Son kullanıcının aldığı mal ya da hizmetler üzerinden ödenen Katma değer vergisi, farklı oranlarda uygulanabilmektedir. Gıda, otomotiv ya da ilaç sektöründe belirlenen oranlar farklı düzeydedir. Bu oranlara göre işlem yapmak için alt kısımda yer alan kdv hesaplama aracını kullanabilirsiniz. 

KDV DAHİL VE HARİÇ HESAPLAMA
İşlem seç
KDV Oranı Kaç:

Tutarı giriniz(Örn:1200,25):

KDV Hesaplama Aracı2

Katma Değer Vergsi Nedir?

Ülkemizde 1984’te kabul gören 3065 sayılı kanun kapsamında uygulanan bir vergi türüdür. Bu vergiye göre alıcılar, aldıkları mal ya da hizmet karşılığında satıcıya malın ya da hizmetin cinsine göre farklı oranlarda tüketim vergisi öderler. Malın üretildiği andan son kullanıcıya gelene kadarki süreçte aldığı değer, katma değer olarak nitelendirilir. Her malın ihtiyaç durumuna göre uygulanan oran farklıdır.

Nasıl Yapılır?

Modüle öncelikle tutar yazılır, ardından malın katma değer vergi oranı (%1, %8 veya %18) seçilir, son olarak katma değerin vergisi dahil mi yoksa harici mi olduğu seçilerek işlem yapılır.

Kullanılan Formüller

Alt kısımda sizler için hazırladığımız görseli inceleyiniz.

kdv hariç kdv dagil hesaplama kolay yoldan

Örnekler

Katma değer vergisi dahil tutar formülü:

(KDV hariç ürünün fiyatı) x [(KDV oranı / 100) + 1]

Örnek verecek olursak; %18 KDV uygulanan bir ürünün fiyatı 1000 TL ise, ürünün KDV dahil tutarını bulmak için;

(Hariç ürünün fiyatı) x [(Oran / 100) + 1] formülü kullanılarak

1000 TL x [(18 / 100) + 1] = 1,180 TL olarak bulunur.

Katma değer vergisi hariç tutar formülü:

(KDV dahil ürünün fiyatı) / [(KDV oranı / 100) + 1]

Örnek verecek olursak; %18 KDV uygulanan bir ürünün dahil fiyatı 1,180 TL ise ürünün hariç fiyatını bulmak için;

(Dahil ürünün fiyatı) / [( Oran / 100) + 1] formülü kullanılarak

1,180 TL / [ 18 / 100 + 1] = 1,180 TL / 1,18 = 1000 TL olarak hesaplanır.

Yuvarlama Farkı Nedir?

Para birimimize göre katma değer hesaplamalarında virgülden sonraki üçüncü basamak kullanılmamaktadır. Bu nedenle finansal işlemler yapılırken, virgülü takiben yalnızca 2 sayı kullanılır. Virgülden sonra gelen üçüncü basamak yuvarlanır ve ikinci basamağa eklenir. Bu işlemin belli kuralları vardır, bunları sıralarsak;

- Virgülden sonra gelen üçüncü basamak (binde birler basamağı) 5’ten fazla ise sonra gelen onluğa yuvarlanır. Örnek verecek olursak; 4,377 sayısı, 4,38 şeklinde gösterilir.

- Virgülden sonra gelen üçüncü basamak (binde birler basamağı) 5’ten az ise bir önce gelen onluğa yuvarlanır. Örnek verecek olursak; 4,374 sayısı, 4,37 şeklinde gösterilir.

- Virgülden sonra gelen üçüncü basamak (binde birler basamağı) 5 ise bu sayıya en yakın olan çift sayıya yuvarlanır. Örnek verecek olursak; 4,385 sayısına en yakın çift sayı 8 olduğundan dolayı sayı 8 rakamına yuvarlanır. Böylece 4,38 sayısına yuvarlanır. KDV yuvarlama farkı yapılırken 0 sayısı da çift sayı olarak kabul edilir. Fakat excel programında işlem yapılırken bu kural kullanılmaz. Excel programı için özel bir kural belirtmedikçe, 5 sayısı her zaman yukarı doğru yuvarlanır.

