1'den 10'a Kadar Çarpım Tablosu Alıştırma - Kolay Yoldan Öğrenme

Eğlenerek çarpım tablosunu öğren! Hemen şimdi başla.

ÇARPIM TABLOSU ALIŞTIRMALARI

x


Çarpım tablosu

1'den 10'a Kadar Çarpım Tablosu Hesaplama

Çarpım tablosu ülkemizde çocuklara ilkokulda öğretilmeye başlanmaktadır. Özellikle sayısal derslerin anlaşılmasında ve günlük hesaplamaların yapılmasında çarpım tablosunun büyük önemi vardır. Çarpım tablosu hesaplamanın temeli, 1’den 10’a kadar olan sayıların kendi içlerinde çarpımlarını öğrenmekten ibarettir. 10’a kadar olan sayıların çarpımları bilindiğinde her türlü çarpma işlemi kolayca yapılabilir.

Çarpım tablosunu eğlenerek ve oyun destekli olarak öğrenmek için: https://timestableslearning.com/TR/ bu siteyi ziyaret edebilirsiniz

carpim tablosu hesaplama.

Çarpım Tablosu Nasıl Öğrenilir?

Çarpım tablosu ezberleme, özellikle 1990’lı yıllardan sonra bir zorunluluk haline getirilmiştir. Sadece okuldaki temel derslerin değil, hayatın her alanına giren matematiğin de temellerinden biri olan çarpım tablosu bazı okullarda 12 x 12’ye kadar, bazı okullarda ise 24 x 24’e kadar ezberletilmektedir. Matematik hesaplamaları seri bir şekilde yapması gereken herkes, bu tabloları mutlaka ezberlemelidir.

Çarpım tablosu çalışmaları küçük yaşlarda daha kolay iken yaşın ilerlemesi ile birlikte daha da zorlaşmaktadır. Çarpım tablosunu öğrenmek için pek çok yöntem vardır. Oyunlar, şarkılar, tekerlemeler, testler ya da çizelgeler, hem okul öncesi çocukların hem de farklı yaş gruplarındaki insanların çarpım tablosunu daha kolay öğrenmesini sağlayabilir.

Çarpım tablosunu ezberlemek için her gün bir sayı grubunu çalışmak en çok kullanılan yöntemlerden biridir. En basitten başlayarak sıralı ezberlemek de oldukça pratiktir. Örnek verecek olursak;

Çarpım tablosu 1’den başlayarak öğrenilirse daha akılda kalıcı olur. 1 x 1 = 1, 2 x 1 = 2, 3 x 1 = 3… şeklinde 1’ler bittikten sonra 2’lere başlanabilir. 2 x 1 = 2, 2 x 2 = 4, 2 x 3 = 6… şeklinde 10’lara kadar gidilebilir. Çarpım tablosu alıştırmaları yaparken devamlı tekrar yapmak ve yazarak çalışmak, sonuçların daha çok akılda kalmasını sağlayacaktır.

Çarpım tablosu hesaplanırken 1 ile çarpılan her sayı kendisine eşit olacağı için 1’ler için ayrıca bir gün harcamaya gerek yoktur. 2’lere geçildiğinde ezber yapılırken kullanılacak en basit yöntem, sayının iki katını almaktır. 2 ile çarpımda sonuç her zaman çarpımın 2 katıdır. Çarpım tablosu öğrenilirken en kolay sayılar 1’ler, 2’ler, 5’ler ve 10’lardır. Bu sayıların çarpımları daha kolay öğrenildiği gibi hatırlanmaları da daha basittir. Her çarpımın bir kuralı vardır. Örneğin 9’ların çarpımı yapılırken 10 ekleyip 1 çıkarmak en pratik yoldur. Bu kural özellikle sıralı saymaları çok kolaylaştırmaktadır.

Çarpım Tablosu Tekerlemeleri

Özellikle küçük yaştaki çocuklara bir şeyi öğretirken en çok kullanılan yöntem, çarpım tablosu oyunu, şarkılar ya da tekerlemelerdir. 1’den 10’a kadar temel çarpım tablosunu öğrenmek için tekerlemeler kullanmak, çocuğun sıkılmadan öğrenmesini sağlayacaktır. 2’lerin çarpımını öğrenmek isteyen bir çocuk için en çok söylenen tekerleme şu şekildedir;

 • 1 x 2 = 2: Nerde eldivenimin teki
 • 2 x 2 = 4: Kedinin üzerini ört
 • 3 x 2 = 6: Çok güzel kahvaltı
 • 4 x 2 = 8: Kahvaltıda bal yeriz
 • 5 x 2 = 10: Sapsarı limon
 • 6 x 2 = 12: Böyle de yapılmaz ki
 • 7 x 2 = 14: Üşümeden üstünü ört
 • 8 x 2 = 16: En güzel yemektir mantı
 • 9 x 2 = 18: Dolapta kereviz
 • 10 x 2 = 20: Arkadaşlarım geldi mi?

Çarpım Tablosu Mantığı Nedir?

Çarpım tablosunda her sayının bir çarpım kuralı vardır. Bu kuralı anladıktan sonra tüm sayılar kolaylıkla çarpılabilir. Çarpım tablosu mantığını şu şekilde sıralayabiliriz;

 • 1’in çarpım kuralı: 1 ile çarpılan her sayı kendisine eşittir.
 • 2’nin çarpım kuralı: 2 ile çarpılan her sayı iki katına çıkar, çünkü kendisi ile ikinci kez toplanmış olur. Örneğin 5 sayısını iki ile çarpmak demek 5’i iki kere kendisiyle toplamamız demektir. 5 + 5 = 5 x 2 = 10 ya da 24 x 2 = 24 + 24 = 48 sonucunu elde ederiz.
 • 3’ün çarpım kuralı: 3’ü tek sayıyla çarparsanız sonucun birler basamağı tek sayı, çift sayıyla çarparsanız ise sonucun birler basamağı çift sayı olur. 3 sayısını bir sayıyla çarpmak demek, o sayıyı 3 kez kendisiyle toplamak demektir. Örneğin 3 x 4 = 4 + 4 + 4 = 12’dir.
 • 4’ün çarpım kuralı: 4 ile çarpılan tüm sayıların birler basamağı çifttir.
 • 5’in çarpım kuralı: 5 ile bir sayı çarpıldığında sonucun birler basamağı ya 0’dır ya da 5’tir.

6, 7, 8 ve 9’lar çarpım tablosunda en zor ezberlenilen sayılardır. Bu sayılarla çalışılırken düzenli tekrarlar oldukça önemlidir.

 • 10’un çarpım kuralı: 10 ile çarpılan sayılarda çarpana bir sıfır eklenir. Örneğin 2 x 10 yaparken 2’nin sonuna bir sıfır ekleriz ve sonuç 20 olur ya da 2456 sayısını 10 ile çarpmak istersek 2456 sayısının sonuna bir sıfır eklememiz yeterlidir. 2456 x 10 = 24560’dır.

Tüm güzel örnekler için https://timestableslearning.com/TR/ bu siteyi ziyaret etmeyi unutmayınız.