İşsizlik Maaşı Hesaplama, İşsizlik Maaşı Ne kadar? Kaç Ay Ödenir?

İşten çıkan kişilerin yeni bir iş bulana kadar ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gerek duydukları para, devlet tarafından ödenen işsizlik maaşıdır. Devletin çalışmayan kişilere verdiği maddi desteğin hem miktarı hem de süresi belli dönemleri kapsamaktadır. 2019 yılında işsizlik maaşı ne kadar ya da işsizlik maaşı kaç ay ödenir gibi soruların cevaplarını, altta yer alan işsizlik maaşı hesaplama aracıyla öğrenebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken son üç yıl içindeki primli gün sayısı ve son dört brüt maaş bilgilerini girmenizdir. 

İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA
Yıl seçiniz: 

Primli gün sayısınız seçiniz:

(Son üç yıl içiresinde)

Son dört brüt maaş(Örnek gibi: 2500,25)
Brüt Maaş 1
Brüt Maaş 2
Brüt Maaş 3
Brüt Maaş 4
İşsizlik Maaşı Hesaplama

İşsizlik Maaşı Nedir?

4447 sayılı Kanunu’na göre, sigortalı olarak ve hizmet akdine dayalı olarak bir işte çalıştırılan bir kişinin, kanunun ilgili maddelerince işten çıkartılması sonucunda kuruma başvurması halinde almaya hak kazandığı ödeme, işsizlik maaşıdır. Kanun’da ifade edilen süre boyunca, yine kanunda belirtilen miktara göre sigortalı işsize belli bir ödeme yapılır. Halk arasında bu ödemeye işsizlik maaşı denir. 2019 yılının Ocak ayında en düşük maaşı 1023,36 TL, en yüksek maaşı ise 2046,72 TL olarak verildi.

Ödenek hesaplanırken prim günü sayısına ve ödenen prim miktarına bakılır. Günlük işsizlik ödeneği; kişinin işten çıktığı tarihten önceki 4 aylık brüt maaş ortalamasının 1 günlük aldığı ücrete karşılık gelen kısmının yüzde 40’ıdır. Hesaplanan tutar 30 gün ile çarpılır ve aylık işsizlik ödeneği belirlenir. Bu miktarın, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre 16 yaşını geçmiş kişiler için asgari ücretin yüzde 80’ini geçmemesi gerekmektedir.

Kaç Gün İçerisinde Başvurulmalıdır?

İşten çıkan ya da çıkarılan kişi bu süreyi takiben 30 gün içinde başvuru yapmalıdır. Şayet otuz gün içerisinde başvuru yapılmazsa ilgili kanunun:48. Madde 5. Fıkrasına göre:

Bu maddede belirtilen ödeme ve hizmetlerden yararlanabilmesi için işten ayrılma bildirgesi ile birlikte hizmet akdinin feshedildiği tarihi izleyen günden itibaren otuz gün içinde Kuruma doğrudan veya elektronik ortamda başvurması gerekir. Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre ödenek almaya hak kazanılan toplam süreden düşülür.

Örneğin: İşten ayrılma tarihinden itibaren 35 gün geçmiş ise:

30 günü aşan 5 gün toplam hak edilen süreden düşer. Maaş alacak kişinin 180 gün iş ödeneği hak edişi var ise :180-5= 175 gün ödeneği çıkar.

Başvurular Nasıl ve Nereye Yapılır?

Başvurular, İş ve İşçi Bulma Kurumu’na (İŞKUR) gidilerek ya da aşağıda verilen link üzerinden, E-Devlet sitesindeki formu doldurarak yapılabilir. 

Eğer kişi işe girer ve sigortalı olursa mevcut ödeneğini iptal ettirmesi gerekmektedir. Aksi halde kişi hem çalıştığı yerden maaş alıp hem de ödenek almaya devam edeceği için işe girdiği tarihten sonraki aldığı ödemeleri faiziyle birlikte geri ödemek zorunda kalır.

EDevlet Başvuru Sayfası

Nereden Sorgulanır?

Başvuruların onaylanıp onaylanmadığını merak edenler e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik numaralarını ve şifrelerini girerek sorgulama yapabilirler. E-Devlet şifresini unutanlar kendilerine en yakın PTT şubesine giderek yeni bir e-Devlet şifresi isteyebilirler.

Başvurular Ne Kadar Sürede Sonuçlanır? Ödemeler Ayın Kaçında Yapılır?

Başvurular, başvuruyu izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. Ödemeler ise her ayın beşinde aylık olarak kişinin kendisine ödenir

Kaç Ay Ödenir?

-600 gün sigorta primi ödenenler 180 gün (6 ay)

-900 gün sigorta primi ödenenler 240 gün (8 ay)

-1080 gün sigorta primi ödenenler 300 gün (10 ay) boyunca ödenek alabilirler.

İşsizlik Maaşı Şartları Nelerdir?

a)Çalışan kişilerin yeterlilikleri ve sağlıkları yerinde olmasına karşın, kendi istekleri ve hataları dışında işten çıkarılırlarsa maaş almaya hak kazanırlar. Bunun dışında haklı fesih hallerinde işçi kendisi isteyerek işten ayrılırsa yine işsizlik maaşı alabilir. İşverenin ahlaksız ve kötü niyetli davranması halinde haklı fesih durumu oluşur. Ayrıca iş yeri el değiştirirse, kapanırsa ya da işin niteliği değişirse ve bu sebepler nedeniyle kişi işten çıkarılırsa aylak maaşı alabilir. İşveren işçinin maaşını tam göstermezse ya da hakkını ödemezse, yine haklı fesih hali oluşur. Bu durumda işçi istifa ederse haklı fesihten maaş almaya hak kazanır.

b) Ödenek alabilmek için işçinin hizmet akdi feshedilmeden önceki 120 günlük süre içerisinde devamlı çalışmış olması gerekir. Ayrıca son 3 yıllık sürede minimum 600 günlük işsizlik sigortası primi ödemelidir.

c) Başvurular hizmet akdi sona erdikten sonraki otuz günde yapılmalıdır. Başvurular, İŞKUR’a bizzat gidilerek ya da İŞKUR’un internet sitesinden yapılabilir.

