İşsizlik Maaşı Hesaplama 2020, Ne kadar? Kaç Ay Ödenir?

İşten çıkan kişilerin yeni bir iş bulana kadar ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gerek duydukları para, devlet tarafından ödenen işsizlik maaşıdır. Devletin çalışmayan kişilere verdiği maddi desteğin hem miktarı hem de süresi belli dönemleri kapsamaktadır. 2020 yılında işsizlik maaşı ne kadar ya da işsizlik maaşı kaç ay ödenir gibi soruların cevaplarını, altta yer alan işsizlik maaşı hesaplama aracıyla öğrenilebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken aşağıdaki "işsizlik maaşı hesaplama" formu kullanarak yıl, son üç yıl içindeki primli gün sayısı ve son dört brüt maaş gibi bilgileri girmenizdir

İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA
Yıl seçiniz: 

Primli gün sayısınız seçiniz:

(Son üç yıl içiresinde)

Son dört brüt maaş(Örnek gibi: 2500,25)
Brüt Maaş 1
Brüt Maaş 2
Brüt Maaş 3
Brüt Maaş 4
İşsizlik Maaşı Hesaplama

İşsizlik Maaşı Nedir?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre, sigortalı olarak ve hizmet akdine dayalı olarak bir işte çalıştırılan bir kişinin, kanunun ilgili maddelerince işten çıkartılması sonucunda kuruma başvurması halinde almaya hak kazandığı ödeme, işsizlik maaşıdır. İşsizlik Sigortası Kanunu’nda ifade edilen süre boyunca, yine kanunda belirtilen miktara göre sigortalı işsize belli bir ödeme yapılır. Halk arasında bu ödemeye işsizlik maaşı denir. 

İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır?

İşsizlik maaşı hesaplanırken prim günü sayısına ve ödenen prim miktarına bakılır. Günlük işsizlik ödeneği; kişinin işten çıktığı tarihten önceki 4 aylık brüt maaş ortalamasının 1 günlük aldığı ücrete karşılık gelen kısmının yüzde 40’ıdır. Hesaplanan tutar 30 gün ile çarpılır ve aylık işsizlik ödeneği belirlenir. Bu miktarın, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre 16 yaşını geçmiş kişiler için asgari ücretin yüzde 80’ini geçmemesi gerekmektedir.

İşsizlik Maaşına Kaç Gün İçerisinde Başvurulmalıdır?

İşten çıkan ya da çıkarılan kişi bu süreyi takiben 30 gün içinde başvuru yapmalıdır. Şayetotuz gün içerisinde başvuru yapılmazsa ilgili kanunun:48. Madde 5. Fıkrasına göre:

Sigortalı işsizin, bu maddede belirtilen ödeme ve hizmetlerden yararlanabilmesi için işten ayrılma bildirgesi ile birlikte hizmet akdinin feshedildiği tarihi izleyen günden itibaren otuz gün içinde Kuruma doğrudan veya elektronik ortamda başvurması gerekir. Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre işsizlik ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülür.

Örneğin: İşsizlik maaşı için işten ayrılma tarihinden itibaren 35 gün geçmiş ise:

30 günü aşan 5 gün toplam hakedilen süreden düşer. İşsizlik maaşı alacak kişinin 180 gün işsizlik ödeneği hak edişi var ise :180-5= 175 gün işsizlik ödeneği çıkar.

İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl ve Nereye Yapılır?

İşsizlik maaşı başvuruları İş ve İşçi Bulma Kurumu’na (İŞKUR) gidilerek ya da aşağıda verilen link üzerinden, E-Devlet sitesindeki formu doldurarak yapılabilir. 

İşsizlik sigortası alınırken işe girilmesi ve sigortalı olunması halinde işsizlik sigortası maaşının iptal ettirilmesi gerekmektedir. Aksi halde kişi hem çalıştığı yerden maaş alıp hem de işsizlik maaşı almaya devam edeceği için işe girdiği tarihten sonraki aldığı ödemeleri faiziyle birlikte geri ödemek zorunda kalır.

E-Devlet Başvuru Sayfası: 

https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-basvurusu

İşsizlik Maaşı Nereden Sorgulanır?

İşsizlik maaşı başvurusunun onaylanıp onaylanmadığını merak edenler e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik numaralarını ve şifrelerini girerek sorgulama yapabilirler. E-Devlet şifresini unutanlar kendilerine en yakın PTT şubesine giderek yeni bir e-Devlet şifresi isteyebilirler.

İşsizlik Maaşı Başvuruları Ne Kadar Sürede Sonuçlanırlanır? Ödemeler Ayın Kaçında Yapılır?

İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir

İşsizlik Maaşı Kaç Ay Ödenir?

İşsizlik maaşı, ödenen işsizlik sigortası primine göre değişiklik gösterir.

-600 gün işsizlik sigortası primi ödenenler 180 gün (6 ay)

-900 gün işsizlik sigortası primi ödenenler 240 gün (8 ay)

-1080 gün işsizlik sigortası primi ödenenler 300 gün (10 ay) boyunca işsizlik maaşı alabilirler.

İşsizlik Maaşı Şartları Nelerdir?

