2020 Ortaöğretim Başarı Puanı Hesaplama (OBP) - ÖSYM Uyumlu

Üniversiteye giriş için kullanılan ortaöğretim başarı puanında liseden mezun olduğunuz puanönem arz etmektedir. Lise mezuniyet puanınıza göre kısa adı OBP olan orta öğretim başarı puanınızı öğrenebilirsiniz.

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Hesaplama
Mezuniyet ortalamanızı giriniz (Örn: 82,25)
Daha önce bir programa yerleştirildeyseniz kutucuğu işaretleyiniz.
Ortaöğretim başarı puanı hesaplama

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Ne Demektir?

Ortaöğretim başarı puanı bulunurken öğrencinin liseden mezun olduğu puan baz alınmaktadır. Bu puan oldukça önemlidir. Çünkü bu puan öğrencinin yüksek öğretime geçiş sınavından aldığı puanın üzerinde eklenmektedir. Dolayısıyla da öğrencinin üniversiteye yerleşmesi için çok önemli bir etkendir orta öğretim başarı puanı. Çok küçük değerlerin bile önemli olduğu ve binlerce kişinin geçilmesini sağladığı sistemde orta öğretim başarı puanının öğrencinin üniversiteye yerleşmesinde ki katkısı çok büyüktür.

Bu durumu bir örnekler açıklayalım.

Ali üniversite sınavından 380 aldı. Orta öğretim başarı puanı da 80.
Mehmet üniversite sınavından 400 aldı ve orta öğretim başarı puanı 50 olsun.
Gördüğünüz üzere Mehmet üniversite sınavından Ali’ye göre 20 puan fazla almış. Eğer OBP puanı üniversiteye giriş sınavından alınan puana eklenmese sadece bu puanlara göre üniversiteye öğrenci alınsaydı Mehmet Ali’den 20 puan daha fazla aldığı için Mehmet alınacaktı. Fakat OBP puanlarını eklediğiniz zaman Ali’nin puanı 460 puan olurken Mehmet’in puanı ise 450 olmaktadır ve bu puanlara göre sınavda Mehmet’ten düşü alan Ali Mehmet’in önüne geçerek üniversiteye giriş için avantaj sağlamaktadır.

Orta Öğretim Başarı Puanı Ne İşe Yaramaktadır?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi öğrencinin üniversite giriş sınavından aldığı puanın üzerine eklendiği için üniversitelere yerleşmek için avantaj sağlamaktadır.

Orta Öğretim Başarı Puanına Göre Üniversiteye Geçiş Nasıl Olmaktadır?

Meslek liselerinde okuyan öğrenciler mezun oldukları bölümlerin devamı şeklinde olacak Meslek Yüksek Okullarına sınavsız bir şekilde yerleşebilmektedirler. Sınavsız Geçiş hakkının uygulanmasında bazı özellikler vardır. Şimdi bunlar nelermiş madde madde inceleyelim ;

1-Yeni mezun olmuş üniversite adayları önceliklidir
2-Eğer adaylar aynı dönemde mezun olmuşlarsa okul türüne bakarak öncelik sırası belirlemektedir.
3-Ayı dönemde mezun olan öğrencilerin hem okul türü hem de mesleki ve teknik eğitim bölgesi aynı ise o zaman orta öğretim başarı puanına göre öncelik sırası belirlenmektedir.
4- Eğer tüm şartlar aynı ise o zaman da doğum tarihlerine bakılır ve yaşı daha büyük olan öncelik sırasında olur.

Orta Öğretim Başarı Puanı Nasıl Hesaplanır?

Orta öğretim başarı puanı bulunurken öğrencinin lise mezuniyet notu baz alınır demiştik. Lise mezuniyet notu bulunurken de öğrencinin tüm sınıflardan aldığı yıl sonu başarı ortalamalarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanmaktadır.
OBP puanı bulunurken de yapılan hesaplama şu şekildedir. Öğrencinin lise mezuniyet puan 5 “beş” ile çarpılarak bulunmaktadır. En düşük OBP puanı 250 olarak belirlenirken en yüksek OBP puanı da 500 dür. Eğer öğrencinin lise mezuniyet puanı 50 puanın altındaysa bu sayı 50 ye çekilir ve en düşük OBP puanı 250 olarak alındığı için bu öğrencinin OBP puanı da 250 olarak hesaplanır.

Şimdi bir örnekle orta öğretim başarı puanını hesaplayalım;
Öğrencinin mezuniyet puanı 70 olsun. Orta öğretim başarı puanı hesaplanırken 5 ile mezuniyet puanı çarpılır demiştik. Bu tanıma göre;

70 x 5 =350 puandır.