Yuvarlama farkı, 1 kuruş bile oynamadığı için çok üzerinde durulan bir konu değildir. Bununla birlikte muhasebe işlemleri yapılırken mutlaka bilinmesi ve uygulanması gereken bir konudur.

Beyannameler Ne Zaman Verilir?

Katma Değer Vergisi, beyanname verilen ayın en geç 26. gününde, mesai bitimine kadar verilmelidir. Mal ya da hizmet alan tüketiciler, Katma Değer Vergisini aldıkları mal ya da hizmetle birlikte yüklenici sıfatıyla birlikte ödemekle yükümlüdürler.

Ne Zaman Ödenir?

Beyanname verenler, yatırdıkları ayın 24. gününün mesai bitimine kadar ödemeleri gereken tutarı ilgili kurumlara elden ya da internet üzerinden vermelidirler. Aksi halde gecikme faizi ödemeleri gerekir.

Hesaplanan ve İndirilen KDV Terimleri Ne Anlama Gelir?

Firmaların satışa sundukları mal veya hizmetlerde son kullanıcıdan belli bir oranda KDV alınır. Bu miktarların toplamı, hesaplanan KDV olarak bilinir.

Firmalar bir mal ya da hizmet satın alırken satıcılarına belli bir oranda KDV ödemesi yaparlar. Bu miktarların toplamı, indirilecek KDV olarak bilinir.

Ürünlere Uygulanan Oranları Nedir?

%1 uygulanan ürünler

Temel tüketim kategorisinde yer alan, buğday unundan imal edilen ekmek ve ekmek benzeri ürünler ile birlikte lüks sayılmayan barınma ürünlerine %1 oranında uygulanır. Bu ürünlerin bazılarını sıralarsak;

 • Buğday unu,
 • Buğday unundan üretilen ekmek, hamburger ekmeği, tost ekmeği ve sandviç ekmeği gibi buğday unundan imal edilen tüm ekmek çeşitleri
 • Yufka
 • Net alanı 150 metrekareyi geçmeyen konutlar

%8 uygulanan ürünler

Unlu ürünler dışında lüks sayılmayan temel tüketim ürünlerine yüzde 8 oranında uygulanmaktadır. Bu ürünlerin bazılarını sıralarsak;Kümes hayvanları, balıklar ve bu hayvanların etleri (beslenmeleri sırasında katkı maddesi kullanılan kümes hayvanları ya da balıklar, bu kuralın dışındadır)

 • Süt ve süt tozu
 • Yoğurt ve ayran
 • Yumurta
 • Peynir
 • Bal, reçel, pestil, pekmez, tahin ve helva gibi gıda maddeleri
 • Kuru fasulye, mercimek ve nohut gibi bakliyatlar

%18 uygulanan ürünler

Temel tüketim kategorisinde olmayan tüm ürünlere, birkaç istisna hariç olmak üzere yüzde 18 oranında vergi uygulanmaktadır. Bu ürünlerin birkaçını sıralarsak;

 • Beyaz eşya
 • Mobilya
 • Cep telefonu ve tablet gibi telekomünikasyon ürünleri
 • Susam, ıhlamur, kayısı çekirdeği ve adaçayı gibi gıdalar

Bazı Örnekler

- Değeri 10 bin TL olan bir ürüne yüzde 1 oranında

Hariç tutar 9,900,99 TL; 

Dahil tutar ise 10,100,00 TL olur.

- Değeri 10 bin TL olan bir ürüne yüzde 8 oranında

Hariç tutar 9,259,26 TL;

Dahil tutar ise 10,800,00 TL olur.

- Değeri 10 bin TL olan bir ürüne yüzde 18 oranında

Hariç tutar 8,474,58 TL;

Dahil tutar ise 11,800,00 TL olur.