1 KW Elektrik Fiyatı Ne Kadar? Elektrik Faturası Hesaplama

Merhaba değerli ve bilinçli tüketici elektrik faturası hesaplama ile ilgili merak ettiğiniz hususlar için doğru sayfada bulunuyorsunuz. Ev veya iş yeri için ödediği fatura miktarı hakkında bilgi sahibi olmak, tutarın neye göre belirlendiğini bilmek, her tüketicinin hakkıdır. 2019 mevzuatına göre hazırladığımız bu yazıda faturalarda yer alan kalemler anlatılacaktır. 

1 Kw Elektrik Birim Fiyatı Ne Kadar?

Tüketicilerin en çok araştırdığı husus: Bu sorunun cevabını hem ev hem aboneleri de hemde küçük ticarethaneler için cevaplayacağız.

Ortalama bir kullanıcının tek zamanlı sayaç kullandığını düşünerek:

 • Ev için 1kw fiyat: 0,5375 TL
 • Ticarethane için 1kw fiyat: 0,7148 TL

Üstte  ve altta gördüğünüz fiyatlar her türlü vergi, dağıtım bedeli ve diğer payların eklenmiş olduğu hali iledir. Tabi ki bu fiyatlar tek zamanlı abonelik için geçerlidir.

Eğer üç zamanlı aboneliğiniz varsa:

Ev için:

 • Gündüz:0,5445 TL
 • Gece: 0,3404 TL
 • Puant:0,7997 TL

İşyeri için:

 • Gündüz:0.7207 TL
 • Gece:0,4522 TL
 • Puant:1,0582 TL

Faturalardaki Gündüz, Puant ve Gece Ne Anlama Geliyor?

 • Gündüz T1 = 06:00 - 17:00 arası
 • Puant T2 = 17:00 - 22:00 arası
 • Gece T3 = 22:00 - 06:00 arası

Bakınız üstte yer alan kavramlar abonelerin belli saatlerdeki kullanımlarına göre akıllı sayaçlarda bilgisi tutulur. Eğer tarifenizi değiştirmediyseniz. Tek zamanlı fiyatlandırma geçerli olabilir.

Şayet 3 zamanlı aboneliğiniz varsa: örneğin saat 22:00'den sonra çamaşır makinesini veya bulaşık makinesini çalıştırırsanız daha az fatura öderseniz demektir. Ama her durumda en iyi tercih tek zamanlı aboneliktir veya 3 zamanlı aboneliktir diyemeyiz. Örneğin siz en çok tüketimi 17:00 - 22:00 arası kullanacaksanız fatura tutarınız artabilir.

TARİFELER

Tarifeler 1 Kwh
Tek Zamanlı Mesken (ev) 0,5375 TL
Üç Zamanlı Mesken (ev) Gündüz Gece Puant
0,5445 TL 0,3404 TL 0,7997 TL
Tek Zamanlı Mesken (Ticarethane) 0,7148 TL
Üç Zamanlı Mesken (Ticarethane) Gündüz Gece Puant
0,7207 TL 0,4522 TL 1,0582 TL

Her türlü vergi dahildir. Birim fiyatlar ve diğer bedeller, ikamet edilen yerde hizmet veren şirkete göre farklılık gösterebilir. Ayrıca belli dönemlerde EPDK tarafından birim fiyatlarda değişiklikler yapılabilir. Bu fiyatlamaları EPDK resmi sitesinden ve tedarikçinizin bilgi danışma hatlarından takip ediniz. Bu sitede anlatılanlar sadece bilgi vermek amacıyla oluşturulmuştur.

Fatura İşlemleri

Faturada ilk bakılacak yer aktif tüketim kısmıdır. Bu kısım, tüketicinin o ay harcadığı elektrik miktarını kilowatt saat cinsinden belirtir. Fatura miktarının bulunmasında aktif tüketim kullanıldığı için bu kısım önemlidir. Tüketim satırı ile aktif kolon kısmının kesiştikleri noktada bulunan aktif tüketim, faturanın kesildiği dönemde harcanan elektrik enerjisi miktarıdır. Bu kısım kilowatt/saat (kwh) birimiyle ifade edilir.

elektrik faturasi

Üsteki örneğe göre ev için fatura tutarı:

Abonelik Tek Zamanlı Sayaç İse:

Fatura Tutarı: Aktif tüketim x Tüm vergiler dahil brim fiyat

Fatura Tutarı = 54,996 x 0,5375 TL = 29,560 TL


Abonelik Üç Zamanlı Sayaç İse:

Fatura Tutarı: Gündüz x Gündüz Fiyat + Puant x Puant Fiyat + Gece x Gece Fiyat

Fatura Tutarı = 25,247 x 0,5445 TL + 17,410 x  0,7997 TL + 12,339 x 0,3404 TL = 31,869 TL

