Asgari Ücret İçin 2020 İşsizlik Maaşı Ne kadar? Kaç Ay Ödenir?

İşten çıkarılan kişilerin kendi istekleriyle başvurmaları halinde, İşkur tarafından işsizlik maaşı ödemesi yapılır. İşten çıkarılan kişiler yeni bir iş bulana kadar bu ödenekten faydalanır. Fakat çalışmayan kişilere ödenen bu maaşın hem miktarı hem de süresi sınırlıdır. 2020 yılında asgari ücretle çalışanlar için işsizlik maaşı ne kadar, kaç ay ödenir, hak etmek için ne kadar süre çalışılmalıdır? gibi tüm sorularının cevaplarını bu web sayfası içerisinden öğrenebilirsiniz. Yürürlükteki mevzuatlara göre hazırlanan bu yazının devamını okuyarak aklınızda kalan diğer önemli hususların tamamının cevabına ulaşabilirsiniz. 

Asgari Ücretle Çalışan Ne Kadar İşsizlik Maaşı Alır?

ASGARİ ÜCRETLİLER

GÜN SAYISI Aylık Ne Kadar Alır? Kaç Ay Alır? TOPLAM
600 GÜNDEN AZ - - -
600-899 GÜN ARASI 1.168 TL 6 Ay 7.008 TL
900-1079 GÜN ARASI 1.168 TL 8 Ay 9.344 TL
1080 GÜN VE FAZLASI 1.168 TL 10 Ay 11.680 TL

Not: Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2943 TL'dir. Çalışanın işsizlik maaşı, çalışılan süreye ve brüt maaşın miktarına bağlıdır. 600 günden az çalışan kişi maaşı alamaz. Çalışılan süreye göre en az 6 ay en fazla 10 ay ödeme alınır.

İşsizlik Ödeneği Nedir?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre, sigortalı olarak ve hizmet akdine dayalı olarak bir işte çalıştırılan bir kişinin, kanunun ilgili maddelerince işten çıkartılması sonucunda kuruma başvurması halinde almaya hak kazandığı ödemedir. İşsizlik Sigortası Kanunu’nda ifade edilen süre boyunca, yine kanunda belirtilen miktara göre sigortalı işsize belli bir ödeme yapılır. 2020 yılında en düşük maaş miktarı 1177,20 TL, en yüksek 2354,40 TL olarak verilecek.

İşsizlik Ödeneği Nasıl Hesaplanır?

Maaşlar bulunurken prim günü sayısına ve ödenen prim miktarına bakılır. Günlük işsizlik ödeneği; kişinin işten çıktığı tarihten önceki 4 aylık brüt maaş ortalamasının 1 günlük aldığı ücrete karşılık gelen kısmının yüzde 40’ıdır. Bulunan tutar 30 gün ile çarpılır ve aylık işsizlik ödeneği belirlenir. Bu miktarın, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre 16 yaşını geçmiş kişiler için asgari ücretin yüzde 80’ini geçmemesi gerekmektedir.

Kaç Gün İçerisinde Başvurulmalıdır?

İşten çıkan ya da çıkarılan kişi bu süreyi takiben 30 gün içinde başvuru yapmalıdır. Şayet otuz gün içerisinde başvuru yapılmazsa ilgili kanunun:48. Madde 5. Fıkrasına göre:

Sigortalı işsizin, bu maddede belirtilen ödeme ve hizmetlerden yararlanabilmesi için işten ayrılma bildirgesi ile birlikte hizmet akdinin feshedildiği tarihi izleyen günden itibaren otuz gün içinde Kuruma doğrudan veya elektronik ortamda başvurması gerekir. Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre işsizlik ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülür.

Örneğin: İşten ayrılma tarihinden itibaren 35 gün geçmiş ise:

30 günü aşan 5 gün toplam hak edilen süreden düşer. Kişinin 180 gün işsizlik ödeneği hak edişi var ise :180-5= 175 gün işsizlik ödeneği çıkar.

Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılır?

Başvurular İş ve İşçi Bulma Kurumu’na (İŞKUR) gidilerek ya da aşağıda verilen link üzerinden, E-Devlet sitesindeki formu doldurarak yapılabilir. 

İşsizlik sigortası alınırken işe girilmesi ve sigortalı olunması halinde işsizlik sigortası maaşının iptal ettirilmesi gerekmektedir. Aksi halde kişi hem çalıştığı yerden maaş alıp hem de işsizlik ödeneği almaya devam edeceği için işe girdiği tarihten sonraki aldığı ödemeleri faiziyle birlikte geri ödemek zorunda kalır.

E-Devlet Başvuru Sayfası

Nereden Sorgulanır?

Başvurusunun onaylanıp onaylanmadığını merak edenler e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik numaralarını ve şifrelerini girerek sorgulama yapabilirler. E-Devlet şifresini unutanlar kendilerine en yakın PTT şubesine giderek yeni bir e-Devlet şifresi isteyebilirler.

Başvuruları Ne Kadar Sürede Sonuçlanır? Ödemeler Ayın Kaçında Yapılır?

İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. Her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir.

Kaç Ay Ödenir?

Ödenek, ödenen işsizlik sigortası primine göre değişiklik gösterir.

-600 gün işsizlik sigortası primi ödenenler 180 gün (6 ay)

-900 gün işsizlik sigortası primi ödenenler 240 gün (8 ay)

-1080 gün işsizlik sigortası primi ödenenler 300 gün (10 ay) boyunca maaşı alabilirler.

Şartları Nelerdir?

Ödenek alabilmek için belli şartların yerine getirilmesi gerekir. Bu şartlar kapsamında işten çıkarılan kişinin alacağı maaşı miktarı ve süresi değişmektedir. Şartları karşılamayan kişiler maaş almaya hak kazanamazlar. Bu şartları sıralarsak;

a)Çalışan kişilerin yeterlilikleri ve sağlıkları yerinde olmasına karşın, kendi istekleri ve hataları dışında işten çıkarılırlar ise ödenek almaya hak kazanırlar. Bunun dışında haklı fesih hallerinde işçi kendisi isteyerek işten ayrılırsa yine maaş alabilir. İşverenin ahlaksız ve kötü niyetli davranması halinde haklı fesih durumu oluşur. Ayrıca iş yeri el değiştirirse, kapanırsa ya da işin niteliği değişirse ve bu sebepler nedeniyle kişi işten çıkarılırsa ödenek alabilir. İşveren işçinin maaşını tam göstermezse ya da hakkını ödemezse, yine haklı fesih hali oluşur. Bu durumda işçi istifa ederse haklı fesihten maaş almaya hak kazanır.

b)Hak kazanabilmek için işçinin hizmet akdi feshedilmeden önceki 120 günlük süre içerisinde devamlı çalışmış olması gerekir. Ayrıca son 3 yıllık sürede minimum 600 günlük işsizlik sigortası primi ödemelidir.

c)Başvurularını hizmet akdi sona erdikten sonraki otuz günde yapan kişiler, ödenek alabilirler.
Başvurular, İŞKUR’a bizzat gidilerek ya da İŞKUR’un internet sitesinden yapılabilir.

Hangi Hallerde Ödenek Alınamaz?

-Çalışmaya deneme süresi kapsamında başlayan kişiler, sözleşmenin feshedilmesi halinde ödenek alamazlar.

-Süresi belli olmayan sözleşmelerde işçinin haklı olmayan sebeplerle sözleşmeyi feshetmesi halinde ödenek alması söz konusu değildir.

-Kişinin emekli olması durumunda,

-Evlenme gerekçesiyle işten ayrılan kadın işçiler,

-Disiplinsizlik nedeniyle bozulan sözleşmelerde kişilere,

-İş yerinde yapılan ahlaksızlık nedeniyle işten çıkarılar kişiler,

-Emeklilik şartları sağlanmış olup yaş şartını beklediği için çalışan kişiler, bu sebeple işten ayrıldıklarında işsizlik ödeneği alma hakları yoktur.