İşsizlik maaşı alabilmek için belli şartların yerine getirilmesi gerekir. Bu şartlar kapsamında işten çıkarılan kişinin alacağı işsizlik maaşı miktarı ve süresi değişmektedir. Şartları karşılamayan kişiler işsizlik maaşı almaya hak kazanamazlar. Bu şartları sıralarsak;

a)Çalışan kişilerin yeterlilikleri ve sağlıkları yerinde olmasına karşın, kendi istekleri ve hataları dışında işten çıkarılırlarsa işsizlik maaşı almaya hak kazanırlar. Bunun dışında haklı fesih hallerinde işçi kendisi isteyerek işten ayrılırsa yine işsizlik maaşı alabilir. İşverenin ahlaksız ve kötü niyetli davranması halinde haklı fesih durumu oluşur. Ayrıca iş yeri el değiştirirse, kapanırsa ya da işin niteliği değişirse ve bu sebepler nedeniyle kişi işten çıkarılırsa işsizlik maaşı alabilir. İşveren işçinin maaşını tam göstermezse ya da hakkını ödemezse, yine haklı fesih hali oluşur. Bu durumda işçi istifa ederse haklı fesihten işsizlik maaşı almaya hak kazanır.

b)İşsizlik maaşı alabilmek için işçinin hizmet akdi feshedilmeden önceki 120 günlük süre içerisinde devamlı çalışmış olması gerekir. Ayrıca son 3 yıllık sürede minimum 600 günlük işsizlik sigortası primi ödemelidir.

c)İşsizlik maaşı başvurusunu hizmet akdi sona erdikten sonraki otuz günde yapan kişiler, işsizlik maaşı alabilirler.
İşsizlik maaşı başvuruları İŞKUR’a bizzat gidilerek ya da İŞKUR’un internet sitesinden yapılabilir.

Hangi Hallerde İşsizlik Maaşı Alınamaz?

İşsizlik maaşı alma şartlarını yerine getirmeyenler işsizlik maaşı alamazlar. Bunun dışında bazı faktörler işten çıkan kişilerin işsizlik maaşı almasını engellemektedir. Bunları sıralayacak olursak;

-Çalışmaya deneme süresi kapsamında başlayan kişiler, sözleşmenin feshedilmesi halinde işsizlik maaşı alamazlar.

-Süresi belli olmayan sözleşmelerde işçinin haklı olmayan sebeplerle sözleşmeyi feshetmesi halinde işsizlik maaşı alması söz konusu değildir.

-Kişinin emekli olması durumunda işsizlik maaşı alma hakkı yoktur.

-Evlenme gerekçesiyle işten ayrılan kadın işçiler işsizlik maaşı alamazlar.

-Disiplinsizlik nedeniyle bozulan sözleşmelerde kişilere işsizlik maaşı ödenmez.

-İşyerinde yapılan ahlaksızlık nedeniyle işten çıkarılar kişiler işsizlik maaşı alamazlar.

-Emeklilik şartları sağlanmış olup yaş şartını beklediği için çalışan kişiler, bu sebeple işten ayrıldıklarında işsizlik maaşı alma hakları yoktur.

İşsizlik Maaşını Kimler Alabilir?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre;

-İşsizlik maaşı alma şartlarını yerine getiren kişiler,

-16 yaşından büyük kişiler ve

-Sigorta primi ödeme koşullarını sağlayan kişiler işsizlik maaşı alabilirler.

İşsizlik maaşı hesaplanırken eklenen damga vergisinin oranı nedir?

İşsizlik maaşları damga vergisi dışında hiçbir kesintiye uğratılmaz. İşsizlik maaşlarında 2013 yılı ve sonraki yıllarda eklenen damga vergisinin oranı %0,759 olarak hesaplanmıştır. 2013 yılından önceki yıllarda ise damga vergisi oranı %0,66 olarak hesaplanıyordu.

İşsizlik Maaşı Hangi Şartlarda Kesilir?

İşsizlik maaşı alınırken;

-İŞKUR tarafından son çalışılan mesleğe, ikamet adresine, çalışma şartlarına ve maaşa yakın bir işe yerleştirilmek istenen kişi, hiçbir haklı sebep göstermeden işi reddederse,

-Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden yaşlılık aylığı alınırsa,

-Gelir getiren bir işe girilirse,

-İŞKUR’un önerdiği kurs ve meslek edindirme eğitimleri haklı sebepler olmaksızın kabul edilmezse,

-İŞKUR’un yaptığı çağrılar haklı nedenler olmadan zamanında cevaplandırılmazsa işsizlik maaşı iptal edilir.

İşe Dönüş Davalarında İşsizlik Maaşı Ödemesi

İş Kanununun 21 inci maddesi gereği işe iade davası nedeniyle yatırılan primlerin son günü esas alınarak işsizlik ödeneği hak sahipliği belirlenir ve işsiz geçen dönem için ödeme yapılır. 

İşsizlik Sigortasını Tekrar Hangi Durumlarda Alınır?

İşsizlik Sigortası Kanunu 50. madde 4. Fıkra: Sigortalı, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan tekrar işe girer ve işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanmak için bu Kanunun öngördüğü şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalırsa, daha önce hakettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar bu haktan yararlanmaya devam eder. Bu Kanunun öngördüğü şartları yerine getirmek suretiyle yeniden işsiz kalınması halinde ise sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneği ödenir.

İkinci kere ödenek haketmek için son alınan işsizlik ödeneğinden sonra maksimum olacak hesaplama ile yeniden en az 600 gün prim ödenmesi ve diğer şartlar sağlanırsa ikinci kere ödenek bağlanır. İlk ödenekten ödenmeyen ödenekler varsa tüm haklar biter ve yeni ödenek sıfırdan ödenir.

İkinci kere ödenek hakedilmeyen her durumda ödenek alınan işsizlik ödeneği kişi istifa etse bile işkura dilekçe verdiği tarih itibari ile ödenek kaldığı yerden başlatılır. Örneğin; 240 gün / 8 ay ödenek bağlandı. 15 gün ödenek alındı ve işe başlandı. Kişi ister 2 ay sonra istifa etse de dilekçe verdiğinde kalan 7 ay 15 gün başvuru tarihi itibari ile başlatılır ve yeni bir ödeme planı oluşur.