A8, A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1 ve A0 Kağıt Boyutları - GÖRSELLİ!

ISO 216 standartlarına göre A, B ve C olmak üzere tüm dünyada kullanılan 3 tip kağıt boyutu vardır. Bunlardan C serisi zarflarda kullanılmaktadır. Ülkemizde en çok kullanılan kağıt boyutları A sınıfına aittir. A serisine ait kağıtların boyutları A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 ve A10’dur. A sınıfı kağıtlardan en büyük kağıt boyutu A1, en küçük kağıt boyutu ise A10’dur. Bu yazımızda sizlere A1’den A6’ya kadarki kağıtların boyutları hakkında bilgi vereceğiz.

A6 Kağıt Boyutu Nedir?

A6 kağıt ölçüleri cm cinsinden 10,5 cm x 14,8 cm, milimetre cinsinden 105 mm x 148 mm, inç olarak ise 4,13 inç x 5,83 inç olarak belirlenmiştir. A6 kağıtların ağırlığı 1,875 gramdır.

A6 kağıt nerelerde kullanılır?A6 kağıtlar uzun metinlerin yazılması için uygun değildir. A6 kağıt ölçüsü daha çok doğum günü kartları, sevgililer günü kartları ya da benzeri özel gün kartları olarak kullanılır. Kısa metinler A6 kağıtları için uygundur. A4’ün 4’te 1’i olan A6 kağıt ebadı ilk olarak DIN (Alman Standartlar Enstitüsü ya da Alman Endüstri Normu) tarafından DIN 476 ismi ile 1922’de tanımlanmıştır.

A5 Kağıt Boyutları Nedir?

A5 kağıt boyutu cm cinsinden 14,8 cm x 21 cm; milimetre olarak 148 mm x 210 mm, inç olarak ise 5,83 inç x 8,27 inç olarak belirlenmiştir. A5 kağıtların ağırlığı 3,125 gramdır.

A5 kağıt ebatları 1975 yılında ISO 216 standartlarına göre tanımlanmıştır. Bir A5 kağıdı A4 kağıdının yarısıdır. Bir A5 kağıdının yarısı ise A6 kağıdına denktir. A5 kağıdının yüzeyi 0,031 m2 ya da 46,5 inç karedir.

A5 kağıdı nerelerde kullanılır? A5 kağıdı daha çok broşürlerde kullanılmaktadır. Tek yönlü olarak basılan broşürler, firmaların tanıtımları için kullanılmaktadır.

A4 Kağıt Boyutları Nedir?

A4 kağıt boyutu cm cinsinden 29,7 cm x 21 cm, pixel olarak 11,69 inç x 8,27 inç, milimetre olarak ise 297 mm x 210 mm’dir. A4 kağıdının alanı 0,65 metre karedir. A4 dosya boyutu kağıt boyutu ile aynı ebatlardadır. A4 kağıdının ağırlığı ise 10 gramdır.

A4 kağıt dünyada en çok kullanılan kağıt türüdür. Kuzey Amerika hariç sanayileşmiş tüm ülkelerde aynı standartlarda üretilmektedir. ISO 216 tarafından standartlaştırılmış en büyük boyut olan A0 ile karşılaştırıldığında, A4 kağıdı A0 kağıdının 16’da 1'idir. Yani bir A0 sayfasından 16 adet A4 sayfası çıkmaktadır.

A4 kağıdı nerelerde kullanılır? A4 kağıdı günlük yaşamda hemen hemen her yerde kullanılmaktadır. Mektuplardan dergilere, formlardan defterlere kadar A4 kağıdının kullanım alanı oldukça geniştir.

A4 kağıdının 2’ye katlanmasıyla A5 kağıdı, A3 kağıdının ikiye katlanmasıyla ise A4 kağıdı elde edilmektedir.

A3 Kağıt Boyutları Nedir?

