Mil hesabı ya da kilometre hesabı günlük hayatı kolaylaştıran hesaplamalar arasındadır. Araçlarda bildiğiniz gidilen yol miktarı kilometre cinsinden gösterilir. Sürücüler, özellikle uzun yola çıkanlar, alacakları yakıt miktarını ya da gidecekleri yolu kilometreye göre ayarlarlar. Nadiren de olsa araçlarda kilometre mile dönüşebilir ve tüm işler karışabilir. Böyle durumlarda mil – km hesabı yapabilmek son derece önemlidir. Bunun için yapmanız gereken, aşağıdaki formu kullanarak mil değerini ya da kilometre değerini girerek dönüştürmek istediğiniz birimi seçmektir. Böylelikle kilometreyi mil cinsinden ya da mili kilometre cinsinden kolaylıkla bulabilirsiniz.

Mil değerini-Kilometreye dönüştürme aracı
Mil değeri giriniz(Mil)
Km olarak hesabı(Km)
Mil-Kilometre Dönüşümü Hesaplama

Kilometre değerini-Mile dönüştürme aracı
Km değeri giriniz(Km)
Mil olarak hesabı(Mil)
Km-Mil Dönüşümü Hesaplama

Mil Nedir?

Mil, Amerika, İngiltere, Liberya ve Myanmar ülkelerinin kullandığı bir uzunluk ölçüsüdür. Bu ülkeler dışında kalan tüm yerlerde kilometre kullanılmaktadır. Kısaltması “mi” olan mil, deniz mili ve kara mili olarak iki farklı şekilde ifade edilir;

1 kara mili: 1,609,344 kilometre,

1 deniz mili: 1,852,2 kilometredir.

Deniz mili yalnızca denizcilikle ilgili konularda kullanılır. Deniz mili haricindeki tüm ölçülerde kara mili kullanılır. “NM” ya da “nm” olarak görülen ifadeler, deniz milini ifade etmek için kullanılır. “Gomina” ise 1 deniz milinin 1/10’ini ifade eder.

Karada yapılan uzaklık ve yol işlemlerinde kilometre ve metre gibi ölçümler kullanılırken, denizde yapılan yolcuklarda mil hesabı yapılır. Mil birimini yabancı ülkeler kullandığı halde ülkemizde de bu hesabın bilinmesi, özellikle gemi kaptanlarının çok işine yaramaktadır.

Mil Nasıl Öğrenilir?

Kilometre olarak ölçüsü verilen bir uzunluğun mil cinsinden değerini bulmak için, verilen uzunluk ölçüsünü 1,609344 sayısına bölmek gerekir. Birimi mil olarak verilen bir uzunluğu kilometreye çevirmek içinse uzunluk ölçüsünü 1,609344 sayısı ile çarpmak gerekir.

Deniz milini kara miline çevirmek için;
1nm = 10002 km / 90 x 60 = 1852 metre olarak bulunmaktadır.

Kilometreyi deniz mili cinsinden görmek için ise aşağıdaki formül kullanılır:
Deniz mili x 2 - %10

1 deniz mili 1 enlem dakikasına eşdeğerdir. Denizde kilometre kullanılmadığı için harita üzerinde ölçüm yapabilmek için gemi kaptanları pergel ile enlem ve boylam üzerinden deniz mili ölçümü yaparlar.