Trafikte yaygın olarak kesilen trafik cezaları, bu cezaların indirimsiz tutarları, eğer belli sürelerde ödenirse uygulanacak indirimli tutarları ve ceza kodlarıyla birlikte listelenmiştir. Ayrıca indirimli olarak ödeyebilmek için geçerli yasal süreler ve indirim oranlarıyla ilgili detaylı bilgiler 2022 mevzuatına göre yazının devamında anlatılmaktadır.

En Yaygın Trafik Cezaları ve İndirimli Tutarları

Sırasıyla En Çok kesilen Cezalar Ve Tutarları

2022 Trafik Ceza İndirimi Hesaplama
TRAFİK CEZASI CEZA MİKTARI %25 İNDİRİMLİ HALİ
44/1-b: Sürücü belgesi yanında bulundurmamak - Sürücüye 427 TL 320,25 TL
23/3-a-1: Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak- Araç sahibine 750 TL 562,50 TL
34/a: Muayenesiz araç ile trafiğe çıkmak -Araç sahibine 427 TL 320,25 TL
36/3-a: Ehliyetsiz araç kullanmak-Sürücüye ve Araç sahibine 3674 TL 2.755,50 TL
36/3-c: Ehliyet iptal edilenin araç kullanma cezası-Sürücüye ve Araç sahibine 3674 TL 2.755,50 TL
39/2: Yetersiz ehliyet cezası-Sürücüye ve Araç sahibine 1823 TL 1367,25 TL
42/11: Ehliyet sertifikasını ehliyete dönüştürmeden araç kullanma cezası-Sürücüye ve araç sahibine 1823 TL 1367,25 TL
47/1-b: Kırmızı ışıkta geçme-Sürücüye 427 TL 320,25 TL
48/5: Alkollü araç kullanma cezası-Sürücüye 1. defada 1823 TL. (% 25 İndirimli 1367,25 TL.) 2. defada 2286 TL.(% 25 İndirimli 1714,50 TL.) 3 ve 3'ten fazlasında 3674 TL.(% 25 İndirimli 2.755,50)
51/2-a: Hız cezası, %10-%30 arası-Sürücüye 427 TL 320,25 TL
51/2-b: Hız cezası, %30- %50 arası-Sürücüye 888 TL 666 TL
51/2-c: Hız cezası, %50 üstü 1823 TL 1367,25 TL
78/1-a: Emniyet kemeri takmama cezası-Sürücüye 196 TL 147 TL
91: Sigorta yaptırmama cezası- İşletenlere 196 TL 147 TL
61/1-a, 61/1-b: Park cezası-Plakaya veya Sürücüye 196 TL 147 TL
73-c: Seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını ele alarak kullanmak - Sürücüye 427 TL 320,25 TL

Trafik Cezası Erken Ödenirse Yüzde Kaç İndirim Uygulanır?

Trafik cezası alan sürücüler eğer cezalarını erken ödemek isterlerse kesilen ceza tutarı üzerinden indirim alabilirler. Bu indirimden yararlanmak için de 15 gün şartı vardır. Cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ceza tutarını ödemek isteyen sürücülere yazılan ceza tutarı üzerinden %25 oranında bir indirim uygulanır.

Süre Bakımında Ceza İndirimi:

Trafik cezalarının ne kadar ödeneceğinin anlaşılması için, cezanın yazıldığı tarihten itibaren değil, cezanın ilgili kişiye tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 günlük süre içerisinde ceza tutarını ödemek için başvurulmuş mu ilk önce buna bakılmaktadır. Eğer sürücü cezayı tebliğ edilen tarihten itibaren 15 gün içinde ödemek istiyorsa toplam ceza tutarı üzerinden yüzde 25 ’lik bir indirim uygulanır. Şimdi bunu örnekle açıklayalım;

Diyelim ki: hız sınırlarına uymayan bir araç için EDS sistemiyle ceza tespit edildi ve araç sahibinin adresine 10 Nisan 2022 tarihinde 427 TL ceza tebliğ belgesi gönderildi ve araç sahibi tebliğe imza attı. 24 Nisan 2022 tarihinde bu cezayı ödemek için başvuruda bulunduğunda trafik cezası indiriminden yararlanabilir mi? Yararlanırsa da ne kadar ödeme yapar?

Trafik cezası indiriminden yararlanma süresi geçmediği için ve cezanın tebliğ edildiği tarih ile cezanın ödenmek istendiği tarih arasında 14 günlük bir fark vardır. 15 günlük yasal süre geçilmediği için trafik cezası indiriminden yararlanması mümkündür. Bu durumda 427 TL üzerinden yüzde 25’lik bir indirim uygulanır ve 320,25 TL ceza ödenir.

En Çok Kesilen Ceza Hangisi?

En çok kesilen ceza 51/2-a olarak ceza kodu "yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 10’dan % 30’a (otuz dahil) kadar aşmak" cezasıdır. Ceza tutarı 427 TL'dir. %25 indirimli ödenirse  320,25 TL ödenir.

En çok kesilen 2.ceza 51/2-b olarak ceza kodu "yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 30’dan % 50’ye (elli dahil) kadar aşmak" cezasıdır. Ceza tutarı 888 TL'dir. %25 indirimli ödenirse  666 TL ödenir.

En çok kesilen 3.ceza 51/2-c olarak ceza kodu "yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 50'den fazla aşmak" cezasıdır. Ceza tutarı 1823 TL'dir. %25 indirimli ödenirse  1367,25 TL ödenir.