2020 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Hesaplama

asgari geçim indirimi

Asgari geçim indirimi (AGİ), 16 yaşından büyük çalışanların geçimlerini sağlayacak kadar kısmın toplam gelirlerinden düşülmesi ve vergilendirilmemesi şeklinde uygulanmaktadır. Yıllık gelir değişebileceği için her yıl yeniden belirlenen asgari geçim indirimi, çalışanın evlilik ve bekarlık durumunun yanı sıra çocuk sayısı da belirleyicidir. Asgari geçim indirimi hesaplama aracını kullanılarak, alınacak olan AGİ öğrenebilirsiniz. 

AGİ HESAPLAMA

Dönem

Medeni durum

Eş çalışma durumu

Çocuk sayısı

agi hesaplama

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Nedir?

Belli bir geliri olan ve gelir vergisi ödemekle yükümlü sigortalı kişilere 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Asgari Geçim İndirimi uygulanır. Kişinin geçinebileceği miktarın toplam gelirinden düşülmesi ve vergi dışı bırakılmasıyla oluşturulan asgari geçim indirimi, çalışanın bakmakla sorumlu olduğu kişilere devletin bakması yani çalışanın ödediği gelir vergisine indirim yapması halidir. Asgari geçim indirimi ödenen gelir vergisinden yüksek olamaz.

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Nasıl Bulunur?

Asgari geçim indirimi çalışanın medeni hali, evli ise eşinin çalışma durumu ve çocuk sayısı gibi detaylar önemlidir. Yılın hem ilk 6 ayındaki hem de ikinci 6 ayındaki asgari ücretlerin toplamı Asgari Geçim İndirimi oranıyla çarpılır, çıkan sonuç gelir vergisi oranlarının en düşüğü olan %15 ile çarpılır ve 12 sayısına bölünür. Böylece aylık asgari geçim indirimi bulunmuş olur.Asgari geçim indirimi hususunda çalışanın evli olup olmadığı ve kaç çocuğu olduğu önemlidir.

- Çalışanın kendisi için yüzde 50
- Çalışmayan ve hiçbir geliri olmayan eşi için yüzde 10
- Her bir çocuk için ayrı ayrı olacak şekilde ilk iki çocuk için yüzde 7,5; üçüncü çocuk için yüzde 10 ve diğer çocukların her biri için yüzde 5 olacak şekilde asgari geçim indirimi bulunur.

Tüm bu oranlar toplandığında yüzde 85’i geçmemelidir.

Örnek verirsek; 3 çocuklu ve eşi çalışmayan biri için asgari geçim indirimi %50 + %10 + %7,5 + %7,5 +%10 = %85

12 aylık asgari ücretin toplamının bu oranla çarpılması ve 12’ye bölünmesi sonucunda aylık asgari geçim indiriminin ne kadar olduğu bulunabilir.

Örnek verecek olursak;

Bekar veya eşi çalışan birinin AGİ şu şekildedir:

Asgari ücret brüt: 2.943 TL

Çalışanın kendisi için asgari ücret tutarının yüzde 50’si baz alınır. O halde,

2.943 TL x %50 = 1.471,50 TL

Bu rakam gelir vergisinin ilk dilimi olan %15 ile çarpılırsa;

AGİ = 1.279,20 x %15 = 220,73 TL olur.

Asgari Geçim İndiriminden Kimler Faydalanabilir?

AGİ, gerçek usulde vergiye tabi tutulan gerçek kişilere verilmektedir. Bunları sıralarsak;

- Aldıkları ücret gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler
- Kesintiye uğramamış gelirlerini yıllık beyanname yoluyla bildiren kişiler
- Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesi kapsamında ücret geliri olanlar ve sigortalı çalışanlar da asgari geçim indiriminden faydalanabilir.

Asgari Geçim İndiriminden Kimler Faydalanamaz?

- Aldıkları gelir basit usulde tespit edilen kişiler
- Özel hizmetlerde görev yapan şoförler
- Özel inşaat sahiplerinin çalıştırdığı işçiler
- Gayrimenkul sermaye iradı sahiplerinin yanında çalışan kişiler
- Ücret geliri olmayan gerçek kişiler
- Ücret geliri alan fakat dar mükellefiyet kapsamında olan kişiler (ikametgah adresi Türkiye’de olmayıp, altı aydan daha az süre boyunca ülkemizde yaşayanlar)
- 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 4490 Sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ve 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu gibi başka kanunların hükmüne göre ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı olmayanlar asgari geçim indiriminden faydalanamaz.

Asgari Geçim İndirimi Oranları Nelerdir?

