Üçgen çeşitlerinden olan dik üçgen iç açılarından bir tanesinin 90 derece olduğu üçgen çeşididir. Burada önemli ayrıntı 90 derecenin karşısındaki kenarın hipotenüs olarak adlandırılmasıdır. Diğer kenarlar ise dik kenarlardır. Dik üçgenlerde her zaman en uzun kenar hipotenüs kenardır.

Bir Dik Üçgenin Çevresini ve Alanını Hesaplama Aracı
Üçgenin a kenarının uzunluğu
Üçgenin b kenarının uzunluğu
Dik Üçgenin Alanını ve Çevresini Hesaplama Aracı

Dik Üçgenin Çevresi

Dik üçgenin çevresi formülü

Çevre = ( a + b + h)

b= dik açının birinci komşu kenarı

c= dik açının ikinci komşu kenarı

h= hipotenüs

Bunu bir örnek vererek açıklayalım;

Örnek : Bir dik üçgende dik açının komşu kenarlarının uzunlukları sırasıyla 6 cm, 8 cm ve 10 cm’dir. Buna göre bu dik üçgenin çevresini görelim.

Verilenler formülde yerine koyalım;

Çevre = ( a + b + h ) = ( 6 + 8 + 10 ) = 30 cm olarak bulunur.

Dik Üçgenin Alanı

Dik üçgenin alanı öğrenilirken aşağıdaki formül kullanılmaktadır. Bu formül;

Alan = a x b / 2

Şimdi bunu bir örnekle açıklayalım.

Örnek : Dik açının komşu kenarlarından birinin uzunluğu 10 cm iken diğer komşu kenarın uzunluğu 14 cm ise bu dik üçgenin alanını bulalım. Verilenleri formülde yerine koyarsak;

Alan = a x b / 2 = 10 x 14 / 2 = 140 / 2 = 70 cm dir.