İmam Hatip 6.Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama 2019

İmam Hatip Lisesi 6. Sınıf öğrencisinin dönem sonu not ortalamasını ve hangi belgeyi aldığını öğrenmek için aşağıda listelene derslerin karşısındaki puan kısımlarına derslerinin dönem sonu puanlarını yazarak hesapla butonuna basınız.

6. SINIF İMAM HATİP TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA
Türkçe
Matematik
Fen ve Teknoloji
Sosyal Bilgiler
Yabancı Dil
Din Kültürü
Görsel Sanatlar
Müzik
Beden Eğitimi
Bilişim Teknolojileri
Kur'an-ı Kerim
Arapça
Hz. Muhammed'in Hayatı
Temel Dini Bilgiler)
SEÇMELİ DERSLER
6.sınıf imam hatip taktir teşekkür hesaplama

Not: Eğer ders kısmının karşısındaki puan alanını boş bırakırsanız hesaplama aracı o dersin puanını sıfır olarak alacaktır. Lütfen puan olarak 0-100 arasında bir değer giriniz.

İmam Hatip Lisesi 6. Sınıf Ağırlıklı Not Ortalaması Nasıl Hesaplanmaktadır?

İmam Hatip Lisesi 6. Sınıf öğrencilerinin ağırlıklı not ortalamaları hesaplanırken dersin dönem sonundaki puanı ile o dersin haftalık ders saati sayısı çarpılmaktadır. Bu işlem öğrencinin dönem içinde aldığı tüm dersler için tek tek yapılmaktadır. Çıkan sonuçlar toplanarak derslerin haftalık ders saatleri sayılarının toplamına bölünmektedir. Bu da öğrencinin dönem sonu ağırlıklı not ortalamasını vermektedir. Bu ortalamaya göre de öğrenci hangi belgeyi almaya hak kazanmışsa o belge verilmektedir.

İmam Hatip Lisesi 6. Sınıfta Görülen Seçmeli Derslerin Ağırlıklı Not Ortalamasına Etkisi Var mıdır?

Evet vardır. İmam Hatip Lisesi 6. Sınıf öğrencisinin dönem sonu ağırlıklı not ortalaması hesaplanırken aldığı seçmeli derslerin dönem sonu puanları da bu hesaba dahil edilmektedir.

İmam Hatip Lisesi 6. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplaması Nasıl Yapılmaktadır?

İmam Hatip Lisesi 6. Sınıf öğrencisinin takdir veya teşekkür belgesi alabilmesi için belirli şartlar vardır. Bu şartlardan birincisi öğrencinin Türkçe dersinin dönem sonu ortalamasının 55,00 puandan aşağı olmaması gerekmektedir. İkinci şart ise diğer derslerinin dönem sonu not ortalamalarının 45,00 puandan aşağı olmaması gerekmektedir.

Bu şartları sağlayan öğrencilerden dönem sonu puanı 70,00 ile 84,99 puan arasında olanlara teşekkür belgesi verilmektedir. Eğer dönem sonu puanı 85,00 ile 100 puan üzerinde olursa da takdir belgesi verilir.

İmam Hatip Lisesi 6. Sınıf Dönem Ortalaması 69,50 ile 69,99 Puan Arasında Olanlara Teşekkür Belgesi Verilir mi?

İmam Hatip Lisesi 6. Sınıf öğrencilerinin takdir teşekkür hesaplaması yapılırken yukarı doğru yuvarlama yapılmaz ve bu sebeple dönem sonu ortalaması 69,50 ile 69,99 puan arasında olanlar teşekkür belgesi alamazlar.

İmam Hatip Lisesi 6. Sınıf Dönem Ortalaması 84,50 ile 84,99 Puan Arasında Olanlara Takdir Belgesi Verilir mi?

İmam Hatip Lisesi 6. Sınıf öğrencilerinin takdir teşekkür hesaplaması yapılırken yukarı doğru yuvarlama yapılmaz ve bu sebeple dönem sonu ortalaması 84,50 ile 84,99 puan arasında olanlar takdir belgesi alamazlar.

1 1 1 1 1 Oylar 3.00 (2 Oylar)