Kare, Dikdörtgen, Üçgen ve Çember Alanını Hesaplama

Geometrik şekillerin büyüklüklerini öğrenebilmek için alanlarının ne kadar olduğunu hesaplamamız gerekir. Oturma odası, ofis ya da yaşadığımız tüm mekanların da geometrik bir şekli vardır. Bu alanlar daha çok kare ya da dikdörtgen şeklindedir. Bazı alanlar yamuk şeklinde olabilir veya düzgün şekilli olmayan biçimlere sahip olabilirler. Özellikle kiralamak veya satın almak istediğimiz mülklerde alan hesabı yapmak son derece önemlidir. Bunun için yapmanız gereken aşağıdaki formu kullanarak alanını hesaplamak istediğiniz şekli seçmek ve istenen değeri yazmaktır. Böylece alanını merak ettiğiniz yerlerin büyüklüklerini kolayca öğrenebilirsiniz.

ALAN HESAPLAMA ARACI 
Şekil seçiniz

Karenin bir kenar uzunluğu(cm):
Dikdörtgenin uzun kenarı(cm): Dikdörtgenin kısa kenarı(cm):
Üçgenin taban uzunluğu(cm): Yüksekliği:
Dairenin yarıçapı(cm):

 

Alan hesaplama

Alan Nedir?

Matematiksel bir ifade olan alan, yüz ölçümü şeklinde de ifade edilebilir. Alan, eşyaların veya mekanların yüzeylerinin bir düzlemde kapladığı yer miktarıdır. Uluslararası ölçü birim sisteminde alan birimi metrekare olarak belirlenmiştir. Yüzey alanı büyük yerleri ölçmek için metrekareye bağlı olarak farklı ölçü birimleri geliştirilmiştir.

Bunlar;

- Ar: 100 metrekareye eşittir.
- Dekar: 1000 metrekareye eşittir.
- Hektar: 10 bin metrekareye eşittir.
- Kilometrekare: 1 milyon metrekareye denk gelir.

Yüzey alanları farklı olan şekillerin alanları eşit olabilir. Örneğin bir kare ile bir üçgenin ya da bir daire ile bir karenin alan ölçüleri aynı olabilir.

Alan Nasıl Hesaplanır?

Üçgen, kare, dikdörtgen ya da daire gibi şekillerin alan hesabı yapılırken bazı formüller kullanılır. En çok kullanılan alan hesaplama formülleri şunlardır;

- Karenin alanı: A = a x a (a: bir kenar uzunluğu)

- Dikdörtgenin alanı: A = a x b (a: uzun kenar; b: kısa kenar)

- Dairenin alanı: A = π x r x r (π: 3,14; r: yarıçap)

- Üçgenin alanı: A = a x h/2 (a: taban ölçüsü; h: yükseklik)

Alan hesaplama yalnızca arazi ya da ofis gibi yerlerin büyüklüklerini öğrenmek için değil aynı zamanda eşyaların alanlarını hesaplamak için de kullanılır. Bir mobilya alırken kapladığı alanı bulmak için mobilyanın uzunluk ölçülerinin bilinmesi yeterlidir.

Kenar uzunluğu 10 cm, alanı 40 cm2 olan ABC üçgeninin yüksekliği kaç cm’dir?

Üçgenin alan formülü: A = a x h/2

Değerleri yerine yazarsak;

40 = 10 x h/2

Yükseklik = 8 cm’dir.

Bir kenarı 10 metre olan karenin alanı kaç metrekaredir?

Karenin alanı, bir kenarın kendisiyle çarpılmasıyla elde edilir. Bu durumda;

Alan = 10 x 10 = 100 metrekaredir.