A3 kağıt boyutu cm olarak 29,7 cm x 42 cm, pixel olarak 11,7 inç x 16,55 inç, milimetre olarak ise 297 mm x 420 mm’dir. A3 kağıdının ağırlığı 10 gram kadardır.

A4 kağıdı nerelerde kullanılır? A3 kağıdı, A4 kağıdına göre daha az kullanılmaktadır. A3 kağıdının kullanım alanı daha çok afişlerdir. A3 afiş boyutu A3 kağıt ile aynı ölçülerdedir.

A3 kağıdı, A2 kağıdının yarısı kadardır. A0 kağıdının 8’e bölünmesiyle bir tane A3 kağıdı elde edilmektedir. Yani 8 adet A3 kağıdı bir tane A0 kağıdına denk gelmektedir.

A2 formatı üçüncü en büyük A kağıdıdır. A büyüklükleri 1922'de DIN (Deutsches Institut für Normung, Alman Standartlar Enstitüsü) tarafından yayınlanmış olsa bile, 1975'teki başlangıcında ISO 216 tarafından standartlaştırıldı.

A2 Kağıt Boyutları Nedir?

A2 kağıt boyutu cm cinsinden 42 cm x 59,4 cm, pixel olarak 16,55 inç x 23,4 inç, milimetre cinsinden ise 420 mm x 594 mm’dir. A2 kağıt ölçüleri 1786’da Lichtenberg tarafından belirlenmiştir. A2 kağıdının ağırlığı 30 gram kadardır.

A2 kağıtların yüzey alanı 0,25 metrekaredir. A2 kağıdının genişliği A3 uzunluğuna, A2 kağıdının boyu ise A1 kağıdının genişliğine eşittir. Önerilen kenar boşlukları da dahil olmak üzere mevcut baskı yüzeyi 544 x 380 milimetre iken toplam alanı 594 x 420 mm veya 23,39 x 16,54 inçtir.

A2 kağıdı nerelerde kullanılır? A2 kağıdı genellikle posterler ve takvimler için kullanılmaktadır. Bu formatta bir kağıdın basılması için büyük yazıcılara veya profesyonel baskı makinelerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Ağırlığı bulmak için, kağıt ağırlıkları g / m² olarak belirtildiği için 1 m² ölçen A0'a atıfta bulunmalıdır. Bu nedenle, bir A0 oluşturmak için 4 A2 sayfası gerekir, bu nedenle 120 g / m²'lik bir kağıt için, bir A2 sayfası 120/4 = 30 gram ağırlığındadır.

A1 Kağıt Boyutları Nedir?

A1 kağıt boyutu cm olarak 59,4 cm x 84,1 cm, mm olarak 594 mm x 841 mm ve pixel olarak 23,40 inç x 33,13 olarak belirlenmiştir. A1 kağıdının ağırlığı 50 gram kadardır.

A1 kağıt ölçüsü, ISO 216 tarafından standartlaştırılmış ikinci en büyük A tipi kağıt boyutudur. Standartlaştırılan tek daha büyük A boyutu A0'dır. 2A0 ya da 4A0 gibi daha büyük boyutlar da vardır, ancak bunlar ISO tarafından standardize edilmemiştir.

A1 kağıdı nerelerde kullanılır? Boyutlar ne olursa olsun, oranlar her zaman A formatları arasında korunur.  A1 kağıdının yüzeyi 50 santimetre kare, 0,6 metre kare ya da 775 inç karedir. A1 kağıdı genellikle mimarlar, mühendisler veya endüstriyel tasarımcılar tarafından kullanılır. A1 kağıtlar ev tipi kullanımlar için pek uygun değildir.

A1 kağıdının uzunluğu A0 kağıdının genişliğine, A1 kağıdının genişliği ise A2 kağıdının uzunluğuna karşılık gelir. Baskı kenar boşlukları dikkate alındığında baskı yüzeyi  791 x 554 milimetredir. 1 adet A1 kağıdı 2 adet A2 kağıdına, 4 adet A3 kağıdına ve 8 adet A4 kağıdına denk gelmektedir.