Bir dikdörtgenin çevresini ve alanını hesaplamak oldukça kolaydır. Çünkü elimizde sadece 2 değişken bulunmaktadır. Dikdörtgenin bir yüzeyini en diğer yüzeyini boy ile ifade edersek. En kaba tabirle dikdörtgenin alanını ve çevresini bu iki değişkenle bulmak mümkündür. Alt bulunan aracı kullanarak alan ve çevre işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda örnekleri de incelemenizi öneririz.

Dikdörtgenin Çevresini ve Alanı Hesaplama Aracı
Kısa kenar uzunluğu (a)
Uzun kenar uzunluğu (b)
Dikdörtgenin Çevresini ve Alanını Hesaplama Aracı

Dikdörtgen Nedir?

Dikdörtgen geometrik bir şeklidir ve karşılıklı kenarların uzunluğu birbirine eşit olup açıları ise dik açıdır. Yani dikdörtgenlerin açılarının değerleri 90 derecedir. Dikdörtgende kenarlar bir birine paralel bir şekildedir ve kenarlar birbirlerine dik bir şekildedir. Köşegenlerin uzunlukları da bir birlerine eşit durumdadırlar. Dikdörtgende karşılıklı kenarları birleştiren doğrular birbirlerini dik bir şekilde keserler ve dikdörtgenin simetri eksenleridir ve iki simetri ekseni bulunmaktadır. Dikdörtgenlerin köşegenleri bir birlerine eşit şekildedir.

Dikdörtgen Hangi Özelliklere Sahiptir?

Dikdörtgenin açıları birbirlerine dik bir şekildedir ve 90 derecedir. Dört tane 90 derecelik açıya sahip olduğu için iç açılar toplamı 360 derece yapmaktadır. Dikdörtgende yer alan karşılıklı kenarlar birbirine eşit durumdadırlar, yani kısa kenarlar birbirine eşit, uzun kenarlarda birbirine eşittir. Aynı zamanda dikdörtgen bir dörtgendir de. İki tane köşegene sahip olan dikdörtgende bu köşegenler bir birlerine eşittir. Dikdörtgenlerde karşılıklı kenarlar bir birine paralel durumda yer almaktadırlar.

Dikdörtgenin Çevre Formülü Nedir?

Dikdörtgenin çevresi bulmak için aşağıdaki formül kullanılmaktadır. Bu formül ;

Dikdörtgenin çevresi = 2 x ( a + b)

a: uzun kenar
b=kısa kenar

Bunu örnekle açıklayalım;

Örnek : Uzun kenarı 10 cm olan ve kısa kenarı 5 cm olan dikdörtgenin çevresi kaç cm’dir? Şimdi verilenleri formülde yerine koyalım;
Dikdörtgenin çevresi = 2 x ( a + b) = 2 x( 10 + 5 ) = 2 x 15 = 30 cm olarak bulunur.

Dikdörtgenin Alanı Formülü Nedir?

Dikdörtgenin alanını bulmak için aşağıdaki formül kullanılmaktadır. Bu formül;

Dikdörtgenin alanı = a x b

a=uzun kenar
b=kısa kenar

Şimdi bunu örnekle açıklayalım ;

Örnek : Kısa kenar 4 cm olan ve uzun kenarı 7 cm olan dikdörtgenin alanını bulunuz? Verilenleri formülde yerine koyarsak;
Dikdörtgenin alanı = a x b = 4 x 7 = 28 cm dir.