Karşılaştırma

Hemen üst kısımda hem tek zamanlı hem de üç zamanlı abonelik tipi için matematik uyguladığınızda örnek faturaya göre tek zamanlı abonelik için 29,56 TL gibi bir fiyat çıkıyorken, üç zamanlı abonelikte fiyat 31,86 TL çıkıyor. Burada abonenin kendisine şu soruyu sorması gerekiyor evim yada işletmem en çok hangi saatlerde tüketim fazla? Faturayı elinize alıp üsteki gibi bir işlem gerçekleştirerek yüksek fatura tutarlarında ne kadar fark var bunu belirleyip tedarikçinizden abonelik tipinizi değiştirmeniz durumunda yıllık belki yüzde 10 kadar tasarruf etmenizi sağlayabilir. Bunun yanında serbest tüketicilik denilen ve yavaş yavaş yaygınlaşan bir sistem bulunuyor. 

Serbest tüketici nedir?

Tüketim tutarı nasıl bulunur?

Tüketim tutarı araştırılırken ilk olarak tarife grubuna bakılır. Tarife grubu, tek zamanlı ya da üç zamanlı olabilir. Bu tarifelerden birine göre tüketim tutarı öğrenilir.

Tek zamanlı tarife

Tek zamanlı tarifede faturanın ilk tablosundaki veriler dikkate alınır.

Tek zamanlı tarifeye göre tüketim miktarı (TL): Aktif tüketim (kwh) x Aktif birim fiyat (TL / kwh) olarak formül uygulanır.

Aktif birim fiyat; 1 kilowatt saat tüketiminin ne kadar olduğunu göstermektedir.

Tek zamanlı 1 kilowatt saat fiyatı vergiler hariç olacak şekilde:

Evlerde: 0,279098 TL

Ticarethanelerde: 0,415009 TL


Üç zamanlı tarife

Üç zamanı tarifede faturanın ikinci tablosundaki veriler dikkate alınır. 3 zamanlı tarifeye göre tüketim miktarı için bir gün içindeki 3 bölüm ayrı ayrı işleme katılır. Bu bölümler gündüz, puant ve gecedir. Buna göre;

Üç zamanlı tarifeye göre toplam tüketim miktarı: gündüz + gece + puant

-Gündüz: Gündüz tüketimi x gündüz uygulanan birim fiyat

-Puant: Puant tüketimi x puant dilimine uygulanan birim fiyat

-Gece: Gece tüketimi x gece uygulanan birim fiyat

Üç zamanlı tarifenin ücreti evler için vergiler hariç olacak şekilde;

Ev için:

 • Gündüz: 0,284597 TL
 • Gece: 0,124458 TL
 • Puant: 0,484846 TL

İşyeri için:

 • Gündüz: 0,415009 TL
 • Gece: 0,208933 TL
 • Puant: 0,684442 TL

Dağıtım Bedeli

Dağıtım bedeli, EPDK tarafından tespit edilir. 2016 yılından bu yana faturalardaki iletim bedeli, kayıp bedeli, kaçak bedeli ya da PSH bedeli gibi ek bedeller, dağıtım bedeli olarak tek bir kalemde toplandı. Ulusal ya da indirimli tarife olunduğuna bakılmaksızın dağıtım bedeli, tarife işlemlerinden bağımsız bir bedeldir. Kullanımında indirim alan tüketicilerin dağıtım bedelleri belirlenirken, belirlenen indirim tutarı aktif tüketimden düşülür ve fatura sonradan yansıtılır.

Dağıtım bedeli: Aktif tüketim x dağıtım birim fiyatı şeklindedir.

Dağıtım Bedeli Birim Fiyatı: 

Ev için: 0,154089 TL

Ticarethane için: 0,157551 TL

Faturalardaki Vergiler Nelerdir?

Faturaya yansıyan vergiler şunlardır:

-Enerji Fonu: Tüketim miktarının yüzde 1’idir. (Enerji fonu: Tüketim miktarı x 0,01)

-TRT Payı: Tüketim miktarının yüzde 2’sidir. (TRT payı: Tüketim miktarı x 0,02)

-Tüketim Vergisi: ETV, tüketim miktarının yüzde 5’idir. (ETV: Tüketim miktarı x 0,05)

Bu vergiler aktif tüketim miktarına göre ayarlanmış olup vergi ve bedellerin tamamı toplandıktan sonra yüzde 18 oranında KDV uygulanmaktadır. Buna göre;

KDV: (Tüketim miktarı + Bedeller + Enerji fonu + TRT payı + ETV) x %18

Toplam Borcu Bulmak

Fatura tutarı: Tüketim miktarı + Dağıtım bedeli + Enerji fonu + TRT payı + ETV + KDV

Aylık 100 kw tüketimi yapan ev tipi tek zamanlı abonelik için örnek bir işlem

Tüketim Miktarı 100 kWh
Ücret 27,9098 TL
Dağıtım Bedeli 15,4089 TL
Enerji Fonu (%1) 0,279098 TL
TRT Payı (%2) 0,558196 TL
BTV (%5) 1,39549 TL
KDV Matrahı 45,5515TL
KDV (%18) 8,19626 TL
Fiyat  53,7507TL

Hangi alet, ne kadar kilowat/saat enerji harcar? 

