Meslek Lisesinde okuyan öğrencilerin ders puanı hesaplaması için aşağıda yer alan forma yazılı, proje ve performans notlarını girmeleri yeterlidir. Puan değeri olarak 0 ile 100 puan arasında bir değer girmeniz gerekiyor.

 MEB MESLEK LİSESİ DERS NOTU HESAPLAMA ARACI (9-10-11-12. SINIFLAR)
1. Yazılı sınav
2. Yazılı sınav
3. Yazılı sınav
4. Yazılı sınav
1. Proje görevi
2. Proje görevi
1. Ders Etkin Katılım
2. Ders Etkin Katılım
3. Ders Etkin Katılım
4. Ders Etkin Katılım
5. Ders Etkin Katılım

İstediğiniz alanı boş bırakabilirsiniz. Boş bıraktığınız alanlar ortalamaya dahil edilmez.

Not hesaplama meslek lisesi

Meslek Lisesi Ders Puanı Nedir?

Meslek Lisesinde okuyan öğrenciler derslerden uygulamalı veya teorik olarak sınava girmektedirler. Ayrıca performans notları ve proje yaparak da aynı ders için notlar almaktadır. Öğrencinin aldığı bu notların aritmetik ortalaması alınarak o dersin puanı ortaya çıkarılmaktadır. Meslek Lisesinde ayrıca temrin ve uygulama notları da işleme dahil edilmektedir. Öğrencilerin atölyelerde haftalık yaptıkları temrinler ve işler değerlendirme kriterlerine göre puanlandırılarak ayrıca temrin puanı olarak belirlenmektedir.

Temrin Nedir? Nasıl Not Verilir?

Temrin uygulaması Meslek Liselerinde 10. Sınıftan itibaren atölye derslerinde öğrencilerin yaptıkları işlerdir. Bu işler atölye derslerinde gerçekleştirilir ve öğrenciler yaptıkları bu işleri temrin defterine kaydederler. Öğretmenler yapılan işi kontrol ederler ve işin yazıldığı deftere not verirler. Her hafta yapılan bu temrin uygulamaları daha sonra değerlendirilir ve aritmetik ortalamayla o dersten alınan temrin notu belirlenmiş olur.

Meslek Derslerinden Proje Nasıl Alınır ve Nasıl Değerlendirilir?

Öğrenciler meslek derslerinden dönem içerisinde proje ödevi alabilirler. Dersin özelliğine göre proje ödevinin süresi ve konusu değişkenlik gösterebilir. Öğrenci projeyi aldıktan sonra projenin yapım süreci ve yaşadıklarıyla ilgili öğretmene belirli aralıklarla bildi verir. Proje teslim edildikten sonra öğretmen tarafından projenin gelişim süreci de dikkate alınarak proje incelenir ve değerlendirilir. Projeden alınan not öğrencinin o ders puana aritmetik olarak dahil edilir.

Meslek Lisesi Son Sınıfta İşletmede Beceri Eğitimi Uygulaması Nasıl Yapılmaktadır? Nasıl Not Verilmektedir?

Meslek Liselerinde alanların özelliklerine göre son sınıf öğrencileri İşletmelerde Beceri Eğitimi uygulaması kapsamında haftanın üç günü staja gitmektedirler. Gelişim tablosu doğrultusunda her hafta yaptıkları işler belirlenmiştir ve bu işler stja defterine kaydedilmektedir. Staj defterine kaydedilen işler öncelikle öğrenci sonra usta öğretici ve koordinatör öğretmen tarafından kontrol edilerek onaylanmaktadır. Sene sonunda öğrenci hem işletmeden not almaktadır hem de İşletmelerde Beceri Eğitimi sınavına girmektedir. Ayrıca bir de staj defterinden not almaktadırlar.

Öğrenci girdiği İşletmelerde Beceri Eğitimi sınavından not almakta, iş yerinden not almakta ve staj defterinden not almaktadır. Bu alınan notlar için özel bir formül kullanılmaktadır. Yani bu notlar için, standart aritmetik ortalama alınmamaktadır. Çünkü her notun önem derecesi birbirinden farklıdır. Uygulanan formül sayesinde meslek lisesi son sınıf öğrencisinin staj notu belirlenir. İşletmelerde Beceri Uygulamasının haftalık kredisi 24 saattir.