanun kapsamında uygulanan bir vergi türüdür. Bu vergiye göre alıcılar, aldıkları mal ya da hizmet karşılığında satıcıya malın ya da hizmetin cinsine göre farklı oranlarda tüketim vergisi öderler. Malın üretildiği andan son kullanıcıya gelene kadarki süreçte aldığı değer, katma değer olarak nitelendirilir. Her malın ihtiyaç durumuna göre aldığı KDV oranı farklı olmaktadır.

KDV Hesaplama Nasıl Yapılır?

KDV hesaplama, KDV hesaplama araçları ile ya da KDV hesaplama formülü ile yapılabilmektedir. İstenen malın KDV’si bulunarak dahili ya da hariç KDV tutarları hesaplanabilir. KDV hesaplama araçlarında öncelikle tutar yazılır, ardından malın KDV oranı (%1, %8 veya %18) seçilir, son olarak KDV’nin dahil mi yoksa KDV harici mi olduğu seçilerek hesaplama işlemi yapılır.

KDV Hesaplama Formülü

KDV hesaplama formülü, KDV hariç ve KDV dahil olmak üzere iki şekildedir.

kdv hariç kdv dagil hesaplama kolay yoldan

KDV Hesaplama Örnekleri

KDV dahil tutar hesaplama formülü:

(KDV hariç ürünün fiyatı) x [(KDV oranı / 100) + 1]

Örnek verecek olursak; %18 KDV uygulanan bir ürünün fiyatı 1000 TL ise, ürünün KDV dahil tutarını bulmak için;

(KDV hariç ürünün fiyatı) x [(KDV oranı / 100) + 1] formülü kullanılarak

1000 TL x [(18 / 100) + 1] = 1,180 TL olarak hesaplanır.

KDV hariç tutar hesaplama formülü:

(KDV dahil ürünün fiyatı) / [(KDV oranı / 100) + 1]

Örnek verecek olursak; %18 KDV uygulanan bir ürünün KDV dahil fiyatı 1,180 TL ise ürünün KDV hariç fiyatını bulmak için;

(KDV dahil ürünün fiyatı) / [(KDV oranı / 100) + 1] formülü kullanılarak

1,180 TL / [ 18 / 100 + 1] = 1,180 TL / 1,18 = 1000 TL olarak hesaplanır.

Hesap makineniz varsa alacağınız ürünün KDV dahil ya da KDV hariç hesaplamasını yapmanız oldukça basittir.

KDV Hesaplamalarında Yuvarlama Farkı Nedir?

Para birimimize göre KDV hesaplamalarında virgülden sonraki üçüncü basamak kullanılmamaktadır. Bu nedenle muhasebe hesaplamaları yapılırken, virgülü takiben yalnızca 2 sayı kullanılır. Hesaplama sonucunda virgülden sonra gelen üçüncü basamak yuvarlanır ve ikinci basamağa eklenir. Bu işlemin belli kuralları vardır, bunları sıralarsak;

- Virgülden sonra gelen üçüncü basamak (binde birler basamağı) 5’ten fazla ise sonra gelen onluğa yuvarlanır. Örnek verecek olursak; 4,377 sayısı, 4,38 şeklinde gösterilir.

- Virgülden sonra gelen üçüncü basamak (binde birler basamağı) 5’ten az ise bir önce gelen onluğa yuvarlanır. Örnek verecek olursak; 4,374 sayısı, 4,37 şeklinde gösterilir.

- Virgülden sonra gelen üçüncü basamak (binde birler basamağı) 5 ise bu sayıya en yakın olan çift sayıya yuvarlanır. Örnek verecek olursak; 4,385 sayısına en yakın çift sayı 8 olduğundan dolayı sayı 8 rakamına yuvarlanır. Böylece hesaplama sonucunda 4,38 sayısı kullanılır. KDV hesaplamalarında yuvarlama farkı yapılırken 0 sayısı da çift sayı olarak kabul edilir. Fakat KDV hesaplama excel programında yapılırken bu kural kullanılmaz. Excel programı için özel bir kural belirtmedikçe, 5 sayısı her zaman yukarı doğru yuvarlanır.

KDV hesaplamalarında yuvarlama farkı, 1 kuruş bile oynamadığı için çok üzerinde durulan bir konu değildir. Bununla birlikte muhasebe işlemleri yapılırken mutlaka bilinmesi ve uygulanması gereken bir konudur.