Bu sorunun net bir cevabını vermek çok zor değil. Öncelikle ev aletinizin watt veya kw olarak saatte ne kadar enerji harcadığını bilmeniz gerekir. 

Örneğin: 3000 Watt/s gücünde bir süpürgeniz var diyelim. 3000 watt demek saatte harcadığı enerji miktarı demektir. 

Faturalar kw/s saat cinsinsinden fiyatlandırılır. 

Bu durumda Watt/saat'i Kw/saat'e dönüştürünüz. 3000/1000 = 3 Kw/s yapar.

Özetle: 3000 watt/s enerji tüketen bir süpürge 1 saat çalışırsa 3 kw/s tüketim yapar ve 1 kw saat ücreti tek zamanlı abonelik için 0,5375 TL olduğu için.  3 x 0,5375 TL = 1,6 TL civarı bedele tekabül eder.

Ev aletlerini harcadıkları enerji miktarları

-Klima (A+ enerji sınıfı): Her gün yaklaşık 8 saat çalışan bir klima 268 kwh enerji harcar, bu da 144 TL civarında bir tutardır.

-Buzdolabı (derin dondurucusu olan): Ayda 67 kwh tüketim yapar, bu da 30 – 35 TL’ye denk gelmektedir.

-Çamaşır makinesi: Her hafta yaklaşık 8 saat çalışan bir çamaşır makinesi 64 kwh tüketim yapar, bu da 35 TL’ye karşılık gelir.

-Tasarruflu olmayan klasik ampul: 3 tane 80 watt değerinde ampul her gün 5 saat kullanılırsa aylık 20 TL faturaya yansır.

-Ütü: Her hafta 4 saat çalışan bir ütü, ayda 25 kwh harcar ve 14 TL’lik bir masrafı olur.

-Fırın: Her hafta 3 saat kullanılan fırınlar aylık 30 kwh harcama yaparlar ve faturaya 16 TL değerinde etki ederler.

-Bulaşık makinesi: Her hafta 5 saat kullanılırsa ayda 24 kwh enerji tüketen bir bulaşık makinesinin tükettiği enerji faturaya 13 TL olarak yansır.

-Telefon şarjı: Her hafta 14 saat kullanılan telefon şarjlarının faturaya etkileri 10 TL değerindedir.

-Televizyon: Günde 7 saat kullanılırsa ayda 14 kwh tüketim yapar, bu da 8 TL gibi bir rakama tekabül eder.

-Süpürge: Ayda 4 saat çalışan bir süpürge 8 kwh tüketir, bu da faturaya 6 TL olarak yansır.

-Diz üstü bilgisayar: Her gün 4 saat açık kalan bir diz üstü bilgisayar ayda 8,4 kwh enerji harcar. Diz üstü bilgisayarın faturaya yaklaşık etkisi 4 TL civarındadır.

-Tasarruflu ampul: 3 adet 80 watt gücündeki ampuller günde 5 saat kullanıldıklarında ayda 3 TL değerinde tüketim yaparlar.

-Su ısıtıcısı: Her hafta 40 dakika kullanılan su ısıtıcıları 7 – 8 kwh tüketirler ve bu miktar faturaya 20 TL olarak yansır.

-Mikro dalga fırın: Haftada 3 saat kullanılan mikrodalga fırınlar aylık 8 kwh harcarlar ve 5 TL tüketim bedeli yaparlar.

-Tost makinesi: Her hafta 1 saat kullanılan tost makineleri ayda 5 – 6 kwh harcarlar ve faturaya 3 TL değerinde yük oluştururlar.

-Saç kurutma makinesi: Her hafta 1 saat alıştırılan bir saç kurutma makinesi, ayda 16 kwh harcar ve 8,60 TL masrafı olur.

-Aspiratör – davlumbaz: Aylık 4 saat kullanılan aspiratörler ya da davlumbazlar 1 – 2 kwh harcarlar, faturaya etkileri ise 60 kuruş kadardır.

Referanslar

https://www.epdk.org.tr/Detay/Icerik/3-15868/112019-tarihinden-itibaren-gecerli-olacak-perak

1 1 1 1 1 Oylar 5.00 (5 Oylar)