Alıştığımız diğer geometrik şekillere göre dairenin bir nebze olsun anlaşılmasının daha zor olduğunu söyleyebiliriz. Oysa ki daire için sadece tek bir değişken yer almaktadır. Bu değişkenin ismi çaptır. R ile gösterilir. Eğer yarıçapı bulmak istiyorsanız da çap 2'ye bölünür. Genel olarak matematiksel işlemler yarıçap ile sorulur. Dairenin alanı ve çevresi için pi sayısı dediğimiz özel bir sayının kullanımı söz konusudur.

Dairenin Çevresini ve Alanı Hesaplama Aracı
Dairenin yarıçapı (r)
Dairenin Alanını ve Çevresini Hesaplama Aracı

Daire Nedir?

Daire bir çemberin sınırladığı düzlemdir. Yani kısaca çemberin içinde kalan kısım daire olarak adlandırılır. Açık daire ve kapalı daire olmak üzere iki çeşittir. Buda açık denmesinin sebebi çemberin daireye dahil olmamasıdır, kapalı denmesinin nedeni ise çemberin daireye dahil olması durumudur. Daireyi somut bir örnekle açıklamak gerekirse yüzük bir çemberi temsil ederken bir cumhuriyet altını daireyi temsil etmektedir.

 

r: yarıçaptır (R/2)

R= çaptır(r x 2)

Dairenin Özellikler Nelerdir?

Dairelerde merkezden eşit uzaklıkta olan kirişler birbirlerine eşittir. Eğer teğet kiriş açısı aynı yayı görüyorsa merkez açının yarısına eşit durumdadır. Eğer iki farklı dairenin yarı çapları eşit ise dairelerde bir birine eşittir.

Dairenin Çevresi

Dairenin çevresi bulunurken aşağıdaki formül kullanılmaktadır. Bu formül;
Dairenin Çevresi = 2 x ∏ x r

Bunu bir örnekle açıklayalım.

Örnek : Yarı çapı 5 cm olan bir dairenin çevresi kaç cm dir? Formülde değerleri yerine koyarsak ;
Dairenin Çevresi = 2 x ∏ x r = 2 x (3,14) x 5 = 31.4 cm dir.

Dairenin Alanı

Dairenin alanı öğrenilirken aşağıdaki formülü kullanmaktayız. Bu formül;
Dairenin alanı = ∏ x r2

Bunu bir örnekle açıklayalım.

Örnek : Alanı 36 cm olan dairenin yarı çapı kaçtır? Formülde değerleri yerine koyarsak ;
Dairenin alanı = ∏ r2=36∏= r2= 6 cm