Geometrik şekillerin büyüklüklerini öğrenebilmek için alanlarının ne kadar olduğunu bulmanız gerekir. Oturma odası, ofis ya da yaşadığımız tüm mekanların da geometrik bir şekli vardır. Bu alanlar daha çok kare ya da dikdörtgen şeklindedir. Bazı alanlar yamuk şeklinde olabilir veya düzgün şekilli olmayan biçimlere sahip olabilirler. Özellikle kiralamak veya satın almak istediğimiz mülklerde alanı bilmek son derece önemlidir. Bunun için yapmanız gereken aşağıdaki formu kullanarak alanını hesaplamak istediğiniz şekli seçmek ve istenen değeri yazmaktır. 

ALAN HESAPLAMA ARACI 
Şekil seçiniz

Karenin bir kenar uzunluğu(cm):
Dikdörtgenin uzun kenarı(cm): Dikdörtgenin kısa kenarı(cm):
Üçgenin taban uzunluğu(cm): Yüksekliği:
Dairenin yarıçapı(cm):

 

Alan hesaplama

Alan Nedir?

Matematiksel bir ifade olan alan, yüz ölçümü şeklinde de ifade edilebilir. Alan, eşyaların veya mekanların yüzeylerinin bir düzlemde kapladığı yer miktarıdır. Uluslararası ölçü birim sisteminde alan birimi metrekare olarak belirlenmiştir. Yüzey alanı büyük yerleri ölçmek için metrekareye bağlı olarak farklı ölçü birimleri geliştirilmiştir.

Bunlar;

- Ar: 100 metrekareye eşittir.
- Dekar: 1000 metrekareye eşittir.
- Hektar: 10 bin metrekareye eşittir.
- Kilometrekare: 1 milyon metrekareye denk gelir.

Yüzey alanları farklı olan şekillerin alanları eşit olabilir. Örneğin bir kare ile bir üçgenin ya da bir daire ile bir karenin alan ölçüleri aynı olabilir.

Alan Nasıl Bulunur?

Üçgen, kare, dikdörtgen ya da daire gibi şekillerin alanları için bazı formüller kullanılır. En çok kullanılan alan formülleri şunlardır;

- Karenin alanı: A = a x a (a: bir kenar uzunluğu)

- Dikdörtgenin alanı: A = a x b (a: uzun kenar; b: kısa kenar)

- Dairenin alanı: A = π x r x r (π: 3,14; r: yarıçap)

- Üçgenin alanı: A = a x h/2 (a: taban ölçüsü; h: yükseklik)

Alan bulma yalnızca arazi ya da ofis gibi yerlerin büyüklüklerini öğrenmek için değil aynı zamanda eşyaların alanları için de kullanılır. Bir mobilya alırken kapladığı alanı bulmak için mobilyanın uzunluk ölçülerinin bilinmesi yeterlidir.

Kenar uzunluğu 10 cm, alanı 40 cm2 olan ABC üçgeninin yüksekliği kaç cm’dir?

Üçgenin alan formülü: A = a x h/2

Değerleri yerine yazarsak;

40 = 10 x h/2

Yükseklik = 8 cm’dir.

Bir kenarı 10 metre olan karenin alanı kaç metrekaredir?

Karenin alanı, bir kenarın kendisiyle çarpılmasıyla elde edilir. Bu durumda;

Alan = 10 x 10 = 100 metrekaredir.