1'den 10'a Kadar Çarpım Tablosu Alıştırma - Kolay Yoldan Öğrenme

Çarpım tablosu çocuklara ilkokulda öğretilmeye başlanmaktadır. Sayısal derslerin anlaşılmasında ve günlük hayatta yapılan basit matematiksel problemlerin çözümünde büyük önemi vardır. Temelinde 1’den 10’a kadar olan sayıların kendi içlerinde çarpımlarını öğrenmekten ibarettir. Eğlenceli şekilde alt kısımda çarpım tablosu robotuyla öğrenme sürecinizi hızlandırabilirsiniz!

ÇARPIM TABLOSU ALIŞTIRMALARI

x


Çarpım tablosu

çarpım tablosu

Kerrat Cetveli Nasıl Öğrenilir?

Tablo ezberleme, özellikle 1990’lı yıllardan sonra bir zorunluluk haline getirilmiştir. Sadece okuldaki temel derslerin değil, hayatın her alanına giren matematiğin de temellerinden biri olan kerrat tablosu bazı okullarda 12 x 12’ye kadar, bazı okullarda ise 24 x 24’e kadar ezberletilmektedir. Matematik hesaplamaları seri bir şekilde yapması gereken herkes, bu tabloları mutlaka ezberlemelidir.

Kerrat tablosu çalışmaları küçük yaşlarda daha kolay iken yaşın ilerlemesi ile birlikte daha da zorlaşmaktadır. Cetveli öğrenmek için pek çok yöntem vardır. Oyunlar, şarkılar, tekerlemeler, testler ya da çizelgeler, hem okul öncesi çocukların hem de farklı yaş gruplarındaki insanların tabloyu daha kolay öğrenmesini sağlayabilir.

Kerrat cetvelini ezberlemek için her gün bir sayı grubunu çalışmak en çok kullanılan yöntemlerden biridir. En basitten başlayarak sıralı ezberlemek de oldukça pratiktir. Örnek verecek olursak;

Tablo 1’den başlayarak öğrenilirse daha akılda kalıcı olur. 1 x 1 = 1, 2 x 1 = 2, 3 x 1 = 3… şeklinde 1’ler bittikten sonra 2’lere başlanabilir. 2 x 1 = 2, 2 x 2 = 4, 2 x 3 = 6… şeklinde 10’lara kadar gidilebilir. Alıştırmalar yaparken devamlı tekrar yapmak ve yazarak çalışmak, sonuçların daha çok akılda kalmasını sağlayacaktır.

1 ile çarpılan her sayı kendisine eşit olacağı için 1’ler için ayrıca bir gün harcamaya gerek yoktur. 2’lere geçildiğinde ezber yapılırken kullanılacak en basit yöntem, sayının iki katını almaktır. 2 ile gerçekleştirilen işlemlerde sonuç her zaman ikinci sayının 2 katıdır. Cetvel öğrenilirken en kolay sayılar 1’ler, 2’ler, 5’ler ve 10’lardır. Bu sayıların kolay öğrenildiği gibi hatırlanmaları da daha basittir. Bazı kolaylıkları söylemekte fayda var. Örneğin 9'lar ileişlem yapılırken 10 ekleyip 1 çıkarmak en pratik yoldur. Bu kural özellikle sıralı saymaları çok kolaylaştırmaktadır.

Tekerlemeler

Özellikle küçük yaştaki çocuklara bir şeyi öğretirken en çok kullanılan yöntem, oyun, şarkılar ya da tekerlemelerdir. 1’den 10’a kadar temel kerrat cetvelini öğrenmek için tekerlemeler kullanmak, çocuğun sıkılmadan öğrenmesini sağlayacaktır. 2’ler için en çok söylenen tekerleme şu şekildedir;

 • 1 x 2 = 2: Nerde eldivenimin teki
 • 2 x 2 = 4: Kedinin üzerini ört
 • 3 x 2 = 6: Çok güzel kahvaltı
 • 4 x 2 = 8: Kahvaltıda bal yeriz
 • 5 x 2 = 10: Sapsarı limon
 • 6 x 2 = 12: Böyle de yapılmaz ki
 • 7 x 2 = 14: Üşümeden üstünü ört
 • 8 x 2 = 16: En güzel yemektir mantı
 • 9 x 2 = 18: Dolapta kereviz
 • 10 x 2 = 20: Arkadaşlarım geldi mi?

Çarpım Cetveli Mantığı Nedir?

Mantığı şu şekilde sıralayabiliriz;

 • 1’in kuralı: 1 ile yapılan işlemde her sayı kendisine eşittir.
 • 2’nin kuralı: 2 ile yapılan işlemde her sayı iki katına çıkar, çünkü kendisi ile ikinci kez toplanmış olur. Örneğin 5 sayısını iki ile çarpmak demek 5’i iki kere kendisiyle toplamamız demektir. 5 + 5 = 5 x 2 = 10 ya da 24 x 2 = 24 + 24 = 48 sonucunu elde ederiz.
 • 3’ün kuralı: 3’ü tek sayıyla çarparsanız sonucun birler basamağı tek sayı, çift sayıyla işlem yaparsanız sonucun birler basamağı çift sayı olur. 3 sayısını bir sayıyla çarpmak demek, o sayıyı 3 kez kendisiyle toplamak demektir. Örneğin 3 x 4 = 4 + 4 + 4 = 12’dir.
 • 4’ün kuralı: 4 ile yapılan işlemlerde tüm sayıların birler basamağı çifttir.
 • 5’in kuralı: 5 ile bir sayı çarpıldığında sonucun birler basamağı ya 0’dır ya da 5’tir.

6, 7, 8 ve 9’lar kerrat tablosunda en zor ezberlenilen sayılardır. Bu sayılarla çalışılırken düzenli tekrarlar oldukça önemlidir.

 • 10’un çarpma kuralı: 10 ile çarpılan sayılarda çarpana bir sıfır eklenir. Örneğin 2 x 10 yaparken 2’nin sonuna bir sıfır ekleriz ve sonuç 20 olur ya da 2456 sayısını 10 ile çarpmak istersek 2456 sayısının sonuna bir sıfır eklememiz yeterlidir. 2456 x 10 = 24560’dır.
1 1 1 1 1 Oylar 4.33 (39 Oylar)