İlköğretim Ders Notu Hesaplama(4,5,6,7 ve 8.Sınıflar)

Öğrencilerin eğitim hayatları boyunca gördükleri ve sorumluk oldukları bir çok ders olmaktadır. Bu derslerden öğrencilerin başarılı olmaları gerekmektedir. Aksi taktirde bir üst sınıfa geçememektedirler. Öğrencilerin dönem boyunca veya yıl boyunca aldığı eğitimi ne derece öğrendiğini ölçmek için yapılan sınavlar sonucunda aldığı not karnesine yansımaktadır ve öğrencinin başarılı olup olmadığını belirlemektedir.Öğrencinin ders notunu hesaplamak için aşağıdaki not kriterlerine göre aldıkları notları ilgili alanlara doğru bir şekilde girerek hesapla butonuna basınız.

 MEB İLKÖĞRETİM DERS NOTU HESAPLAMA ARACI (4-5-6-7-8. SINIFLAR)
1. Yazılı sınav
2. Yazılı sınav
3. Yazılı sınav
4. Yazılı sınav
1. Proje görevi
2. Proje görevi
1. Ders Etkin Katılım
2. Ders Etkin Katılım
3. Ders Etkin Katılım
4. Ders Etkin Katılım
5. Ders Etkin Katılım

İstediğiniz alanı boş bırakabilirsiniz. Boş bıraktığınız alanlar ortalamaya dahil edilmez.

Not hesaplama ilköğretim

İlk Okul ve Orta Okul Ders Notu Hesaplama Nasıl Yapılmaktadır?

Öğrenciler 1,2,3 ve 4. Sınıfları ilk okulda 5,6,7 ve 8. Sınıfları ise ortaokulda okumaktadırlar. Ders notları hesaplanırken öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar, proje ödevlerinden aldıkları notlar, performans görevlerinden aldıkları puanlar etkili olmaktadır.

Öğrencilerin derslerden aldıkları notlar neticesinde de öğrencinin başarı durumuna göre takdir belgesi veya teşekkür belgesi alabilmektedirler. Öğrenciler bir yılda iki dönem ders görmektedirler. Birinci dönem sonunda ve ikinci dönem sonunda olmak üzere iki defa karne almaktadırlar. Birinci dönem derslerden aldıkları notları düşük olan öğrencilerin çalışarak bu durumu ikinci dönem düzeltmek için ellerinde fırsat olmaktadır.

Her ders için dönem içerisinde birden fazla sınav yapılmaktadır. Sınavlardan bir tanesi dönem ortasında yapılırken diğeri ise dönem sonuna yaklaşırken yapılmaktadır. Öğrencilere proje ödevleri verilerek okul dışında da ders ile alakalı kendini geliştirmek için fırsat verilmesidir. Ayrıca çeşitli performans görevleri verilerek belirlenmiş konularda ki bilgi ve becerilerini geliştirici etkinlikler yapılmaktadır.

Bir öğrencinin ders notu belirlenirken yukarıda saydığımız etkenlerden alınan notlar hesaplanarak öğrencinin o dersten başarılı olup olmadığı ölçülebilir. Görüldüğü üzere öğrenci başarısı belirlenirken bir ders için çok farklı türde değerlendirmelere tabi tutulmaktadır.

Öğrenciler ders başarılarını artırmak istiyorlarsa okul dışında da okulda gördüğü dersleri tekrar etmesi gerekmektedir. Sadece okuldan okula ders görmeyle öğrenme sürecinin yavaş olacağı açıktır. Okulda öğrenilen dersler evde tekrar edilmelidir ve öğrenilen bilgiyi geliştirici ve pekiştirici farklı etkinlikler ve araştırmalar yapılmalıdır. Notu düşük olan öğrencilerin yıl içerisinde notlarını düzeltmek için bir çok fırsatları bulunmaktadır.

1 1 1 1 1