Üniversite de okuyan öğrencilerinde sorumlu oldukları dersleri geçerek mezun olmaları gerekmektedir. Ders başarılarının ölçülebilmesi içinde yapılan sınavlarına girmektedirler. Bu sınavların kredilerine göre ağırlıklı ortalamaları hesaplanıp kredi sayısına bölünmesi sonucu üniversite not ortalaması bulunmaktadır. Üniversite not ortalamasını; kredi sistemini seçerek, mevcut notları girerek alttaki modül ile hemen öğrenmeniz mümkün!

ÜNİVERSİTE NOT HESAPLAMA ARACI 
Not Sistemi seçiniz

Ekle : Butonuyla dilediğiniz kadar ders ekleyebilirsiniz.

Sil: Butonuyla istediğiniz dersi silebilirsiniz.

Üniversite Not Ortalaması

Üniversite Not Ortalaması Ne Demektir?

Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıklarını ölçmek için vize ve final sınavı uygulanmaktadır. Bu sınavlardan aldıkları puana göre de dersi geçmektedirler veya dersten kalmaktadırlar. Öğrencilerin bu derslerden aldıkları notlara göre dönem not ortalamaları oluşmaktadır. Her üniversiteye göre vize ve final sınavlarının ağırlık oranları değişmektedir. Bu ağırlık oranlarına örnek verecek olursak bazı üniversiteler de vizenin yüzde kırkı alınırken finalin yüzde altmışı alınmakta, bazı üniversiteler de ise bu oran yüzde otuza yüzde yetmiş olarak değişmektedir. Ders ortalamaları öğrencinin genel ortalamasını belirlemektedir.

Üniversite Not Ortalaması Nasıl Bulunur?

Üniversite öğrencilerinin not ortalamaları; derslerden alınan toplan puanların, derslerin toplam kredisini bölünmesiyle bulunmaktadır. Toplam ders kredisine öğrencinin önceki dönemlerde alınan derslerin kredileri de dahil edilir.

Eğer öğrenci bir üst döneminden ders almak istiyorsa gerekli not ortalamasını yakalaması gerekmektedir. Eğer istenen not ortalaması sağlanmamışsa öğrenci aldığı dersleri tekrar almak zorundadır.

Bazı üniversiteler öğrencilerin mezun olabilmesi için not ortalaması şartı koymaktadırlar. Yani öğrenci derslerin hepsini geçse bile üniversitenin belirlediği not ortalamasını tutturamazsa mezun olamaz. Peki bu durumda olan öğrenci ne yapacak? Daha önce aldığı bazı dersleri tekrar alarak not ortalamasını yükselmeye çalışmak zorundadır.

Üniversite Not Ortalaması Nasıl Yükseltilebilir?

Az önce bahsetmiştik. Bazı üniversitelerde mezuniyet şartı olarak gösterilen not ortalaması değerleri olabilmektedir. Bu gibi durumlarla karşılaşan öğrenciler olursa daha önce aldığı ve başarılı olduğu dersleri tekrar almak koşuluyla bu derslerden yüksek not alarak not ortalamalarını artırabilirler. Diğer bir durumda bazı öğrenciler üniversiteden yüksek not ortalamasıyla mezun olmak isteyebilirler. Bu durumda olan öğrencilerde yine aynı şekilde daha önceki aldıkları dersleri tekrar alarak not ortalamalarını yükseltebilirler.

Bura da dikkat edilmesi gereken ayrıntı ders tekrar alınırken mutlaka daha yüksek notla geçmek zorundasınız. Aksi taktirde alacağınız düşük notlar var olan not ortalamayı da daha aşağı çekebilir.