Asgari geçim indirimi herkese eşit oranda uygulanmamaktadır. Çalışanın medeni hali ve çocuğu olup olmadığı alacağı asgari geçim indirim miktarını etkilemektedir. Asgari geçim indirim oranları (AGİ oranları) şöyledir;
- Çalışanın kendisi için %50
- Çalışanın eşi (çalışmıyorsa) %10
- İlk çocuk %7,5
- İkinci çocuk %7,5
- Üçüncü çocuk %10
- Dördüncü çocuk ve diğer çocukların her biri için %5 olarak işlem yapılır.

Asgari Geçim İndirimden Yararlanan İndirim Oranı
Çalışanın kendisi %50
Herhangi bir geliri olmayan eş %10
1 çocuk %7,5
2 çocuk %7,5
3 çocuk %10
4 çocuk ve diğerleri için %5

Asgari Geçim İndirimi Ne Kadar?

AGİ 2020 en düşük miktar 220,73 TL iken, en yüksek miktar 375,23 TL’dir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun karara bağladığı asgari ücret neticesinde kesinleşen asgari geçim indirim tutarları aşağıdaki gibidir:

AGİ 2020 aylık tutarları:

Bekar 220,73 TL
Evli eşi çalışmayan 264,87 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışan 220,73 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL

AGİ 2019 aylık tutarları:

- Bekar çalışanlar için 191,88 TL
- Evli ve eşi çalışmayan kişiler için 230,26 TL
- Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuk sahibi çalışanlar için 259,04 TL
- Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuk sahibi çalışanlar için 287,82 TL
- Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuk sahibi çalışanlar için 326,20 TL
- Evli, eşi çalışmayan ve 4 çocuk sahibi çalışanlar için 326,20 TL
- Evli, eşi çalışmayan ve 5 çocuk sahibi çalışanlar için 326,20 TL
- Evli ve eşi çalışanlar için 191,88 TL
- Evli, eşi çalışan ve 1 çocuk sahibi çalışanlar için 220,66 TL
- Evli, eşi çalışan ve 2 çocuk sahibi çalışanlar için 249,44 TL
- Evli, eşi çalışan ve 3 çocuk sahibi çalışanlar için 287,82 TL
- Evli, eşi çalışan ve 4 çocuk sahibi çalışanlar için 307,01 TL
- Evli, eşi çalışan ve 5 çocuk sahibi çalışanlar için 326,20 TL

AGİ 2018 aylık tutarları:

- Bekar çalışanlar için 152,21 TL
- Evli ve eşi çalışmayan kişiler için 182,66 TL
- Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuk sahibi çalışanlar için 205,49 TL
- Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuk sahibi çalışanlar için 228,32 TL
- Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuk sahibi çalışanlar için 258,76 TL
- Evli, eşi çalışmayan ve 4 çocuk sahibi çalışanlar için 258,76 TL
- Evli, eşi çalışmayan ve 5 çocuk sahibi çalışanlar için 258,76 TL
- Evli ve eşi çalışanlar için 152,21 TL
- Evli, eşi çalışan ve 1 çocuk sahibi çalışanlar için 175,04 TL
- Evli, eşi çalışan ve 2 çocuk sahibi çalışanlar için 197,88 TL
- Evli, eşi çalışan ve 3 çocuk sahibi çalışanlar için 228,32 TL
- Evli, eşi çalışan ve 4 çocuk sahibi çalışanlar için 243,54 TL
- Evli, eşi çalışan ve 5 çocuk sahibi çalışanlar için 258,76 TL

Asgari Geçim İndirimi Maaşa Dahil Midir?

1 Ocak 2016 tarihinden bu yana, bekar ya da eşi çalışan ve çocukları olmayan işçiler, maaşları içinde asgari geçim indirimini de almaktadırlar. Çalışanın eşinin sigortalı bir işe girmesi ya da çocuğu olması durumunda AGİ miktarı değişmekte ve ayrı bir şekilde ödenmektedir.

Asgari Geçim İndirimine Nasıl Başvuru Yapılır?

Asgari geçim indiriminden yararlanmak isteyenler öncelikle asgari geçim indirimi formunu doldurmak zorundadırlar. Bu formda kişinin medeni hali, çocuk durumu ve bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı gibi bilgiler sorulmaktadır. Formu eksiksiz bir şekilde doldurmak gereklidir. Asgari geçim indirim formunu nereden alırım diye düşünenler aşağıdaki linke tıklayıp, istedikleri formu indirebilirler.

18 Yaşından Büyük ve Öğrenim Görmeyen Çocuklar Asgari Geçim İndiriminden Yaralanabilir Mi?

Çalışmayan, okumayan ve 18 yaşından büyük çocuklar asgari geçim indiriminden faydalanamaz. Asgari geçim indiriminden yararlanmak için eşi çalışmayanların en fazla 3 çocuğu, eşi çalışanların ise en fazla 5 çocuğu olmalıdır. Daha çok çocuğun olması asgari geçim indirimi miktarını artırmamaktadır. Alınabilecek en yüksek AGİ değeri %85 olarak belirlenmiştir.