Hangi Hallerde İşsizlik Maaşı Alınamaz?

Belli şartları yerine getirmeyenler ödenek alamazlar. Bunun dışında bazı faktörler işten çıkan kişilerin işsizlik maaşı almasını engellemektedir. Bunları sıralayacak olursak;

-Çalışmaya deneme süresi kapsamında başlayan kişiler, sözleşmenin feshedilmesi halinde,

-Süresi belli olmayan sözleşmelerde işçinin haklı olmayan sebeplerle sözleşmeyi feshetmesi halinde,

-Kişinin emekli olması durumunda olanların,

-Evlenme gerekçesiyle işten ayrılan kadın işçilerin,

-Disiplinsizlik nedeniyle bozulan sözleşmelerde kişilerin,

-İşyerinde yapılan ahlaksızlık nedeniyle işten çıkarılar kişilerin,

-Emeklilik şartları sağlanmış olup yaş şartını beklediği için çalışan kişiler, işsizlik maaşı alma hakları yoktur.

İşsizlik Maaşını Kimler Alabilir?

4447 sayılı Sigortası Kanunu’na göre;

-İşsizlik maaşı alma şartlarını yerine getiren kişiler,

-16 yaşından büyük kişiler ve

-Sigorta primi ödeme koşullarını sağlayan kişiler maaş alabilirler.

Asgari Ücretle Çalışanlar Ne Kadar Ücret Alır?

Asgari ücretle çalışanlar çalışma süresine göre 811,80 TL aylık maaş alır. Çalışma süreleri alınacak miktarı değil, alınacak toplam süreyi etkiler. 6,16 TL damga vergisi düşeceği için net olarak aylık ele geçecek ücret 805,64 TL'dir.

Maaşına eklenen damga vergisinin oranı nedir?

Maaşlar damga vergisi dışında hiçbir kesintiye uğratılmaz. İşsizlik maaşlarında 2013 yılı ve sonraki yıllarda eklenen damga vergisinin oranı %0,759 olarak ekleniyor. 2013 yılından önceki yıllarda ise damga vergisi oranı %0,66 olarak ekleniyordu.

En Yüksek ve En Düşük Maaş Ne Kadar?

4857 sayılı İş Kanunu’nun otuz dokuzuncu maddesine göre, 16 yaşını dolduran işçiler, asgari ücretin yüzde 80’ini geçmeyecek kadar ödeme alabilirler. 2019 yılı için maaşlar şu şekildedir.

-En düşük: 1023,36 TL (damga vergisi kesintisi yapılmadan)

-En yüksek: 2046,72 TL (damga vergisi kesintisi yapılmadan)

Maaşlar Hangi Şartlarda Kesilir?

-İŞKUR tarafından son çalışılan mesleğe, ikamet adresine, çalışma şartlarına ve maaşa yakın bir işe yerleştirilmek istenen kişi, hiçbir haklı sebep göstermeden işi reddederse,

-Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden yaşlılık aylığı alınırsa,

-Gelir getiren bir işe girilirse,

-İŞKUR’un önerdiği kurs ve meslek edindirme eğitimleri haklı sebepler olmaksızın kabul edilmezse,

-İŞKUR’un yaptığı çağrılar haklı nedenler olmadan zamanında cevaplandırılmaz ise maaş iptal edilir.

İşe Dönüş Davaları

İş Kanununun 21 inci maddesi gereği işe iade davası nedeniyle yatırılan primlerin son günü esas alınarak ödenek hak sahipliği belirlenir ve kişinin çalışmadı dönemi için ödeme yapılır. 

İşsizlik Sigortasını Tekrar Hangi Durumlarda Alınır?

Sigorta Kanunu 50. madde 4. Fıkra: Sigortalı, ödenekten yararlanma süresini doldurmadan tekrar işe girer ve işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanmak için bu Kanunun öngördüğü şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalırsa, daha önce hakettiği ödeneğin süresinini dolduruncaya kadar bu haktan yararlanmaya devam eder. Bu Kanunun öngördüğü şartları yerine getirmek suretiyle yeniden işsiz kalınması halinde ise sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar ödeneği ödenir.

İkinci kere ödenek hak etmek için son alınan ödenekten sonra maksimum olacak şekilde yeniden en az 600 gün prim ödenmesi ve diğer şartlar sağlanırsa ikinci kere ödenek bağlanır. İlk ödenekten ödenmeyen ödenekler varsa tüm haklar biter ve yeni ödenek sıfırdan ödenir.

İkinci kere ödenek hak edilmeyen her durumda kişi istifa etse bile işkura dilekçe verdiği tarih itibari ile ödenek kaldığı yerden başlatılır. Örneğin; 240 gün / 8 ay ödenek bağlandı. 15 gün ödenek alındı ve işe başlandı. Kişi ister 2 ay sonra istifa etse de dilekçe verdiğinde kalan 7 ay 15 gün başvuru tarihi itibari ile başlatılır ve yeni bir ödeme planı oluşur.

1 1 1 1 1 Oylar 4.40 (5 Oylar)