MTV Muafiyeti Şartları Nelerdir? MTV İstisna Durumları Nasıl Oluşur?

MTV Muafiyeti Şartları

Araç sahiplerinden her yıl düzenli olarak motorlu taşıtlar vergisi alınmaktadır. Devletimiz yaptığı düzenleme ile engellilere ait araçlar için motorlu taşıtlar vergisinde muafiyet uygulamaktadır. Bu yazımızda engellilere uygulanan Motorlu Taşıtlar Vergisi muafiyet şartlarının ve oranlarının ne olduğundan bahsedeceğiz. Detaylar yazımızın devamında.

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi kanununun 4. Maddesindeki birinci fıkranın c bendindeki açıklamaya göre engellilerin adına kayıtlı olan araçlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi muaflık durumu söz konusudur.

Sakatlık Derecesi %90 veya Üzerinde Olan Engellilere Ait Araçlar İçin Motorlu Taşıtlar Vergisi Uygulaması Nasıldır?

Sakatlık derecesi %90 veya üzerinde olan engellilerin üzerine kayıtlı olan araçlar Motorlu Taşıtlar Vergisinden muaf tutulmaktadır. Bu durumdan yararlanmak isteyen engellilerin durumlarını gösteren sağlık kurulu raporunun tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınarak ilgili vergi dairesine bu raporu vermeleri gerekmektedir. Ayrıca sakatlık derecesi %90 veya üzerinde olan engellilerin bu muaflık durumundan yararlanması için araçlarının özel tertibatlı olması şartı aranmamaktadır.

Sakatlık Derecesi %90’ın Altında Olan Engellilere Ait Araçlar İçin Motorlu Taşıtlar Vergisi Uygulaması Nasıldır?

Sakatlık derecesi %90’ın altında olan engelliler durumlarını gösteren sağlık kurulu raporunu tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alarak, kendi üzerlerine kayıtlı aracın özel tertibatlı olduğunu belirten Motorlu Araç Tescil belgesinin onaylanmış örneği ile “Araçlar için teknik belge” ve proje raporunun aslının ilgili vergi dairesine bildirilmesi durumunda Motorlu Taşıtlar Vergisi istisna hükmünden yararlanmaları mümkündür.

Engellilerin Motorlu Taşıtlar Vergisinden Muaf Olmaları İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Motorlu Taşıtlar Vergisinden muaf olmak isteyen engellilerden istenen belgeler şunlardır;
- Engelliler adına kayıtlı ve Tescilli araçlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi istisnası bildirim formunun doldurularak imzalanması,
- Yukarıdaki başlıklarda istenen sağlık raporları ve araç için özel tertibat raporlarının aslı.

Kısaca belirtmek gerekirse, sakatlık derecesi yüzde doksan veya üzerinde olan engelli vatandaşlarımızın bu durumlarını tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri durumunda araçlarında özel tertibat şartı aranmadan Motorlu Taşıtlar Vergisinden muaf olmaktadırlar. Fakat sakatlık derecesi yüzde doksanın altında olan engelli vatandaşlarımızın ise sakatlık durumlarını tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporuyla belgelendirmelerinin yanı sıra araçlarında düzenlenmiş özel tertibat raporlarını da sundukları taktirde Motorlu Taşıtlar Vergisi muafiyetinden yararlanabileceklerdir.  Yüzde 90 altı engeli olan vatandaşların araç alabilmesi için özel kılınması maksatıyla tertibatlı olması gerekmektedir.

Tertibatlı aracı, sürücünün kendi kullanabiliyorken, %90 üzeri engeli olup araç satın alanların tayin edeceği bir kişi aracı sürebilir.