Kimler Alabilir?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre;

- Şartları yerine getiren kişiler,

-16 yaşından büyük kişiler ve

-Sigorta primi ödeme koşullarını sağlayan kişiler ödeneği alabilirler.

Asgari Ücretle Çalışanlar Ne Kadar Ücret Alır?

Asgari ücretle çalışanlar çalışma süresine göre 811,80 TL aylık maaş alır. Çalışma süreleri alınacak miktarı değil, alınacak toplam süreyi etkiler. 6,16 TL damga vergisi düşeceği için net olarak aylık ele geçecek ücret 805,64 TL'dir.

Damga vergisinin oranı nedir?

Ödenekler damga vergisi dışında hiçbir kesintiye uğratılmaz. 2013 yılı ve sonraki yıllarda eklenen damga vergisinin oranı %0,759 olarak belirlenmiştir. 2013 yılından önceki yıllarda ise damga vergisi oranı %0,66 olarak belirnenmekteydi.

2020 Yılı İçin En Yüksek ve En Düşük Maaşlar Ne Kadar?

4857 sayılı İş Kanunu’nun otuz dokuzuncu maddesine göre, 16 yaşını dolduran işçiler, asgari ücretin yüzde 80’ini geçmeyecek kadar maaş alabilirler.

-En düşük: 1177,20 TL (damga vergisi kesintisi yapılmadan)

-En yüksek: 2354,40 TL (damga vergisi kesintisi yapılmadan)

Hangi Şartlarda Kesilir?

Ödenek alındığı dönemde:

-İŞKUR tarafından son çalışılan mesleğe, ikamet adresine, çalışma şartlarına ve maaşa yakın bir işe yerleştirilmek istenen kişi, hiçbir haklı sebep göstermeden işi reddederse,

-Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden yaşlılık aylığı alınırsa,

-Gelir getiren bir işe girilirse,

-İŞKUR’un önerdiği kurs ve meslek edindirme eğitimleri haklı sebepler olmaksızın kabul edilmezse,

-İŞKUR’un yaptığı çağrılar haklı nedenler olmadan zamanında cevaplandırılmaz ise maaş iptal edilir.

İşe Dönüş Davaları

İş Kanununun 21 inci maddesi gereği işe iade davası nedeniyle yatırılan primlerin son günü esas alınarak hak sahipliği belirlenir ve işsiz geçen dönem için ödeme yapılır. 

Tekrar Hangi Durumlarda Alınır?

İşsizlik Sigortası Kanunu 50. madde 4. Fıkra: Sigortalı, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan tekrar işe girer ve işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanmak için bu Kanunun öngördüğü şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalırsa, daha önce hak ettiği ödeneğin süresini dolduruncaya kadar bu haktan yararlanmaya devam eder. Bu Kanunun öngördüğü şartları yerine getirmek suretiyle yeniden işsiz kalınması halinde ise sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar maaş ödenir.

İkinci kere ödenek hak etmek için son alınan işsizlik ödeneğinden sonra maksimum olacak şekilde, yeniden en az 600 gün prim ödenmesi ve diğer şartlar sağlanırsa ikinci kere ödenek bağlanır. İlk ödenekten ödenmeyen ödenekler varsa tüm haklar biter ve yeni ödenek sıfırdan ödenir.

İkinci kere ödenek hak edilmeyen her durumda ödenek alan kişi istifa etse bile İşkur'a dilekçe verdiği tarih itibari ile ödenek kaldığı yerden başlatılır. Örneğin; 240 gün / 8 ay ödenek bağlandı. 15 gün ödenek alındı ve işe başlandı. Kişi ister 2 ay sonra istifa etse de dilekçe verdiğinde kalan 7 ay 15 gün başvuru tarihi itibari ile başlatılır ve yeni bir ödeme planı oluşur.