KDV Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

KDV (Katma Değer Vergisi), beyanname verilen ayın en geç 26. gününde, mesai bitimine kadar verilmelidir. Mal ya da hizmet alan tüketiciler, Katma Değer Vergisini aldıkları mal ya da hizmetle birlikte yüklenici sıfatıyla birlikte ödemekle yükümlüdürler.

KDV Ne Zaman Ödenir?

KDV beyannamesi verenler, yatırdıkları ayın 24. gününün mesai bitimine kadar ödemeleri gereken tutarı ilgili kurumlara elden ya da internet üzerinden vermelidirler. Aksi halde gecikme faizi ödemeleri gerekir.

Hesaplanan KDV ve İndirilen KDV Terimleri Ne Anlama Gelir?

Hesaplanan KDV:Firmaların satışa sundukları mal veya hizmetlerde son kullanıcıdan belli bir oranda KDV alınır. Bu KDV miktarlarının toplamı, hesaplanan KDV olarak bilinir.

İndirilecek KDV: Firmalar bir mal ya da hizmet satın alırken satıcılarına belli bir oranda KDV ödemesi yaparlar. Bu KDV miktarlarının toplamı, indirilecek KDV olarak bilinir.

Hesaplanan KDV tutarını tüketiciler öderken, indirilecek KDV tutarını işletme sahipleri öder.

Ürünlere Uygulanan KDV Oranları Nedir?

Ülkemizde ürünlere uygulanan KDV oranları %1, %8 ve %18 şeklindedir. Bu KDV oranları, ürünlerin kullanım zorunluluğuna göre belirlenmektedir. Hangi ürünlere hangi KDV oranları uygulanır?

%1 KDV uygulanan ürünler

Temel tüketim kategorisinde yer alan, buğday unundan imal edilen ekmek ve ekmek benzeri ürünler ile birlikte lüks sayılmayan barınma ürünlerine %1 oranında KDV uygulanır. Bu ürünlerin bazılarını sıralarsak;

 • Buğday unu,
 • Buğday unundan üretilen ekmek, hamburger ekmeği, tost ekmeği ve sandviç ekmeği gibi buğday unundan imal edilen tüm ekmek çeşitleri
 • Yufka
 • Net alanı 150 metrekareyi geçmeyen konutlar

%8 KDV uygulanan ürünler

Unlu ürünler dışında lüks sayılmayan temel tüketim ürünlerine yüzde 8 oranında KDV uygulanmaktadır. Bu ürünlerin bazılarını sıralarsak;Kümes hayvanları, balıklar ve bu hayvanların etleri (beslenmeleri sırasında katkı maddesi kullanılan kümes hayvanları ya da balıklar, bu kuralın dışındadır)

 • Süt ve süt tozu
 • Yoğurt ve ayran
 • Yumurta
 • Peynir
 • Bal, reçel, pestil, pekmez, tahin ve helva gibi gıda maddeleri
 • Kuru fasulye, mercimek ve nohut gibi bakliyatlar

%18 KDV uygulanan ürünler

Temel tüketim kategorisinde olmayan tüm ürünlere, birkaç istisna hariç olmak üzere yüzde 18 oranında KDV uygulanmaktadır. Bu ürünlerin birkaçını sıralarsak;

 • Beyaz eşya
 • Mobilya
 • Cep telefonu ve tablet gibi telekomünikasyon ürünleri
 • Susam, ıhlamur, kayısı çekirdeği ve adaçayı gibi gıdalar

KDV Hesaplamları

- Değeri 10 bin TL olan bir ürüne yüzde 1 oranında KDV uygulandığı takdirde KDV hariç tutar 9,900,99 TL; KDV dahil tutar ise 10,100,00 TL olur.

- Değeri 10 bin TL olan bir ürüne yüzde 8 oranında KDV uygulandığı takdirde KDV hariç tutar 9,259,26 TL; KDV dahil tutar ise 10,800,00 TL olur.

- Değeri 10 bin TL olan bir ürüne yüzde 18 oranında KDV uygulandığı takdirde KDV hariç tutar 8,474,58 TL; KDV dahil tutar ise 11,800,00 TL olur.